Інші завдання дивись тут... Вправа 321. Які речовини називають полімерами? Полімери - це високомолекулярні сполуки, у молекулах яких багато разів повторюється фрагмент молекули мономеру.   Вправа 322. Що спільного між мономером і елементарною ланкою полімеру? Мають
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 307. Які вуглеводні називають ненасиченими? Ненасичені вуглеводні — це вуглеводні, у молекулах яких між атомами Карбону є кратні зв’язки — подвійні або потрійні. У чому їхня головна відмінність від насичених вуглеводнів? У
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 293. Сформулюйте закон об’ємних співвідношень. Об’єми газів, що вступають у реакцію та утворюються внаслідок реакції, співвідносяться як невеликі цілі числа.   Вправа 294. Поясніть справедливість закону об’ємних співвідношень,
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 281. Опишіть фізичні властивості й застосування метану та його гомологів.  Фізичні властивості: за звичайних умов перші чотири члени гомологічного ряду метану (CH4, C2H6, C3H8, C4H10)) — гази, наступні (від C5H12 до C16H34) —
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 270. Яка валентність атомів Карбону в органічних сполуках? IV   Вправа 271. Які вуглеводні називають алканами? Метан та його гомологи. Наведіть їхню загальну формулу. CnH2n+2, де n — число атомів Карбону в молекулі.  
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут.. Вправа 249. Що вивчає органічна хімія? Органічна хімія — це розділ хімії, що вивчає сполуки Карбону, їхні властивості та методи добування.   Вправа 250. Які були погляди прихильників теорії віталізма щодо добування органічних
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, пальник, шпатель. Реактиви: HCl (5%), цинк гранульований та порошкоподібний, зразки заліза та міді, розчин гідроген пероксиду (5%), MnO2, скіпка для доведення наявності кисню. ХІД РОБОТИ Завдання 1. Пронумеруємо шість однакових
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №10 Обладнання: штатив із пробірками, склянка з гарячою водою, шпатель, пальник. Реактиви: хлоридна кислота з масовими частками 5% та 15%, дві гранули цинку. ХІД РОБОТИ 1. Пронумеруємо дві однакові пробірки.   2. У пробірку №1 наливаємо
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: розчини HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, FeSO4, Na2SO3, Na2SiO3, AgNO3, NaCl, Mg(NO3)2, правильно ще BaCl2, лакмусу або метилоранжу, порошок CaCO3. Завдання 1 Визначте необхідні реактиви та здійсніть реакції,
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, піпетки. Реактиви: HCl, розчини Na2CO3, KCl, CaCl2, BaCl2, MgCl2, KBr, KI, K3PO4, Na2SO4, Na2SO3, AgNO3, H2SO4, NaOH, лакмусу або метилового оранжевого. Дослід 1. У дві пробірки наливаємо по 1 мл розчину натрій карбонату. У першу
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ № 1–3 Обладнання: штатив із пробірками, піпетка. Реактиви: вода, хлоридна кислота, розчини NaCl, NaOH, столовий оцет, універсальний індикатор (розчин або індикаторний папір), харчові продукти й косметична продукція (наприклад, лимон,
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

 Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, піпетки, шпатель. Реактиви: розчини CaCl2, Ca(NO3)2, Na2CO3, NaCl, KNO3, NaOH, фенолфталеїну, HCl, порошок CaCO3. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 4 Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що  супроводжуються випаданням
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 244. Назвіть ознаки, за якими можна класифікувати хімічні реакції. На які типи поділяють хімічні реакції за цими ознаками?  Ознака: зміна числа реагентів та продуктів реакції, тип реакції: сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 223. Сформулюйте визначення швидкості реакції, каталізатора, інгібітора. Швидкість хімічної реакції v — це фізична величина, що дорівнює відношенню зміни кількості утвореної або витраченої речовини ∆n до проміжку часу ∆t:  v =
Категорія : Хімія 9 клас Григорович 2017

Назад Вперед