Домашнє завдання. Характеристика елементів за місцем у періодичній системі та будовою атома. 1. Визначіть елементи та охарактеризуйте за положенням у періодичній системі та будовою атома. Напишіть електронні формули та схеми розподілу електронів за енергетичними комірками.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Характеристика елементів за місцем у періодичній системі та будовою атома. Завдання 1. Охарактеризуйте, використовуючи періодичну систему, хімічні елементи із зарядом ядер: І варіант                          
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашня робота. Взаємозв'язок між розміщенням елементів у періодичній системі і властивостями елементів, простих речовин, сполук елементів з гідрогеном та оксигеном. I та ІІ  рівні 1. Поясніть, з огляду на будову електронних оболонок атомів елементів, в якому елементів, Силіцію чи
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (фронтальна) Завдання 1.3 огляду на будову атомів, поясніть, чому на проміжку Na-Mg-Аl металічні властивості елементів послаблюються. У межах періоду із зростанням зарядів атомних ядер, зростає заряд атомного острова, за майже однакового радіуса, а тому зв'язок електронів
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання 1. Визначте, використовуючи періодичну систему, який з елементів має таку будову атома. Напишіть рівняння реакцій, що характеризують властивості цих елементів. І варіант                       • ) ) )  
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів. І рівень Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним. 1. У періодах, із зростанням заряду ядра атома, металічні властивості елементів послаблюються, а неметалічні
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Рух електронів в атомах. Будова електронних оболонок атомів елементів І-ІІІ періодів. 1. Напишіть хімічні символи, формули простих речовин, вищих оксидів та летких сполук з Гідрогеном для елементів з протонними числами: І варіант              
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Рух електронів в атомах. Будова електронних оболонок атомів елементів І-ІІІ періодів. I рівень Завдання 1. Позначте елемент, який на зовнішньому енергетичному рівні має чотири електрони: А. В. Б. СІ. В. С. Г. Р. Відповідь:_В__ . Електронна форма карбону 1s22s22p2 ,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання.  Ізотопи. Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів. 1. Укажіть назви частинок, з яких складаються атомні ядра: А. Нейтронів та електронів. Б. Протонів та нейтронів. В. Протонів та електронів. Г. Лише з протонів. Відповідь:__Б__ . 2. Позначте число протонів у ядрі
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Ізотопи. Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів. І рівень Завдання 1. Укажіть кількість нейтронів у ядрі нукліду 63Сu: А. ЗО. Б. 32. В. 36. Г. 34. Відповідь:__Г__ . нейтронів: 34, бо 63-29=34, де 29 - протонне число (порядковий номер елемента в періодичній системі).
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Ізотопи. Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів. Завдання 1. У природі існують ізотопи. Обчисліть кількість нейтронів у ядрі. І варіант                                  
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Склад атомних ядер, поняття про будову атома. І та II рівні 1. Обчисліть число протонів та нейтронів в елементів 6,15, 26, 30, використовуючи періодичну систему. 6: С - карбон, число протонів (порядковий номер) 6, число нейтронів 6, бо 12-6=6. 15: Р - фосфор, число протонів
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (фронтальна). Склад атомних ядер, поняття про будову атома. Завдання 1. Обчисліть число протонів та нейтронів у елементів, використовуючи періодичну систему: І варіант               5: B - бор, число протонів (порядковий номер) 5 і число
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Поняття про періоди та групи 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1.1. У періодах із зростанням відносних атомних мас елементів властивості змінюються від основних через амфотерні до кислотних. 1.2. У групах розташовуються подібні за властивостями елементи. 1.3.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Поняття про періоди та групи I рівень Завдання 1. Позначте назву вертикальних стовпців елементів у періодичній системі: А. Групи. Б. Підгрупи. В. Великі періоди. Г. Малі періоди. Відповідь:__А__. Завдання 2. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним: 1. У
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин