Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості основ. Реакція нейтралізації. 1. Напишіть рівняння взаємодії калій гідроксиду із запропонованими у схемі речовинами, де це можливо. 2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O KOH+HNO3=KNO3+H2O 2KOH+SO3=K2SO4+H2O 6KOH+P2O5=2K3PO4+3H2O KOH+HBr=KBr+H2O
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Фізичні та хімічні властивості основ. Реакція нейтралізації. І рівень Завдання 1. Укажіть пару речовин, що вступають у хімічну взаємодію з натрій гідроксидом: А.AlCl3, H2O Б.CO2, FeCl2 В.MgO,HCl Г.CaO,Cr(OH)2 Відповідь:   Б    Завдання 2. Укажіть колір, в який
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основами та солями. Реакції обміну.  І та ІІ рівні Завдання 1. Пригадайте та назвіть, які типи хімічних ревкцій ви вивчили. Заміщення, обміну. Реакція, що відбувається між простою і складною речовинами, внаслідок чого атоми простої
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основами та солями. Реакції обміну. 1. Напишіть рівняння взаємодії хлоридної кислоти з речовинами (де це можливо), запропонованими в схемі. KOH+HCl=KCl+H2O Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O HgO+2HCl=HgCl2+H2O Mg+2HCL=MgCl2+H2 NaOH+HCl=NaCl+H2O
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. ОСНОВИ. ЇХ СКЛАД, НАЗВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ.   I рівень 1. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним. 1.1. Основи - це складні речовини, до складу яких входять атом металу і одна або кілька гідроксильних груп. 1.2. Валентність металу визначають за кількістю
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. ОСНОВИ. ЇХ СКЛАД, НАЗВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ. Завдання 1. Назвіть основи за їх формулами. Визначте валентність металічного елемента І варіант. формули Назви Валентність Ba(OH)2 барій гідроксид 2 KOH калій  гідроксид 1 Al(OH)3 алюміній гідроксид 3 CuOH купрум (І)
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. КИСЛОТИ. ЇХ СКЛАД, НАЗВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ.   І рівень 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1.1. Кислоти - складні речовини, до складу яких входять один або кілька атомів Гідрогену здатних заміщатися на атоми металів,  і кислотні залишки.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. КИСЛОТИ. ЇХ СКЛАД, НАЗВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ. Завдання 1. Продиктуйте один одному, використовуючи таблицю «Склад і назви кислот»: а) формули кислот і самостійно впишіть назви; б) назви й навпроти впишіть формули. № Назви кислот Формули № Формули Назви кислот 1
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. ОКСИДИ. СКЛАД, НАЗВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ОКСИДІВ. І та ІІ рівні 1. Складіть формули оксидів за їх назвами: а) кальцій оксид - CaO                     б) меркурій(І) оксид - Hg2O      в) натрій оксид - Na2O  
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. ОКСИДИ. СКЛАД, НАЗВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ОКСИДІВ. Завдання 1. Впишіть у таблицю формули оксидів та їхні назви. Прочитайте формули. І варіант Елементи K Ca Ag P(V) N(IV) Cr(II) Формули оксидів K2O CaO Ag2O P2O5 NO2 CrO Назви оксидів калій оксид кальцій оксид
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ. ОБЧИСЛЕННЯ ВІДНОСНОЇ ГУСТИНИ І ВІДНОСНОЇ МОЛЕКУЛЯРНОЇ МАСИ ГАЗУ 1. Обчисліть інші величини та впишіть у вільні клітинки за даними, поданими в таблиці. Формули газів Кількість речовини Молярна маса Об’єм газу Число молекул
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ. ОБЧИСЛЕННЯ ВІДНОСНОЇ ГУСТИНИ І ВІДНОСНОЇ МОЛЕКУЛЯРНОЇ МАСИ ГАЗУ Завдання 1. Обчисліть та заповніть таблицю з огляду на задану кількість речовини кожного газу   Формули газів Кількість речовини Молярна маса Об'єм газу Число молекул Відносна
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. МОЛЯРНИЙ ОБ’ЄМ ГАЗІВ. ЗАКОН АВОГАДРО 1. Обчисліть молярну масу, кількість речовини, об’єм, число молекул у запропонованих масах газів. Дані запишіть у таблицю, вказуючи розмірності.   І рівень маса газів M Y V N m(O2) = 64 г 32 г/моль   2 моль
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ЗА МАСОЮ. Завдання 1. Відомо:у(Н2SO4)=3 моль. Знайти m(Н2SO4)-? Відповідь. 294 г. Розв’язання: З формули γ= m/М знаходимо m=γ•М. Мr(Н2SO4)=2•Ar(Н)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•1+32+4•16=98; Mг/моль=Mr; 
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. ОБЧИСЛЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОНЯТТЯ "МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ" І рівень Задача 1. Обчисліть об’єм азоту (н.у.) масою 7 г.  Дано:  m(N2)=7 г. Знайти: V(N2)- ? Розв’язання: 1 крок. γ=m/М;  Мr(N2)=2•Ar(N)=2•14=28; M г/моль=Mr;
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин