Інші завдання дивись тут...

Числа, дії з числами
Завдання 1 Прочитай число
1) 7283  сім тисяч двісті вісімдесят три
2) 14 013  чотирнадцять тисяч тринадцять
3) 417 009  чотириста сімнадцять тисяч дев'ять
4) 3001  три тисячі один
5) 111  сто одинадцять
6) 200 007  двісті тисяч сім
7) 13 000  тринадцять тисяч
8) 127 397  сто двадцять сім тисяч триста дев'яносто сім

 

Завдання 2 Запиши цифрами число
1) дев’ять тисяч триста двадцять сім; 9327
2) п’ятнадцять тисяч триста; 15 300
3) вісімдесят тисяч п’ятдесят; 80 050
4) сто сорок тисяч двісті дев’ятнадцять; 140 219

 

Завдання 3 Запиши цифрами число
1) 37 тисяч 813; 37 813
2) п’ятсот тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев’ять. 500 959

 

Завдання 4 У числі 542 397 назви цифру, що стоїть у розряді:
1) десятків; 9
3) сотень; 3
5) сотень тисяч; 5
2) десятків тисяч; 4
4) одиниць тисяч; 2
6) одиниць; 7

Завдання 5 Запиши словами число

23 — двадцять три
307 — триста сім
2581  дві тисячі п'ятсот вісімдесят один

 

Завдання 6 Приклади чисел, у яких цифра
1) 7 — цифра тисяч; 7123, 7555, 7659
3) 0 — цифра сотень; 1023, 3044, 5091
2) 9 — цифра десятків; 591, 693, 192
4) 5 — цифра одиниць. 205, 995, 465

Завдання 7 Запиши число

1) наступне за числом 5392; 5393
2) попереднє числу 72 381; 72 380
3) на 1 більше за число 99 999. 100 000

 

Завдання 8 Прочитай дроби
1)1/8  одна восьма
2) 3/11  три одинадцятих
3) 7/10  сім десятих
4) 29/37 — двадцять дев'ять тридцять сьомих

Знаменник показує, на скільки частин ділиться, а чисельник — скільки таких частин взято.

 

Завдання 9
Зафарбовано: 3/8 (три восьмих), 5/16 (п'ять шістнадцятих), 3/4 (три четвертих),  1/6 (одна шоста)
Не зафарбовано: 5/8 (три восьмих), 11/16 (одинадцять шістнадцятих), 1/4 (одна четверта),  5/6 (п'ять шостих)

 

Кременчук
Дубно
Вінниця
Вишневе
+ 135938
    98135
   234073
- 58019
  18873
  39146
+ 169537
   187128
   356665
- 51593
  17128
  34465

Завдання 11

+ 42385
   15729
   58114
+ 129152
   631848
   761000
- 12393
   7845
   4548
- 429508
  381479
   48029

Завдання 12 Вибрали ті числа, що мають у розряді:

1) десятків цифру 4; 17 543
2) одиниць тисяч цифру 2; 382 497, 542 918
3) десятків тисяч цифру 3, а в розряді одиниць — цифру 5; 923 415
4) десятків тисяч та сотень однакові цифри. 43 429

 

Завдання 13 
Числа в порядку спадання : 42 379, 37 291, 37219, 36981, 6 979, 36 831
Прізвище видатного українського письменника: ФРАНКО

 

Завдання 14
Числа в порядку зростання: 17 342, 17 432, 18179, 18 181, 18 818, 18 881
Назва одного з найбільших міст світу: МЕХІКО

 

Завдання 15 У вигляді суми розрядних доданків
1) 7383 = 7000 + 300 + 80 + 3
2) 20 730 = 20 000 + 700 + 30
3) 100 200 = 100 000 + 200
4) 123 749 = 100 000 + 20 000 + 3000 + 700 + 40 + 9

 

