Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Листопад Н."

Сторінка 64

Завдання 1  Правило множення числа на суму

а • (b + с) = а • b + а • с

Завдання 2

6 • (70 + 8) = • 70 + 6 • 8 = 420 + 48 = 468

4 • (30 + 9) = 4 • 30 + 4 • 9 = 120 + 36 = 156

Завдання 3

7 • 78 = 7 • (70 + 8) = 7 • 70 + 7 • 8 = 490 + 56 = 490 + 10 + 46 = 546

3 • 39 = 3 • (30 + 9) = 3 • 30 + 3 • 9 = 90 + 27 = 90 + 10 + 17 = 117

8 • 45 = 8 • (40 + 5) = 8 • 40 + 8 • 5 = 320 + 40 = 360

5 • 28 = 5 • (20 + 8) = 5 • 20 + 5 • 8 = 100 + 40 = 140

9 • 36 = 9 • (30 + 6) = 9 • 30 + 9 • 6 = 270 + 54 = 270 + 30 + 24 = 324

2 • 89 = 89 • 2 = 89 + 89 = 160 + 18 = 178

Завдання 4 Задача на зведення до одиниці

Вишні масою З0 кг розклали порівну в 6 ящиків. Скільки таких ящиків знадобиться, щоб розклас­ти 50 кг вишень?

Маса 1 ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

?

6

30 кг

однакова

?

50 кг

Короткий запис

6 ящиків — 30 кг

? ящиків — 50 кг

Вираз   50 : (30 : 6)

Розв’язання

1) 30 : 6 = 5 (кг) – вишні в 1 ящику.

2) 50 : 5 = 10 (ящ.)

Відповідь: знадобиться 10 таких ящиків.

Завдання 5

3 + 90 = 93

80 + 13 = 93

31 • 3 = (30 + 1) • 3 = 90 + 3 = 93

69 + 24 = 69 + 1 + 23 = 70 + 23 = 93

18 • 5 + 3 = (10 + 8) • 5 + 3 = 90 + 3 = 93

101 – 8 = 101 – 1 – 7 = 93

47 • 2 = (40 + 7) • 2 = 80 + 14 = 94

47 • 2 = (40 + 7) • 2 = 80 + 14 = 94

100 – 6 = 94

500 : 5 – 5 = 100 – 5 = 95

80 + 15 = 95

24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 80 + 16 = 96

90 + 6 = 96

90 + 7 = 97

25 • 4 – 8 = (20 + 5) • 4 – 8 = 100 – 8 = 92

9 • 10 + 2 = 90 + 2 = 92

23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 80 + 12 = 92

15 • 6 + 7 = (10 + 5) • 6 + 7 = 80 + 7 = 87

Сторінка 65

Завдання 1

Значення добутку 25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 80 + 20 = 100:  В 100

Завдання 2

Значення частки 800 : 40 = 800 : 10 : 4 = 80 : 4 = 20:  Б 20

Завдання 3

Значення виразу 800 – 400 : 4 = 800 – 100 = 700:  В 700

Завдання 4

300 : 6 • 5 = 50 • 5 = 250

300 : 3 : 10 = 100 : 10 = 10

(25 + 15) : 5 = 40 : 5 = 8

265 – 700 : 7 = 265 – 100 = 165

2 дм : 4 = 20 см : 4 = 5 см

5 ц : 100 = 500 кг : 100 = 5 кг

Завдання 5 Складена задача на знаходження зменшуваного

Із цистерни набрали 5 бутлів води місткістю 16 л кожний. Після цього в цистерні залишилося 320 л води. Скільки літрів води було в цистерні спочатку?

Було

Забрали

Залишилось

?

5 бутлів по 16 л

320 л

Короткий запис

Було — ?

Забрали — ? л, 5 бутлів по 16 л

Залишилось — 320 л

 

Вираз    320 + 16 • 5

Короткий запис №1

Забрали — ? л, 5 бутлів по 16 л

Короткий запис №2

Було — ?

