Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Заїка А." 

Сторінка 30

Завдання 106  Віднімання

10 – 3 = 7

20 – 5 = 10 + (10 – 5) = 15

30 – 12 = 10 + (20 – 12) = 18

50 – 15 = 30 + (20 – 15) = 25

70 – 35 = 30 + (40 – 35) = 35

90 – 45 = 40 + (50 – 45) = 45

Завдання 107  Письмове віднімання

_360

 145

 215

_480

  263

  217

_708

  345

  363

_509

 271

 238

Завдання 108  Рівняння

Я задумала трицифрове число. Якщо до нього додати 283, отримаю 490. Відгадай число.

Розв’язання

1 спосіб (рівнянням)

х + 283 = 490

х = 490 – 283

х = 207

2 спосіб

Виконаємо обчислення у зворотному порядку, тоді

490 – 283 = 200 + (290 – 283) = 207

Відповідь: 207

Завдання 109

1) 125 + 165 + 200 = 400 + 90 = 490 (ч.) – читачів відвідало районну бібліотеку за три останні дні тижня.

2) 200 – 100 = 100 (ч.) – на стільки більше читачів було в суботу, ніж у четвер.

 

Сторінка 31

Завдання 110

Множення числа 7

Множення числа 9 та ділення на число 9

7 • 5 = 35

7 • 6 = 42

7 • 8 = 56

7 • 9 = 63

9 • 4 = 36

9 • 5 = 45

9 • 6 = 54

9 • 7 = 63

36 : 9 = 4

45 : 9 = 5

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

Завдання 111 Одиниці вимірювання

1 год = 60 хв

1 хв = 60 с

2 хв = 60 с + 60 с = 120 с

1 доба = 24 год

2 доби = 24 год + 24 год = 48 год

З доби = 24 год • 3 = 72 год

1 рік = 12 міс

2 роки = 12 міс + 12 міс = 24 міс.

З роки = 12 міс • 3 = 36 міс.

Завдання 112 Порядок дій

6 • 5 + З0 = 30 + 30 = 60

7 • 2 + 14 = 14 + 14 = 28

32 : 8 – 4 = 4 – 4 = 0

42 : 7 – 6 = 6 – 6 = 0

Завдання 113

Дівчинка дивилася на відображення годинників у люс­терку. Який час показували годинники?

6 год

7 год 45 хв

6 год 55 хв

Мала стрілка – число 6

Велика стрілка – число 12

Мала стрілка – число 8

Велика стрілка – число 9

Мала стрілка – число 7

Велика стрілка – число 11

Сторінка 32

Завдання 114

1 год = 60 хв

2 год = 60 хв • 2 = 120 хв

З год = 60 хв • 3 = 180 хв

4 год = 60 хв • 4 = 240 хв

0 год = 0 хв

1/2 год = 60 хв : 2 = 30 хв

Завдання 115

Розв’язання

135 + х = 350

х = 350 – 135

х = 215

Сума числа 135 і невідомого числа х

дорівнює 350. Яке невідоме число?

Відповідь: 215

Завдання 116

Годинник з боєм робить 6 ударів за З0 с. За скільки се­кунд він робить 12 ударів?

Короткий запис

6 ударів — 30 с

12 ударів — ? с

1) 30 : 6 = 5 (с) – час на 1 удар.

2) 5 • 12 = 5 • (10 + 2) = 60 (с) – час на 12 ударів.

2 спосіб

Міркуємо так. Якщо за 6 ударів робить за 30 с., тоді 12 ударів (у 2 рази більше ударів) зробить за 60 с. (удвічі більший час).

За 60 с. або 1 хв.

Скільки разів за добу хвилинна стрілка обганяє годинну?

Міркуємо так. За добу годинна стрілка робить 2 оберти, а хвилинна – 24 оберти.

У скільки разів обертається повільніше годинна стрілка, ніж хвилинна?

