Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Логачевська С. та ін."

СТОРІНКА 19  Вправи на закріплення

Завдання 1   

45 + 8 = 45 + 5 + 3 = 53      56 + 9 = 56 + 4 + 5 = 65        27 + 8 = 27 + 3 + 5 = 35      35 + 7 = 35 + 3 + 2 = 42      75 + 9 = 75 + 5 + 4 = 84

45 – 8 = 45 – 5 – 3 = 37        56 – 9 = 56 – 6 – 6 = 44        27 – 8 = 27 – 7 – 1 = 19

35 – 7 = 35 – 5 – 2 = 28        75 – 9 = 75 – 5 – 4 = 66

 

Завдання 2  Складена задача на збільшення на деяке число і знаходження суми

На першому поверсі мешкають 35 жителів, а на другому — на 9 біль­ше. Скільки жителів мешкають на обох поверхах будинку?

Короткий запис

І поверх — 35 жителів

ІІ поверх — ?, на 9 жителів більше

Всього — ?

Розв’язання

1) 35 + 9 = 35 + 5 + 4 = 44 (ж.) – жителів мешкає на другому поверсі.

2) 35 + 44 = 79 (ж.) – жителів мешкають на обох поверхах будинку.

Відповідь: на обох поверхах будинку мешкають 79 жителів.

 

Завдання 3  Доповнили до круглого числа:

76 + 4 = 80

87 + 3 = 90

35 + 5 = 40

49 + 1 = 50

78 + 2 = 80

66 + 4 = 70

56 + 4 = 60

58 + 2 = 60

Завдання 4

Додавання способом округлення

Віднімання способом округлення

67 + 19 = 67 + (20 – 1) = 67 + 20 – 1 = 47 – 1 = 46

45 + 18 = 45 + 20 – 2 = 65 – 2 = 63     

48 + 29 = 48 + 30 – 1 = 78 – 1 = 77

67 – 19 = 67 – (20 – 1) = 67 – 20 + 1 = 47 + 1 = 48

45 – 18 = 45 – 20 + 2 = 25 + 2 = 27    

48 – 29 = 48 – 30 + 1 = 18 + 1 = 19

Завдання 5  Задача на додавання трьох доданків (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

У парку росло 16 ясенів. Посадили ще 4 ясени і 5 кленів. Скільки дерев стало в парку?

Було

Посадили

Стало

16 дерев

4 дерева і 5 дерев

?

Короткий запис

Було — 16 дерев

Посадили — ?, 4 дерева і 5 дерев

Стало — ?

Схема

Вираз    16 + (4 + 5)

Короткий запис №1

Ясени — 4 дерева

Клени — 5 дерев

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 16 дерев

Посадили — 9 дерев

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього дерев посадили?

2) Скільки дерев стало в парку?

Розв’язання

1) 4 + 5 = 9 (д.) – всього дерев посадили в парку.

2) 16 + 9 = 25 (д.) – дерев стало в парку.

2 спосіб

Спочатку можна дізнатися скільки стало ясенів, а потім усіх дерев, тому

Короткий запис

Було — 16 ясенів

Посадили — 4 ясени

Стало (Було) — ?

Посадили — 5 дерев

Стало — ?

Схема

Вираз    (16 + 4) + 5

Короткий запис №1

Було — 16 ясенів

Посадили — 4 ясени

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 20 дерев

Посадили — 5 дерев

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки ясенів стало в парку?

2) Скільки дерев стало в парку?

Розв’язання

1) 16 + 4 = 20 (яс.) –  ясенів стало в парку.

2) 20 + 5 = 25 (д.) – дерев стало в парку.

3 спосіб

Припустимо, що спочатку посадили клени, а потім ясени, тоді

Короткий запис

Було — 16 дерев

Посадили клени — 5 дерев

Стало (Було) — ?

Посадили ясени — 4 дерева

Стало — ?

Схема

Вираз    (16 + 4) + 5

Короткий запис №1

Було — 16 дерев

Посадили клени — 5  дерев

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 21 дерево

Посадили ясени — 4 дерева

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки дерев стало в парку, коли посадили клени?

2) Скільки дерев стало в парку?

Розв’язання

1) 16 + 5 = 21 (д.) – дерев стало в парку, коли посадили клени.

2) 21 + 4 = 25 (д.) – дерев стало в парку.

4 спосіб (виразом)

Короткий запис

Було — 16 дерев

Посадили ясени — 4 дерева

Посадили клени — 5 дерев

Стало — ?

Схема

Розв’язання

16 + 4 + 5 = 25 (д.) – дерев стало в парку.