Завдання 16 У вигляді суми розрядних доданків
1) 5912 = 5000 + 900 + 10 + 2
2) 400 090 = 400 000 + 90
3) 9007 = 9000 + 7
4) 307 407 = 300 000 + 7000 + 400 + 7

 

Завдання 17 Наведи приклади дробів, кожний з яких:
1) більший за 8/19; 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 13/19, 14/19, 15/19, 16/19, 17/19
2) менший за 15/23; 14/23, 13/23, 12/23, 11/23, 10/23, 9/23, 8/23, 7/23, 6/23, 5/23

 

Завдання 18 Порівняй
1) 2/25 < 7/25
2) 1/14 > 1/17
3) 13/19 > 12/19
4) 4/5 > 3/5

Завдання 19 Порівняй

1) 7/29 > 5/29
2) 4/17 < 9/17
3) 1/18 < 1/13
4) 9/29 < 8/29

Завдання 20 

Дроби в порядку спадання: 18/29, 15/29, 10/29, 9/29, 7/29, 5/29

Прізвище киянина, який у 27 років створив систему електронних платежів РауРаl, якою нині користується увесь світ: ЛЕВЧИН

 

Завдання 21 
Дроби, що дорівнюють одиниці:  7/7, 15/15, 9/9, 2/2, 7/7
З літер біля дробів склали назву улюбленої пори року більшості дітлахів: ЛІТО

 

Завдання 22
Родина, що мешкає в будинку, який не обладнано лічильником тепла, взимку сплачувала за тепло 1350 грн на місяць. А інша родина, що мешкає в такій самій квартирі, але в будинку, який обладнано лічильником тепла, сплачувала 850 грн на місяць. Яка родина щомісяця сплачувала менше і на скільки? Скільки заощадила одна родина в порівнянні з іншою за 5 місяців опалювального сезону?
Короткий запис
— 1350 грн
II — 850 грн
На скільки менше щомісячно — ?
На скільки менше за 5 місяців — ?
Розв'язання
1) 1350 - 850 = 500 (грн)  на стільки менше сплачувала ІІ родина, ніж I
2) 500 • 5 = 2500 (грн)  стільки грн заощадила ІІ родина за 5 місяців
Відповідь: 500 грн, 2500 грн.

 

Завдання 23
Системний блок для комп’ютера коштує 13 820 грн, а монітор - на 8725 грн дешевший. Скільки треба заплатити за системний блок і монітор разом?
Короткий запис
Блок — 13820 грн
Монітор — 8725 грн
Разом — ?
Розв'язання
1) 13 820  8725 = 5095 (грн)  заплатили за монітор
2) 13 820 + 5095 = 18 915 (грн)  заплатили за системний блок і монітор разом
Відповідь: 18 915 гривень.

 

х 82
  57
 574
410  
4674
х 306
    91
   306
2754 
27846

_1876 | 7     

 14        268

 _47

   42

   _56

     56

       0

_11638 | 23    

 115         506

   _138

     138

        0

Завдання 25 

х 78
  57
 546
390  
4446
х 209
    85
  1045
1672  
17765

_3222 | 9     

 27        358

 _52

   45

   _72

     72

       0

_11452 | 28    

 112        409

   _252 

     252

        0

х 11452
      28
  91616
 22904  
 320656

Завдання 26

Обчисли та дізнайся, скільки разів за одну годину рекордсмен Книги рекордів України Борис Валєєв підняв гриф штанги масою 20 кг.

