Інші завдання дивись тут... Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності, а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, що є на форзаці підручника. Зеленим кольором даються пояснення. Знаємо, розуміємо 1. У чому
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності, а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, що є на форзаці підручника. Зеленим кольором даються пояснення. Знаємо, розуміємо 1. Які
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Дайте визначення сильних і слабких електролітів. Сильними вважаються електроліти, ступінь дисоціації (α) яких становить 30 і більше відсотків (α>30%). Слабкі електроліти під час розчинення у воді лише частково дисоціюють на
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут...  Знаємо, розуміємо 1. Назвіть йони, на які дисоціюють кислоти, основи, солі. Кислоти дисоціюють на катіони Гідрогену і аніони кислотного залишку, основи - на катіони металічного елемента і гідроксид-аніони ОН-, солі - на катіони металічного елемента і аніони
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Дайте визначення електролітичної дисоціації. Електролітична дисоціація — це розпад речовин на вільно рухливі йони під впливом полярних молекул розчинника або в розплаві. Речовинам з якими типами хімічних зв’язків вона
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут...  Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення. 
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут...  Знаємо, розуміємо 1. Чому розчинення речовин у воді називають фізико-хімічним явищем? Бо під час розчинення речовини відбуваються як фізичні процеси (подрібнення, дифузія), так і хімічні процеси (гідратація).   2. Наведіть приклади зниження та підвищення
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Яку просторову будову має молекула води? Кутову. Ковалентні полярні зв'язки в молекулі води утворюються за рахунок двох неспарених р-електронів атома Оксигену, що містяться на окремих двох р-орбіталях, та s-електронів атомів Гідрогену. Дві
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут...  Знаємо, розуміємо 1. Які системи називають дисперсними? Дисперсні системи — це гетерогенні системи, що складаються з двох або більше фаз (компонентів), між якими є поверхня поділу. Які різновиди дисперсних систем ви знаєте? Завись: суспензії,
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. За якою ознакою суміші поділяють на однорідні та неоднорідні? У неодноріднихі сумішах між компонентами є поверхня поділу, тому частинки речовин  можна виявити спостереженням: неозброєним оком чи за допомогою оптичного приладу, а у
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Схарактеризуйте хімічні властивості основних класів неорганічних сполук. Основні класи сполук: ОКСИДИ, КИСЛОТИ, ОСНОВИ, СОЛІ. Хімічні властивості ОКСИДІВ (основні, кислотні, амфотерні): Основних оксидів: 1. Основні оксиди + вода -> луг 2. Основні
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Сформулюйте визначення хімічного зв’язку та його окремих видів. Хімічний зв’язок — це взаємодія між частинками (атомами, йонами, молекулами), що забезпечує існування речовин. В утворенні хімічного зв’язку беруть
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Не користуючись підручником, сформулюйте визначення оксидів, кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей. Оксиди — бінарні сполуки елементів з Оксигеном, у яких його ступінь окиснення дорівнює –2. Кислоти —
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Назад Вперед