Інші завдання дивись тут... § 54 ЛИШАЙНИКИ (2013) / § 53 ЛИШАЙНИКИ (2020) 1. Чому відносини між грибом та водорістю в лишайнику називають взаємо­вигідним симбіозом? Водорості здійснюють фотосинтез і забезпечують гриб органічни­ми речовинами та киснем. Гриб, у свою чергу,
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 52 (2013 р.) / § 51 (2019 р.) МІКРОСКОПІЧНІ ГРИБИ: ДРІЖДЖІ ТА ЦВІЛЕВІ ГРИБИ. 1. Які особливості живлення та отримання енергії характерні для дріжджів? Дріжджі є гетеротрофними організмами, живляться розчиненими органічними речовинами,
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 51 (2013 р.) / § 50 (2019 р.) ГРИБИ НЕЇСТІВНІ ТА ЇСТІВНІ Їстівні та неїстівні гриби 1. Які гриби відносяться до їстівних грибів 1–ї та 2-ї категорій? Гриби 1-ї категорії - найкращі та найсмачніші гриби, смачні, легко засвоюються
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 50 ОТРУЙНІ ГРИБИ. Отруйні гриби Сторінка 230 1 Що таке первинні та вторинні отруєння грибами? Грибні отруєння бувають двох типів: первинні та вторинні. Отруєння грибами Типи отруєнь Первинні отруєння Вторинні отруєння Отруйні речовини Грибні
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут...  § 49 МАКРОСКОПІЧНІ ГРИБИ: ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ТА РОЛЬ У ПРИРОДІ. Макроскопічні гриби помітні без збільшувальних прила­дів.  За джерелом надходження поживних речовин макроскопічні гриби поділяють на симбіотрофів, паразитів, сапротрофів. Серед
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 48 ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ГРИБІВ: ГРИБНИЦЯ, ПЛОДОВЕ ТІЛО. РОЗМНОЖЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПЕЧЕРИЦІ). 1. Чим клітини грибів відрізняються від клітин бактерій? Клітини грибів мають еукаріотичну будову (ядерні).   2. Чим грибна клітина відрізняється від клітини тварин та
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... 47. ПОНЯТТЯ ПРО ГРИБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЖИВЛЕННЯ. Гриби - живі істоти, що мають своєрідні ознаки, частина яких збігається з ознаками рослин, а інша - з ознаками тварин, тому їх виділяють у окреме царство Грибів. Гриби за характером живлення.    1. Чому гриби
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 44 ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАІИКИ І РІЗНОМАНГТНІСТЬ  ПОКРИТОНАСІННИХ. 1. Що вивчає біологічна систематика? Біологічна систематика вивчає різноманітність організмів і класифікує їх за сукупністю усіх ознак.   2. Які рівні класифікації  рослин ви
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 46 РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ. 1. Що таке рослинне угруповання? Певну сукупність взаємопов'язаних у своїй життєдіяльнос­ті видів рослин, які мешкають на однорідній за умовами ділянці місцевості, називають рослинним угрупуванням. Прикладами рослинних угруповань є
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 45 ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ І ЖИТТЄВІ ФОРМИ РОСЛИН. Зовнішній вигляд та будова кожного виду організмів є відображенням тривалого про­цесу його пристосування до конкретних умов середовища.    1. Що таке екологічна група рослин? Екологічних факторів дуже
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 43 ПОКРИТОНАСІННІ. ДВОДОЛЬНІ ТА ОДНОДОЛЬНІ ПОКРИТОНАСІННІ.   1. Які основні ознаки покритонасінних? Покритонасінні – це насінні рослини, у яких пилок вловлює приймочка маточки. Характерними рисами покритонасінних є квітка,  плід,
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 42 ГОЛОНАСІННІ. Лише дві групи рослин здатні утворювати насіння : це голонасінні (насінини не захищені стінкою плода, насінні зачатки розташовані відкрито на лусках шишок) та покритонасінні ( насінини захищені стінкою плода, насінні зачатки роз­ташовані в
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 41 ПАПОРОТІ. 1. Де поширені сучасні папороті, в яких умовах вони зростають? Папоротей у сучасній флорі Землі близько 10 тис. видів. Особливо багато їх у вологих  тропічних країнах (деревоподібні папороті, переважно тропічні і субтропічні види виткі, деякі
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 40 ПЛАУНИ І ХВОЩІ. 1. Яка будова пагонів плаунів? Вони мають пагони із дрібними зеленими листками і додаткові корені.   2. Де розвиваються спорангії плаунів? Розмножуються плауни, подібно до мохів, спорами, які утворю­ються у спорангіях. У плауна баранця
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 39 МОХИ.   1. Які типи зовнішньої будови тіла мохів ви знаєте? За будовою тіла розрівняють мохи сланеві і листостеблові. Мохи не мають кореня, ризоїдами на нижній стороні  багато з них прикріпляються і вбирають воду . Тіло сланевих мохів — це
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Назад Вперед