Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита

"Математика 3 клас Козак М., Корчевська О. (частина 2)" 

Сторінка 55

Завдання 1 Письмове віднімання

138 + 576 – (907 – 719) = 526

_907

  719

  188

+138

   576

   714

_714

  188

  526

Завдання 2 Письмове додавання

265 + 338 + 199 = 802

143 + 277 + 298 + 207 = 925

+265

  338

  603

+603

  199

  802

+143

  277

  420

+420

  298

  718

+718

  207

  925

Завдання 3 Спосіб послідовного ділення

56 : 14 = 56 : (7 • 2) = 56 : 7 : 2 = 8 : 2 = 4

96 : 12 = 96 : (3 • 4) = 32 : 4 = 8

42 : 14 = 42 : (7 • 2) = 42 : 7 : 2 = 6 : 2 = 3

60 : 12 = 60 : (6 • 2) = 60 : 6 : 2 = 10 : 2 = 5

Завдання 4 Одиниці вимірювання

7 м 2 см < 7 м 1 дм

7 м 1 дм = 8 м, 7 м 2 см < 8 м

4 грн 10 к. > 3 грн 90 к.

5 ц 20 кг < 6 ц 1 кг

560 к. = 5 грн 60 к.

560 к. = 500 к. + 60 к. = 5 грн 60 к.

802 см < 8 м 20 см

8 м 20 см = 820 см, 802 см < 820 см  

112 кг = 1 ц 12 кг

112 кг = 100 кг + 12 кг = 1 ц 12 кг

Завдання 5  Складена задача на знаходження невідомого доданку

У дитячому розважальному центрі є сухий басейн, наповнений 1000 пластикових кульок. 1/2 всіх кульок — сині, 1/5 кількості синіх кульок — зелені, а решта — жовті. Скіль­ки жовтих кульок у басейні?

Короткий запис

Сині — ?, 1/2 всіх кульок

Зелені — ?, 1/5 синіх кульок

Всього (Сині і зелені) — ?

Жовті (решта) — ?

Всього — 1000 кульок

Розв’язання

1) 1000 : 2 = 500 (к.) – синіх кульок.

2) 500 : 5 = 100 (к.) – зелених кульок.

3) 500 + 100 = 600 (к.) – всього синіх і зелених.

4) 1000 – 600 = 400 (к.) – жовтих кульок.

2 спосіб

Короткий запис

Сині — ?, 1/2 всіх кульок

Зелені — ?, 1/5 синіх кульок

Жовті (решта) — ?

Всього — 1000 кульок

Розв’язання

1) 1000 : 2 = 500 (к.) – синіх кульок.

2) 500 : 5 = 100 (к.) – зелених кульок.

4) 1000 – 500 – 100 = 400 (к.) – жовтих кульок.

Відповідь: у басейні 400 жовтих кульок.

 

Сторінка 56

Завдання 1

У книгарню завезли 464 підручники, 279 художніх кни­жок і 197 — наукових. Скільки всього книжок завезли в книгарню?

Короткий запис

Підручники — 464 книжки

Художні — 279 книжки

Наукових — 197 книжок

Всього — ?

Розв’язання

+464

   279

   197

   940 (кн.)    Відповідь: 940 книжок.

Завдання 2  Складена задача на знаходження суми добутків

На туристичну базу завезли З ящики з консервами. У кож­ному ящику було 12 рибних консервів в олії і 15 — у томаті. Скільки всього рибних консервів завезли на базу?

1 спосіб

Короткий запис

Рибних — ? к., 3 ящики по 12 консервів

У томаті — ? к., 3 ящики по 15 консервів

Всього — ?

Вираз         12 • 3 + 15 • 3

Розв’язання

1) 12 • 3 = 36 (к.) – консервів у олії.

2) 15 • 3 = 45 (к.) – консервів у томаті.

3) 36 + 45 = 81 (к.) – всього рибних консервів завезли на базу.

2 спосіб

Оскільки ящиків однакова кількість, тому

Короткий запис

Консервів — ? к., 3 ящики по ? (12 консервів і 15 консервів)

Вираз              (12 + 15) • 3

Розв’язання

1) 12 + 15 = 27 (к.) – всього консервів у 1 ящику.  

