Інші завдання дивись тут...

Завдання 579 Іменовані числа

72 т 65 кг = 72065 кг

72 т 6 ц = 726 ц

5 км 602 м = 5602 м

9 м 34 мм = 9034 мм

68503 ц = 6850 т 3 ц

2659 мм = 26 дм 59 мм

 

Завдання 580 Порівняй іменовані числа

7 год 20 хв < 720 хв   (7 год 20 хв = 440 хв)

570 с = 9 хв 30 с    (9 хв 30 с = 570 с)

75 год < 7 діб 5 год   (7 діб 5 год = 173 год)

60 міс. > 4 роки 10 міс.   (4 роки 10 міс. = 58 міс)

 

Завдання 581 Порядок дій

76205

  549856

  626061

_ 401302

     5786

  395516

500000 – (34729 + 25868) = 439403

911119 – (576151 – 385263) = 720231

34729

   25868

   60597

_ 500000

    60597

   439403

576151

  385263

  190888

911119

  190888

  720231

Завдання 582

+ 18 год 56 хв

   24 год  8 хв

   42 год 64 хв

   43 год  4 хв

_ 25 хв 06 с

   14 хв 58 с

   10 хв  8 с

 

35 т 802 кг

    7 т 199 кг

   42 т 1001 кг

    43 т   1 кг

_36 км 004 м

 16 км 209 м

 19 км 795 м

Завдання 583 Способом округлення

5378 + 599 = 5378 + 600 – 1 = 5978 – 1 = 5977

8472 – 398  = 8472 – 400 + 2 = 8072 + 2 = 8074

12274 + 97 = 12274 + 100 – 3 = 12374 – 3 = 12371

Перевірка:

_ 5977

    599

   5378

+ 8074

    398

   8472

_ 12371

       97

  12274

Завдання 584

Із 2 ц 80 кг слив виходить 36 кг чорносливу. Яка маса чорносливу вийде із 70 кг слив?

Короткий запис

280 кг  36 кг

70 кг  ?

Розв'язання

2 ц 80 кг = 280 кг

1) 280 : 70 = 4 (р.)  у стільки разів більше слив

2) 70 • 4 = 28 (кг)

Відповідь: із 70 кг слив вийде 28 кг слив.

 

Завдання 585

Фермер продав овес по 6 грн за 1 кг і ячмінь по 4 грн за 1 кг. За овес він отримав 36000 грн, а за ячмінь — 8000 грн. У скільки разів більше фермер продав вівса, ніж ячменю?

Короткий запис

36000 грн  ?, по 6 грн. У скільки більше грн  ?

8000 грн  ?, по 4 грн

Розв'язання

1) 36000 : 6 = 6000 (кг)  продали овес

2) 8000 : 4 = 2000 (кг)  продали ячменю

3) 6000 : 2000 = 3 (р.)

Відповідь: у 3 рази більше фермер продав вівса, ніж ячменю.

 

Завдання 586 Добери два такі значення х, щоб нерівність була істинною.

48 : х < 24, якщо х = 4, 6

 

Завдання 587

Завод відправив споживачам 160 легкових машин і 120 вантажних чотирма пароплавами. На кожному пароплаві машин було порівну. Скільки всього машин було на кожному пароплаві?

  На одному пароплаві

Кількість машин

 Всього пароплавів 

I

?

160

4

II

?

120

Розв'язання

1-й спосіб

1) 160 + 120 = 280 (м.) – всього машин

2) 280 : 4 = 70 (м.)

2-й спосіб

1) 160 : 4 = 40 (м.) – легкових машин на 1 пароплаві

2) 120 : 4 = 30 (м.) – вантажних машин на 1 пароплаві

3) 40 + 30 = 70 (м.)

Відповідь: на кожному пароплаві було 70 машин.

