Інші завдання дивись тут... Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 23 Завдання 1. Число, що робить правильною рівність 64 : 16 = 48 : □ А 12 Б 4 В 16 Г З Міркуємо так. 1 спосіб. Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність. 64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік Математика 24 Тернопіль

Інші завдання дивись тут... Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 21 Завдання 1.  1876 кг = А 187 ц 6 кг Б 18 ц 76 кг В 1 ц 876 кг Г 18 т 76 кг Міркуємо так. 1 ц = 100 кг. Треба перевести менші одиниці вимірювання у більші. 1 спосіб. _1876 | 100
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік Математика 24 Тернопіль

Інші завдання дивись тут... Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 19 Завдання 1.  3050 : 100 = А 3 (ост. 50) Б З0 (ост. 5) В З0 (ост. 50) Г 3 (ост. 500) Міркуємо так. 1 спосіб. У числі 3050 усього 30 сотень, значить  3050 : 100 = 30 (ост. 50) 2 спосіб.
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік Математика 24 Тернопіль

Інші завдання дивись тут... Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 17 Завдання 1.  Число містить 102 одиниці другого класу і 19 одиниць першого класу А 10 219 Б 102 190 В 102 019 Г 102 109 Завдання 2.  У скільки разів 1 дм більший, ніж 1 мм? А у 1000 разів Б у 5
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік Математика 24 Тернопіль

Інші завдання дивись тут... Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 15 Завдання 1.  Найменше число А 1/5 Б 1/2 В 1/7 Г 1/6 Міркуємо так. У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік Математика 24 Тернопіль

Інші завдання дивись тут... Орієнтовна контрольна робота з математики. Варіант 13 Завдання 1. Число «триста дві тисячі сто п'ять» записують цифрами А 32 105 Б 302 105 В 320 105 Г 302 005 Завдання 2. Значення виразу обчислено неправильно. А 48:3+5=21 Б (73–68)•7=42 В
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік Математика 24 Тернопіль

Інші завдання дивись тут... Орієнтовна контрольна робота з математики. Варіант 11. Завдання 1.  Розклад числа 510 304 на розрядні доданки А 500 000 + 100 000 + 300 + 4 Б 50 000 + 10 000 + 300 + 4 В 500 000 + 10 000 + 300 + 4 Г 500 000 + 10 000 + 30 + 4   Завдання 2.  Найбільший дріб
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік Математика 24 Тернопіль

Інші завдання дивись тут... Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 9 Завдання 1.  Всього тисяч у числі 32 054 А 3205 Б 32 В 5 Г З Міркуємо так. Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік Математика 24 Тернопіль

Інші завдання дивись тут... Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 7 Завдання 1.  Рядок, у якому числа розміщені за порядком зростання. А 3/8,4/8,2/8,8/8 Б 2/9,5/9,8/9,7/9 В 1/7, 3/7, 4/7, 7/7 Г 5/6,4/6,3/6,2/6 Міркуємо так. У дробі під дробовою рискою знаходиться
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік Математика 24 Тернопіль

Інші завдання дивись тут... Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 5 Завдання 1.  Цифра, яка записана в розряді одиниць тисяч у числі 237 084? А 2 Б З В 7 Г 4 Завдання 2.  Правильна (істинна) нерівність. А 3/5 < 2/5 Б 3/5 < 4/5 В 3/5 < 1/5 Г 3/5 <
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік Математика 24 Тернопіль

Інші завдання дивись тут... Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант З Завдання 1. Числу 80 000 у натуральному ряду передує число А 79 000 Б 7999 В 79 999 Г 79 009 Міркуємо так: 80000 - 1 = 79 999    Завдання 2. Число 7 є розв'язком рівняння А х • 6 = 48 Б 45
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік Математика 24 Тернопіль

Інші завдання дивись тут... Орієнтовна контрольна робота з математики.  Варіант 1. Завдання 1. Число, записане в таблиці. Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці 1 0 7 7 0 0 А одна тисяча сімдесят сім Б десять тисяч сімсот сімдесят В сто сім тисяч сімсот Г сто сім
Категорія : ДПА 4 клас 2017 рік Математика 24 Тернопіль