2) 27 • 3 = 81 (к.) – всього рибних консервів завезли на базу.

Відповідь: на базу завезли 81 рибні консерви.

Завдання 3

Із поданих значень змінної вибери, щоб нерівність була істинною.

42 + с > 51

42 + с > 42 + 9

с > 9

Відповідь: с = 10; 25; 34.

Завдання 4  Порядок дій

Обчислили вирази, остання дія яких є додавання.

48 : 12 + 48 : 16 = 4 + 3 = 7          

1) 48 : 12 = 4

2) 48 : 16 = 3

3) 4 + 3 = 7

49 : (15 – 8) + 7 = 14

1) 15 – 8 = 7

2) 49 : 7 = 7

3) 7 + 7 = 14

50 : (12 + 13)   

1) 12 + 13 = 25

2) 50 : 25 = 2

24 + 320 : 80 • 5 = 32

1) 80 • 5 = 40

2) 320 : 40 = 32 : 4 = 8

3) 24 + 8 = 24 + 6 + 2 = 32

Сторінка 57

Завдання 1

а) Складена задача на віднімання числа від суми

У кіоск привезли 15 кг зелених яблук і 25 кг червоних. Першого дня продали 28 кг. Скільки кілограмів яблук залишилося?

Короткий запис

Було — ?, 15 кг і 25 кг

Продали — 28 кг

Залишилося — ?

Розв’язання

1) 15 + 25 – 28 = 12 (кг) – яблук залишилося.

Відповідь: 12 кг яблук.

б) Складена задача на додавання

 У бочці було 18 л води. Зранку долили 7 л, ввечері – ще 12  л. Скільки літрів води стало в бочці?

Короткий запис

Було — 18 л

Долили — ?, 7 л і 12 л

Стало — ?

18 + (7 + 12) = 18 + 19 = 37 (л)

2 спосіб

Короткий запис

Було — 18 л

Долили — 7 л

Стало (Було) — ?

Долили — 12 л

Стало — ?

(18 + 7) + 12 = 19 + 12 = 37 (л)

Відповідь: 37 л води.

Завдання 2  Складена задача на знаходження суми добутків

У ювелірний магазин привезли 8 коробок зі срібними лож­ками і 5 — із золотими. У кожній коробці було 6 ложок. Скільки всього ложок привезли в магазин?

1 спосіб

Короткий запис

Срібні — ? л., 8 коробок по 6 ложок

Золоті — ? л., 5 коробок по 6 ложок

Всього — ?

Вираз               6 • 8 + 6 • 5

Розв’язання

1) 6 • 8 = 48 (л.) – срібних ложок.

2) 6 • 5 = 30 (л.) – золотих ложок.

3) 48 + 30 = 78 (л.) 

2 спосіб

Оскільки в коробках однакова кількість ложок, тому

Короткий запис

Ложки — ? л., ? (8 коробок і 5 коробок) по 6 ложок

Вираз             6 • (8 + 5)

Розв’язання

1) 8 + 5 = 13 (к.) – всього коробок.  

2) 6 • 13 = 78 (л.)

Відповідь: у магазин привезли 78 ложок.

Завдання 3

1000 – 70 • 9 + 276 = 646

70 • 9 = 630

_1000

    630

    370

+370

  276

  646

Завдання 4  Дії з величинами

7 м + 2 м 2 дм = 9 м 2 дм            15 дм 6 см – 3 дм = 12 дм 6 см

7 дм + 2 м 2 дм = 2 м 9 дм           15 дм 6 см – З см = 15 дм 3 см

 

Сторінка 58

Завдання 1

7 м : 2 = 70 дм : 2 = (60 дм + 10 дм) : 2 = 35 дм

2 ц 50 кг • З = 2 ц • 3 + 50 кг • 3 = 6 ц 150 кг = 7 ц 50 кг

1 ц : 10 = 100 кг : 10 = 10 кг

2 грн 10 к. • 4 = (2 грн + 10 к.) • 4 = 8 грн 40 к.

Завдання 2

Березень — 31 добу, квітень — 30 діб, травень — 31 добу.

31 + 31 + 30 = 92 (д.) – діб триває весна.

Відповідь: 92 доби.

