Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 4 клас Лишенко Г. (частина 1)"

Сторінка 1   До № 1 – 27

Завдання 1 Натуральні числа 

1) одноцифрові числа: 8, 6, 9

2) двоцифрові числа: 67, 89, 37, 11

3) трицифрові числа: 568, 328, 127, 587, 158

Завдання 2 Вісімсот сорок три, двісті п'ять, п'ятсот два, сімдесят шість

843, 205, 502, 76

Завдання 3 Записали пропущені числа

496 497 498 499 400 501 502 503 504 505 506 507

Порівняння чисел

496 < 498     499 > 498   500 > 498    501 > 498   502 > 498    503 > 498  

504 > 498     505 > 498   506 > 498    507 > 498

496 < 505     499 < 505   500 < 505    501 < 505   502 < 505    503 < 505

504 < 505     506 > 505   507 > 505

Завдання 4

58 + 36 = 80 + 14 = 94

83 – 57 = 83 – 53 – 4 = 26

95 – 38 = 95 – 35 – 3 = 57

72 + 19 = 80 + 11 = 91

29 + 56 = 70 + 15 = 85

83 – 65 = 83 – 63 – 2 = 18

Завдання 3 Сума розрядних доданків

348 = 300 + 40 + 8            508 = 500 + 8

760 = 700 + 60                   854 = 800 + 50 + 4

 

Сторінка 2

Завдання 6 На ринок фермер привіз 95 кг овочів: 25 кг моркви, буря­ків — на 9 кг менше, а решта — картопля. Скільки кілогра­мів картоплі привіз фермер?

Короткий запис

Морква — 25 кг

Буряки — ?, на 9 кг менше, ніж моркви

Картопля — ?

Всього — 95 кг

План

1) Скільки кілогра­мів буряків привіз фермер?

25 – 9 = 25 – 5 – 4 = 16 (кг) – кілогра­мів буряків привіз фермер.

2) Скільки всього кілогра­мів буряків і моркви?

25 + 16 = 30 + 11 = 41 (кг) – всього кілогра­мів буряків і моркви.

3) Скільки кілогра­мів картоплі привіз фермер?

95 – 41 = 54 (кг) – кілогра­мів картоплі привіз фермер.

Відповідь: фермер привіз 54 кілограми картоплі.

До №28 – 51

Завдання 1

700 + 60 + 5 = 765

626 – 20 = 606

900 + 4 = 904

860 + 7 = 867

850 – 300 = 550

506 + 40 = 546

Завдання 2 Всього десятків у числах 576, 756, 575, 765, 705, 675

Всього 57 десятків, 75 десятків, 57 десятків, 76 десятків, 70 десятків, 67 десятків

Числа, у яких усього 75 десятків, записали сумами розрядних доданків:

756 = 700 + 50 + 6    

Завдання 3

1) Суму чисел 350 і 240 зменшити в 10 разів:

(350 + 240) : 10 = 590 : 10 = 59

2) Різницю чисел 235 і 205 збільшити на 400:

(235 – 205) + 400 = 30 + 400 = 430

3) Частку чисел 96 і 8 збільшити в З рази:

(96 : 8) • 3 = (80 + 16) : 8 • 3 = 12 • 3 = (10 + 2) • 3 =36

 

Сторінка 3  

Завдання 4 Ціна, кількість, вартість

1) За 3 олівці заплатили 45 грн. Скільки зошитів купили на 90 грн, якщо ціна всіх товарів однакова?

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Олівці

?

3 шт.

45 грн

Зошити

однакова

?

90 грн

План

1) Яка ціна олівця? 45 : 3 = 15 (грн)

2) Яка ціна зошита? 90 : 15 = 90 : 3 : 5 = 6 (шт.)

90 : (45 : 3) = 6 (шт.)

Відповідь: купили 6 зошитів.

2) Зібрали 9 букетів троянд і хризантем, по 7 квітів у кожному. Скільки зібрали букетів троянд, якщо хризантем було 35?

1 спосіб

1) Скільки зібрали квітів? 7 • 9 = 63 (кв.)

2) Скільки зібрали троянд? 63 – 35 = 63 – 40 + 5 = 28 (кв.)

3) Скільки зібрали букетів троянд? 28 : 7 = 4 (б.)

(7 • 9 – 35) : 7 = 4 (б.)

