Інші завдання дивись тут...

§9 Пароніми

Вправа 108 

Пароніми: білуха (дельфін) — білуга (риба)

 

Вправа 109

Хто дрімає, того удача минає. У нього вдача гаряча, а розум миші з'їли.

Досвід корисний збирати годиться, і навіть у дитини є чого повчиться. Чоловік корисливий хоче й рибки наловити, і ніг не замочити.

 

Вправа 110 Склали речення з паронімами

З освіченою людиною цікаво спілкуватися. Ми зустрілися з досвідченим працівником.

Виробіть звичку мити руки перед їдою. На курсах мій брат набув навичку водіння.

На ґанку сидів білий пухнастий котик. На вітрині ми побачили пухові речі.

      

Вправа 111

У нашому класі дружний колектив. Сусідка дивилася на дівчат дружнім поглядом.

Текст вивели на принтер. Спринтер з Канади став переможцем спортивних змагань.

Я купив освітлений сік в супермаркеті. Освічений чоловік завжди буде цікавим співрозмовникам.

Література пробуджує людську уяву. У міфах відображені уявлення наших предків про світ.

 

Вправа 112

Групи слів

за звучанням

за значенням

приклади

синоніми

різні

однакові або близькі

Сміливий — мужній, відважний, безстрашний.

Закрити — зачинити, затулити, прикрити.

антоніми

різні

протилежні

Сміливий — боягузливий. День — ніч. Угорі — унизу. Відкрити  — закрити.  

омоніми

однакові

зовсім різні

Лисичка (тварина) — лисичка (гриб). Гребінь (у півня) — гребінь (для волосся).

пароніми

подібні

різні

Гриб (нижча рослина) — грип (хвороба).

Ліс (насадження) — лис (тварина). Вдача (характер) — удача (успіх).

Сміливий захисник безстрашний у двобої.

Менший  брат був сміливим, а старший – боягузливим.  

Кожну лисичку грибник клав у кошик. Руда лисичка забігла в нірку.

Удача чекає того, у кого смілива вдача. Рудий лис забіг у темний ліс.  

 

Хочу і можу! Знаю і відповідаю!

� Лексикологія — розділ мовознавства, що вивчає лексику. Лексика — сукупність слів певної мови. Розкрити лексичне значення слова — означає навести зміст (тлумачення), що в нього вкладене.

Лексичне значення слова шукаємо в тлумачному словнику…

� Крім лексичного, слово має граматичне значення – набір ознак, що дозволяє слову змінювати свою форму. Наприклад, іменники змінюються за числами, родами, відмінками.

Ліс (одн., ч. р., Н. в.), лісами (мн., Ор. в.)

� Слово може збагатитися новим лексичним значенням на основі подібності предмету, вигляду, дії, ознаки тощо. Однозначні слова мають одне лексичне значення, а багатозначні слова мають більше одного.

Приклади багатозначних слів …

� Відмінність між прямим і переносним значенням слова: пряме значення – це природне значення слова, переносне – це перенесене на інший предмет, явище за подібністю. Слова, ужиті в переносному зна­ченні, образно збагачують мовлення.

� Синоніми — це слова, близькі за лексичним значенням, вони увиразнюють мовлення, допомагають уникнути повторів одного і того самого слова.

Синонімічні ряди наводяться у словниках синонімів…

� Антоніми — це слова, протилежні за значенням.

Антонімічні пари наводяться в словниках антонімів…

Словники укладають з метою систематизувати певні знання для практичного використання.

Омонімице слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Найчастіше омоніми виникли від випадкового збігу звучання слів унаслідок запозичення з інших мов.

Омоніми відрізняються від багатозначних слів тим, що мають зовсім різне значення, різні омоформи.

� Чи може слово вилікувати або поранити людину?

Від доброго слова і лід розмерзає…

Інші завдання дивись тут...