Завдання 3

476 – 406 = 70           599 – 9 = 590

328 – 20 = 308           30 + 17 = 137

519 + 1 = 520            8 + 790 = 798

Завдання 4  Складена задача на кратне порівняння часток

Для 6 сатинових блузок використали 72 ґудзиків, а 5 батистових – 30. У скільки більше разів ґудзиків на сатиновій блузці, ніж на батистовій?

Короткий запис

Сатинові — 72 ґудзиків — це 6 блузок по ? ґудзиків, у ? разів більше

Батистові — 30 ґудзиків — це 5 блузок по ? ґудзик 

Розв’язання

1) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12 (ґ.) – ґудзиків на сатиновій сорочці.

2) 30 : 5 = 6 (ґ.) – ґудзиків на батистовій сорочці.

3) 12 : 6 = 2 (рази) – у стільки разів більше.

Відповідь: у 2 рази більше ґудзиків на сатиновій сорочці.

Завдання 5 

Якщо k = 40, тоді k – k : 2 = 40 – 40 : 2 = 40 – 20 = 20

Якщо k = 360, тоді k – k : 2 = 360 – 360 : 2 = 360 – 180 = 180

 

Сторінка 59

Завдання 1 Рівняння

х • 15 = 75

х = 75 : 15

х = 5

5 • 15 = 75

75 = 75

х : 14 = 5

х = 5 • 14

х = 70

70 : 14 = 5

5 = 5

72 : х = 18

х = 72 : 18

х = 4

72 : 4 = 18

18 = 18

75 : 15 = 75 : 5 : 3 = (50 + 25) : 5 : 3 = 15 : 3 = 5

5 • 15 = 5 • (10 + 5) = 50 + 25 = 75

5 • 14 = 5 • (10 + 4) = 50 + 20 = 70

70 : 14 = 70 : (7 • 2) = 70 : 7 : 2 = 10 : 2 = 5

72 : 18 = 72 : (9 • 2) = 72 : 9 : 2 = 8 : 2 = 4

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 10 + 8 = 18 

Завдання 2

762 мм = 700 мм + 62 мм = 7 дм 62 мм

762 мм = 760 мм + 2 мм = 76 см 2 мм

581 см = 500 см + 81 см = 5 м 81 см

581 см = 58 см + 1 см = 58 дм 1 см

Завдання 3 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо значення.

42 : 3 > 52 : 4

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 10 + 4 = 14

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 10 + 3 = 13

48 : 12 = 60 : 15

48 : 12 = 48 : 6 : 2 = 8 : 2 = 4

60 : 15 = 60 : 3 : 5 = 20 : 5 = 4

81 : 27 < 64 : 16

81 : 27 = 81 : (9 • 3) = 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

3 • 17 > 2 • 24

3 • 17 = 3 • (10 + 7) = 30 + 21 = 51

2 • 24 = 24 • 2 = 24 + 24 = 48

6 • 14 = 7 • 12

6 • 14 = 6 • (10 + 4) = 60 + 24 = 84

7 • 12 = 7 • (10 + 2) = 70 + 14 = 84

15 • 5 < 26 • 3

15 • 5 = (10 + 5) • 5 = 50 + 25 = 75

26 • 3 = (20 + 6) • 3 = 60 + 18 = 78

Завдання 4 Складена задача на послідовне множення

Поросята за один раз з'їдають по 2 кг буряків. На фермі 25 поросят. Скільки кілограмів буряків їм потрібно на 4 рази?

Маса для 1 разу 1 поросяті

Разів

Поросят

Загальна маса

2 кг

4

25

?

Короткий запис

2 кг — 4 рази — 25 поросят — ?

Вираз:  2 • 4 • 25 = 25 • 2 • 4 = 50 • 4 = 200 (кг)

Відповідь: їм потрібно 200 кілограмів буряків.

Завдання 5

У магазині було 8 трилітрових банок яблучного соку і 36 дволітрових банок томатного.

а) У скільки разів більше літрів було томатного соку, ніж яблучного?

б) На скільки літрів більше томатного соку ніж яблучного?

Короткий запис

Яблучний — ? л., 8 банок по 3 л

Томатний — ? л., 36 банок по 2 л, у ? разів більше, на ? л більше

а) Вираз: (2 • 36) : (3 • 8) = 72 : 24 = 3 (рази)   

Відповідь: у 3 рази більше томатного соку.