2 спосіб

1) Скільки букетів хризантем зібрали? 35 : 7 = 5 (б.)

2) Скільки зібрали букетів троянд? 9 – 5 = 4 (б.)

(9 – 35 : 7) = 4 (б.)

Відповідь: зібрали 4 букети троянд.

Завдання 5  Рівняння

5 • х = 90

х = 90 : 5

х = 18

х : 8 = 40

х = 40 • 8

х = 320

96 : х = 3

х = 96 : 3

х = 32

До №52 – 75

Завдання 1 За допомогою цифр 0, 3, 8 трицифрові числа в порядку збільшення: 308, 380, 803, 830 

 

Сторінка 4

Завдання 2  Прес-підбирач збирає 45 т соломи за З год. Скільки тонн соломи може зі­брати інший прес-підбирач за 6 год, якщо за 1 год він збирає на 5 т со­ломи більше?

Прес

Маса за 1 год

Кількість годин

Загальна маса

І

?

3

45 т

ІІ

?, на 5 т більше

6

?

1) 45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 15 (т) – тонн соломи за 1 год І прес.

2) 15 + 5 = 20 (т) – тонн соломи за 1 год ІІ прес.

3) 20 • 6 = 120 (т) – тонн соломи за 6 год ІІ прес.

Відповідь: може зібрати 120 тонн.

Завдання 3 Ділення з остачею

73 : 8 = 9 (ост. 1)              40 : 6 = 6 (ост. 4)

23 : 4 = 5 (ост. 3)              5 : 8 = 0 (ост. 5)

9 • 8 + 1 = 72 + 1 = 73      6 • 6 + 4 = 36 + 4 = 40

5 • 4 + 3 = 20 + 3 = 23      0 • 8 + 5 = 0 + 5 = 5

Завдання 4 Посадили 7 рядів яблунь, по 20 дерев у кожному, і З однако­вих ряди груш. Усього посадили 185 дерев. Скільки груш посадили в кожному ряду?

Дерева

Дерев у 1 ряді

Кількість рядів

Загальна кількість дерев

Яблуні

20

7

?

185

Груші

?

3

?

План

1) Скільки посадили яблунь? 20 • 7 = 140 (ябл.)

2) Скільки посадили груш? 185 – 140 = 45 (гр.)

3) Скільки груш посадили в кожному ряді? 45 : 3 = 15 (гр.)

(185 – 20 • 7) : 3 = 45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 15 (гр.) – груш в кожному ряді.

Відповідь: у кожному ряду посадили 15 груш.

Завдання 5 Накреслили по одному зразку многокутників, у яких усі кути прямі; усі кути гострі.

прямокутник

трикутник

Сторінка 5 До № 76 – 98

Завдання 1

1) 7 • 8 = 56   56 + 44 = 90 + 10 = 100    100 • 6 = 600     600 – 600 = 0

2) 560 : 10 = 56     56 – 16 = 40   40 • 3 = 120    120 + 880 = 900 + 100 = 1000

3) 38 • 10 = 380    380 + 20 = 400    400 : 100 = 4    4 • 9 = 36

4) 50 • 2 = 100      100 : 100 = 1    1 + 79 = 80     80 • 10 = 800

Завдання 2  7 однакових великих посилок важать 56 кг. Яка маса 9 малих однакових  посилок, якщо кожна мала посилка на 3 кг менша за велику?

Маса 1 посилки

Кількість посилок

Загальна маса

?

7

56 кг

?, на 3 кг менша

9

?

1) 56 : 7 = 8 (кг) – маса великої посилки.

2) 8 – 3 = 5 (кг) – маса малої посилки.

3) 5 • 9 = 45 (кг) – маса малих посилок.

Відповідь: маса великих посилок 45 кг.

Завдання 3  До Свята квітів 5 учнів принесли по 7 жоржин і 9 учнів при­несли по однаковому букету айстр. Усього жоржин та айстр було 116 квіток. Скільки айстр було в кожному букеті?

Квіти

Квітів у 1 учня

Кількість учнів

Загальна кількість квітів

Жоржини

7

5

?

116

Айстри

?

9

?

1) 7 • 5 = 35 (ж.) – жоржин було.

2) 116 – 35 = 116 – 15 – 20 = 81 (айс.) – айстр було.

