Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Дайте визначення органічних сполук.  Органічні сполуки — це сполуки, що утворені на основі атома Карбону. Карбон (ІІ) оксид, карбон (IV) оксид, карбонатна кислота, карбонати та гідрогенкарбонати належать до неорганічних сполук.
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Зазначте, до якого типу реакцій належить реакція магній оксиду із сульфатною кислотою. А реакції сполучення Б реакції обміну В реакції розкладу Г реакції заміщення MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O   Вправа 2. Зазначте, до якого типу
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Наведіть класифікацію реакцій за напрямом перебігу хімічних процесів. За напрямом перебігу хімічних процесів реакції поділяють на необоротні та оборотні.   2. У чому полягає відмінність між оборотними й необоротними
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Що розуміють під швидкістю хімічної реакції? Швидкість хімічної реакції — це зміна концентрації одного з реагентів чи продуктів реакції за одиницю часу при незмінному об’ємі гомогенної (однорідної) суміші.  
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Дайте визначення теплового ефекту хімічної реакції. Тепловий ефект хімічної реакції — це кількість теплоти, що виділяється або поглинається під час хімічної реакції. Яким чином класифікують реакції за тепловим ефектом?
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... До алгоритму складання електронного балансу, запропонованого у підручнику, додається уточнення, що трапляються і певні винятки. А у завданнях до параграфу пропонуються приклади з винятками. Сірим кольором даються відповіді, а зеленим кольором - пояснення.
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю.
Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Наведіть означення та приклади реакцій: а) сполучення; Реакція сполучення — це реакція, унаслідок якої з кількох речовин утворюється одна. Приклади. 2Mg + O2 = 2MgO 2H2 + O2 = 2H2O H2 + Cl2 = 2HCl 2NO + O2 = 2NO2 BaO + H2O = Ba(OH)2 4NO2 + 2H2O
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Оберіть характеристику істинних розчинів. А однорідні суміші змінного складу, утворені кількома компонентами Б гетерогенні системи, у яких частинки однієї з речовин можна побачити у промені світла В гетерогенні системи, у яких частинки однієї з речовин
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 66. Розпізнайте кожну з трьох твердих речовин білого кольору в посудинах без етикеток: натрій хлорид, кальцій карбонат, натрій карбонат. I cпосіб 1. Додаємо до вмісту кожної пробірки води. У одній із пробірок спостерігаємо утворення білого осаду - це нерозчинна у
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 63. Складіть формули електролітів, скориставшись таким переліком йонів: Ag+, S2–, Br–, PO43–, Fe2+, OH–, Na+. Ag2S, AgBr, Ag3PO4, FeS, Na2S, FeBr2, NaBr, Fe3(PO4)2, Na3PO4, Fe(OH)2, NaOH   Вправа 64. За скороченим йонним рівнянням
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 60. Укладіть таблицю з виявлення аніонів за допомогою якісних реакцій, про які ви дізналися з параграфа. Аніон Реагент Рівняння реакції Ознака реакції Cl- Ag+ Ag+ + Cl- = AgCl↓ білий сирнистий осад AgCl, що не
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності, а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, що є на форзаці підручника. Зеленим кольором даються пояснення. Знаємо, розуміємо 1. У чому
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності, а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, що є на форзаці підручника. Зеленим кольором даються пояснення. Знаємо, розуміємо 1. Які
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Дайте визначення сильних і слабких електролітів. Сильними вважаються електроліти, ступінь дисоціації (α) яких становить 30 і більше відсотків (α>30%). Слабкі електроліти під час розчинення у воді лише частково дисоціюють на
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Назад Вперед