Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О."

§ 1 Звуки мовлення, букви

Вправа 1   Спостереження про прихід осені

4� ніч — звуків 3  [ = ● — ]  [н' і ч], букв 3 («ен», «і», «ча»)

 сьогодні — звуків 7 [ = ● | — ●́ | — = ● ]    [с' о г о д н' і], букв 8 («ес», «знак м’якшення», «о», «ге», «о», «де», «ен», «і»)

 

Вправа 3    Губи — зуби, ліс — лис, ніж — ніс, кит — кіт

2�  Звукова модель [ = ● — ] відповідає словам ліс, ніж, ніс  (читаємо схему: односкладове слово має 3 звуки, перший звук – м’який приголосний, другий – голосний, третій – твердий приголосний)

Звукова модель [– ● —] відповідає слову кіт (читаємо схему: односкладове слово має 3 звуки, перший звук – пом’якшений приголосний, другий – голосний, третій – твердий приголосний )

 

Вправа 4   Утворили слова зі складів: жовтень, листопад, вересень   (жов-тень, ли-сто-пад, ве-ре-сень)

Жовтень золотить листя на деревах. Вересень кличе учнів до школи. Листопад закриває осінню пору.

 

Вправа 5

2� Додали або ви­лучили одну літеру: зуб – зруб – зубр, їжа – їжак, смак – мак,  буря – бур – буряк, план – лан

3� У зубра заболів зуб. На колючках у їжака лежить їжа. Мак у пиріжках робить їх ще кращими на смак. У мого дідуся план – засіяти зерном лан.

 

Вправа 6   Вишиває осінь на канві зеленій золоті квітки.

2�   осінь — звуків 4  [ ●́ = ● = ]    [о с' і н'], букв 5 («о», «ес», «і», «ен», «знак м’якшення»)

3�  осінь   [ ●́ = ● = ]   [о с' і н']

на      [— ●]    [н а]

канві  [— ● — | – ●́]   [к а н в´ і]

зеленій   [— ● | — ●́ | = ● =]       [з е л е н' і й]

 

§ 2 Алфавіт

Вправа 7

2� Поетеса змальовує ранню осінь: сонячна, світла, гріє сонце, зелена барва не зникла, хори коників лунають.

3� Образні вислови з вірша:

А осінь вже постукала в вікно. Чарівна осінь. Гріє серце сонячне тепло. Зелена барва на лугах. Синє небо радістю цвіте. Хори коників лунають стоголосо.

 

Вправа 8,9  Алфавіт, абетка, азбука

 

Вправа 11  Абеткова послідовність

2� Овочі — буряк, гарбуз, картопля, морква, огірок, помідор

     Дерева — береза, дуб, клен, осика, тополя, ялина

 

Вправа 12   Ходить Осінь лугами, берегами.

2� ходить — звуків 5 [— ●́ | = ● =]   [х о д и т']

осінь — звуків 4  [●́ | = ● =]    [о с' і н']

лугами — звуків 6 [— ● | — ●́ | — ●]   [л у г а м и]

берегами — звуків 8  [— ● | — ● | — ●́ | — ●]    [б е р е г а м и]

3 � Звукові схеми (моделі)

осінь  [●́ | = ● =]    [о с' і н']

підіймає [– ● | = ● = | — ●́ | = ●]   [п´ і д' і й м а й е]

4� Пташки просять Осінь бути доброю. Довше бути ранньою. Ще літатимуть комахи. Не поховаються вони від переляку. Коли нема комах, тоді в пташок мало поживи. У холодну пору людям треба підгодовувати пернатих.

 

Вправа 13   Айстри, гладіолуси, жоржини, хризантеми, чорнобривці

Квіти, які цвітуть у вересні

 

Вправа 14   Заголовок: «Золотий цвіт», «Золотий цвіт осені», «Золота осінь»

2� В осінньому лісі   

3� Листя золоте тріпоче. Ліс цвіте осінніми квітками.

 

Вправа 15   Листя золоте  (ли-стя зо-ло-те)

 

Вправа 16

Скільки букв в українському алфавіті? Тридцять три.

Яка буква не позначає окремого звука? ь («знак м’якшення»)

Які букви можуть позначати два звуки? я, ю, є

Які букви завжди позначають два звуки? щ  ([ш][ч]), ї ([й][і])

 

Вправа 17  Ходить осінь лугами, берегами, як господиня. Хмарки летять у небі, наче пташки. Вербові листочки гойдаються на хвилях, ніби човники.

 

Вправа 18

дині    [— ●́ | = ●]   [д и н' і]

дівчинка   [= ●́ — | — ● — | — ●]    [д' і в ч и н к а]

диктант   [— ● |  — ●́ — —]     [д и к т а н т]

диван     [— ● | — ●́ —]    [д и в а н]

На уроці ми писали диктант. Батьки купили м’який диван.

 

Вправа 19   Абеткова послідовністьГоринь, Дніпро, Збруч, Стрипа, Тиса, Черемош

Інші завдання дивись тут...