3) 81 : 9 = 9 (айс.) – айстр було в кожному букеті.

Відповідь: у кожному букеті було 9 айстр.

 

Сторінка 6

Завдання 4 На одній клумбі розцвіло 27 квіток, а на іншій – у 2 рази більше. 1/9 всіх квіток зірвали для 9 однакових букетів. Скільки квітів у букеті?

Короткий запис

І клумба — 27 квіток

ІІ клумба — ?, у 2 рази більше

Всього — ?

У букетах — ?, 1/9 від всього — це 9 букетів по ? квітів

1) 27 • 2 = 27 + 27 = 54 (кв.) – квіток на ІІ клумбі.

2) 27 + 54 = 70 + 11 = 81 (кв.) – всього квіток.

3) 81 : 9 = 9 (кв.) – квіток у всіх букетах.

4) 9 : 9 = 1 (кв.) – квітів у букеті.

Відповідь: у букеті 1 квітка.

Завдання 5

8 • х + 64 = 136

8 • х = 136 – 64

8 • х = 72

х = 72 : 8

х = 9

8 • 9 + 64 = 72 + 64 = 136

136 = 136

а : 7 = 652 – 582

а : 7 = 70

а = 70 • 7

а = 490

490 : 7 = 70

652 – 582 = 70

70 = 70

До № 99 – 121

Завдання 1

56 • 10 – 480 : 10 + 600 : 5

1) 56 • 10 = 560

2) 480 : 10 = 48

3) 600 : 5 = (500 + 100) : 5 = 120

4) 560 – 48 + 120 = 680 – 48 = 632

80 : 5 • 10 + 26 • 10 : 2 – 90

1) 80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 16

2) 16 • 10 = 160

3) 26 • 10 = 260

4) 260 : 2 = (200 + 60) : 2 = 130

5) 160 + 130 – 90 = 290 – 90 = 200

Завдання 2 Ознайомлення з дробами

Відрізок AB становить 1/2 довжини відрізка CD. АВ = 4 см. Знайди довжину відрізка CD і побудуй його.

Короткий запис

АВ — 4 см, це вже 1/2 CD

CD — ?

Якщо АВ = 4 см, і це вже 1/2 довжини відрізка CD, тоді

4 • 2 = 8 (см) – довжина відрізка CD.

Сторінка 7

Завдання 3 Посадили 450 саджанців дуба, а липи – на 100 саджанців менше. Саджанці сосни становили п’яту частину лип. Скільки саджанців сосни посадили?

Короткий запис

Дуб — 450 саджанців

Липи — ?, на 100 саджанців менше

Сосни — ?, 1/5 саджанців липи

План

1) Скільки саджанців липи посадили? 450 – 100 = 350 (с.)

2) Скільки саджанців сосни посадили? 350 : 5 = 70 (с.)

(450 – 100) : 5 = 70 (с.)

Відповідь: посадили 70 саджанців сосни.

Завдання 4

х • 6 = 840

х = 840 : 6

х = 140

140 • 6 = 840

840 = 840

9 • х = 630 + 140

9 • х = 810

х = 810 : 9

х = 90

9 • 90 = 810

630 + 140 = 810

810 = 810

Завдання 5  У будинку 8 чотирикімнатних квартир, трикімнатних — на 4 квартири більше, ніж чотирикімнатних, а двокімнатних — у k разів більше, ніж трикімнатних. Скільки двокімнатних квартир у цьому будинку? Склади вираз для розв'язування задачі та обчисли його, якщо k = 9.

Короткий запис

Чотирикімнатні — 8 квартир

Трикімнатні — ?, на 4 квартири більше, ніж чотирикімнатних

Двокімнатні — ?, у k разів більше, ніж трикімнатних

План

1) Скільки трикімнатних квартир у цьому будинку? 8 + 4

2) Скільки двокімнатних квартир у цьому будинку? (8 + 4) • k

(8 + 4) • k = 12 • k (кв.)

Якщо k = 9, тоді 12 • k = 12 • 9 = (10 + 2) • 9 = 90 + 18 = 108 (кв.)

