Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Виявлення крохмалю у твердих продуктах харчування та фруктах Реактиви: спиртовий розчин йоду, дистильована вода. № пробірки   Продукт   Забарвлення   Наявність крохмалю 1 Варена картопля синє наявний 2 Відварений рис синє наявний
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Завдання 1.  У трьох пробірках без етикеток містяться: розчин етанової кислоти, розчин гліцеролу, вода. Дослідним шляхом виявіть речовини, що містяться в кожній пробірці. Уміст пробірок розділяємо на дві порції. До вмісту усіх пробірок першої порції
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут...  Експериментальна задача 1 З’ясуйте, між розчинами яких речовин відбудеться реакція йонного обміну. Поясніть отримані результати. Підтвердіть пояснення відповідними молекулярними та йонними рівняннями реакцій. Варіант 1: а) магній хлорид і кальцій
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Користуючись таблицею розчинності, передбачте, як з магній хлориду можна добути реакцією йонного обміну арґентум (І) хлорид.  Аргентум (І) хлорид можна добути реакцією йонного обміну, використовуючи розчин солі, що містить катіони Аргентуму Ag+,
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Установіть відповідність між назвою та формулою вуглеводнів. Назва Формула 1 метан 2 етен 3 етан 4 етин А С2Н2 Б С2Н4 В С2Н6 Г СН4 Д C6H6 Відповідь: 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А   Вправа 2. Установіть відповідність між видом формули речовини та
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. У чому полягає особливість складу молекули аміноетанової кислоти? Аміноетанову кислоту можна розглядати як етанову, у карбон-карбоновому ланцюзі якої один атом Гідрогену заміщений на аміногрупу, тому в молекулі наявні дві функціональні групи, що
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Назвіть формулу та відомі вам фізичні властивості крохмалю та целюлози. Крохмаль і целюлоза - це природні полімери, склад яких передається формулою (С6Н10О5)n, де n-ступінь полімеризації. Крохмаль - білий аморфний порошок, хрусткий на дотик, не
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть відомі вам фізичні властивості глюкози й сахарози. Безбарвні кристалічні речовини, солодкі на смак, добре розчиняються у воді.   Вправа 2. За допомогою яких якісних реакцій можна розпізнати глюкозу й сахарозу? Глюкозу й
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуиіємо Вправа 1. Назвіть формули відомих вам вищих карбонових кислот. Пальмітинова С15Н31СООН, стеаринова С17Н35СООН, олеїнова С17Н33СООН У чому полягає відмінність між насиченими й ненасиченими вищими карбоновими кислотами? У насичених карбонових кислотах між
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Застосовуємо Вправа 138. Зазначте речовини, з якими взаємодіє етанова кислота. А мідь Б натрій гідроксид В натрій хлорид Г цинк оксид Етанова кислота є слабким електролітом і виявляє загальні властивості кислот щодо взаємодії з металами, лугами, слабкими солями,
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Наведіть формулу етанової кислоти. CH3COOH   2. Складіть електронну та структурну формули етанової (оцтової) кислоти. Електронна формула:                         
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Схарактеризуйте кількісний і якісний склад етанолу та гліцеролу. Молекула етанолу містить 2 атоми Карбону, 1 атом Оксигену і 6 атомів Гідрогену, а молекула гліцеролу - 3 атоми Карбону, 3 атоми Оксигену і 8 атомів Гідрогену.   Якісний
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... 1. Назвіть відомі вам природні джерела вуглеводнів. Природними джерелами вуглеводнів є природний і попутний нафтовий гази, нафта, вугілля.   2. Назвіть основні продукти перегонки нафти. Бензин, лігроїн, гас, газойль, мазут.   3. У чому
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Дайте визначення реакції полімеризації. Реакція полімеризації — це реакція сполучення багатьох однакових молекул в одну макромолекулу.  Поясніть, чому для етилену вона характерна, а для етану — ні.  Бо в етилену,
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Назвіть молярний об’єм будь-якого газу за нормальних умов. 22,4 л.   2. На що вказують коефіцієнти перед формулами газоподібних реагентів і продуктів реакції в рівнянні? Коефіцієнти в рівнянні вказують на
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Назад Вперед