Інші завдання дивись тут... Завдання 231 Майданчик Довжина a (м) Ширина b (м) Периметр P (м) Площа S (м2) 1 15     75 2   10 60   Завдання 232 Із двох майданчиків, від­стань між якими 2 км, одночасно запустили два дрони, які полетіли
Категорія : М 5 Ск

Інші завдання дивись тут... Завдання 331 Прийом на підставі правила ділення числа на добуток: a : (b • c) = (a : b) : c =(a : c) : b 640 : 16 640 : 16 640 : 160 640 : 160   Завдання 332 114 000 : 19 000          67 • 9000
Категорія : М 5 Ск

Інші завдання дивись тут... Завдання 201, 202 Газон прямокутної форми має площу 48 м2 . Дов­жина однієї з його сторін — 12 м Знайди довжину іншої сторони газону. Склади та розв'яжи обернені задачі . Перша обернена задача: 12, ■, ? . Друга обернена задача: ?, ■, 48.   Завдання 203
Категорія : М 5 Ск

Інші завдання дивись тут... Завдання 171 До задач у попередньому завдан­ні склади та розв'яжи обернені задачі на знаходження часу руху та швидкості руху одного з тіл за умов: 1) одночасно­го руху двох тіл назустріч; 2) одночасного руху двох тіл навздогін   Завдання 172 Склади та
Категорія : М 5 Ск

Інші завдання дивись тут... Завдання 121 (37 + 29 – 18) : n + 35 : 7 –n, якщо n = 6; t • (16 – 5) – 54 : t • 8 + 7 • 6, якщо t = 9 .   Завдання 122 Як поставити дужки, щоб значення кожного ви­разу збільшилося? 8 • 9 + 3 72 : 9 – 6 45 + 30
Категорія : М 5 Ск

Інші завдання дивись тут... Завдання 31 У поході з дітей із базової школи було 90 осіб, а ді­тей із початкової школи — утричі менше. Скільки дітей із початко­вої школи вирушило в похід? Короткий запис Із базової — 90 ос. Із початкової — ?, у 3 рази
Категорія : М 5 Ск

Інші завдання дивись тут... Завдання 1 Число 0 не є натуральним числом.   Завдання 2, 3 Групування розрядів у класи Клас Мільйонів (ІІІ) Тисяч (ІІ) Одиниць (І) Розряди Одиниці мільйонів (І) Сотні тисяч (ІІІ) Десятки  тисяч (ІІ) Одиниці тисяч (І) Сотні (ІІІ)
Категорія : М 5 Ск