Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 4 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 46  §15 Застарілі слова, нові слова

Вправа 1

Застарілі слова: мушкет, аркебуз, карабін, бандолет, пістоль, сагайдак.

Мушкет (старовинна рушниця великого калібру), аркебуз (старовинна рушниця, що заряджається з дула), карабін (гвинтівка полегшеної ваги з коротким дулом), бандолет (коротка гладкоствольна рушниця), пістоль (пістолет), сагайдак (лук).

Застарілі слова вийшли з ужитку разом з предметами, які вони називали.

 

Вправа 2

В слов-ни-ки за-не-се-ні ми вча-сно, а вжи-ва-ють нас у-же не-ча-сто. Ві-дро-би-ли вік свій, від-слу-жи-ли, ми у рі-дній мо-ві ста-ро-жи-ли. Та ко-ли про дав-ни-ну роз-мо-ва, кра-що-го, ніж ми, не знай-деш сло-ва.

У вірші йдеться про застарілі слова (у словники занесені, вживають нечасто, у мові старожили, слова для розмови про давнину).

2� Пояснили розуміння слів у вірші: у рідній мові старожили — давні слова , давнина — давноминулі часи.

 

Сторінка 47

Вправа 3

Застарілі слова: кольчуга, жупан, мушкет, війт, чумак, жорна, веретено.

Кольчуга (сорочка з металевих кілець), жупан (старовинний верхній чоловічий одяг), мушкет (старовинна рушниця великого калібру), війт (керівник місцевого самоуправління), чумак (візник товару на волах і торговець), жорна (камінь для розмелювання), веретено (ручне знаряддя праці для прядіння).

 

Вправа 4 Підкреслили застарілі слова

Наймит не по своїй волі ходить.

Дожились, що ні свитки, ні чобіт.

Хто жив під злотом, не раз умирає під плотом.

Червінець маленький, а важненький.

Крути не верти — війтом не будеш.

У доброго литавриста і литаври співають.

2� На малюнку зображено литаври – ударний музичний інструмент, тому його можна віднести до останнього прислів'я.

3� Про значення застарілих слів можна дізнаватися із тлумачного словника.

Наймит (слуга), свитка (довгополий верхній одяг), злото (золото), червінець (золота  монета), війт (керівник), литаврист (музикант на литаврах), литаври (музичний інструмент).

 

Вправа 5  Записали парами застарілі слова і сучасні відповідники:

врата — ворота, лицедій — актор, їство — їжа, піїт — поет, спудей — студент, зерцадло — дзеркало, древо — дерево, перст — палець.

 

Вправа 6  Три застарілих слова з історичної книжки про козаків …

 

Сторінка 48

Вправа 7

Тема тексту: міркування про нові слова (неологізми) у нашій мові.

Головна думка: «причиною появи нових слів є розвиток людського суспільства».

Мета: пояснити як виникають нові слова, які з часом стають загальновживаними.

Заголовок, що розкриває тему: «Неологізми».

Зачин (теза)

Чи знаєте ви значення слова кастинг? А провайдер? Чи задумувалися коли-небудь, звідки беруться нові слова, чому вони виникають у мові?

Основна частина (доведення)

Причиною появи нових слів є розвиток людського суспільства. З’являються нові поняття, явища, предмети, процеси. Нові слова (неологізми) слугують для того, щоб

давати їм назви.

Кінцівка (висновок)

Але із часом такі слова стають загальновживаними. Свого часу новими були такі слова, як метрополітен, телебачення, холодильник та інші. А тепер вони зрозумілі всім і до нових слів їх уже не зараховують.

Неологізми: кастинг, провайдер.

Кастинг (відбір), провайдер (хто надає Інтернет-послуги).

 

Вправа 8

Тема: розповідь про відеоігри.

Відеоігри — це комп'ютерні про­грами. Види відеоігор: браузерні, мобільні на смартфонах і планшетах, консольні ігри за допомогою джойстиків.

Головна думка: «Відеоігри — це комп’ютерні програми»

Мета: розповісти про відеоігри.

Заголовок, що розкриває тему: «Відеоігри».

Зачин

Відеоігри — це комп’ютерні програми. Вони занурюють гравця у намальований вигаданий світ. В іграх можна проходити квести, розв’язувати головоломки чи боротися з ворогами.  Та тобі це й так відомо!

Основна частина

Які бувають відеоігри? Браузерні ігри запускають на комп’ютерах за допомогою браузера. Щоб у них грати, потрібно обов’язково під’єднатися до Інтернету. Мобільні ігри працюють

на смартфонах і планшетах. Керувати персонажами можна за

допомогою сенсорного екрана або кнопок.

Кінцівка

Консольні ігри — це такі ігри, у яких грають на спеціальних пристроях — приставках. Зображення можна виводити на екран телевізора, а для керування персонажами потрібні джойстики.

Сторінка 49

Хвилинка спілкування

— Цікаво: для мене слова, пов'язані з комп'ю­терними іграми, вже давно не нові! А для бабусі з дідусем — це справжні неологізми!

— А мій дідусь програміст, який розробляє ігри, тому ці слова, пов’язані з роботою, для нього професіоналізми. Думаю, що незабаром багато цих слів стане загальновживаними, оскільки все більше людей захоплюються комп’ютерною технікою.

 

Вправа 9

Серфінг, постер, клонування, тренд, блог, камерафон.

