Інші завдання дивись тут...  Знаємо, розуміємо 1. Чому розчинення речовин у воді називають фізико-хімічним явищем? Бо під час розчинення речовини відбуваються як фізичні процеси (подрібнення, дифузія), так і хімічні процеси (сольвація).   2. Наведіть приклади зниження та підвищення
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Яку просторову будову має молекула води? Кутову. Ковалентні полярні зв'язки в молекулі води утворюються за рахунок двох неспарених р-електронів атома Оксигену, що містяться на окремих двох р-орбіталях, та s-електронів атомів Гідрогену. Дві р-орбіталі
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут...  Знаємо, розуміємо 1. Які системи називають дисперсними? Дисперсні системи — це гетерогенні системи, що складаються з двох або більше фаз (компонентів), між якими є поверхня поділу. Які різновиди дисперсних систем ви знаєте? Завись: суспензії,
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. За якою ознакою суміші поділяють на однорідні та неоднорідні? У неодноріднихі сумішах між компонентами є поверхня поділу, тому частинки речовин  можна виявити спостереженням: неозброєним оком чи за допомогою оптичного приладу, а у
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Схарактеризуйте хімічні властивості основних класів неорганічних сполук. Основні класи сполук: ОКСИДИ, КИСЛОТИ, ОСНОВИ, СОЛІ. Хімічні властивості ОКСИДІВ (основні, кислотні, амфотерні): Основних оксидів: 1. Основні оксиди + вода -> луг 2. Основні
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Сформулюйте визначення хімічного зв’язку та його окремих видів. Хімічний зв’язок — це взаємодія між частинками (атомами, йонами, молекулами), що забезпечує існування речовин. В утворенні хімічного зв’язку беруть
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Не користуючись підручником, сформулюйте визначення оксидів, кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей. Оксиди — бінарні сполуки елементів з Оксигеном, у яких його ступінь окиснення дорівнює –2. Кислоти —
Категорія : Хімія 9 клас Ярошенко 2017