б) Вираз: 2 • 36 – 3 • 8 = 72 – 24 = 48 (л)

Відповідь: на 48 літрів більше томатного соку.

 

Сторінка 60

Завдання 1

Частка чисел 800 і 2:    800 : 2 = 400

Сума чисел 290 і 520:   290 + 520 = 290 + 10 + 510 = 810

Добуток чисел 160 і 5:  160 • 5 = (100 + 60) • 5 = 500 + 300 = 800

Різниця чисел 650 і 260:  650 – 260 = 650 – 250 – 1 = 400 – 1 = 399

Завдання 2

Якщо с = 6, d = 10, с • d : 5 = 6 • 10 : 5 = 10 : 5 • 6 = 2 • 6 = 12

Завдання 3  Складена задача на зменшення у декілька разів

Першого дня купили 18 зошитів, а другого – на 6 зошитів менше. Третього дня купили у 2 рази менше, ніж другого. Скільки зошитів купили третього дня?

Короткий запис

І день — 18 з.

ІІ день — ?, на 6 з. менше

ІІІ день — ?, у 2 рази менше, ніж ІІ дня

Вираз            (18 – 6) : 2

Розв’язання

1) 18 – 6 = 12 (з.) – зошитів купили ІІ дня.

2) 12 : 2 = 6 (з.) – зошитів купили ІІІ дня.

Відповідь: третього дня купили 6 зошитів.

Завдання 4

х : 8 = 120

х = 120 • 8

х = 960

960 : 8 = 120

120 = 120

х • 8 = 160

х = 160 : 8

х = 20

20 • 8 = 160

160 = 160

460 : х = 2

х = 460 : 2

х = 230

460 : 230 = 2

2 = 2

120 • 8 = (100 + 20) • 8 = 800 + 160 = 960

960 : 8 = (800 + 160) : 8 = 100 + 20 = 120

460 : 2 = (400 + 60) : 2 = 200 + 30 = 230

460 : 230 = 46 : 23 = 2

 

Завдання 5

186 + (543 – 258) – 279 = 192

_543

  258

  285 

+186

  285

  471

_471

  279

  192

Сторінка 61

Завдання 1

900 – 8 • 50 = 900 – 400 = 500

900 – 8 • 100 = 900 – 800 = 100

900 – 8 • 1 = 900 – 8 = 900 – 10 + 2 = 892

900 – 8 • 10 = 900 – 80 = 900 – 100 + 20 = 820

900 – 8 • 30 = 900 – 240 = 900 – 300 + 60 = 600 + 60 = 660

900 – 8 • 90 = 900 – 720 = 900 – 800 + 80 = 100 + 80 = 180

Завдання 2

6 м 20 см + 2 м 90 см = 8 м + 110 см = 9 м 10 см

5 ц 70 кг + 1 ц 70 кг = 6 ц + 140 кг = 7 ц 40 кг

8 грн 40 к. – 3 грн. 60 к. = 7 грн 140 к. – 3 грн 60 к. = 4 грн 80 к.

9 дм 30 мм – 6 дм 70 мм = 8 дм 130 мм – 6 дм 70 мм = 2 дм 60 мм

Завдання 3

Серед дробів з однаковими чисельниками у меншого (більшого) дробу більший (менший) знаменник.

Дроби в порядку їх зменшення (збільшення знаменників):

1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/18, 1/25, 1/50, 1/100  

Завдання 4

Упиши такі числа, щоб нерівності стали істинними.

2 • 50 < З • 50      70 : 2 > 70 : 10           60 : 4 < 48 : 2

Завдання 5  Задача на знаходження чисел за трьома сумами

На покупку витратили 510 гривень. За рукавиці і шапку разом заплатили 370 грн, а за шапку і шарф – 360 грн. Скільки гривень заплатили за кожну річ?

Короткий запис

Рукавиці і шапка — 370 грн

Шапка і шарф — 360 грн

Всього Рукавиці, шапка, шарф — 510 грн

Рукавиці — ?

Шапка — ? 

Шарф — ?

Розв’язання

1) 510 – 360 = 510 – 310 – 50 = 150 (грн) – заплатили за рукавиці.