Серфінг (вид водного спорту), постер (повідомлення, малюнок, плакат, людина – розміщувач інформації на сайті), клонування (створення копії), тренд (тривала тенденція), блог (веб-сайт злободенної тематики), камерафон (телефон з якісною камерою).

2� Записали речення з одним зі слів

Мій старший брат займається серфінгом. Мою розповідь відмітили постером. Постер розмістив відомості про нові видання. Учені досліджують клонування. Музика завжди у тренді. Мене зацікавив блог про книжкові новинки. Мені подарували новий камерафон.

 

Вправа 10

Лейбл (етикетка, емблема), онлайн (зв'язок спілкування в реальному часі), імейл (електронна пошта), топмодель (високооплачувана  модель), томос (указ, декрет), бренд (торгова марка), смартфон (мобільний телефон).

Мама розглядала лейбл на куртці. Багато людей спілкуються онлайн. Відправ повідомлення на мій імейл. На показ мод була запрошена відома топмодель. Томос відновив справедливість. Мій друг розуміється на брендах. Мені купили сучасний смартфон.

 

Вправа 11  До нових слів дібрали українські відповідники:

Презентація — представлення.

Бутик — крамниця.

Спонсор — благодійник.

Бартер — обмін.

Кастинг — відбір.

Аргумент — доказ.

Блокбастер — бойовик.

Булінг — цькування.

Вправа 12 Придумали назву до винайденого уявного приладу:

пеінтбраш – пензлик з фарбами для малювання, оскільки з англійської мови paint означає фарба, brush – пензлик. 

 

Сторінка 50  §16 Походження слів

Вправа 1

Походження імен …

Походження слів дізнаємося з етимологічного словника.

 

Вправа 2

Пер-ше у-крі-пле-не по-се-ле-ння за по-ро-га-ми Дні-пра о-три-ма-ло на-зву За-по-розь-ка Січ (від де-рев'-я-них за-сік, що ро-би-ли з ме-то-ю за-хи-сту по-се-ле-ння), а са-мі за-по-рож-ці на-зи-ва-ли-ся ко-за-ка-ми.

Тема: розповідь про походження слова Запорозька січ.

Головна думка: «отримало назву від дерев'яних засік, що робили з метою захисту поселення».

Мета: пояснити походження слова Запорозька Січ.

1� З уривку дізналися про походження слів: Запорозька січ, запорожці.

2� З етимологічного словника дізналися, що слово козак має тюркське походження, що в перекладі означає мандрувати, ходити.  

3� З тлумачного словника дізналися, що слово пороги має чотири значення.

 

Сторінка 51

Вправа 3

Січень — січе, лютий — лютує, березень — березол, квітень — квітує, травень — трава,  червень — червець , липень — липа, серпень — серп, вересень — верес, жовтень — жовтий,  листопад — лист паде, грудень — груда.

2� Дослідили походження назв місяців…

 

Вправа 4

Цікаво було дізнатися про різноманітне походження географічних назв – від назв ближніх річок, рослин, тварин, імен, прізвищ.

Про походження географічних назв можна дізнатися з топонімічного словника.

 

міста

села

річок

Славутич, Луганськ, Полтава, Прип'ять, Тисмениця, Ужгород, Дніпро, Балаклея, Трускавець.

Дністрівка, Дунаєць, Пилявка, Дунаївці.

рослин

Дубно

Барвінкове, Грушки, Калинівка, Яблунівка, Березино

тварин

Вовчанськ

Гракове, Лебедівка, Карасівка,  Кицівка, Зайчики, Песець

імен

Львів, Яремче, Мукачево, Миколаїв, Чернівці

Василькове, Онуфрієвка

прізвищ

Івано-Франківськ, Хмельницький,

Шевченкове, Юрченкове

Вправа 5

Дізналися про походження назви твого міста (села)…

 

Сторінка 52

УЗАГАЛЬНЮЮ ЗНАННЯ ПРО СЛОВО

Що я знаю?

1. Слова бувають однозначні і багатозначні.

2. Однозначне слово має тільки одне значення, а багатозначне має два або більше значень.

3. Слово може вживатися у прямому і переносному значеннях.

4. Слово вжито у прямому значенні, якщо воно є природною на­звою предмета. А якщо значення слова переносять на інші предмети чи явища за подібністю, то слово вжито в переносному значенні.

5. Слова, які звучать по-різному, але мають близьке чи од­накове значення, називають синонімами. А слова, які мають протилежне значення, називають антонімами.

6. Слова, що вийшли або виходять з ужитку, називають застарілими, а нові слова називають неологізмами.

Що я вмію?

• Слово міст є багатозначним, бо в тлумачному словнику має декілька значень: споруда переходу через річку, залізничне полотно тощо, проміжний елемент, певне положення тіла, частина шасі транспорту, підлога (поміст).

• Склали два речення зі словом радіє у прямому і переносному значеннях.

Софійка радіє гостям. Горобчик радіє весні.

Синоніми: говорити — балакати, спілкуватися, розмовляти; приятель — товариш, друг; вродливий — гарний, красивий.

Антоніми: говорити — мовчати, приятель — неприятель, вродливий — бридкий.

Пояснили значення будь-яких фразеологізмів…

• Застарілі слова: варяги, лакей, панщина, царизм.

   Нові слова (неологізми): айпад, спам, копірайтер.

Інші завдання дивись тут...