41 270 – (29  354 + 4169  7) = 1821
х 354
    29
 3186
 708 
10266
х 4169
       7
 29183

+ 10266

   29183

   39449

_41270

  39449

    1821

Завдання 27 Знайди

1) 1/2 від 20 — це 20 : 2 • 1 = 10 • 1 = 10
2) 1/7 від 14 — це 14 : 7 • 1 = 2 • 1 = 2
3) 2/3 від 15 — це 15 : 3 • 2 = 5 • 2 = 10
4) 3/7 від 21 — це 21 : 7 • 3 = 3 • 3 = 9

 

Завдання 28 Знайди число
1) 1/7 якого дорівнює 4 — це 4 : 1 • 7 = 4  7 = 28
2) 1/9 якого дорівнює 2 — це 2 : 1 • 9 = 2  9 = 18
3) 4/5 якого дорівнює 16 — це 16 : 4 • 5 = 4  5 = 20
4) 2/3 якого дорівнює 24 — це 24 : 2 • 3 = 12  3 = 36

 

Завдання 29 Виконай додавання, обираючи зручний порядок обчислення
1) 1300 + 5459 + 2700 = (1300 + 2700) + 5459 = 4000 + 5459 = 9459
2) (1273 + 12 800) + 3200 = (12800 + 3200) + 1273 = 16000 + 1273 = 17273

 

Завдання 30 Виконай додавання, обираючи зручний порядок обчислення
1) 1798 + 5400 + 7600 = (5400 + 7600) + 1798 = 13000 + 1798 = 14 798
2) (7900 + 2573) + 2100 = (7900 + 2100) + 2573 = 10000 + 2573 = 12573

 

(279 + 8164 : 26) • 38  17642 = 4892

_8164 | 26    

 78        314

 _36

   26

  _104

    104

       0

+ 279

   314

   593

х 593
    38
 4744
1779 
22534

_ 22534

   17642

     4892

Завдання 32

29 573 + (15 012 : 54  109) • 78 = 42 755

_15012 | 54   

 108         278

 _421

   378

   _432

     432

        0

_ 278

   109

   169

х 169
    78
 1352
1183 
13182

+ 29573

   13182

   42755

Завдання 33 Наведи приклад чотирицифрового числа, яке при:

1) збільшенні на 115 перетворюється на п’ятицифрове;  9980 + 115 = 10 095
2) зменшенні на 208 перетворюється на трицифрове; 1013  208 = 805
3) збільшенні на 1217 залишається чотирицифровим. 4783 + 1217 = 6000

 

Завдання 34
Скільки різних трицифрових чисел можна записати за допомогою цифр 1, 5 і 8, якщо цифри в кожному із чисел мають бути різні? Шість різних цифр (158, 185, 518, 581, 815, 851)

 

Завдання 35
Запиши всі двоцифрові числа, у запис яких входять лише цифри 5 і 7, якщо цифри в кожному із чисел можуть повторюватися. 55, 57, 75, 77

 

Завдання 36 Напиши всі двоцифрові числа, у яких:
1) число десятків на 3 менше від числа одиниць; 14, 25, 36, 47, 58, 69
2) число одиниць утричі менше від числа десятків. 31, 62, 93

 

Завдання 37 Напиши всі двоцифрові числа, у яких:
1) число одиниць на 7 більше за число десятків; 18, 29
2) число десятків у 4 рази більше за число одиниць. 41, 82

 

Завдання 38
1) З поля зібрали 2542 ц картоплі, а буряків — на 498 ц більше, ніж картоплі. Скільки центнерів овочів зібрали?
Короткий запис
Картоплі  — 2542 кг 
Буряків — ?, на 498 ц більше, ніж картоплі
Разом — ?
Розв'язання
1) 2542 + 498 = 3040 (ц)  зібрали буряків
2) 2542 + 3040 = 5582 (ц.)  зібрали овочів
Відповідь: 5582 ц.
2) З поля зібрали 7382 ц буряків, що на 597 центнерів більше, ніж зібрали буряків. Скільки центнерів овочів зібрали?
Короткий запис
Картоплі  7382 ц, що на 597 ц більше, ніж буряків
Буряків — ?
Разом  ?
Розв'язання
1) 7382  597 = 5785 (ц)  зібрали буряків
2) 7382 + 5785 = 13164 (ц)  зібрали овочів
Відповідь: 13164 ц.