Міркуємо так. На 1 оберт годинникової стрілки припадає 12 обертів хвилинної стрілки, тому    

У 12 разів. 

Завдання 117  Скільки часу був у дорозі автомобіль, потяг?

Автомобіль

Потяг

П’ятниця 16 год

Субота 3 год 5 хв

Середа 6 год 15 хв

Четвер 18 год 15 хв

24 год – 16 год + 3 год 5 хв =

= 11 год 5 хв

18 год  15 хв – 6 год 15 хв =

= 12 год

Сторінка 33 

Завдання 118  Письмове додавання

+117

  231

  348

+117

  233

  350

+347

  462

  809

_347

 135

 212

_340

  135

  205

Завдання 119

+465

  352

  817

+626

  218

  844

+738

  129

  867

Завдання 120

Висота Ялинського водоспаду 260 дм, водоспаду «Поріг ревучий» на 90 дм менша, а Труханецького во­доспаду на 190 дм більша від «Порога ревучого». Яка висота потоку води Труханецького водоспаду?

Короткий запис

Ялинський — 260 дм

«Поріг ревучий» — ?, на 90 дм менша, ніж Ялинський

Труханецький — ?, на 190 дм більша, ніж «Поріг ревучий»

Вираз    (260 – 90) + 190

План розв’язування

1) Яка висота води водоспаду «Поріг ревучий»?

2) Яка висота потоку води Труханецького водоспаду?

Розв’язання

1) 260 – 90 = 260 – 100 + 10 = 170 (дм) – висота води «Порогу ревучий».

2) 170 + 190 = 200 + 160 = 360 (дм) – висота води Труханецького водоспаду.

Відповідь: висота води 360 дециметрів.

Завдання 121

Годинник

Час

5 год 50 хв

6 год

6 год 15 хв

6 год 55 хв

Час збільшився,

ніж попередній

 

на 10 хв

на 15 хв

на 40 хв

6 год – 5 год 50 хв = 5 год 60 хв – 5 год 50 хв = 10 хв

6 год 15 хв – 6 год = 15 хв

6 год 55 хв – 6 год 15 хв = 40 хв

 

Сторінка 34

Завдання 122  Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

Усі можливі випадки на додавання і відніман­ня з поданими трійками чисел:

514 + 315 = 829

315 + 514 = 829

829 – 514 = 315

829 – 315 = 514

581 + 128 = 709

128 + 581 = 709

709 – 128 = 581

709 – 581 = 128

Завдання 123

_389

  290

  199

_653

  273

  380

_472

  158

  314

_724

  215

  509

Завдання 124  Складена задача з непов’язаними запитаннями

Українські Карпати простягаються з північного захо­ду на південний схід приблизно на 270 км, а Кримські гори з заходу на схід — приблизно на 180 км. На скіль­ки більша протяжність Українських Карпат від Крим­ських гір? Яка загальна довжина цих гір?

Короткий запис

Карпати — 270 км; на ? км більше

Кримські гори — 180 км

Всього — ?

Розв’язання

1) 270 – 180 = 270 – 200 + 20 = 90 (км) – на стільки кілометрів більша протяжність Українських Карпат від Крим­ських гір.

2) 270 + 180 = 270 + 200 – 20 = 450 (км) – загальна довжина цих гір.

Відповідь: на 90 км, 450 км.

 

Сторінка 35

Завдання 125 

+246

  336

  582

_371

 185

 186

_705

 268

 437

_582

 246

 336

+186

  185

  371

_705

  437

  268

Завдання 126

 

Довжина

Ширина

Периметр

Прямокутник

8 см

36 см : 2 – 8 см = 10 см

36 см

Квадрат

4 дм

4 дм

4 дм • 4 = 16 дм

Прямокутник

15 м

40 м : 2 – 15 м = 5 м

40 м

1) 36 : 2 – 8 = 18 – 8 = 10 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = 4 • 4 = 16 (см) – периметр квадрата.