Забрали — 80 л

Залишилось — 320 л

План розв’язування

1) Скільки літрів води забрали?

2) Скільки літрів води було в цистерні спочатку?

Розв’язання

1) 16 • 5 = (10 + 6) • 5 = 50 + 30 = 80 (л) – літрів води забрали.

2) 320 + 80 = 300 + 100 = 400 (л) – літрів води було в цистерні спочатку.

Відповідь: спочатку в цистерні було 400 літрів води.

Завдання на кмітливість

Три однакові мішки із зерном важать с кг. Скільки кілограмів важить один такий мішок?

с : 3 (кг) – маса одного такого мішка.

 

Сторінка 66

Завдання 1

Суму чисел 24 і 36 зменшили в 6 разів:  (24 + 36) : 6 = 60 : 6 = 10

Сума чисел 28 і 14 поділили на 7:  (28 + 14) : 7 = 28 : 7 + 14 : 7 = 4 + 2 = 6

Ділене виражене сумою чисел 13 і 5, а дільник дорівнює 3:  (13 + 5) : 3 = 18 : 3 = 6

Завдання 2  Розклали ділене на розрядні доданки і знайшли частку

33 : 3 = (30 + 3) : 3 = 30 : 3 + 3 : 3 = 10 + 1 = 11

96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 90 : 3 + 6 : 3 = 30 + 2 = 32

Завдання 3 Розподільний закон ділення відносно додавання

68 : 2 = (60 + 8) : 2 = 60 : 2 + 8 : 2 = 30 + 4 = 34

69 : 3 = (60 + 9) : 3 = 60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

55 : 5 = (50 + 5) : 5 = 50 : 5 + 5 : 5 = 10 + 1 = 11

84 : 2 = (80 + 4) : 2 = 80 : 2 + 4 : 2 = 40 + 2 = 42

88 : 4 = (80 + 8) : 4 = 80 : 4 + 8 : 4 = 20 + 2 = 22

39 : 3 = (30 + 9) : 3 = 30 : 3 + 9 : 3 = 10 + 3 = 13

Завдання 4 

1) периметр першої фігури: Р = 9 • 8 = 72 (см)

2) периметр другої фігури:

Р = 2 м + 4 м 20 см + 3 м + 3 м 60 см + 4 м 80 см = 16 м 160 см = 17 м 60 см

2 спосіб

+2 м 00 см

  4 м 20 см

  3 м 00 см

  3 м 60 см

  4 м 80 см

 16 м 160 см

 17 м 60 см

 

Сторінка 67

Завдання 1

84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 70 : 7 + 14 : 7 = 10 + 2 = 12