 

Завдання 39 Заповни комірки так, щоб дія була виконана правильно:
1) + 5772
      3618
      9390
2) _ 78381
      63729
      14652

Завдання 40  Виконай ділення та відгадай ім’я та прізвище видатної української письменниці.

1) 960 : 8 = 120
2) 1058 : 23 = 46
3) 7068 : 12 = 589
4) 23 652 : 324 = 73
1
2
3
4
  
5
6
7
8
9
0
6
8
Л
Е
С
Я
  У К Р А Ї Н К А
Завдання 41 
У ящики місткістю 10 кг і 5 кг розклали 600 кг огірків. П’ятикілограмових ящиків знадобилося 26. Скільки знадобилось ящиків місткістю 10 кг?
Ящики
Місткість 1 ящика
Кількість ящиків
Загальна маса
I
10 кг
? 600 кг
II
5 кг
26

Розв'язання

1) 5  26 = 130 (кг)  загальна маса ящиків місткістю 5 кг
1) 600 – 130 = 470 (кг)  загальна маса ящиків місткістю 10 кг
2) 470 : 10 = 47 (ящ.)  ящиків місткістю 10 кг
Відповідь: 47 ящиків.

 

Завдання 42
Двом працівницям кондитерської фабрики потрібно прикрасити 261 тістечко. Перша працівниця прикрашала тістечка 7 годин, по 21 тістечку щогодини. По скільки тістечок щогодини прикрашала друга працівниця, якщо вона працювала 6 годин?
Працівниці
Час роботи
Виробіток
I
21 т.
7 год 261 т.
II
?
6 год

Розв'язання

1) 7 • 21 = 147 (т.)  тістечок прикрасила І працівниця
2) 261  147 = 114 (т.)  тістечок прикрасила II працівниця
3) 114 : 6 = 19 (т.)  тістечок прикрашала ІІ працівниця щогодини
Відповідь: 19 тістечок.

 

Завдання 43
1) 3 Харкова до Львова, відстань між якими 1045 км, виїхали автотуристи. Вони зупинилися на перепочинок, коли залишилося проїхати ще 358 км. Скільки кілометрів проїхали автотуристи до зупинки?
Короткий запис
Відстань — 1045 км
Залишилося — 358 км
Проїхали  — ?
Розв'язання
1045  358 = 687 (км)
Відповідь: 687 кілометрів проїхали автотуристи до зупинки.
Задачі відповідає друга схема.
2) 3 Харкова до Львова виїхали автотуристи. На перепочинок вони зупинилися, коли проїхали 687 км, при цьому до місця призначення залишилося 358 км. Яка відстань між містами?
Короткий запис
Відстань — ?
Залишилося — 358 км
Проїхали  — 687 км
Розв'язання
687 + 358 = 1946 (км)
Відповідь: між містами 1946 кілометрів.
Задачі відповідає перша схема

Завдання 44

Автомобіль проїхав 240 км за 3 год. Швидкість мотоцикліста на 5 км/год менша від швидкості автомобіля. Скільки кілометрів проїде мотоцикліст за 2 год?
 
Швидкість
Час
Відстань
Автомобіль
?
3 год 240 км
Мотоцикліст
?, на 5 км/год менше
2 год ?

Розв'язання

1) 240 : 3 = 80 (км/год)  швидкість автомобіля
2) 80  5 = 75 (км/год)  швидкість мотоцикліста
3) 75 • 2 = 150 (км)  проїде мотоцикліст за 2 год
Відповідь: 150 кілометрів.

 

Завдання 45
Мотоциклістка має подолати від Вінниці до Черкас 339 км. За 3 год вона проїхала 201 км, після цього збільшила швидкість на 2 км/год. За який час мотоциклістка подолає решту шляху?
Швидкість
Час
Загальна відстань
?
3 год 201 км 339 км
?, на 2 км/год більше
2 год ?

