Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 11. Урок 6.

Вправа 1. 

• «Зберіть» слово з підкреслених букв (м,о,р,к,в,а). Поділіть його на склади. Вимовте наголошений склад.

Мо – рква.

• Спишіть перше речення. Доберіть до слова молодій слово, протилежне за значенням (антонім).

Мати доні молодій огородик наділила. 

Молодій – старій.

• Доберіть до виділеного слова (неньці), близькі за значенням (синонім). 

Ненька – мати, матуся, мама, матінка, матір.

• Зробіть звуко‒буквений аналіз цих слів за зразком. 

мати — [‒ • |‒ •]

         [м а т и] 

    пр. [м, т] 

   гол. [а, и]

матуся — [‒ • |‒ •´|= •]

            [м а т у с' а] 

       пр. [м, т, с'] 

      гол. [а, у, а]

мама — [‒ • |‒ •]

          [м а м а] 

     пр. [м, м] 

    гол. [а, а]

матінка — [‒ •´ |= •|‒ ‒ •]

             [м а т' і н к а] 

        пр. [м, т', н, к] 

       гол. [а, і, а]

матір — [‒ •´ |= • ‒]

          [м а т' і р] 

     пр. [м, т', р] 

    гол. [а, і]

 

Вправа 2.

• Випишіть за зразком (Америка — американці) із тексту назви країн та їх громадян (назви країн пишуть з великої букви, назви громадян – з малої букви).

Італія – італійці, Росія – росіяни, Україна – українці, Іспанія – іспанці. 

• Спишіть перший абзац. 

     А чи знаєте ви, що картопелька, яку ми всі любимо, прийшла до нас з Америки? Вона полюбила українські землі, а ми її. Помідори в Італії називають «золотими яблуками». Спочатку цей овоч потрапив у Росію, а потім прижився й в Україні.

• Поділіть підкреслені слова на склади для переносу. Визначте наголошені склади.

Кар – топелька, ка – ртопелька, карто – пелька, картопель – ка, картопе – лька.

Ук – раїнська, укра – їнська, украї – нська, україн – ська, українсь – ка.  

Яб – луками, яблу – ками,  яблука – ми.

Ро –сію.

Ук – раїну, Украї ‒ ну, Укра – їну.  

Вправа 3. Утворіть речення із словосполученнями (На нашій землі; наша земля; наші землі).

1) На нашій землі колосяться золоті ниви. Наша земля дає багатий врожай. Бережіть наші землі!

2) На нашій землі живе працьовитий народ. Наша земля має давню історію. Наші землі щедрі на багатий врожай.

• Вимовте звуки в підкресленому слові (земля).

Земля — [з е м л' а], пр. [з, м, л'], гол. [е, а].

• ГДЗ Спишіть другий абзац вправи 2. Зробіть звуко‒буквений аналіз виділених слів (має, земля).

А як багато сестричок має капуста! Найвідоміші — брюссельська, цвітна й броколі. А сама вона родом з Іспанії. Я подумав: «Яка щедра українська земля».

має — [‒ •´ |= •] 

        [м а й е ] 

   пр. [м, й] 

  гол. [а, е]

земля — [‒ • |‒ = •´] 

           [з е м л' а] 

      пр. [з, м, л'] 

     гол. [е, а]

 

СТОРІНКА 13. Урок 7. Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

Вправа 1.

• Поясніть значення слів мишка, Мишка. Вимовте наголошені звуки. Поділіть ці слова на склади.

мишка – загальна назва тварини, Мишко ‒ ім'я хлопця.

Наголошені звук у першому слові [и], в другому ‒ [а].

миш – ка, ми – шка, Миш – ко, Ми – шко.

• Чому останнє слово першого рядка пишемо з великої букви?

Імена людей пишуть  з великої букви.

Вправа 2. 

• Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви. Підкресліть наголошений звук в цих словах. 

Якось мама вийшла на балкон. Вона побачила в ящику справжнісіньке яйце. Тільки не куряче, а крапельками всіяне. А вже ввечері ми все знали. То — дика качка. Потім яєць стало аж дев'ятеро. Що ж вона з ними робитиме?  

• Придумайте кінцівку розповіді. Розкажіть.

1) Качка довго висиджувала своїх дитинчат. Згодом вилупились маленькі каченята. Коли вони підросли, то високо здійнялися у небо і полетіли.

2) Через деякий час повернулась качка. Вона зручно примостилась в ящику. Згодом появились маленькі каченята. Мама підгодовувала дружну пташину родину. Пташенята росли, вчились літати. До осені жила на балконі качка з каченятами. А восени здійнялися в небо, щоб летіти в теплі краї. Зробили велике коло над нашим балконом. Так вони подякували моїй мамі за допомогу.

Вправа 3. Підкресліть наголошений склад.

Батьківщина, вересень, герой, завдання, учитель. 

• ГДЗ. Складіть і запишіть речення з кожним словом.