2) 370 – 150 = 220 (грн) – заплатили за шапку.

3) 360 – 220 = 140 (грн) – заплатили за шарф.

Відповідь: за рукавиці заплатили 150 грн, шапку – 220 грн, шарф – 140 грн.

Завдання 6

_780

  191

  589

_305

  227

    78

_400

  179

  221

+278

  694

  972

+517

  293

  810

Сторінка 62

Завдання 1

х – 185 = 225

х = 225 + 185

х = 410

410 – 185 = 225

225 = 225

+225

  185

  410

_410

  185

  225

Завдання 2  Складена задача на різницеве порівняння

На птахофермі 80 гусей. Качки становлять 1/5 у цієї кілько­сті. На скільки більше гусей, ніж качок, на птахофермі?

Короткий запис

Гуси — 80 птахів, на ? птахів більше

Качки — ?, 1/5 гусей

Вираз               80 – 80 : 5 

Розв’язання

1) 80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 16 (к.) – качок на птахофермі.

2) 80 – 16 = 80 – 20 + 4 = 64 (г.) – на стільки гусей більше, ніж качок.

Відповідь: на 64 гусей більше, ніж качок.

Завдання 3 

Упиши дільники в рівності на ділення з остачею.

75 : 8 = 9 (ост 3)

58 : 9 = 6 (ост. 4)

100 : 30 = 3 (ост. 10)

х • 9 + 3 = 75

х • 9 = 75 – 3

х • 9 = 72

х = 72 : 9

х = 8

х • 6 + 4 = 58

х • 6 = 58 – 4

х • 6 = 54

х = 54 : 6

х = 9

х • 3 + 10 = 100

х • 3 = 100 – 10

х • 3 = 90

х = 90 : 3

х = 30

Завдання 4

96 : 6 +297 +(504 – 316) = 501

_504

  316

  188

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16

+297

    16

  313

+313

  188

  501

Завдання 5

Накресли дві різні ламані завдовжки 1 дм кожна.

1 дм = 10 см = 7 см + 3 см

1 дм = 10 см = 8 см + 2 см

Сторінка 63

Завдання 1

(54 : 2) : (81 : 3) = 27

1) 54 : 2 = (40 + 14) : 2 = 27

2) 81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 27

3) 27 : 27 = 1

(65 : 5) • (72 : 24) = 39

1) 65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 10 + 3 = 13

2) 72 : 24 = 72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

3) 13 • 3 = 39

5 • 16 • (70 : 14) = 400

1) 70 : 14 = 70 : 7 : 2 = 10 : 2 = 5

2) 5 • 16 = 5 • (10 + 6) = 50 + 30 = 80

3) 80 • 5 = 400

42 : 3 + 15 • 6 = 104

1) 42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 10 + 4 = 14

2) 15 • 6 = (10 + 5) • 6 = 60 + 30 = 90

3) 14 + 90 = 104

Завдання 2

35 : х = 150 : 30

35 : х = 5

х = 35 : 5

х = 7

35 : 7 = 5

150 : 30 = 15 : 3 = 5

5 = 5 

х • (15 • 2) = 180

х • 30 = 180

х = 180 : 30

х = 18 : 3

х = 6

6 • (15 • 2) = 6 • 30 = 180

180 = 180

Завдання 3 Складена задача на збільшення на деяке число

Першого дня продали 70 кг яблук, а другого – у 4 рази більше. Третього дня продали на 20 кг більше, ніж другого. Скільки кілограмів яблук продали третього дня?

Короткий запис

І дня — 70 кг

ІІ дня — ?, у 4 рази більше, ніж І дня

ІІІ дня — ?, на 20 кг більше, ніж ІІ дня

Розв’язання

1) 70 • 4 = 280 (кг) – яблук продали ІІ дня.

2) 280 + 20 = 300 (кг) – яблук продали ІІІ дня.

Відповідь: третього дня продали 300 кг яблук.

Завдання 4

Побудуй прямокутника, ширина якого — 4 см, а периметр — 20 см.

1) 20 : 2 = 10 (см) – півпериметр (сума довжини і ширини).

2) 10 – 4 = 6 (см) – довжина прямокутника.

Інші завдання дивись тут...