Відповідь: у парку стало 25 дерев.

 

Завдання 6 

Упорядкували добутки, одержані при множенні числа 2, в порядку зростання:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Упорядкували добутки, одержані при множенні числа 3, в порядку зростання:

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

 

Завдання 7

2 • 9 = 18     18 : 2 = 9    3 • 7 = 21   21 : 3 = 7    3 • 9 = 27   27 : 3 = 9

 

Завдання 8  Складена задача на знаходження суми добутків

Пошили 4 простирадла і 9 наволочок. На кожне простирадло витра­тили по 3 м тканини, а на кожну наволочку — по 2 м. Скільки метрів тканини знадобилося для пошиття всієї постільної білизни?

Короткий запис

Простирадла — ? м, 4 простирадла по 3 м

Наволочка — ? м, 9 наволочок по 2 м                                                           

Всього — ?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (м) – метрів тканини знадобилося для пошиття простирадл.

2) 2 • 9 = 18 (м) – метрів тканини знадобилося для пошиття наволочок.

3) 12 + 18 = 30 (м) – метрів тканини знадобилося для пошиття постільної білизни.

Відповідь: для пошиття постільної білизни знадобилося 30 метрів тканини.

 

Завдання 9 Порівняння чисел

2 • 3 < 2 • 4  

(де менший множник, там менший добуток)

2 • 4 > 2 • 3  

(де більший множник, там більший добуток)

3 • 4 + 3 < 3 • 6   

(3 • 4 + 3 = 3 • 5,  3 • 5 < 3 • 6)

3 • 7  < 3 • 9 – 3

(3 • 9 – 3 = 3 • 8,  3 • 7 < 3 • 8)

СТОРІНКА 20 Таблиці множення чисел 4, 5 і ділення на 4, 5

Завдання 1 Натуральні числа

Лічимо четвірками від 4 до 40: 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

Лічимо четвірками від 40 до 4: 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 8, 4

Лічимо п’ятірками від 5 до 50: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Лічимо п’ятірками від 50 до 5: 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5

 

Завдання 2  Замінили додавання однакових доданків множенням і навпаки:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 5 = 20      5 + 5 + 5 + 5 = 5 • 4 = 20

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16            5 • 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

 

Завдання 3

Ділення на число 4:   8 : 4 = 2    12 : 4 = 3    16 : 4 = 4   20 : 4 = 5   24 : 4 = 6   28 : 4 = 7    32 : 4 = 8    36 : 4 = 9

Ділення на число 5:   10 : 5 = 2    15 : 5 = 3    20 : 5 = 4    25 : 5 = 5    30 : 5 = 6     35 : 5 = 7    40 : 5 = 8     45 : 5 = 9

 

Завдання 4

1) Обчисли вирази на множення та склади рівність на ділення числа на 4, на 5

4 • 3 = 12    4 • 7 = 28      5 • 3 = 15    5 • 6 = 30

12 : 4 = 3     28 :  4 = 7     15 : 5 = 3    30 : 5 = 6

2) Рівняння

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

4 • 3 = 12  (бо 12 : 4 = 3)      5 • 3 = 15  (бо 15 : 5 = 3)

4 • 5 = 20  (бо 20 : 4 = 5)      5 • 9 = 45  (бо 45 : 5 = 9)

 

1) 4 • 6 = 24    4 • 8 = 32    5 • 8 = 40     5 • 9 = 45

    24 : 4 = 6    32 : 4 = 8    40 : 5 = 8     45 : 5 = 9

2) 4 • 2 = 8  перевірка 8 : 4 = 2         5 • 7 = 35 перевірка 35 : 5 = 7

 

Завдання 5 Додавання однакових доданків замінили множенням:

4 + 4 + 4 + 5 = 4 • 3 + 5 = 12 + 5 = 17

13 + 5 + 5 + 5 + 5 = 13 + 5 • 4 = 13 + 20 = 43

4 + 4 + 4 + 4 + 15 = 4 • 5 + 15 = 20 + 15 = 35

5 + 5 + 5 + 32 = 5 • 3 + 32 = 15 + 32 = 47

 

СТОРІНКА 21

Завдання 6 Складена задача на віднімання

У художній музей прийшло 40 школярів. Незабаром пішло 3 хлопчиків і 5 дівчаток. Скільки школярів залишилось у музеї?

Було

Пішли

Залишилось

40 школярів

3 школярів і 5 школярів

?

Короткий запис

Було — 40 школярів

Пішли — ?, 3 школярів і 5 школярів

Залишилось — ?