 

Завдання 588 Рівняння

3627 – х = 879

х = 3627 – 879

х = 2748

х – 538 = 538
х = 538 + 538
х = 1076

_ 3627

    879

   2748

+ 538
   538
  1076

Завдання 589

Маса 15 дерев'яних брусків 3 кг, а маса 12 металевих — 7 кг 200 г. У скільки разів маса металевого бруска більша від маси дерев'яного?

Короткий запис

15 бр.  3 кг

12 бр.  7 кг 200 г. У скільки разів більша  ?

Розв'язання

3 кг = 3000 г, 7 кг 200 г = 7200 г

1) 3000 : 15 = 200 (г) – маса металевого бруска

2) 7200 : 12 = 600 (г) – маса дерев'яного бруска

3) 600 : 200 = 3 (р.)

Відповідь: у 3 рази маса металевого бруска більша від маси дерев'яного.

 

Завдання 590

Прямокутну ділянку засадили картоплею. Ширина ділянки 10 м, а довжи­на — 40 м. Обчисли площу ділянки в квадратних метрах і з'ясуй, скільки вона має арів.

Короткий запис

Довжина  10 м

Ширина  40 м

Площа  ?

Розв'язання

10 • 40 = 400 (м2) = 4 (а)

Відповідь: площа ділянки 4 а.

 

Завдання 591 Письмове ділення і письмове множення

_1432 | 8  

   8     179

  _63

    56

    _72

      72

        0

х 7395

       5

 36975

_120064 | 4     

  12        30016

     _6

       6

        _4

          4

          0

х 3425

       6

 20550

Завдання 592

Для пошиття карнавальних костюмів закупили 127 від­різів шовку, по 2 м кожний, і 246 відрізів атласу, по 3 м, Скільки всього метрів тканини закупили для карнаваль­них костюмів? Запиши розв'язання задачі виразом.

Короткий запис

Шовку  ? м, 127 в., по 2 м кожний

Атласу  ? м , 246 в., по 3 м кожний

Всього  ? м

Розв'язання

127 • 2 + 246 • 3 = 992 (м)

Відповідь: закупили 992 м тканини.

х 127

     2

  254

х 246

     3

  738

+ 254

   738

   992

Про який карнавальний костюм ти мрієш?

 

Завдання 593 Рівняння

х • 7 = 4949

х = 4949 : 7

х = 707

 х : 9 = 3636
 х = 3636 • 9
 х = 32724

_4949 | 7    

  49      707

    _49

      49

        0

х 3636
       9
 32724

Завдання 594

Із пункту А о 9 год ранку вирушила фура зі швидкістю 70 км/год, і одно­часно їй назустріч з пункту В виїхав автобус. Вони зустрілися о 12 год. З якою швидкістю рухався автобус, якщо відстань між пунктами А і В стано­вить 390 км?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 12 – 9 = 3 (год) – час руху

2) 390 : 3 = 130 (км/год) – швидкість зближення

3) 130  70 = 60 (км/год)

2-й спосіб

1) 12 – 9 = 3 (год) – час руху

2) 70  3 = 210 (км) – проїхала фура

3) 390 – 210 = 180 (км) – проїхав автобус

4) 180 : 3 = 60 (км/год)

Відповідь: автобус рухався зі швидкістю 60 км/год.

 

Завдання 595

Площа сторінки альбому 600 см2, а її довжина — 30 см. Довжина сторінки книжки дорівнює ширині сторінки альбому, а ширина — 15 см. Обчисли площу сторінки книжки.

Розв'язання

1) 600 : 30 = 20 (см) – ширина альбому чи довжина сторінки

2) 15  20 = 300 (см2)

Відповідь: площа сторінки книжки 300 см2.

 

Завдання 596

а) якщо a = 8; b = 7, тоді (a + b) • 6 = (8 + 7) • 6 = 15 • 6 = 90 

б) якщо a = 8; b = 7, тоді a • 6 + b • 6 = 8 • 6 + 7 • 6 = 48 + 42 = 90 

Значення обох виразів однакове (90 = 90)

 

Завдання 597

Ha поромі перевозили 4 автівки масою 12 ц 50 кг кожна і 4 — 25 ц З0 кг. Чому дорівнює загальна маса всіх автівок на поромі?