Розв'язання

1) 201 : 3 = 67 (км/год)  початкова швидкість мотоциклістки
2) 67 + 2 = 69 (км/год)  швидкість після прискорення
3) 339  201 = 138 (км)  решта шляху
4) 138 : 69 = 2 (год)
Відповідь: За 2 години мотоциклістка подолає решту шляху.

 

Завдання 46
За продаж моркви й буряків сім’я фермерів отримала 7800 грн. За моркву отримали — 1/3 всього виторгу, решту — за буряки. На скільки більше грошей отримали за буряки, ніж за моркву?
Короткий запис
Усього  7800 грн
За моркву — ?, 1/3 усього
За буряки  ?, решту
На скільки більше  ?
Розв'язання:
1) 7800 : 3 • 1 = 2600 (грн)  грошей отримали за моркву
2) 7800  2600 = 5200 (грн)  грошей отримали за буряки
3) 5200  2600 = 2600 (грн)
Відповідь: На 2600 гривень більше отримали за буряки, ніж за моркву.

 

Завдання 47
Взуттєва фабрика виготовила 2400 пар взуття. 3/8 від цього становило дитяче взуття. Жіночого взуття було на 150 пар менше, ніж дитячого, а решта — чоловіче. Скільки пар чоловічого взуття виготовила фабрика?
Короткий запис
Усього  2400 п.
Дитяче — ?, 3/8 усього
Жіноче  ?, на 150 п. менше, ніж дитяче
Чоловіче  ?, решта
Розв'язання
1) 2400 : 8 • 3 = 300 • 3 = 900 (п.)  виготовили дитячого взуття
2) 900  150 = 750 (п.)  виготовили жіночого взуття
3) 900 + 750 = 1650 (п.)  виготовили жіночого і дитячого взуття разом
4) 2400  1650 = 750 (п.)  виготовили чоловічого взуття
Відповідь: 750 пар.

 

Завдання 48
Шлях від Житомира до Рівного становить близько 190 км. Автомобіліст планував за першу годину проїхати 80 км цього шляху, але проїхав на 3/10 більше. Чи подолав він за цю годину половину шляху?
Розв'язання
1) 190 : 2 = 95 (км)  половина шляху
2) 80 : 10 • 3 = 8 • 3 = 24 (км)  проїхав понад план за першу годину 
3) 80 + 24 = 104 (км)  проїхав за першу годину всього
104 > 95
Відповідь: Так, він подолав за цю годину половину шляху.

 

Завдання 49
Двоє складальників електронної техніки, працюючи з однаковою продуктивністю, складали дрони (від англ. drone — «гудіти»). Один складальник працював 4 місяці, а інший — 6 місяців. Другий складальник виготовив на 28 дронів більше, ніж перший. Скільки всього дронів виготовив кожний складальник?
 
Продуктивність праці
Час
Виробіток
I
Однакова
 
4 міс. ?
II
6 міс. ?, на 28 др. більше

Розв'язання

1) 4  2 = 2 (міс.) – на стільки більше працював II складальник
2) 28 : 2 = 14 (др.)  дронів виготовляють за 1 місяць
3) 14 • 4 = 56 (др.)  всього дронів виготовив І складальник
4) 14 • 6 = 84 (др.)  всього дронів виготовив ІІ складальник
Відповідь: 56 дронів, 84 дрони.

 

Завдання 50
На один з причепів навантажили 12 ящиків з помідорами, а на інший  18 таких самих ящиків. Всього на двох причепах було 480 кг помідорів. Скільки кг помідорів навантажили на перший причеп, і скільки  на другий?
 
Місткість 1 ящикаі
Кількість ящиків
Загальна маса
I
Однакова
 
12 ? 480 кг
II
18 ?

Розв'язання

1) 12 + 18 = 30 (ящ.)  всього ящиків
2) 480 : 30 = 16 (кг)  місткість 1 ящика
3) 16 • 12 = 192 (кг)  маса помідорів на першому причепі
4) 16 • 18 = 288 (кг)  маса помідорів на другому причепі
Відповідь: 192 кг, 288 кг.