Схема

Вираз  40 – (3 + 5)

Короткий запис №1

Хлопчики — 3 школярів

Дівчатка —  5 школярів

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 40 школярів

Пішло — 8 школярів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки школярів пішло?

2) Скільки школярів залишилось у музеї?

Розв'язання

1) 3 + 5 = 8 (шк.) – школярів пішло.

2) 40 – 8 = 32 (шк.) – школярів залишилось у музеї.

2 спосіб

Припустимо, що спочатку пішли хлопчики, а потім дівчатка, тоді

Короткий запис

Було — 40 школярів

Пішли хлопчики — 3 школярів

Залишились (Було) — ?

Пішли дівчатка — 5 школярів

Залишилось — ?

Схема

Вираз  (40 – 3) – 5

Короткий запис №1

Було — 40 школярів

Пішли хлопчики — 3 школярів

Залишились — ?

Короткий запис №2

Було — 13 школярів

Пішли дівчатка — 5 школярів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки школярів залишилось, коли пішли хлопчики?

2) Скільки школярів залишилося у музеї?

Розв'язання

1) 40 – 3 = 37 (шк.) – школярів залишилось, коли пішли хлопчики.

2) 37 – 5 = 32 (шк.) – школярів залишилось у музеї.

3 спосіб

Припустимо, що спочатку пішли дівчатка, а потім хлопчики, тоді

Короткий запис

Було — 40 школярів

Пішли дівчатка — 5 школярів

Залишились (Було) — ?

Пішли хлопчики — 3 школярів

Залишилось — ?

Схема

Вираз  (40 – 5) – 3

Короткий запис №1

Було — 40 школярів

Пішли дівчатка — 5 школярів

Залишились — ?

Короткий запис №2

Було — 35 школярів

Пішли хлопчики — 3 школярів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки школярів залишилось, коли пішли дівчатка?

2) Скільки школярів залишилося у музеї?

Розв'язання

1) 40 – 5 = 35 (шк.) – школярів залишилось, коли пішли дівчатка.

2) 35 – 3 = 32 (шк.) – школярів залишилось у музеї.

4 спосіб (виразом)

Було

Пішли хлопчики

Пішли дівчатка

Залишилось

40 школярів

3 школярів

5 школярів

?

Короткий запис

Було — 45 школярів

Пішли хлопчики — 3 школярів

Пішли дівчатка — 5 школярів

Залишилось — ?

Схема

Розв'язання

40 – 3 – 5 = 32 (шк.) – школярів залишилось у музеї.

Відповідь: у музеї залишилось 32 школярів.

 

Завдання 7  Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

За печиво заплатили 4 грн, а за шоколадку — у 5 разів більше. Скільки всього гривень заплатили за солодощі?

Короткий запис

Печиво — 4 грн

Шоколадка — ?, у 5 разів більше

Всього — ?

Вираз  4 + 4 • 5

Розв’язання

1) 4 • 5 = 20 (грн) – гривень заплатили за шоколадку.

2) 4 + 20 =  24 (грн) – всього гривень заплатили за солодощі.

2 спосіб

Міркуємо так. Якщо за печиво заплатили 4  грн, а за шоколадку — у 5 разів більше, це також означає, що в за печиво заплатили 1 частину грошей, а за шоколадку 5 таких частин, тоді разом 6 частин по 4 грн

4 • 6 = 24 (грн) – всього гривень заплатили за солодощі.

Відповідь: за солодощі заплатили 24 гривень.

 

Завдання 8  

Б) На сніданок тато розклав 12 яєць і 8 сосисок на 4 тарілки порівну. Який сніданок отримав кожний член родини?

12 яєць — це 4 тарілки по ? яєць

8 сосисок — це 4 тарілки по ? сосисок

Короткий запис

Отримав яєць — ? яєць, 12 яєць розділити на 4 порівну

Отримав сосисок — ? с., 8 сосисок розділити на  4 порівну

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (яєць) – яєць на сніданок отримав кожний член родини.

2) 8 : 4 = 2 (с.) – сосисок на сніданок отримав кожний член родини.