Короткий запис

4 авт.  ? кг, по 1250 кг кожна

4 авт.  ? кг , по 2530 кг кожна

Всього  ? кг

Розв'язання

х 1250

     4 

  5000 (кг) – маса перших 4 автівок 

х 2530

     4 

 10120 (кг) – маса інших 4 автівок

+  5000

  10120

  15120 (кг) = 151 ц 20 кг

Відповідь: загальна маса всіх автівок 151 ц 20 кг.

Завдання 59Письмове ділення і письмове множення

х 48300

      7  

 338100

х 5049

       9

 45441

_2120 | 8    

  16      265

  _52

    48

    _40

      40

        0

_1842 | 6   

  18     307

    _42

      42

        0

Завдання 599

Із шахти вагонетки з вугіллям витягують сталевим тросом, який намоту­ється на котушку. Коли трос досягає дна шахти, його довжина становить 782 м 4 дм, а на котушці залишається утричі менша частина троса. Яка довжина всього троса?

Короткий запис

Використовується  782 м 4 дм

Залишається  ? у 3 р. менше, ніж використовується

Довжина  ?

Розв'язання

782 м 4 дм = 7824 дм

1) _7824 | 3    

     6        2608 (дм) – залишається тросу 

    _18

      18

        _24

          24

            0 

2) + 7824

      2608

     10432 (дм) = 1043 м 2 дм

Відповідь: довжина троса 1043 м 2 дм.

Завдання 600 Порядок дій

(600000 – 14030 : 46 • 78) : 30 = 19207

_14030 | 46  

  138     305

   _230

     230

        0

х 305

    78

 2440

2135 

23790

_ 600000

    23790

  576210

_576210 | 30     

  30         19207

 _276

   270

     _62

       60

       _210

         210

            0

Завдання 601

Для бібліотек області закупили нові книжки. Дитячі бібліотеки отримали 8950 книжок, що становить 25/36 усіх закуплених книжок, а решту книжок отримали бібліотеки для дорослих. Скільки книжок отримали бібліотеки для дорослих?

Короткий запис

Усього  8950 кн, що становить 25/36 закуплених

Закуплених  ?

Для дорослих  ?

Розв'язання

1) 8950 : 25  36 = 12888 (кн.) – всього книжок

_8950 | 25  

 75       358

_145

  125

  _200

    200

       0

х 358

    36

 2148

1074 

12888

2) _ 12888

       8950

       3938 (кн.)

Відповідь: бібліотеки отримали 3938 книжок для дорослих.

Завдання 602

186 ц 06 кг : 14 = 18606 кг : 14 = 1329 кг = 13 ц 29 кг 

26 кг 574 г : 86 = 26574 г : 86 = 309 г

79 т 560 кг : 39 = 79560 кг : 39 = 2040 кг = 2 т 40 кг

1191 м 24 см : 54 = 119124 см : 54 = 2206 см = 22 м 6 см

_18606| 14    

  14     1329 (кг)

  _46

    42

    _40

      28

     _126

       126

          0

_26574| 86    

  258    309 (г)

    _774

      774

         0

_79560| 39   

  16     2040 (кг)

  _52

    48

    _40

      40

        0

_119124| 54   

  108     2206 (см)

  _111

    108

      _324

        324

           0

Завдання 603

Від міста до села, відстань між якими 32 км 760 м, через кожні 45 м поставили стовпи електромереж. Скільки стовпів поставили? (Візьми до уваги, що перший стовп стоїть на початку цієї відстані, а остан­ній — на її кінці.)

Розв'язання

32 км 760 м = 32760 м

1) _32760 | 45  

     315      728 (ст.) – стовпців через кожні 45 м

     _126

        90

       _360

         360

            0

2) 728 + 1 = 729 (ст.)

Відповідь: поставили 729 стовпців.

