Інші завдання дивись тут... § 54. ЛИШАЙНИКИ. Лишайники Сторінка 247 1. Чому відносини між грибом та водорістю в лишайнику називають взаємо­вигідним симбіозом? Водорості здійснюють фотосинтез і забезпечують гриб органічни­ми речовинами та киснем. Гриб, у свою чергу, постачає водоростям
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 52 МІКРОСКОПІЧНІ ГРИБИ: ДРІЖДЖІ ТА ЦВІЛЕВІ ГРИБИ. Дріжджові гриби  Цвілеві гриби Сторінка 239 1. Які особливості живлення та отримання енергії характерні для дріжджів? Дріжджі є гетеротрофними організмами, живляться розчиненими органічними речовинами,
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 51. ГРИБИ НЕЇСТІВНІ ТА ЇСТІВНІ Їстівні та неїстівні гриби Сторінка 234 1. Які гриби відносяться до їстівних грибів 1–ї та 2-ї категорій? Гриби 1-ї категорії - найкращі та найсмачніші гриби, смачні, легко засвоюються орга­нізмом, перед вживанням не
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 50 ОТРУЙНІ ГРИБИ. Отруйні гриби Сторінка 230 1 Що таке первинні та вторинні отруєння грибами? Грибні отруєння бувають двох типів: первинні та вторинні. Отруєння грибами Типи отруєнь Первинні отруєння Вторинні отруєння Отруйні речовини Грибні
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут...  § 49 МАКРОСКОПІЧНІ ГРИБИ: ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ТА РОЛЬ У ПРИРОДІ. Макроскопічні гриби, які помітні без збільшувальних прила­дів — це лише невелика частка (менше 20%) всіх відомих наразі грибів. За джерелом надходження поживних речовин
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 48 ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ГРИБІВ: ГРИБНИЦЯ, ПЛОДОВЕ ТІЛО. РОЗМНОЖЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПЕЧЕРИЦІ).         Печерицю вирощують на підприємствах промислового грибоводства, в природних умовах печерицю можна знайти на полях і луках, у
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... 47. ПОНЯТТЯ ПРО ГРИБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЖИВЛЕННЯ.       Корисні прояви грибів: розкладають відмерлі рештки, збагачують ґрунт, за їх допомогою роблять хліб, квас та кумис, тчуть льняне полотно, цвілевий гриб пеніцил використовують в антибіотиках,
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 44 ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАІИКИ І РІЗНОМАНГТНІСТЬ  ПОКРИТОНАСІННИХ. Різноманітність живих орга­нізмів вивчає особлива наука — біологічна систематика, а розділ систематики, присвячений різноманітності рослин, називається систематикою рослин.
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 46 РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ. 1. Що таке рослинне угруповання? Різні види рослин зростають не самі по собі, а у певних рослин­них угрупованнях, завдяки чому різні види рослин можуть існувати разом та ефективно використовувати вологу, світло та інші ресурси
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 45 ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ І ЖИТТЄВІ ФОРМИ РОСЛИН. Зовнішній вигляд та будова кожного виду організмів є відображенням тривалого про­цесу його пристосування до конкретних умов середовища. Умо­ви середовища — це комплекс, у якому можна розрізнити багато
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 43 ПОКРИТОНАСІННІ. ДВОДОЛЬНІ ТА ОДНОДОЛЬНІ ПОКРИТОНАСІННІ. Покритонасінні поширені на усіх континентах, навіть в Антарктиді, зростають в усіх кліматич­них зонах (близько 250 тис. найрізноманітніших видів). Морська трава зростає на морському дні, при цьому
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 42 ГОЛОНАСІННІ. Для голонасінних характерні ті самі вегетативні органи, що і для квіткових рослин, але вони не мають квітки, а отже, і маточки із приймочкою та плода. Лише дві групи рослин здатні утворювати насіння : це голонасінні (насінини не захищені стінкою
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 41 ПАПОРОТІ. Папороть складається з пагонів і коренів. У сучасних папоротей немає бічних твірних тканин. Поширені в Україні папороті мають кореневища. У частини ви­дів вони вкорочені та майже вертикальні, а листки зібрані у лій­коподібні розетки, що можуть
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 40 ПЛАУНИ І ХВОЩІ.    Плауни мають усі типові для рослин тканини, але системи за­безпечення водою і регуляції випаровування води у них менш ефективні, у порівнянні з квітковими рослинами. Близько 400 сучас­них видів плаунів (багаторічні
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 39 МОХИ. Мохи поширені повсюди, налічують близько 24 тис. видів. Більшість мохів зростають у достат­ньо зволожених місцях. Дуже цікавим є білий мох або сфагнум. Килим сфагнуму на поверхні болота перекриває доступ кисню до нижніх шарів води, зменшує її
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Назад Вперед