Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Наведіть приклади відомих вам металів. Залізо Fe, цинк Zn, алюміній Al, хром Cr До яких речовин вони належать — простих чи складних? Органічних чи неорганічних? Метали належать до простих неорганічних речовин.   Вправа 2 Які
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Прочитайте формули речовин і охарактеризуйте їхній якісний і кількісний склад:  N2 "ен-2" (молекула складається з двох атомів Нітрогену) SO3 "ес-о-3"(молекула складається з одного атома Сульфуру і трьох атомів Оксигену) НРО3
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Дайте визначення поняття «відносна атомна маса». Відносна атомна маса показує, у скільки разів маса даного атома більша за 1/12 маси атома Карбону.   Вправа 2 Що означає запис Аг(С)=12? Відносна атомна маса Карбону
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Із яких частин складається періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва? Періодична система Д.І. Менделєєва складається з горизонтальних рядів (великих і малих періодів) та вертикальних стовпчиків — груп, від перетину яких
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Дайте визначення поняття «хімічний елемент».  Хімічний елемент — це вид атомів з однаковим зарядом ядра   Вправа 2 Скільки хімічних елементів зустрічається в природі? 115 Скільки синтезовано штучно? 20  
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Які речовини називають чистими? Це речовини, що не містять домішок інших речовин.   Вправа 2 Що таке суміш? Це системи, що складаються з двох і більше компонентів.   Вправа 3 Які розрізняють суміші? Неоднорідні суміші — це
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Які ви знаєте найважливіші методи вивчення хімічних речовин? Спостереження, експеримент, моделювання.   Вправа 2 Чим відрізняються спостереження та експеримент? Способом виконання. Експеримент здійснюють у чітко визначених і
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Що таке властивості речовин? Це ознаки, за якими одні речовини відрізняються від інших або подібні до них.   Вправа 2 Які властивості речовин називають фізичними? Властивості речовин, які можна виміряти за допомогою приладів
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Як називають найдрібніші хімічно неподільні частинки, з яких складаються речовини? Атомами   Вправа 2 Хто в давнину висловив припущення про існування атомів? Творцями першої атомістичної теорії вважають давніх греків —
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Що називають фізичними тілами?  Відокремлені від інших об'єкти, які мають розміри і форму, називають фізичними тілами.   Вправа 2 З чого складаються фізичні тіла?  Фізичні тіла складаються з речовин.   Вправа 3 Які
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Яких правил поведінки потрібно дотримуватися у хімічному кабінеті? 1. Входити до кабінету хімії можна лише з дозволу вчителя. 2. Потрібно підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці.Не можна класти на лабораторні столи зайвих
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Поясніть походження слова «хімія», використовуючи різні гіпотези. Походження слова хімія спірне. Хемі коптською мовою означає «чорний, таємний». Це слово для народів, що населяли пустелю, співпадало з назвою самого
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Назвіть відомі вам науки про природу. Біологія, географія, астрономія, екологія, фізика, хімія.   Вправа 2 Що вивчає хімія?  Хімія — наука про речовини, їхній склад, властивості, хімічні перетворення речовин та явища, що
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Який склад атома? Атом — найменша електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.   Вправа 2 З яких частинок складається ядро атома? З протонів і нейтронів
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Назад Вперед