Завдання 604

Щоб перетнути Україну автомобілем із заходу на схід, потрібно проїхати 1400 км. Мандрівник першого дня подолав 1/4 усієї відстані, а другого — 2/5 решти. Скільки кілометрів залишилося їхати мандрівнику до схід­ного кордону?

Короткий запис

Усього  1400 км

 ?, 1/4 усього

II  ?, 2/5 решти

Залишилося  ?

Розв'язання

1) 1400 : 4 = 350 (км) – подолав першого дня

2) 1400 – 350 = 1050 (км) – решта

3) 1050 : 5 • 2 = 210 • 2 = 420 (км) – подолав другого дня

4) 350 + 420 = 770 (км) – подолав за два дні разом

5) 1400 – 7700 = 630 (км)

Відповідь: мандрівнику залишилося їхати 630 кілометрів.

 

Завдання 605  У рівності 48 : 6 = 8

Збільште ділене у 2 рази. Частка збільшилася у 2 рази

(48 • 2) : 6 = 96 : 6 = 16, 16 : 8 = 2

Змініть ділене так, щоб частка зменшилася в 4 рази.

(48 : 4) : 6 = 2, 8 : 2 = 4

 

Завдання 606

+ 42905

   34276

   77181

_ 2824

  1548

  1276

Завдання 607

Два потяги вирушили одночасно назустріч один одному зі швидкостями 75 км/год і 60 км/год. Чому дорівнюватиме відстань між ними за 1 год до зустрічі?

  Швидкість

Час

 Відстань  

I

75 км/год

1 год

 

 

II

60 км/год

Розв'язання

75 + 60 = 135 (км)

Відповідь: між ними 135 кілометрів.  

 

Завдання 608

Від Львова до Житомира 400 км. Автівка подолала цю відстань за 4 год, а автобус — за 5 год. На скільки більша швидкість автівки, ніж швидкість автобуса?

  Швидкість Час

 Відстань  

Автівка

? км/год

На скільки більше?

 

4 год

400 км 

 

Автобус

? км/год

5 год

Розв'язання

1) 400 : 4 = 100 (км/год) – швидкість автівки

2) 400 : 5 = 80 (км/год) – швидкість автобуса

3) 100 – 80 = 20 (км/год)

Відповідь: швидкість автівки на 20 км/год більша, ніж швидкість автобуса. 

 

Завдання 609 

3/5 від 2 год — це 120 хв : 5 • 3 = 24 хв • 3 = 72 хв

4/5 від 3 т — це 30 ц : 5 • 4 = 6 ц • 4 = 24 ц

3/10 від 5 км — це 5000 м : 10 • 3 = 500 м • 3 = 1500 м = 1 км 500 м

5/8 від 4 ц — це 400 кг : 8 • 5 = 50 кг • 5 = 250 кг = 2 ц 50 кг

 

Завдання 610

Обчисли площу поверхні цеглини з ребрами 8 см, 16 см і 32 см.

Розв'язання

1) 16 • 8 = 128 (см2) – площа поверхні розміром 9 см х 16 см

2) 16 • 32 = 512 (см2) – площа поверхні розміром 16 см х 32 см

3) • 32 = 256 (см2) – площа поверхні розміром 8 см х 32 см

4) 128 + 512 + 256 = 896 (см2– сума площ цих поверхонь

5) 896 • 2 = 1792 (см2)

Відповідь: площа поверхні 1792 см2

 

Завдання 611

(34176 : 64 + 58 • 36) : 2 = 1311 

76 • (10625 : 25) – 27803 = 4497

_34176 | 64  

 320       534

 _217

   192

    _256

      256

         0

х  58

   36

  348

 174 

 2088

+  534

  2088

  2622

_2622 | 2     

 2        1311

 _6

   6

   _2

     2

     _ 2

        2

         0

_10625 | 25 

 100      425

   _62

     50

     _25

       25

         0

х 425

    76

 2975

2975 

32300

_32300

  27803

    4497

Інші завдання дивись тут...