Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 До якого типу хімічних реакцій належать реакції оксидів із водою? Реакції оксидів із водою належать до реакцій сполучення.   Вправа 2 За допомогою яких речовин можна виявити луги і кислоти у розчині? За допомогою індикаторів.
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Яку величину називають масовою часткою розчиненої речовини? Масова частка розчиненої речовини — це відношення маси розчиненої речовини до маси розчину.   Вправа 2 Напишіть математичний вираз для обчислення масової частки
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Що в хімії називають розчином? Розчин — це однорідна суміш речовин. Які бувають розчини? Розчини поділяють на насичені та ненасичені, розбавлені та концентровані.   Вправа 2 Наведіть приклади речовин, розчинність
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Напишіть хімічну формулу води. H2O   Вправа 2 До простих чи складних речовин належить вода? До складних речовин, бо утворена атомами двох хімічних елементів Гідрогеном і Оксигеном.   Вправа 3 Опишіть фізичні властивості
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 На якій властивості кисню ґрунтується його використання?  На здатності кисню підтримувати горіння і дихання.   Вправа 2 Яка біологічна роль кисню? Майже всі живі організми використовують кисень для дихання.   Середній
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Чому на повітрі горіння відбувається менш інтенсивно, ніж у кисні? На повітрі горіння відбувається менш інтенсивно, ніж у кисні, бо в повітрі кисню міститься близько 20%, а наявні у ньому азот та інші гази не підтримують
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень Вправа 1 Як можна визначити, в якій із двох посудин знаходиться кисень, а в якій — повітря? Жевріюча скіпка спалахнує в кисні яскравим полум’ям і горить яскравіше, ніж на повітрі.   Вправа 2 Які речовини називають
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Як отримують кисень у промисловості? У промисловості кисень отримують перегонкою рідкого повітря. При високому тиску й охолодженні приблизно до -200°С повітря переходить у рідкий стан — це блакитна рідина, що складається
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Сформулюйте закон збереження маси речовин. Маса речовин, які вступають у хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворюються унаслідок реакції.   Вправа 2 Хто відкрив закон збереження маси речовин? Французький хімік
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 У складі яких речовин міститься Оксиґен у земній корі та повітрі? У земній корі Оксиґен міститься у складі більшості мінералів (гематит, або червоний залізняк; магнетит, або магнітний залізняк; кварц; гіпс; польовий шпат)
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Назвіть основні складники повітря. Азот і кисень.   Вправа 2 Який вчений досліджував склад повітря? Французький учений А.-Л. Лавуазьє, проте остаточно склад повітря було визначено лише в XX ст.   Середній рівень Вправа 3
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Що розуміють під:  а) фізичним явищем? Явища, під час яких змінюється форма предмета чи агрегатний стан речовини, але не змінюється її склад, називають фізичними. Фізичні явища поділяють на: механічні (явища, які відбуваються з
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Що називають масовою часткою хімічного елемента у сполуці?  Масова частка елемента у сполуці — це величина, що показує відношення маси елемента до відповідної маси сполуки.   Вправа 2 Запишіть формули для обчислення
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Дайте визначення понять «відносна молекулярна маса», «відносна формульна маса». Відносна молекулярна маса (Мr) — це відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону. Відносна формульна маса (Мг) —
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Інші завдання дивись тут... Початковий рівень  Вправа 1 Дайте визначення поняття «валентність». Число зв’язків, які даний атом утворює з іншими атомами, називають валентністю.   Вправа 2 Яку валентність виявляють у хімічних сполуках Оксиґен і Гідроґен? Оксиген завжди
Категорія : Хімія 7 клас Дячук Гладюк

Назад Вперед