Інші завдання дивись тут...

Завдання 147

512 000 – 12 000 = 500 000

300 000 + 7 000 = 307 000

850 000 + 90 000 = 940 000

370 000 – 40 000 = 330 000

640 000 – 630 000 = 10 000

625 000 – 20 000 = 605 000

Завдання 148, 149

30 000 • 2 = 30 тис. • 2 = 60 тис. = 60 000

15 000 : 3 = 15 тис. : 3 = 5 тис. = 5 000

200 000 • 4 = 200 тис. • 4 = 800 тис. = 800 000

900 000 : 3 = 900 тис. : 3 = 300 тис. = 300 000

50 000 : 5 = 50 тис. : 5 = 10 тис. = 10 000

6 000 • 1 = 6 000      0 : 70 000 =      1 • 54 000 = 54 000

0 : 70 000 = 0            1 • 54 000 = 54 000

 

Завдання 150 Сума розрядних доданків

532 = 500 + 30 + 2

64 000 = 60 000 + 4 000

604 000 = 600 000 + 4 000 

640 000 = 600 000 + 40 000

Завдання 151

Якщо k = 2 000, тоді 9 000 – k • 4 = 9 000 – 2 000 • 4 = 9 000 – 8 000 = 1 000

 

Завдання  152

Число 100 000 (сто тисяч). Збільшили його на десять тисяч, доки не отримали двісті тисяч, записуючи всі проміжні числа:

100 000, 110 000, 120 000, 130 000, 140 000, 150 000, 160 000, 170 000, 180 000, 190 000, 200 000

 

Завдання 153 Рівняння

х + 5 000 = 25 000

х = 25 000 – 5 000

х = 20 000

20 000 + 5 000 = 25 000

25 000 = 25 000

х – 3 000 = 30 000

х = 30 000 + 3 000

х = 33 000

33 000 – 3 000 = 30 000

30 000 = 30 000

Завдання 154

Гавчик за 3 хв з'їв 9 млинців, а Мурчик за 4 хв — 8. Скільки млинців вони з'їли разом за 1 хв?

Млинців за 1 хв

Кількість хвилин

Усього млинців

?

?

3

9

?

4

8

Розв’язання

1) 9 : 3 = 3 (мл.) – з'їв за 1 хв Гавчик

2) 8 : 4 = 2 (мл.) – з'їв за 1 хв Мурчик

3) 3 + 2 = 5 (мл.) – з'їли разом за 1 хв

Відповідь: 5 млинців.

 

Завдання 155

У пошуках нафти пробурили свердловину завглибшки 147 м, а потім погли­били її на 76 м. Пізніше пробурили ще одну свердловину завглибшки 97 м. На скільки метрів перша свердловина глибша за другу?

Короткий запис

I  147 м і 76 м

II  97 м

На скільки більше  ?

Розв’язання

1) 147 + 76 = 223 (м) – довжина I свердловини

2) 223  97 = 126 (м)

Відповідь: за 126 метрів перша свердловина глибша за другу.

 

Завдання 156

0 • 10 000 = 0

3 • 20 000 = 60 000

27 000 : 9 = 3 000

640 000 : 8 = 80 000

5 000 • 7 = 35 000

200 000 • 3 = 600 000

70 000 : 1 = 70 000

0 : 30 000 = 0

Завдання 157

Чотири автомобілі їхали 2 год автобаном, витрачаючи щогодини од­накову кількість бензину. За цей час вони разом витратили 48 л бензину. Скільки літрів бензину витратить 1 автомобіль, якщо їхатиме ще 3 години?

Короткий запис

4 авт., 2 год  48 л

1 авт., 3 год  ?

Розв’язання

1) 48 : 2 = 24 (л) – витрачають 4 автомобілі за 1 год

2) 24 : 4 = 6 (л) – витрачає 1 автомобіль за 1 год

3) 6 • 3 = 18 (л) – витратить 1 автомобіль за 3 год

Відповідь: 18 літрів.

 

Завдання 158  Групування у розряди

Число

 

Клас тисяч, або другий клас

Клас одиниць, або перший клас

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

VI розряд

V розряд

IV розряд

III розряд

II розряд

I розряд

24 187

 

2

4

1

8

7

153 427

1

5

3

4

2

0

270 305

2

7

0

3

0

5

800 010

8

0

0

0

1

6

Одиниць кожного розряду в записаних числах:

24 187 = 2 десятків тис. 4 тис. 1 сот. 8 дес. 7 од.

