Інші завдання дивись тут.. Вправа 356. Які речовини відносять до класу спиртів? Похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксильну групу –OH.   Вправа 357. Яка група атомів наявна в молекулах спиртів? Гіідроксильна група –OH
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, пробіркотримач, шпатель, піпетки. Реактиви: порошок магнію, MgO (або інший основний оксид), Na2CO3, розчини CH3COOH, NaOH, лакмусу. ХІД РОБОТИ Дослід 1. Наливаємо у дві пробірки по 1 мл розчину етанової кислоти. 1. У першу
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, пробіркотримач, пальник. Реактиви: розчини гліцеролу, CuSO4, NaOH (або KOH). ХІД РОБОТИ 1. У пробірку наливаємо розчину лугу об’ємом 1–2 мл та додаємо кілька крапель блакитного розчину купрум (ІІ)  сульфату. Що
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут.. Вправа 334. Назвіть основні природні джерела вуглеводнів. Нафта, природний газ і кам’яне вугілля.   Вправа 335. На чому ґрунтується фізичний метод розділення нафти на фракції? Нафту розділяють на простіші суміші вуглеводнів — фракції
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 321. Які речовини називають полімерами? Полімери - це високомолекулярні сполуки, у молекулах яких багато разів повторюється фрагмент молекули мономеру.   Вправа 322. Що спільного між мономером і елементарною ланкою полімеру? Мають
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 307. Які вуглеводні називають ненасиченими? Ненасичені вуглеводні — це вуглеводні, у молекулах яких між атомами Карбону є кратні зв’язки — подвійні або потрійні. У чому їхня головна відмінність від насичених вуглеводнів? У
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 293. Сформулюйте закон об’ємних співвідношень. Об’єми газів, що вступають у реакцію та утворюються внаслідок реакції, співвідносяться як невеликі цілі числа.   Вправа 294. Поясніть справедливість закону об’ємних співвідношень,
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 281. Опишіть фізичні властивості й застосування метану та його гомологів.  Фізичні властивості: за звичайних умов перші чотири члени гомологічного ряду метану (CH4, C2H6, C3H8, C4H10)) — гази, наступні (від C5H12 до C16H34) —
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 270. Яка валентність атомів Карбону в органічних сполуках? IV   Вправа 271. Які вуглеводні називають алканами? Метан та його гомологи. Наведіть їхню загальну формулу. CnH2n+2, де n — число атомів Карбону в молекулі.  
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут.. Вправа 249. Що вивчає органічна хімія? Органічна хімія — це розділ хімії, що вивчає сполуки Карбону, їхні властивості та методи добування.   Вправа 250. Які були погляди прихильників теорії віталізма щодо добування органічних
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, пальник, шпатель. Реактиви: HCl (5%), цинк гранульований та порошкоподібний, зразки заліза та міді, розчин гідроген пероксиду (5%), MnO2, скіпка для доведення наявності кисню. ХІД РОБОТИ Завдання 1. Пронумеруємо шість однакових
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, склянка з гарячою водою, шпатель, пальник. Реактиви: хлоридна кислота з масовими частками 5% та 15%, дві гранули цинку. ХІД РОБОТИ 1. Пронумеруємо дві однакові пробірки.   2. У пробірку №1 наливаємо хлоридну кислоту з масовою
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: розчини HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, FeSO4, Na2SO3, Na2SiO3, AgNO3, NaCl, Mg(NO3)2, правильно ще BaCl2, лакмусу або метилоранжу, порошок CaCO3. Завдання 1 Визначте необхідні реактиви та здійсніть реакції,
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, піпетки. Реактиви: HCl, розчини Na2CO3, KCl, CaCl2, BaCl2, MgCl2, KBr, KI, K3PO4, Na2SO4, Na2SO3, AgNO3, H2SO4, NaOH, лакмусу або метилового оранжевого. Дослід 1. У дві пробірки наливаємо по 1 мл розчину натрій карбонату. У першу
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Назад Вперед