3) 40 : 2 – 15 = 20 – 15 = 5 (м) – ширина прямокутника.

Завдання 127  Периметри зображеної фігури

ВС = 4 см

АВ = 2 см 5 мм

CD = 1 см 5 мм

DE = 1 см 55 мм

ЕА = 4 см

ABCDE = AB + BC + CD + DE + EA = 2 см 5 мм + 4 см + 1 см 5 мм + 1 см 5 мм + 4 см = 13 см 5 мм

 

Сторінка 36 - 37

Завдання 128

4 маршрути дорогами всеукраїнського значен­ня від Ужгорода до Києва:

Ужгород – Львів – Тернопіль – Житомир – Київ

Ужгород – Львів – Тернопіль – Вінниця – Київ

Ужгород – Чернівці – Тернопіль – Житомир – Київ

Ужгород – Чернівці – Тернопіль – Вінниця – Київ

Який з маршрутів найкоротший? Міркуємо так. Ламана найкоротша та, у якої коротші ланки, тому частина маршруту Ужгород – Львів – Тернопіль. Тепер порівняємо відстані 298 + 131 = 429 (км), 232 + 256 = 488 (км), 429 км < 488 км, тому маємо

найкоротший шлях Ужгород – Львів – Тернопіль – Житомир – Київ. 

Завдання 129 Склади щонайбільше запитань за таблицею і дай на них відповіді

 

Вінниця

Київ

Львів

Одеса

Тернопіль

Харків

Вінниця

 

256

360

426

578

734

Київ

256

 

550

489

427

478

Львів

360

550

 

970

128

1028

Одеса

426

489

970

 

660

831

Тернопіль

578

427

128

660

 

987

Харків

734

478

1028

831

987

 

Сторінка 38 

Завдання 130  Дев’ять виразів на табличне множення, обчисли значення

5 • 2 = 10      2 • 3 = 6      6 • 4 = 24      5 • 5 = 25      6 • 6 = 36

8 • 7 = 56      9 • 9 = 81     3 • 8 = 24      8 • 8 = 64      

Завдання 131

х • 2 = 12

х = 12 : 2

х = 6

6 • 2 = 12

12 = 12

750 – у = 570

у = 750 – 570

у = 180

750 – 180 = 570

570 = 570

Завдання 132  Проста задача на множення

У середу і четвер котики з’їли по 100 г корму кожного дня. Скільки грамів корму з’їли  за два дні?

Маса за 1 день (г)  

Кількість днів

Загальна маса (г)

100

2

?

Короткий запис

Корм — ? г, 2 дні по 100 г

Схема

Розв’язання

100 • 2 = 200 (г) – грамів корму з’їли  за два дні.

Відповідь: за два дні з’їли 200 г корму. 

Завдання 133  Дробовим числом записали те, що об'єднує кожну пару рисунків (замальовану частину фігури):

Зафарбовано частин

1

1

1

Всього частин

2

4

8

Дріб

1/2

1/4

1/8

Сторінка 39 

Завдання 134  Задача на знаходження чисел за трьома сумами

У Сергія й Олега разом 675 грн, а в Олега й Дениса — 605 грн. Усього в них 955 грн. У кого з хлопців найбіль­ше грошей?

Короткий запис

Сергій і Олег — 675 грн

Олег і Денис — 605 грн

Всього — 955

Сергій — ?, Олег — ?, Денис — ?

Розв’язання

1) 955 – 605 = 350 (грн) – грошей у Сергія.

2) 675 – 350 = 325 (грн) – грошей у Олега.

3) 605 – 325 = 280 (грн) – грошей у Дениса.

Відповідь: найбільше грошей у Сергія. 

Завдання 135  Досліди, з частин якого прямокутника можна скласти трикутник, що має прямий кут. Периметр якого три­кутника буде більший?

