Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

§ 15 Багатозначні слова

Сторінка 47 – 48  

Однозначне слово має тільки одне значення, тобто називає якусь одну істоту, предмет, ознаку, дію: моряк (людина, яка служить на флоті), сом (прісноводна риба).

Багатозначне слово уживається в різних значеннях: людина йде (пересувається), літак іде на посадку (летить), урок іде (триває), дощ іде (ллє).

 

Вправа 1

Ми спитали журавля:

«Де найкращая земля (край, країна)?»

Журавель відповідає:

«Краще рідної немає».

Відшуміли поза гаєм

щедрим колосом поля.

Називається врожаєм те,

що родить нам земля (ґрунт).

Сторінка 49

Вправа 2  Речення зі словом земля у значенні планета, країна, ґрунт, поле

Ми живемо на планеті Земля. Рідна земля – найкраща! З-під землі пробиваються зелені паростки. Золотою пшеницею заколосилась земля.

У галактиці «Молочний шлях» знаходиться наша Земля. Навесні птахи повертаються у рідну землю. Селяни удобрили землю мінеральними речовинами. Неозора земля розкинулась перед нами.

 

Хвилинка спілкування

Я склав речення, у яких слово шапка має різні значення…

 

Вправа 3  Щоб визначити, скільки значень має слово, звертайтеся до тлумачного словника

Крило – пташине крило, крило літака, крило судна, автомобільне крило, крило вітряка, крило будинку, ультраправе крило.

Ручка – дитяча ручка, письмова ручка, дверна ручка, диванна ручка.

Голова – дитяча голова, розумна голова, голова зборів, сільський голова, голова уряду, авторитетна голова, голова колони, голова капусти.

 

Вправа 4

Дитина вже почала ходити ніжками (орган тіла). Ми з дідусем полагодили стілець зі зламаною ніжкою (опора предмета). На пеньку вмостилася ціла сімейка грибів на тонких ніжках (частина гриба).

Дитинко, ти почала ходити ніжками. Матусю, ми з дідусем полагодили стілець зі зламаною ніжкою. На пеньку, дідусю, вмостилася ціла сімейка грибів на тонких ніжках.

 

Вправа 5  Підкреслили багатозначні слова

Язик, новорічний, вінок, січень, понеділок, зірка, клас, зошит, машина.

  

§ 16 Пряме і переносне значення слова

Сторінка 50

Пряме значення

Переносне значення

золота монета, гострий ніж, дівчинка спить

золота дитина, гострий біль, берізка спить

Вправа 1

Восени природа ніби засинає, не щебечуть птахи, тому довкола тихо-тихо.

• Слова в переносному значенні: мріють ясени, постелились спати трави, заспівали зорі.

Головні члени речення:

Мовчки мріють ясени, а під їхні мідні шати постелились трави спати. І безмовну колискову заспівали зорі знову.

 

Вправа 2  Зі словом плаче склали речення так, щоб у першому реченні це слово вживалося у прямому значенні, а в другому — у переносному.

Пряме значення

Переносне значення

Дівчинка плаче у дворі.

Верба плаче над водою.

Сторінка 51

Вправа 3

Жовтень плаче холодними сльозами. (У жовтні холодно і дощить).

Пряме значення

Переносне значення

танцює дитина

залізні двері

чистий рушник

золотий кулон

залізний цвях

глибока криниця

важкий мішок

солодкий цукор

прийшла дитина

дивиться бабуся

гіркий перець

танцює листя

залізне здоров'я

чиста совість

золоте листя

залізний характер

глибока думка

важкий приклад

солодкий сон

прийшла осінь

дивиться сонце

гірке слово

На сцені танцює дитина. Танцює листя між деревами.

Залізні двері закривали вхід у підвал. У дідуся було залізне здоров'я.

Мама подала чистий рушник. У сусіда була чиста совість.

 

Вправа 4

Слова в переносному значенні: сумує дитина, залізний характер, глибока криниця, важкий приклад, солодкий сон, дивиться сонце, прийшла осінь.

Вилучаємо зайве слово.

1. Слова у переносному значення: нахмурений дуб, радісне сонечко, сердитий вітер. «Зайве» сполучення слів у прямому значенні: красивий хлопець.

2. Слова в прямому значенні: яблуневий сад, дерев’яний стіл, голубе небо. «Зайве» сполучення слів у переносному значенні: лагідний промінь.

3. Слова в переносному значенні: золотий дощ, сумний ліс, теплі слова. «Зайве» сполучення слів у прямому значенні: гострий спис.

 

Вправа 5

Нахмурений дуб шумів голим гіллям. Поміж сірих хмар виглянуло радісне сонечко. Красивий хлопець швидко забіг у під’їзд. У осінньому лісі завивав сердитий вітер.

Білими квітками зацвів яблуневий сад. У кухні стояв великий дерев'яний стіл. Уранці лагідний промінь сонця заглянув у моє вікно. Над полем зависло голубе небо.

Спортсмен кинув гострий спис. З дерева лив золотий дощ. Сумний ліс чекав зими. Теплі слова відженуть смуток.

