Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 9. Кут. Вимірювання і побудова кутів. Многокутник. Трикутник. Прямокутник, Квадрат Варіант 1.  Завдання 1. Знайди периметр квадрата, сторона якого дорівнює 6 см.  А. 24 см Б. 36 см В. 54 см Г. 81 см Розв’язання. Р = 4а , де а
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Тематична контрольна робота № 4. Комбінаторні задачі. Задачі на всі дії з натуральними числами. Координатний промінь. Варіант 1. Завдання 1. Знайди значення виразу 15 + 40 : 5 = 15 + 8 = 23.  А. 7 Б. 11 В. 21 Г. 23 Завдання 2. Серед променів, зображених на
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 8 Відрізок, Промінь, пряма. Координатний промінь. Шкала. Варіант 1. Завдання 1. Яка з точок на малюнку відповідає числу 4?  А. К Б. L В. М  Г. N Завдання 2. Накресли промінь з початком у точці В. Познач на ньому довільну точку А.
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 7. Комбінаторні задачі. Вправи на всі дії з натуральними числами. Варіант 1. Завдання 1. Обчисли 80 – 32 : 8. 80 – 32 : 8 = 80 – 4 = 76 А. 6 Б. 46 В. 56 Г. 76 Завдання 2. Скількома способами можна вишикувати у шеренгу п'ятьох
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Тематична контрольна робота № 3. Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі. Варіант 1. Завдання 1. Бабуся подарувала Марійці на день народження 100 грн. Скільки грошей від цієї суми залишилось у Марійки після того, як вона витратила b грн.? А. 100b
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 6. Текстові задачі. Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Варіант 1. Завдання 1. Власна швидкість човна 20 км/год, а швидкість течії 2 км/год. Знайди швидкість човна за течією. Розв’язання.  20 + 2 = 22 (км/год) – швидкість
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота 5. Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння. Варіант 1. Завдання 1. У Сергія 12 моделей літаків, а у Івана в m разів менше. Скільки моделей літаків у Івана? А. 12 + m  Б. 12m  В. 12 : m  Г. 12 - m Завдання 2. Використовуючи формулу
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Тематична контрольна робота № 2. Множення і ділення натуральних чисел. Степінь натурального числа. Ділення з остачею Варіант 1  Завдання 1. Обчисли 231 • 36.  А. 7316 Б. 8316  В. 8216 Г. 7216 х 231     36  1386  693
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 4. Степінь натурального числа. Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею. Варіант 1. Завдання 1. Запиши у вигляді добутку степінь 43 А. 4 • 4 • 4 Б. 3 • 3 • 3 • 3 В. 4 • 3 Г. 3 + 4 Завдання 2. Виконай ділення з
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота №1. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел Варіант 1.  Завдання 1. Запиши цифрами число Дев'ять мільйонів дванадцять тисяч триста п'ятнадцять. А  9 020 315  Б  9 020 350 В  9 012 315 Г  9 012 350 Завдання 2.
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 3. Множення натуральних чисел. Властивості множення. Варіант 1 Завдання 1. Виконай дію 182 • 45. х  182      45    910  728    8190 А. 8180 Б. 7190 В. 8090 Г. 8190 Завдання 2. Обчисли зручним
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Тематична контрольна робота № 1. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел. Варіант 1 Завдання 1. Запиши цифрами число З мільйони 15 тисяч З0.  А. З 150 030 Б. З 015 030 В. З 150 003 Г. З 015 003 Завдання 2. 37 892 +
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Інші завдання дивись тут ... Самостійна робота № 2. Додавання і віднімання натуральних чисел Варіант 1 Завдання 1. 137 217 + 51 938. +137217    51938   189155 А. 188 155  Б. 189 145  В. 188 145  Г. 189 155 Завдання 2. Визнач, на скільки число 13 701 більше за
Категорія : Математика 5 клас Істер РЗК 2013 рік

Назад Вперед