153 427 = 1 сотні тис. 5 десятків тис. 3 тис. 4 сот. 2 дес. 7 од.

270 305 = 2 сотні тис. 7 дес. тис. 3 сот. 5 од.

800 010 = 8 сотень тис. 1 дес.

Одиниць першого класу:  

187, 327, 305, 10

Одиниць другого класу:

24000, 153000, 270000, 800010

 

Завдання 159
Читаємо числа: 7000 сім тисяч; 50 000 п'ятдесят тисяч.
Найвищий розряд: одиниці тисяч, десятки тисяч.
Нулі в цих числах означають відсутність одиниць відповідного розряду.

 

Завдання 160

Число

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

Читаємо

215132

2

1

5

1

3

2

двісті п'ятнадцять тисяч сто тридцять два

306018

3

0

6

0

1

8

триста шість тисяч вісімнадцять

80504

 

8

0

5

0

4

вісімдесят тисяч п'ятсот чотири

420007

4

2

0

0

0

7

чотириста двадцять тисяч сім

530200

5

3

0

2

0

0

530 одиниць другого класу і 200 одиниць першого класу

76008

 

7

6

0

0

8

76 одиниць другого класу і 8 одиниць першого класу

Завдання 161

8 000 • 2 = 16 000             24 000 : 4 = 6 000

12 000 • 3 = 36 000           150 000 : 3 = 50 000

7 000 • 1 + 15 000 • 0 = 7 000 + 0 = 7 000

18 000 : 1 – 14 000 : 2 = 18 000 – 7 000 = 11 000

 

Завдання 162

Накресли коло з радіусом 2 см 5 мм. Проведи в ньому два радіуси так, щоб вони утворили діаметр.

Обчисли довжину діаметра кола і перевір її вимірюванням.

2 см 5 мм + 2 см 5 мм = 4 см 10 мм = 5 см

 

Завдання 163

80 000 – 50 000 = 30 000    320 000 + 140 000 = 460 000

320 000 – 200 000 = 120 000

 

Завдання 164

х – 500 000 = 300 000

х = 300 000 + 500 000

х = 800 000

800 000 – 500 000 = 300 000

300 000 = 300 000

37 000 – х = 7 000

х = 37 000 – 7 000

х = 30 000

37 000 – 30 000 = 7 000

7 000 = 7 000

х + 5 000 = 25 000

х = 25 000 – 5 000

х = 20 000

20 000 + 5 000 = 25 000

25 000 = 25 000

Завдання 165  Парк має форму квадрата. Довжина доріжки по периметру парку становить 8000 м. Яка довжина доріжки вздовж однієї сторони?

Короткий запис

Периметр = 8000 м

Сторона  ?

Розв’язання

8000 : 4 = 2000 (м)

Відповідь: довжина доріжки однієї сторони 2000 м.

 

Завдання 166

Одна майстриня за 2 год розмальовує 8 керамічних ваз, а друга за годину — 3 вази. За скільки годин, працюючи разом, обидві майстрині розмалюють 28 ваз?

Короткий запис

I майстриня  2 год — 8 в.

II майстриня  1 год — 3 в.

Разом  ? год — 28 в.

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (в.) – прикрасить I майстриня за 1 год

2) 4 + 3 = 7 (в.) – прикрасять разом за 1 год

3) 28 : 7 = 4 (год)

Відповідь: за 4 год, працюючи разом, обидві майстрині розмалюють 28 ваз.

 

Завдання 167

854 000 – 50 000 = 804 000       

692 000 – 600 000 = 92 000

170 000 + 3 000 = 173 000

200 000 + 7 000 = 207 000

Завдання 168

Дитячий триколісний велосипед коштує 2 тисячі гривень, а двоко­лісний — у 4 рази дорожчий. Яка вартість цих велосипедів разом?

Короткий запис

Триколасний  2 000 грн

Двоколісний  ?, у 4 рази більше

Разом  ?

Розв’язання

1) 2000  4 = 8000 (грн) – вартість двоколісного велосипеда

2) 2000 + 8000 = 12000 (грн)

Відповідь: вартість цих велосипедів 12000 гривень.

