Інші завдання дивись тут ... Тематична контрольна робота № 10. Підсумкова контрольна робота за 5 клас Варіант 1. Завдання  1. Який із дробів більший за дріб 15/19? Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою рискою) більшим (меншим) є дріб, у якого більший (менший) чисельник
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Тематична контрольна робота № 9. Відсотки. Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з десятковими дробами Варіант 1.  Завдання 1. Запиши З0% у вигляді десяткового дробу (30 : 100 = 0,3) А З0     Б З        В 0,3     
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 18. Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з числами Варіант 1. Завдання 1. У кафе за 3 дні було використано 105,3 кг кави. Скільки кави в середньому використовували щодня? А 35,7 кг Б 35,3 кг В 35,1 кг Г 34,9 кг      
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Тематична контрольна робота № 8. Множення і ділення десяткових дробів Варіант 1.  Завдання 1. Обчисли 2,1 • 16,8. А 352,8             Б 35,28 В 34,28             Г. 33,28    
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 16. Ділення на натуральне число і на десятковий дріб Варіант 1 Завдання 1. Виконай ділення 73,8 : 36 А 25 Б 2,005 В 2,05 Г 2,5       _73,8 | 36     72      2,05    18     0
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 17. Відсотки. Задачі на відсотки. Варіант 1. Завдання 1. Запиши у вигляді відсотків десятковий дріб 0,7  0,7 = 0,70  А 70 %        Б 0,7 %             В 7 %     
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 15. Множення десяткових дробів Варіант 1. Завдання 1. Обчисли 143,5 • 0,01 (щоб число помножити на 0,01 ,треба кому перенести вліво на дві цифри). А 0,1435 Б 1,435 В 14,35 Г 0,01435 Завдання 2. Знайди периметр і площу квадрата, сторона якого
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Тематична контрольна робота № 7. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів. Варіант 1. Завдання 1. Який із дробів більший за дріб 4,21?  А 4,227 Б 4,205  В 4,175  Г 4,135 4,21 = 4,210       Завдання 2. Виконай
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 14. Округлення чисел. Додавання і віднімання десяткових дробів. Варіант 1. Завдання 1. На скільки число 14 більше за число 2,72? А 12,28 Б 11,28 В 11,38 Г 12,38 _14,00    2,72   11,28   Завдання 2 Округли 1) до десятих:
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 13. Десяткові дроби. Порівняння десяткових дробів Варіант 1 Завдання 1. Замість зірочки запиши таке число, щоб була правильною рівність 37/* = 0,0037. Щоб отримати число 37 треба, перенести кому вправо на 4 цифри (10 000). А. 100 Б. 1000 В.
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Тематична контрольна робота № 6. Звичайні дроби Варіант 1  Завдання 1. Запиши у вигляді дробу число сім тринадцятих.  А 7/13 Б 13/7 В 7/30 Г 30/7 Завдання 2. Який з дробів більший за дріб 7/13. Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 12. Мішані числа. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками та мішаних чисел. Варіант 1.  Завдання 1. Обчисли.  3 [1/17] + 6 [4/17] = (3 + 6) + (1/17 + 4/17) = 9 [5/17] А 9 [5/34] Б 9 [5/17] В 8 [5/17] Г 10 [8/17] Завдання
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 11. Звичайні дроби. Порівняння дробів. Правильні і неправильні дроби. Варіант 1. Завдання 1.  Серед дробів 5/17, 10/17, 2/17, 3/17 вкажи найбільший. Серед дробів з однаковими знаменниками (число під дробовою рискою) більшим (меншим) є дріб, у
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Тематична контрольна робота № 5. Прямокутник і його площа. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Варіант 1. Завдання 1. На якому з малюнків зображено гострий кут? А прямий Б гострий В розгорнутий Г тупий Завдання 2. Знайди площу прямокутника, одна зі сторін якого дорівнює 9
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 10. Рівні фігури. Площі прямокутника і квадрата. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Варіант 1. Завдання 1. Знайди площу квадрата, сторона якого дорівнює 10 см.  А. 40 см2 Б. 48 см2 В. 100 см2  Г. 144 см2 Розв’язання. S = а •
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Назад Вперед