96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12

87 : 3 = (60 + 27) : 3 = 60 : 3 + 27 : 3 = 20 + 9 = 29

Завдання 2  Запиши букви в порядку виконання дій у виразах

66 :(м) 3 –(р) 18 :(и) 3

м 1) 66 : 3 = 22

и 2) 18 : 3 = 6

р 3) 22 – 6 = 16  

84 :(К) 4 :(и) 7 +(в) 5 •(ї) 8

К 1) 84 : 4 = 21

и 2) 21 : 7 = 3

ї  3) 5 • 8 = 40

в 4) 3 + 40 = 43

50 +(а) 24 :(к) 8 •(л) 3 –(с) 15

к 1) 24 : 8 = 3

л 2) 3 • 3 = 9

а 3) 50 + 9 = 59

с 4) 59 – 15 = 44

Завдання 3 Порядок дій

36 : 3 + 5 = 15

1) 36 : 3 = (30 + 6) : 3 = 30 : 3 + 6 : 3 = 12

2) 12 + 3 = 15

56 – 84 : 3 : 2 = 42

1) 84 : 3 = (60 + 24) : 3 = 60 : 3 + 24 : 3 = 28

2) 28 : 2 = (20 + 8) : 2 = 20 : 2 + 8 : 2 = 14

3) 56 – 14 = 42

678 – 78 : 3 = 652

1) 78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 60 : 3 + 18 : 3 = 26

2) 678 – 26 = 652

65 : 5 + 65 = 78

1) 65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 50 : 5 + 15 : 5 = 13

2) 13 + 65 = 78

Завдання 4 Рівняння

х • 7 = 91

х = 91 : 7

х = 13

13 • 7 = 70 + 21 = 91

91 = 91

90 : с = 6

с = 90 : 6

с = (60 + 30) : 6

с = 15

90 : 15 = 6

6 = 6

5 • b = 95

b = 95 : 5

b = (50 + 45) : 5

b = 19

5 • 19 = 50 + 45 = 95

95 = 95

Завдання 5 Проста задача на ділення на вміщення

На скільки тижнів сім'ї вистачить 70 кг картоплі, якщо кожного тижня вони витрачають її по 5 кг?

Маса на 1 тиждень

Кількість тижнів

Загальна маса

5 кг

?

70 кг

Короткий запис

70 кг — це ? тижнів по 5 кг

Тижнів — ? т., 70 кг уміщає по 5 кг

Розв’язання

70 : 5 = (50 + 20) : 5 = 14 (т.) – тижнів вистачить.
2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

1 тиждень  — 5 кг

? тижнів — 70 кг

1 • 70 : 5 = 14 (т.) – тижнів вистачить.

Відповідь: картоплі вистачить на 14 тижнів.

Завдання 6

Діаметр внутрішнього кола дорівнює 4 см, а зовнішньо­го — 6 см. Знайди відстань між точками К і Г.

ОТ = 3 см

ОК = 2 см

КТ = ОТ – ОК = 3 см – 2 см = 1 см

 

Сторінка 68

Завдання 1  Спосіб послідовного ділення

54 : (2 • 3) = 54 : 2 : 3 = 27 : 3 = 9

72 : (8 • 3) = 72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

Завдання 2

81 : 27 = 81 : (9 • 3) = 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

50 : 25 = 50 : (5 • 5) = 50 : 5 : 5 = 10 : 5 = 2

Завдання 3  Ділення перевіряємо множенням і діленням

76 : 4 = (40 + 36) : 4 = 40 : 4 + 36 : 4 = 10 + 9 = 19

19 • 4 = (10 + 9) • 4 = 10 • 4 + 9 • 4 = 40 + 36 = 76

92 : 4 = (80 + 12) : 4 = 80 : 4 + 12 : 4 = 20 + 3 = 23

23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 20 • 4 + 3 • 4 = 80 + 12 = 92

75 : 15 = 75 : (5 • 3) = 75 : 5 : 3 = 15 : 3 = 5

5 • 15 = 5 • (10 + 5) = 5 • 10 + 5 • 5 = 50 + 25 = 75

Завдання 4  Множення перевіряємо діленням

25 • 3 = (20 + 5) • 3 = 60 + 15 = 75

75 : 3 = (60 + 15) : 3 = 20 + 5 = 25

4 • 24 = 4 • (20 + 4) = 80 + 16 = 96

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

6 • 16 = 6 • (10 + 6) = 60 + 36 = 96

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16

Завдання 5 Підкреслили круглі числа, бо вони діляться на 5 і діляться на 2 (тобто на 10):

22, 50, 45, 505, 100, 555, 12

Завдання 6 Складена задача на множення

П'ять однакових ящиків з цукерками важать З0 кг. Яка маса трьох ящиків із зефіром, якщо ящик із зефіром на 2 кг легший (менше кілограмів), ніж ящик із цу­керками?

 

Маса 1 ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

Цукерки

?

5

30 кг

Зефір

?, на 2 кг менше

3

?

Вираз  (30 : 5 – 2) • 3

Короткий запис №1

30 кг — це 5 ящиків по ? кг

Маса ящика — ? кг, 30 кг розділити на 5 порівну

Короткий запис №2

Ящик цукерок — 6 кг

Ящик зефіру — ?, на 2 кг менше

Короткий запис №3

Зефір — ? кг, 3 ящики по 4 кг

План розв’язування

1) Яка маса ящика з цукерками?