 

Сторінка 8  До №122 – 133

Завдання 1 Ділення

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

25 • 6 = (20 + 5) • 6 = 120 + 30 = 150  

19 • 6 = (10 + 9) • 6 = 60 + 54 = 114

90 : 6 = (60 + 30) : 6 = 10 + 5 = 15

(37 + 59) : 16 = (80 + 16) : 16 = 5 + 1 = 6

(560 – 240) : 8 = 70 – 30 = 40

Завдання 2

Відповідь дивись задача 2 на сторінці 5.

Завдання 3  Побудуй відрізок, 1/4 довжини якого дорівнює 25 мм.

Короткий запис

І відрізок — 25 мм, це вже 1/4 від ІІ відрізка

ІІ відрізок — ?

Якщо довжина першого відрізка 25 мм, і це вже 1/4 довжини другого відрізка, тоді

25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 100 (мм) = 10 (см) – довжина шуканого відрізка.

Завдання 4  До кіоску привезли 260 кг яблук у ящиках по 20 кг. У  8 ящиках були червоні яблука, а в решті – зелені. Скільки було ящиків із зеленими яблуками?

Яблука

Маса 1 ящика

Кількість ящиків

Загальна кількість яблук

Червоні

20 кг

8

?

260 кг

зелені

однакова

?

?

1 спосіб

1) Скільки було ящиків? 260 : 20 = 13 (ящ.)

2) Скільки було ящиків із зеленими яблуками? 13 – 8 = 5 (ящ.)

260 : 20 – 8 = 5 (ящ.)

2 спосіб

1) Скільки було червоних яблук? 20 • 8 = 160 (кг)

2) Скільки було зелених яблук? 260 – 160 = 100 (кг)

3) Скільки було ящиків із зеленими яблуками? 100 : 20 = 5 (ящ.)

(260 – 20 • 8) : 20 = 5 (ящ.) 

Відповідь: було 5 ящиків із зеленими яблуками.

 

Сторінка 9  До № 134 – 135

Завдання 1 Письмове множення

73 • 8 = 584

18 • 9 = 162

37 • 4 = 148

56 • 7 = 392

х73

   8

584

х18

   9

162

х37

   4

148

х56

   7

392

Завдання 2  Купили 8 кокосових і 7 горіхових тістечок за ціною 10 грн кожне. Яка вартість цих тістечок?

1 спосіб

1) Скільки всього тістечок купили? 8 + 7 = 15 (т.)

2) Яка вартість цих тістечок? 10 • 15 = 150 (грн)

10 • (8 + 7) = 10 • 15 = 150 (грн)   

2 спосіб

1) Яка вартість кокосових тістечок? 10 • 8 = 80 (грн)

2) Яка вартість горіхових тістечок? 10 • 7 = 70 (грн)

3) Яка вартість цих тістечок? 80 + 70 = 150 (грн)

10 • 8 + 10 • 7 = 150 (грн)

Відповідь: вартість тістечок 150 грн.

Завдання 4  На лісовій ділянці росте 80 сосен, а ялин — в а разів менше. На скільки більше сосен, ніж ялин, росте на ділянці?

Короткий запис

Сосен — 80 дерев; на ? дерев більше

Ялин — ?, в а разів менше

План

1) Скільки росте ялин? 80 : а (ял.)

2) На скільки більше сосен, ніж ялин, росте на ділянці? 80 – 80 : а (д.)

80 – 80 : а (д.)

 

Сторінка 10

Завдання 5 Накресли З прямі так, щоб на них можна було поставити 6 точок і на кожній прямій було по З точки.

До № 156 – 178

Завдання 1 Письмове ділення

345 : 5 + 280 = 349

245 • 4 – 468 : 9 = 928

_345 | 5

  30    69

  _45

    45

      0

+280

    69

  349

х245

     4

 980

_468 | 9

  45     52

  _18

    18

      0

_980

    52

  928

Завдання 2  Ділення перевірили множенням

_756 | 9

  72     84

  _36

    36

      0

х84

   9

756

_480 | 8

  48    60

      0

х60

  8

480

_679 | 7

  63    97

  _49

    49

      0

х97

   7

679

Завдання 3  Порядок дій

(720 – 180) : 9 • 6

1) 720 – 180 = 540

2) 540 : 9 = 60

3) 60 • 6 = 360

720 – 180 : 9 • 6

1) 180 : 9 = 20

2) 20 • 6 = 120

3) 720 – 120 = 600

Інші завдання дивись тут...