§ 54. СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ В УГРУПОВАННЯХ. ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ  ДІЯЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗМИ Кожен вид організмів є необхідним компонентом єдиної глобальної екосистеми нашої планети – біосфери, тобто у природі немає «шкідливих» чи «корисних» видів. Ці поняття
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 53. ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТОКИ ЕНЕРГІЇ. РОЛЬ ОРГАНІЗМІВ У КОЛООБІГУ РЕЧОВИН Між собою та з іншими організмами тварини пов'язані харчовими та іншими типами зв'язків.  Ланцюги живлення виникають унаслідок харчових зв'язків між організмами різних видів.  Зелені рослини – це
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 52. ПОНЯТТЯ ПРО ПОПУЛЯЦІЮ, ЕКОСИСТЕМУ ТА ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА Місце існування - територія або простір, у якому живе вид. Воно є спільним для багатьох видів організмів - тварин, рослин, грибів, бактерій, що утворюють на цій території багатовидове біологічне угруповання. Приклади угруповань:
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 51. ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ЇЇ ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ Вроджена поведінка передається у спадок нащадкам від батьків і переважає у тварин простішої організації.  У процесі еволюції (історичного розвитку) набута поведінка з ускладненням будови та процесів життєдіяльності тварин починає
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 50. КОМУНІКАЦІЯ ТВАРИН 1. Що таке комунікація між тваринами? У яких формах вона можлива?  Комунікація - передача інформації, що відбулась, коли тварина здійснює якусь дію, що змінює поведінку іншої особини. Комунікація можливе як побічний продукт основних форм життєдіяльності (за
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 32. ВИДІЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ • У багатьох кільчастих червів органи виділення – нефридії (мають вигляд довгої трубки, розширеної в центральній частині, на верхівці така трубка має лійку з війчастими клітинами). • У ракоподібних, які
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 31. КРОВ, її ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН Циркуляторна система безхребетних тварин (кровоносна система та рідина, яка заповнює порожнину тіла або проміжки між клітинами). • У кільчастих червів формується справжня кровоносна система (складається з поздовжніх
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§30. ДИХАННЯ ТА ГАЗООБМІН У ТВАРИН • У кишковопорожнинних, більшості червів дихання шкірне і нема спеціалізованих органів дихання; у амфібій шкірне завдяки вологій шкірі та легеневе дихання. • У багатощетннкових кільчастих червів можуть утворюватись
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 28. ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН ГЕТЕРОТРОФНОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ Обмін речовин - це сукупність процесів надходження речовин до організму, їхнього перетворення в ньому, а також виведення назовні продуктів обміну. За способом живлення тварин поділяють на  • рослиноїдних
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 49. ТЕРИТОРІАЛЬНА ПОВЕДІНКА Мітки несуть інформацію про хазяїна території і дають можливість оцінити шанси на перемогу в конфлікті з ним тваринам, що наближаються до території, яку вже зайнято (ведмеді оцінюють розміри хазяїна територїї за висотою подряпин на корі: що більший ведмідь, то
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 48. СУСПІЛЬНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН Соціобіологія - науковий напрям, який попав розвиватися в друтій половині XX століття, завданням якого є всебічне вивчення біологічних основ соціальної поведінки, організації, динаміки та еволюції суспільних груп тварин від найнижчих форм до людини. Суспільна
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 47. СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ ТВАРИН Під час орієнтування у просторі тварини використовують різноманітні подразники: зорові, звукові, нюхові тощо 1. Що таке таксис? Які бувають види таксису? Наведіть приклади.  Таксис (від грец. таксис - розташування) – вроджений спрямований рух живого
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 46. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН Індивідуальна поведінка включає поведінкові акти, спрямовані на виживання і життєзабезпечення окремої особини (рухова поведінка, дослідницька, кормова, терморегуляційна, захисна, комфортна, ігрова, використання знарядь). • Рухова
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 45. СТРУКТУРА ПОВЕДІНКОВОГО АКТУ Поведінка тварини залежить від подразників та її внутрішніх потреб. Структура поведінкового акту має такі фази: пошукова поведінка - специфічний подразник - завершальний акт. Пошукова поведінка - цілеспрямоване, мінлива за формою і пов'язана з набутим
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

§ 44. СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ. ВРОДЖЕНЕ І НАБУТЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ Будь-який поведінковий акт включає дві складові: вроджену і набуту. Вроджена поведінка базується на безумовних рефлексах та інстинктах. Вона пов'язана з передачею спадкової інформації від батьків потомству.
Категорія : Біологія 7 клас Остапченко

Назад Вперед