 

Сторінка 40

Завдання 136  Округлення числа до сотень:

30 ≈ 0, 180 ≈ 200, 270 ≈ 300, 390 ≈ 400, 410 ≈ 400

Відстань від цього числа до круглих сотень:

З0.  До 0 — З0 од., до 100 — 70 од.

180. До 100 — 80 од., до 200 — 20 од.

270. До 200 — 70 од., до 300 — 30 од.

390. До 300 — 90 од., до 400 — 10 од.

410. До 400 — 10 од., до 500 — 90 од.

Завдання 137 Округлення до десятків:

28 ≈ 30         45 ≈ 50      81 ≈ 80     93 ≈ 90

102 ≈ 100                    327 ≈ 330

452 ≈ 450                    999 ≈ 1000 

Завдання 138, 139  Спосіб округлення

766 + 99 = 766 + (100 – 1) = 766 + 100 – 1 = 866  1 = 865

384 + 298 = 384 + (300 – 2) = 384 + 300 – 2 = 684 – 2 = 682

717 – 199 = 717 – (200 – 1) = 717 – 200 + 1 = 517 + 1 = 518

651 – 298 = 651 – (300 – 2) = 651 – 300 + 2 = 351 + 2 = 353

 

Сторінка 41

Завдання 140

(320 – 120) : 200 = 200 : 200 = 1

1) 320 – 120 = 200

2) 200 : 200 = 1

(44 + 56) • 2 = 100 • 2 = 200

1) 44 + 56 = 90 + 10 = 100

2) 100 • 2 = 2 • 100 = 200

(720 – 200) + 4 • 3 = 520 + 12 = 532

1) 720 – 200 = 520

2) 4 • 3 = 12

3) 520 + 12 = 532

(130 + 90) – 100 • 2 = 220 – 200 = 20

1) 130 + 90 = 130 + 70 + 20 = 220

2) 100 • 2 = 200

3) 220 – 200 = 20

Завдання 141  Задача на послідовне множення

Учні облаштовували біля школи мінікуточки природи. Один клас щоденно садив по 8 кущиків ромашок. Скільки кущиків ромашок посадили 4 класи за 2 дні роботи?

Кущиків за 1 день 1 клас

Кількість днів

Кількість класів

Загальна кількість кущиків

8

2

4

 

Розв’язання   8 • 2 • 4 = 64

1) 8 • 2 = 16 (к.) – кущиків ромашок садив 1 клас за 2 дні.

2) 16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 64 (к.) – кущиків ромашок садили 4 класи за 2 дні.

2 спосіб          8 • 4 • 2 = 64 

1) 8 • 4 = 32 (к.) – кущиків ромашок садили 4 класи за 1 день.

2) 32 • 2 = 32 + 32 = 64 (к.) – кущиків ромашок садили 4 класи за 2 дні.

Відповідь: садили 64 кущики ромашок.

Завдання 142

Кола3 фігури    Прямокутники4 фігури   Трикутники – 9

Квадрати – 1 фігура

 

Сторінка 42  

Завдання 143  Множення

0 • 5 = 0

0 • 51 = 0

0 • 510 = 0

31 : 1 = 31

31 • 0 = 0

102 • 0 = 0

1000 • 0 = 0

102 : 1 = 102

31 : 31 = 1

102 : 102 = 1

0 : 1000 = 0

1000 : 1 = 1000

Завдання 144

2 • 10 = 20

2 • 100 = 200

10 • 5 = 5 • 10 = 50

100 • 5 = 500

2 • 5 • 7 = 10 • 7 = 70

6 • 5 • 2 = 6 • 10 = 60

2 • 8 • 5 = 10 • 8 = 80

1 • 20 • 5 = 100

170 : 10 = 17

100 : 10 = 10

700 : 10 = 70

700 : 100 = 7

Завдання 145 Обчислили периметри зображених многокутників 

Р = 3 см + 4 см + 2 см + 2 см + 4 см = 15 см 

Р = 2 см + 5 см + 3 см + 5 см + 2 см = 17 см

Інші завдання дивись тут...