2) Яка маса ящика із зефіром?

3) Яка маса трьох ящиків із зефіром?

Розв’язання

1) 30 : 5 = 6 (кг) – маса ящика з цукерками.

2) 6 – 2 = 4 (кг) – маса ящика із зефіром.

3) 4 • 3 = 12 (кг) – маса трьох ящиків із зефіром.

Відповідь: маса трьох ящиків із зефіром 12 кілограмів.

 

Сторінка 69

Завдання 1  Підкреслили розв’язки нерівності

х < 45

3, 78, 44, 13, 45

56 < с < 78

18, 90, 58, 85, 77, 78

780 > b

b < 780

700, 800, 301, 679

100 < у < 1000

10, 600, 742, 999, 501

Завдання 2

с • 3 < 12

с • 3 < 4 • 3

с < 4

с = 0, 1, 2, 3

а – 6 < 3

а – 6 < 9 – 6

а < 9

а = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

b : 4 < 5

b : 4 < 20 : 4

b < 20

b = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Завдання 3

320 : 5 = (300 + 20) : 5 = 300 : 5 + 20 : 5 = 60 + 4 = 64

112 : 8 = (80 + 32) : 8 = 80 : 8 + 32 : 8 = 10 + 4 = 14

Завдання 4 Ділення методом добору

75 : 25 = 3

25 • 3 = 75 підходить

80 : 16 = 5

16 • 5 = 80 підходить

90 : 45 = 2

45 • 2 = 90 підходить

Завдання 5

У трьох однакових автомобілях розмістили 12 пасажирів. Скільки пасажирів можна розмістити у п'яти мікроавтобусах, якщо кількість місць для пасажирів у мікроавтобусі удвічі більша, ніж 8 автомобілі?

 

Пасажирів у 1 машині

Кількість машин

Загальна кількість пасажирів

Автомобілі

?

3

12 пасажирів

Мікроавтобуси

?, у 2 рази більша

5

?

Вираз  (12 : 3 • 2) • 5

Короткий запис №1

12 пасажирів — це 3 машини по ? пасажирів

В автомобілі — ? п., 12 пасажирів розділити на 3 порівну

Короткий запис №2

В автомобілі — 4 пасажири

У мікроавтобусі — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №3

Пасажири — ? п., 5 машин по 8 пасажирів

План розв’язування

1) Скільки пасажирів можна розмістити в одному автомобілі?

2) Скільки пасажирів можна розмістити в одному мікроавтобусі?

3) Скільки пасажирів можна розмістити у п'яти мікроавтобусах?

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (п.) – пасажирів можна розмістити в одному автомобілі.

2) 4 • 2 = 8 (п.) – пасажирів можна розмістити в одному мікроавтобусі.

3) 8 • 5 = 40 (п.) – пасажирів можна розмістити у п'яти мікроавтобусах.

Відповідь: можна розмістити 40 пасажирів.

 

Сторінка 70

Завдання 1 Ділення з остачею

11 : 4 = 2 (ост. 3)   перевірка: 2 • 4 + 3 = 11    Відповідь: ні

Завдання 2 У коробці лежить 24 цукерки. Чи можна розділити всі цукерки між п'ятьма дітьми так. щоб кожний із них отримав цукерок порівну.

Розв’язання

24 : 5 = 4 (ост. 4) – діти отримають по 4 цукерки і ще залишиться 4 цукерки.

Відповідь: ні.

Завдання 3

36 : 5 = 7 (ост. 1)

50 : 7 = 7 (ост. 1)

16 : 3 = 5 (ост. 1)

74 : 9 = 8 (ост. 2)

Завдання 4  За один день кошеня з'їдає 60 г сухих кормів. Чи вистачить йому на тиждень (7 днів) коробки корму, що має масу 400 г?

Міркуємо так.

60 • 7 = 420 (г) – корму потрібно на тиждень. 400 г < 420 г

Відповідь: ні.

Інші завдання дивись тут...