Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 25. Урок 16. Описуємо, міркуємо, розповідаємо.

Вправа 1.

Червонясту шубку має, 

По гілках вона стрибає. 

Хоч сама мала на зріст, 

Та великий має хвіст, 

Як намисто оченята... 

Хто це? Спробуй відгадати.

Відгадка: білочка.

• Дайте відповіді на запитання. Складіть опис білочки.

— Де живе білочка?

— По чому вона стрибає?

— Яка білочка на зріст?

— Яка в неї шубка?

— Який у білочки хвіст?

— Які в неї оченята?

1) Білочка живе в лісі. Вона стрибає по деревах. Білочка невелика на зріст. У неї червоняста шубка. Хвіст великий і пухнастий. Оченята в білочки, як намисто.

2) Білочка живе в дуплі на дереві. Вона стрибає по гілках дерев. Білка невисока на зріст. У неї м'яка шубка рижого кольору. У білочки великий пухнастий хвіст. У неї маленькі оченята чорного кольору.

 

СТОРІНКА 26. Урок 17.

Вправа 1. 

Коли нема — мене чекають, коли прийду — усі тікають.

• Виразно вимовте слово‒відгадку.

Дощ.

• Зробіть звукову схему цього слова. Складіть речення зі словом парасолька.

Дощ [д о ш ч] [— • — —]  

1)  Парасолька захищає мене від дощу.

2) Я маю гарну парасольку.

3) Мені подарували кольорову парасольку.

Вправа 2. 

• Прочитайте заголовок до тексту. 

Дзвоники [дз в о н и к и] 

• Спишіть останній абзац. Які з підкреслених слів (дінь, бджоли, дощ, ромашки) діляться на склади для переносу? Поділіть ці слова на склади. У списаному тексті підкресліть слова, у яких букв більше, аніж звуків.

Дзінь [ дз' і н'], бом, дзінь [ дз' і н'], бом, пливе хмара. Бджоли [ б дж о л и], ховайтеся! Квіти, закривайтеся! Буде грім, буде дощ на пшеницю в полі, на ромашки в лузі.

Бджо-ли.

Ро-машки, рома – шки, ромаш – ки. 

Вправа 3. 

• Що ви знаєте про автора вірша?

Тараса Шевченка називають Великим Кобзарем.

• Спишіть вірш. Усно зробіть звуко‒буквений аналіз виділеного слова.

Не щебече соловейко, не кує зозуля, весна швидко пролетіла, і літо минуло.

щебече — [— — • | — •´ | — •]  

             [ш ч е б е ч е]

        пр. [ш, ч, б, ч] 

       гол. [е, е, е]

• Продовжіть речення, уставляючи пропущені букви.

Тарас Григорович Шевченко — видатний український поет і художник. 

• ГДЗ Спишіть другий абзац вправи 2. Зробіть звуко‒буквений аналіз виділених слів (джмелі-звонарі, дзвоники).

Дзінь, бом, дзінь, бом, пливе хмара. Бджоли, ховайтеся! Квіти, закривайтеся! Буде грім, буде дощ на пшеницю в полі, на ромашки в лузі.    

Джмелі — [— — • | = •´]

             [дж м е л' і]

        пр. [дж, м, л'] 

       гол. [е, і]

дзвонарі — [— — • | — • | — •´]

              [дз в о н а р' і]

         пр. [дз, в, н, р'] 

        гол. [о, а, і]

дзвоники — [— — •´ | — • | — •]

               [дз в о н и к и]

          пр. [дз, в, н, к] 

         гол. [о, и, и]

 

СТОРІНКА 27. Урок 18.

Вправа 1. 

• Продовжіть речення словами з тексту

У борщ зайці кладуть буряк, бараболю, моркву, капусту.

• Зробіть звукову схему виділеного слова.

Кладуть [— — • | — •´ =]  

• Зробіть звуко‒буквений аналіз підкреслених слів.

Борщ — [— • — — —]

          [б о р ш ч] 

     пр. [б, р, ш, ч] 

    гол. [о]

Січуть — [= • | — •´ =]

           [с' і ч у т'] 

      пр. [с', ч, т'] 

     гол. [і, у]

Вправа 2. 

• Складіть і запишіть речення. Вимовте звуки у виділених словах (зоряне, дзьоб).

Лелека стоїть на одній нозі. 

Голову скине в зоряне [з о р' а н е] небо. 

Дзьоб [дз' о б] підніме до яскравих зірок.

Вправа 3. 

• Чому слово Джмелик пишемо з великої букви? Зробіть звукову схему цього слова.

Клички тварин пишемо з великої букви.