1) Рідна Батьківщина для кожного єдина. Вересень знову кличе до школи. Головний герой умів розказувати казки. Мама дала мені цікаве завдання. Учитель радісно зустрів своїх учнів.

2) Україна – моя Батьківщина. Кожного року вересень кличе школярів до школи. Справжні герої захищають свою Батьківщину. Завдання виявилось досить легким. Учитель навчає першокласників лічити, читати, писати.

 

СТОРІНКА 14. Урок 8. Описуємо, міркуємо, розповідаємо.

Вправа 1. 

• Доповніть речення словами із тексту, які описують ромашку. 

Ромашка золотиста, ніжна, гожа, на сонце схожа.

• У підкреслених словах вимовте наголошені звуки.

Золот[и]ста, н[і]жна, г[о]жа.

Вправа 2. Розгляньте малюнок. Дайте відповіді на запитання.

1)

— Де росте ромашка? Ромашка росте на полі.

— Яке в неї стебло? Її стебло високе.

— Які в ромашки листочки? Листочки ромашки довгі й вузькі.

— Які в неї пелюстки? У неї білі пелюстки.

— Яка у квіточки серединка? У квіточки жовта серединка.

— Що вам відомо про ромашку? Ромашка має лікувальні властивості.

2)

Де росте ромашка? Ромашка росте у полі.

Яке в неї стебло? У неї довге пряме стебло.

Які в ромашки листочки? Листочки зеленого кольору, невеликого розміру, посічені по краях.

Які в неї пелюстки? Пелюстки овальні білого кольору.

Яка у квіточки серединка? У квіточки м'яка жовта середина.

Що вам відомо про ромашку? Ромашка має лікувальні властивості, квіти рослини використовують як заспокійливий та протизапальний засіб.

Вправа 3. Складіть власний опис ромашки. 

  У ромашки довге пряме стебло. Листочки зеленого кольору, невеликого розміру, посічені по краях. Пелюстки білого кольору, мають овальну форму. У квіточки м'яка жовта середина.

 

СТОРІНКА 15. Урок 9. Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

Вправа 1. 

• Визначте наголошений звук у підкресленому слові першого речення (листя). л[и]стя 

Наголошені звуки [е], [и] вимовляються чітко, виразно.

• Прочитайте підкреслені слова в третьому реченні (вербі, листочок, деньочок). У словах вербі, листочок, деньочок голосні звуки [е], [и] — ненаголошені.

Вправа 2. Прочитайте слова, запишіть їх за зразком. Підкресліть букви, якими позначені наголошені голосні звуки [е] та [и].

Один Багато Один багато

село

зерно

села

зерна

зима

плита

зими

плити

Вправа 3. Прочитайте слова, запишіть їх за зразком (серпневий — серпень). Підкресліть букви, якими позначені наголошені голосні звуки [е], [и]. 

Серпневий — серпень, медовий – мед, гречаний – гречка, рибалка -  риба, сливовий – слива, грибний — гриб.

• ГДЗ Спишіть слова, уставляючи пропущені букви (в..сло, з..рно, п..ро, р..балка). Доберіть до них перевірні. 

Весло – весла, зерно – зерна, перо – пера, рибалка ‒ риба

 

СТОРІНКА 17. Урок 10. 

Вправа 1.

• Спишіть загадку, уставляючи пропущені букви. До цих слів доберіть перевірні слова.

Голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває?

Земля – землі, поливає – лив.

• Складіть речення зі словом‒відгадкою (восени). 

1) Восени жовтіє листя на деревах.

2) Восени птахи відлітають у теплі краї.

Вправа 2.. 

• Спишіть, уставляючи пропущену букву в ненаголошеному складі. У першій колонці змініть слова перевірними, у другій колонці доберіть слова‒«родичі».

степи — степ

листи — лист

сини — син

тихенько ‒ тихий

грибник – гриб  

рибалка – риба 

Вправа 3. 

• Чому авторка дібрала до тексту такий заголовок? Прочитайте речення, яке є початком тексту. Прочитайте речення, яке закінчує текст.

У тексті розповідається про пташку синичку. У творі розповідається про те, як живе синичка взимку.

Зачин. Прийшла холодна зима.

Кінцівка. А синичка злетіла на гілку старого дуба та й шукає собі сніданок.

• Випишіть слова, у яких пропущені букви, доберіть до них перевірні

Зима, зимі – зимонька, стрибає – стрибнув, стежки – стежка, понасипали, засипає – засипало.   

• ГДЗ Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви.

Прилетіли вітри до зими та й кажуть: «Усе снігом засипало, а синичка ніяк покоритися зимі не хоче. Стрибає та й годі!» Наказала зима вітрам, щоб вони всі дороги, усі стежки замели, кучугури снігу понасипали. Метуть вітри, зима снігом дороги засипає.

Інші завдання дивись тут...