 

Вправа 6

Швидкими кроками вступає осінь у свої володіння. Жовте сонечко радіє. Сонно з-за хмари дощ визирав, сіяв краплини в лузі між трав.

Водить осінь хороводи то із листя, то з дощів. А хмари цього тільки й чекали! Вітер обтрушував листя багряне, клени стояли в журбі і тривозі

 

§ 17 Близькі за значенням слова – синоніми

Сторінка 52

Вправа 1 Дописали синоніми:

сніжок — падає, летить, трясе, сипле, кружляє, танцює, мерехтить, мете, роїться, порошить... .

 

Вправа 2 

Синоніми: рідний край, Батьківщина, Вітчизна, Україна, наша країна

Синоніми: діти, учні, учениці, школярі, дітвора, школярки.

 

Хвилинка спілкування

Я думаю, що слова парк і ліс є синонімами…

 

Сторінка 53

Вилучаємо зайві слова, бо синоніми відносяться до однієї частини мови:

Назви дій (дієслова): сміятися, реготати, хихикати. «Зайве» слово смішно.

Назви предметів (іменники): дорога, шлях, шосе. «Зайве» слово дорожній.

Назви предметів (іменники): лелека, птах, чорногуз. «Зайве» слово пташиний.

 

Вправа 3  

Діти почали голосно сміятися. Василько не переставав реготати. За стіною хтось почав хихикати.

Попереду була довга дорога. Курявий шлях вів за село. По шосе швидко мчали автомобілі.  

У небі летів лелека. Птах повернувся із вирію. Чорногуз ходив у болоті.

 

Вправа 4

Чисте джерело — прозоре джерело. Чисте небо — безхмарне небо. Чисті руки — вимиті руки. Свіжий калач — сьогоднішній калач, свіжа сорочка — чиста сорочка, свіжий вітер — холодний вітер. Суха погода — жарка погода, суха булка — черства булка, сухий рушник — невогкий рушник.

 

Вправа 5 Словник синонімів

Говорить — розповідає, мовить, розмовляє.

Будинок — дім, оселя, хата.

Сміливий — відважний, мужній, хоробрий.

Сумувати — горювати, журитися, тужити.

Веселий — радісний, сонцеликий, життєрадісний.

Дітвора — малеча, діти, дітлахи.

Мій дім – моя фортеця. У гарної родини затишна оселя. Занедбана хата стояла край села. Будівельники зводять високий будинок.

Сміливий хлопчик врятував кошеня. Відважний воїн захистить мою країну. Мужній парубок завів ворогів у непролазні хащі. Хоробрий шпак прогнав непрохану гостю.

Дітвора з’юрмилася біля каруселі. Малеча каталася на гойдалках. Діти бігали на стадіоні. Дітлахи розважалися на спортивному майданчикові.

 

Сторінка 54

Вправа 6

Міркування про те, коли речення утворюють текст…

Заголовок: «Лісовий лікар», «Дятел», «Лісовий хірург», «Незвичайний хірург».

Тема тексту: розповідь про дятла – лісового лікаря.

Головна думка: дятел рятує дерева.

Зачин (початок)

Хто о-хо-ро-ня-є здо-ров'-я де-рев? Це ро-бить дя-тел.

Основна частина (розвиток події).

Ці-лий день про-во-дить лі-со-вий лі-кар ме-ди-чний о-гляд сво-є-ї ді-лян-ки. Птах пе-ре-лі-та-є з де-ре-ва на де-ре-во, за-гля-да-є в ко-жну щі-ли-ну.

Кінцівка (закінчення)

Від го-стро-го дзьо-ба не-зви-чай-но-го хі-рур-га не схо-ва-ти-ся жо-дній шкі-дли-вій ко-ма-сі.

• У тексті для уникнення повтору замість слова дятел уживаються слова: птах, лісовий лікар, незвичайний хірург.

Зустріч з дятлом…

 

Вправа 7

Рожева чайка — окраса Арктики. Наче яскрава квітка, ширяє птах серед суворої природи Півночі. Рожева чайка харчується рибою. У незамерзлих ополонках Північного Льодовитого океану проводить вона більшу частину свого життя.

 

Сторінка 55

Вправа 8  Фразеологічний словничок

Бити байдики – ледарювати, ламати голову – думати, узяти себе в руки – заспокоїтись, обвести навколо пальця – обманути, взяти ноги на плечі — швидко побігти, накивати п'ятами — втекти.

 

Вправа 9

Тема: розповідь про горобців – наших пернатих друзів.

Уранці до будинку підлетіла зграя горобців. Вони сіли на кущі й голосно цвірінькали. А потім помітили під вікном годівничку. Птахи спурхнули з куща і мерщій туди. Тепер пернаті друзі навідуються до нас щодня.

 

Вправа 10

З гілки на гілку перелітають синички…

Інші завдання дивись тут...

  • Андрей
    За гдз спс
    12 листопада 2020 16:09
  • Vladyslav
    Супер спс
    1 листопада 2022 12:22