Інші завдання дивись тут... § 38 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ. Бурі та червоні водорості:   Зелені водорості:   1. Що спільного мають водорості з традиційними рослинами, які ми назива­ємо вищими? Водорості є групою, до якої відносились попередники наземних рослин,
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 37. РУХИ РОСЛИН 1. Як рухаються органи рослин у відповідь на зовнішній подразник? Способи живлення і поглинання речовин зумовлюють при­кріплений спосіб життя рослин. Рослина не здатна активно змінювати місце свого зростання, здатна лише переростати на нові
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 36 ПЛІД. Супліддя — щільне зібрання плодів, утворене із суцвіття зі щільно розташованими квітками (супліддя шовковиці, інжиру, ананасу, у яких м'якоть утворена розрослими листками оцвітини довкола плодів-горіхів).   1. Що таке плід? Плід – частина
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 35 НАСІНИНА. 1. Яка зовнішня і внутрішня будова насінини? Насінина містить захищений шкіркою зародок майбутньої рос­лини і запас поживних речовин, які використовуються під час проростання. Розвивається із насінного зачатка квіткових рослин після подвійного
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 34 СУЦВІТТЯ. 1. Що таке суцвіття? Суцвіття — це система пагонів, що спеціалізована на утворен­ні квіток, виникають як група квіток задля більш ефективного запилення.   2. За якими ознаками класифікують суцвіття? За ступенем розгалуженості суцвіття
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 33 ЗАПИЛЕННЯ І ЗАПЛІДНЕННЯ У КВІТКОВИХ РОСЛИН. Здавна тканини насінини, призначені для створення запасів поживних речо­вин, називали ендоспермом. Ендосперм, який утворюється в насінному зачатку до запліднення, називають первинним. Він є у рослин, які утворюють
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 32 КВІТКА.   Квітка — це вкорочений пагін квіткових рослин з обмеженим ростом, який є складним органом насінного розмноження. Утворена різними органами — це квітконіжка з квітколожем, оцвітина, тичинки та маточки. У більшості рослин квітки є
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 31 ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН. 1. Що таке розмноження? Розмноженням називають збільшення кіль­кості особин одного виду, воно супроводжу­ється появою нових організмів. Розмноження поділяють на статеве та нестатеве. Нестатеве розмножен­ня : це поділ
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 30 ВИДОЗМІНИ ПАГОНА ТА ЙОГО ЧАСТИН. 1. Які підземні видозміни пагона ви знаєте? Типовий пагін — це надземний орган, тому будь-який пагін, який знаходиться у ґрунті, буде ви­дозміненим. Підземними видозміненими па­гонами є кореневище, бульба,
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 28 ЛИСТОК - БІЧНИЙ ОРГАН ПАГОНА. 1. Які функції виконує кожна з основних частин листка? Типовий листок складається із чотирьох час­тин: основи листка, прилистків, черешка та листкової пластин­ки.   Основа листка — частина листка, якою він
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 27 СТЕБЛО - ОСЬОВА ЧАСТИНА ПАГОНА. 1. Які тканини виконують механічно-опорну функцію у стеблі, де вони роз­міщені? Опорна функція полягає у забезпеченні найбільш сприятливого для фотосинтезу розміщен­ня листків, механічна - надає міцності, захищає від
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 26 БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ПАГОНА. 1. Як поділ пагона на стебло і листки пов'язаний із виконанням ним своїх функцій? Пагін — це складний надземний орган із верхівковим ростом, який складається із осьового органа — стебла, та розташованих на ньому бічних
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 24 БУДОВА І ФУНКЦІЇ КОРЕНЯ. 1. Які основні зони розрізняють від кінчика до основи кореня? Від кінчика до основи кореня розрізняють  чохлик, зони поділу, розтягу, всмоктування (кореневих волосків), провідна зона.   2. У якій зоні відбувається (1)
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... § 22. ТКАНИНИ РОСЛИН.     1. Що таке тканина? Клітини багатоклітинних організмів можуть відрізнятися за формою, розмірами, будовою, функціями, але не існують самі по собі, а об'єднуються в окремі групи, утворюючи певну тканину. Тканина рослини — це
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.

Інші завдання дивись тут... Тема 3. КВІТКОВА РОСЛИНА §20. БУДОВА МОЛОДОЇ РОСЛИНИ Проросток – молода рослина, яка щойно розвинулася із насінини.    1.  З яких частин складається проросток квіткової рослини? Молодий проросток квіткової рослини складається із сім'ядо­лей,
Категорія : Біологія 6 Костіков І.Ю.