 

Домашнє завдання  Порядок дій

20 : 4 + 23 = 5 + 23 = 28       4 • 5 + 30 = 20 + 30 = 50

3 • 7 + 40 = 21 + 40 = 61       5 • 5 – 16 = 25 – 16 = 9

32 : 4 – 8 = 8 – 8 = 0              5 • 6 – 25 = 30 – 25 = 5

50 – 2 • 2 = 50 – 10 = 40         4 • 9 – 10 = 36 – 10 = 26

42 – (13 + 5) = 42 – 18 = 42 – 12 – 6 = 24      2 • (12 – 7) = 2 • 5 = 10

62 + (8 – 6) = 62 + 2 = 64       3 • 4 + 25 = 12 + 25 = 37

 

СТОРІНКА 22

Завдання 1, 2

Лічимо шістками від 6 до 60: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60

Лічимо шістками від 60 до 6:  60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12, 6

Лічимо сімками від 7 до 70: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70

Лічимо сімками від 70 до 7: 70, 63, 56, 49, 42,  35, 28, 21, 14, 7

 

Завдання 3

Ділення на число 6:   12 : 6 = 2    18 : 6 = 3   24 : 6 = 4    30 : 6 = 5   36 : 6 = 6    42 : 6 = 7   48 : 6 = 8    54 : 5 = 9

Ділення на число 7:    14 : 7 = 7    21 : 7 = 3   28 : 7 = 4    35 : 7 = 5    42 : 7 = 8   49 : 7 = 7   56 : 7 = 8    63 : 7 = 9

 

Завдання 4

1) 6 • 4 = 24   7 • 6 = 42   6 • 7 = 42   7 • 9 = 63

2) 6 • 7 = 42   7 • 3 = 21   6 • 9 = 54   7 • 9 = 63

 

1) 6 • 4 = 24    7 • 8 = 56    6 • 3 = 18    7 • 4 = 28

2) 6 • 9 = 54    54 : 6 = 9    7 • 5 = 35    35 : 7 = 5

 

Завдання 5  Порівняли вирази не обчислюючи

7 • 4 = 7 • 3 + 7   

(7 • 3 + 7 = 7 • 4)

6 • 5 = 6 • 4 + 6

(6 • 4 + 6 = 6 • 5)

5 • 4 < 5 • 3 + 5 + 5

(5 • 3 + 5 + 5 = 5 • 5, 5 • 4 < 5 • 5)

СТОРІНКА 23

Завдання 6

Парні числа: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Непарні числа: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

 

Завдання 7  Складена задача на віднімання

У тата було 9 монет по 2 грн. Він купив каву еспресо за 12 грн. Скільки гривень залишилось у тата?

Було

Витратив

Залишилось

9 монет по 2 грн

12 грн

?

Короткий запис

Було — ? грн, 9 монет по 2 грн

Витратив — 12 грн

Залишилось — ?

Схема

Вираз   2 • 9 – 12

Короткий запис №1

Було — ? грн, 9 монет по 2 грн

Короткий запис №2

Було — 18 грн

Витратив — 12 грн

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень було у тата?

2) Скільки гривень залишилось у тата?

Розв’язання

1) 2 • 9 = 18 (грн) – гривень було у тата.

2) 18 – 12 = 6 (грн) – гривень залишилось у тата.

Складаємо й обчислюємо вираз: 2 • 9 – 12 = 18 – 12 = 6 (грн)

Відповідь: у тата залишилось 6 гривень.

 

Завдання 8  Складена задача на множення

До магазину привезли овочі в ящиках по 6 кг у кожному. Знайди окремо масу цибулі, моркви, помідорів, картоплі в ящиках.

Короткий запис

Цибуля — ? кг, 5 ящиків по 6 кг

Морква — ? кг, 4 ящики по 6 кг

Помідори — ? кг, 6 ящиків по 6 кг

Картопля — ? кг, 9 ящиків по 6 кг

6 • 5 = 30 (кг) – маса цибулі.

6 • 4 = 24 (кг) – маса моркви.

6 • 6 = 36 (кг) – маса помідорів.

6 • 9 = 54 (кг) – маса картоплі.

 

Завдання 9 Знайди довжину ламаної з ланками 2 см, 4 см, 5 см і 1 см

2 + 4 + 5 + 1 = 12 (см) – довжина ламаної.

 

Завдання 10  Дві голови, дві руки й шість ніг, а йдуть тільки чотири. Хто це?

Вершник на коні.

 

Домашнє завдання

А)  3 монети по 2 грн і 2 купюри по 5 грн   2 • 3 + 5 • 2 = 6 + 10 = 16 

Б)  6 • 6 + 4 = 36 + 4 = 40           7 • 4 + 2 = 28 + 2 = 30

     75 – 6 • 5 = 75 – 30 = 45         67 – 3 • 9 = 67 – 27 = 40

     45 – (30 + 10) = 45 – 40 = 5    70 + (64 – 50) = 70 + 14 = 84

Інші завдання дивись тут...