Домашнє завдання. Поширення оксидів у природі. Використання оксидів. І рівень 1. Позначте оксид, що взаємодіє з водою: А. MgO  Б. SO3  В. CrO   Г. MnO  Відповідь:  Б   . 2. Позначте продукти реакції взаємодії сульфур(ІУ) оксиду з калій гідрокси­дом: А. Калій
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Поширення оксидів у природі. Використання оксидів. І рівень Завдання 1. Опишіть реакцію гасіння вапна. Допишіть праву частину її рівняння: СаО + Н2O= Ca(OH)2   Завдання 2. Обчисліть, на основі рівняння реакції завдання 1, яка маса кальцій оксиду вступить у хімічну
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Обчислення за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини, яка бере участь у реакції за відомою масою, об'ємом та кількістю речовини іншої реагуючої речовини. І та II рівні 1. Ферум(ІІ) оксид кількістю речовини 0,5 моль прореагував з хлоридною кислотою. Яка
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Обчислення за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини, яка бере участь у реакції за відомою масою, об'ємом та кількістю речовини іншої реагуючої речовини. І та ІІ рівні Задача 1. Мідь кількістю речовини 0,4 моль повністю окиснилась. Яка кількість речовини кисню
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості оксидів. І рівень 1. Позначте оксид, що має характерний різкий запах: А. Кальцій оксид. Б. Сульфур(ІV) оксид. В. Цинк оксид. Г. Фосфор(V) оксид.  Відповідь:    Б  .   2. Поставте коефіцієнти у реакціях, поданих нижче: а) Nа2O
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Фізичні та хімічні властивості кислот. Завдання 1. Позначте оксид, добре розчинний у воді: А. Фосфор(V) оксид. Б. Магній оксид. В. Карбон(ІV) оксид. Г. Силіцій(ІV) оксид. Відповідь:  Б  . Завдання 2. Позначте два оксиди, що легко реагують з водою: A. ZnO. Б. ВаО. В.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. СОЛІ. ЇХ СКЛАД ТА НАЗВИ. І рівень 1. Підкресліть формули солей серед даного переліку формул хімічних сполук:  HCl, NaCl, К2СO3, Р2O5, MgSO4, H2SO4, NaOH, Fe(NO3)3, Ва3(РO4)2, СаСO3. 2. Напишіть за формулами солей їхні назви. І варіант a) K2SO4- калій сульфат б) Pb(NO3)2 -
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. СОЛІ. ЇХ СКЛАД І НАЗВИ. Завдання 1. Заповніть вільні клітинки формулами солей, утворених запропоно­ваними металічними елементами та кислотними залишками. І варіант     =Cl =SO4 =PO4 K KCl K2SO4 K3PO4 Ca Ca(Cl)2 CaSO4 Ca3(PO4)2 Al Al(Cl)3 Al2(SO4)3 AlPO4
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Назад Вперед