 

Завдання 169 «Круговий» приклад

24 000 + 13 000 = 37 000

37 000 + 50 000 = 87 000

87 000 – 44 000 = 43 000

43 000 + 18 000 = 61 000

61 000 – 31 000 = 30 000

30 000 – 6 000 = 24 000

 

Завдання 170 Натуральні числа

379 906 (триста сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шість)

85 023 (вісімдесят п’ять тисяч двадцять три)

107 070 (сто сім тисяч сімдесят)

19 268 (дев’ятнадцять тисяч двісті шістдесят вісім)

999 999 (дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять)

780 560 (сімсот вісімдесят п’ятсот шістдесят)

618 098 (шістсот вісімнадцять тисяч дев’яносто вісім)

701 701 (сімсот одна тисяча сімсот один)

113 006 (сто тринадцять тисяч шість)

 

Завдання 171

16 700 (шістнадцять тисяч сімсот)

381040 (триста вісімдесят одна тисяча сорок)

160 168 (сто шістдесят тисяч сто шістдесят вісім)

270 005 (двісті сімдесят тисяч п'ять)

707 012 (сімсот сім тисяч дванадцять)

80 200 (вісімдесят тисяч двісті)

 

Завдання 172

175 000 + 175 = 175 175

239 000 + 568 = 239 568 

899 000 + 109 = 899 109

760 150 – 150 = 760 000

315 987 – 315 000 = 987

40 082 – 40 000 = 82

Завдання 173  У трикутника з периметром 48 дм усі сторони рівні. Ширина прямокутника дорівнює довжині сторони трикутника, а його довжина на 15 дм більша за ширину. Обчисли периметрпрямокутника.

Розв’язання

1) 48 : 3 = 16 (дм) – сторона трикутника або ширина прямокутника

2) 16 + 15 = 31 (дм) – довжина прямокутника

3) (16 + 31) • 2 = 47 • 2 = 94 (дм)

Відповідь: периметр прямокутника 94 дециметри.

 

Завдання 174

У науковому відділі бібліотеки читачі за тиждень узяли 175 книжок, а в ху­дожньому — 287. Через місяць повернули 77 книжок у науковий відділ і 188 — у художній. Скільки книжок ще залишилося в читачів?

Короткий запис

Узяли  175 кн. і 287 кн.

Повернули  77 кн. і 188 кн.

Залишилося  ?

Розв’язання

1) 175 + 287 = 462 (кн.) – узяли книжок

2) 77 + 188 = 265 (кн.) – повернули книжок

3) 462  265 = 197 (кн.)

Відповідь: у читачів ще залишилося 197 книжок.

Вираз:  (175 + 287) – (77 + 188) = 197 (кн.)

Вираз за останньою дією: різниця сум

 

Завдання 175 Порядок дій

Назви кожний вираз за останньою дією, яку в ньому виконано згідно з правилами порядку виконання дій

(95 – 47) : 8 • 7 = 48 : 8 • 7 = 6 • 7 = 42 Добуток

81 : (19 + 8) : 1 = 81 : 27 : 1 = 3 : 1 = 3  Частка

6 • 11 + 60 : 4 = 66 – 15 = 51 Різниця

4 • (45 – 36) : 6 = 4 • 9 : 6 = 36 : 6 = 6 Частка

96 : 6 – 96 : 16 = 16 – 6 = 10 Різниця

42 : 14 • (17 + 23) = 3 • 40 = 120 Добуток

 

Завдання 176

У фігурі 8 трикутників і 11 прямокутників.

 

Завдання 177

Мандрівник 5 днів плив човном і проплив 300 км, долаючи щодня од­накову відстань. Далі він 8 днів ішов пішки, долаючи за день утричі меншу відстань, ніж човном. Скільки кілометрів пройшов мандрівник?

 

За 1 день

Днів

Відстань

Човном

?

5

300 км

Пішки

?, у 3 рази менше

8

?

Розв’язання

1) 300 : 5 = 60 (км) – долав щоденно човном

2) 60 : 3 = 20 (км) – долав щоденно пішки

3) 20  8 = 160 (км)

Відповідь: мандрівник пройшов 160 кілометрів.

 

Завдання 178 Порівняння чисел

375 = 8375 – 8000

8 300 < 803 000

10 000 + 900 < 11 000

685 000 > 658 000

Інші завдання дивись тут...