Джмелик — [— — •´ | — • —]

              [дж м е л и к] 

         пр. [дж, м, л, к] 

        гол. [е, и]

• Запам'ятайте правопис слова.

Диригент.

• Виділене слово (джмелі) поділіть на склади для переносу.

Джме – лі. 

• Спишіть перший абзац, уставляючи пропущені букви.

Коли на Роменовий луг приходить весна, першими прокидаються від зимової дрімоти джмелі. Підкріпившись медом, вилітають надвір. Усідаються на даху хатинки з моху, трави та гілочок і починають настроювати свої інструменти — цимбали, скрипки, тромбони. А малий Джмелик дістає з‒за пазухи калинову сопілочку.

• ГДЗ Спишіть другий абзац. Підкреслені слова (злинає, бадьора, оживає) поділіть на склади для переносу.

Джміль‒диригент — у чорному блискучому фракові. Він змахує чарівною паличкою. Над сонним лугом  злинає  бадьора мелодія. Роменовий луг оживає.

Зли-нає, ба-дьо-ра, ожи-ває.

 

СТОРІНКА 29. Урок 19.

Вправа 1. Підпишіть кожен малюнок. 

Ґудзик, голуб, гарбуз, ґердан (жіноча прикраса з бісеру, яку носять на шиї).

Вправа 2. 

• Доберіть відповідні слова з вірша. Запишіть.

Він — ґедзь . Вона — ґедзиня. Воно — ґедзиня.

• Виразно прочитайте питальне речення. 

Як навчитися літати, щоб нікого не кусати?              

Вправа 3. 

• Усно поділіть слово ґудзик на склади для переносу. Зробіть звукову схему слова. Спишіть перший абзац тексту.

Ґу – дзик 

ґудзик — [— •´ | — • —] 

            [ґ у дз и к] 

       пр. [ґ, дз, к] 

      гол. [у, и]

Ґудзик має дуже давню історію. Слово «ґудз» означало вузол, або ґуля. Ґудзи робили з шнурочків і ниток. Ними зав'язували одяг і взуття. Згодом ґудзи стали пришивати до одягу й називати ґудзиками.

• ГДЗ Складіть і запишіть речення із словами аґрус, дзиґа, ґанок. Запам'ятайте правопис цих слів.

1) У садку достиг аґрус. Дзиґа довго крутилась у танці. Дідусь вийшов на ґанок. 

2) Спілий аґрус є солодким і смачним. Катруся крутилася, мов дзиґа. Цікава ворона залетіла на ґанок.

 

СТОРІНКА 30. Урок 20.

Вправа 1. Відшукайте й запишіть слова. (Читати можна по горизонталі, вертикалі, діагоналі, а також уверх і вниз).

ОВЛГОКАУ

ҐЕГУСТАЕ

ДИРДАНТИ

ҐАЗНЯГУС

Гуси, ґазда, оса, коса, гуска, статус, уста, луска, стан, наст, канат.

• Поділіть слова на склади для переносу.

Гу-си, ґа-зда, оса, ко-са, гус-ка, ста-тус, ус-та, лус-ка, стан, наст, ка-нат.

Вправа 2. «Зберіть» переплутані слова і запишіть загадку. Зробіть звуко‒буквений аналіз слова‒відгадки.

Народився під дубком 

І себе накрив листком,

Щоб тобі його знайти,

Треба лісом довго йти.

Відгадка: гриб.

гриб — [— — • —] 

         [г р и б] 

    пр. [г, р, б] 

   гол. [и]

Вправа 3. Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

• Спишіть другий абзац, розкриваючи дужки.

З появою голубого папуги бабуся забула геть про все. Вона годинами  простоювала біля клітки й роздивлялася папугу. Пір'їнки в папуги яскраво-сині на крилах, ніжно-голубі — на шиї.   

• Знайдіть слово, яке відповідає звуковій схемі [— • | — •´|= •].

Бабусі, бабуся [— • | — •´|= •] (слово має 3 склади, наголос на другому складі, передостанній м'який приголосний звук)

• ГДЗ Спишіть перший абзац. Зробіть звуковий аналіз підкреслених слів (бабусі, щось). Підкресліть слова зі звуком [г].

Папугу звали Антось. Він жив у старої бабусі. Антося бабусі привіз з Африки внук-моряк. Він завжди привозив щось цікаве: величезні рожеві черепашки — з Червоного моря, бумеранг — з Австралії.

бабусі — [— • | — • | = •] 

           [б а б у с' і] 

      пр. [б, б, с'] 

     гол. [а, у , і]

щось — [— — • =] 

          [ш ч о с'] 

     пр. [ш, ч, с'] 

    гол. [о]

Інші завдання дивись тут...