Лабораторні досліди 10. Розв’язування експериментальних задач Речовини: розчини хлоридної, сульфатної кислот, аргентум нітрату, барій хлориду, цинк сульфату, лакмусу універсального, фенолфталеїну, натрій гідроксиду. Обладнання: пробірки, штатив для пробірок. ХІД РОБОТИ 1. Доведіть
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Хімічні властивості солей: взаємодія між двома солями у розчині. І та II рівні 1. Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними: 1.1. Солі - це складні речовини, до складу яких входять атоми металічних елементів і кислотні залишки. 1.2. Солі реагують з такими речовинами:
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СОЛЕЙ: ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ДВОМА СОЛЯМИ В РОЗЧИНІ. I рівень Завдання 1. Укажіть пару речовин, які взаємодіють у розчинах з аргентум(І) нітратом: A. NH4Cl, NaCl. Б. HCl, Zn(NO3)2. В. K2S, KNO3. Г. K2SO3, HNO3. Відповідь: __A___ У розчинах з аргентум (І)
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 9. Реакції обміну між двома солями в розчині Речовини: розчини барій хлориду й натрій сульфату, натрій хлориду й аргентум(І) нітрату, плюмбум нітрату та натрій сульфіду. Обладнання: З пробірки або планшетка, штатив для пробірок. ХІД РОБОТИ 1. Налийте у пробірку розчину
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Хімічні властивості солей: взаємодія з металами, сильними кислотами, лугами.  1. Допишіть праві частини рівнянь. Поставте коефіцієнти. Які хімічні властивості солей відображають ці реакції? а) Cu(NO3)2+2NaOH=2NaNO3+Cu(OH)2↓ б) K2CO3+2HCl=2KCl+H2O + CO2↑ в)
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 8. Взаємодія солей з лугами в розчині Речовини: розчини натрій і калій гідроксидів; розчини купрум(ІІ) хлориду, алюміній сульфату, ферум(ІІІ) нітрату. Обладнання: 6 пробірок або планшетка, штатив для пробірок. ХІД РОБОТИ 1. Налийте по черзі у три пробірки, позначені 1, 2,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (фронтальна). Хімічні властивості солей: взаємодія з металами, сильними кислотами, лугами. Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем: І варіант  а) Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2;  2Mg+O2=2MgO MgO+2HCl=MgCl2+H2O MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl б)
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 7. Взаємодія солей з металами. Речовини: розчин купрум(ІІ) сульфату, розчин ферум(ІІ) сульфату, залізний предмет (скріпка, цвях, прив’язані до нитки), мідна пластинка або дротина. Обладнання: пробірки або планшетка, пінцет. ХІД РОБОТИ 1. Налийте у дві пробірки або
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання.  Амфотерні гідроксиди і оксиди. І рівень. 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1.1. Амфотерність - це здатність оксидів і гідроксидів виявляти подвійні хімічні властивості: основні і кислотні. 1.2 Цинк гідроксид у реакціях з кислотами поводить себе як
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Амфотерні гідроксиди й оксиди. І рівень Завдання 1. Напишіть формули амфотерних оксидів, яким відповідають амфотерні гідроксиди: а) Ве(ОН)2 - BeO ; б) Zn(ОН)2 - ZnO; в) Fe(ОН)3 - Fe2O3; г) Сr(ОН)3 - Cr2O3. Завдання 2. Назвіть амфотерні гідроксиди та відповідні їм оксиди,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Тренувальні вправи. Хімічні властивості основ: взаємодія з солями, взаємодія нерозчинних у воді основ з кислотами, розкладання нерозчинних основ за нагрівання. Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі даної схеми. Які властивості основ можна пояснити цими рівняннями?
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Хімічні властивості основ: взаємодія з солями, взаємодія нерозчинних у воді основ з кислотами, розкладання нерозчинних основ за нагрівання. І та II рівні 1. Укажіть тип реакції, до якого належить реакція взаємодії натрій гідроксиду з хлоридною кислотою: А. Заміщення. Б.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Cамостійна робота. Хімічні властивості основ: взаємодія з солями, взаємодія нерозчинних у воді основ з кислотами, розкладання нерозчинних основ за нагрівання. І рівень Завдання 1. Випишіть формули основ серед запропонованих формул речовин: Н2СO3, Zn(OH)2, SO2, LiOH, HCl, Cu(OH)2, NaCl, Sn(OH)2,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 6. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання. Речовини: розчини купрум(ІІ) сульфату, натрій гідроксиду. Обладнання: пробірки або планшетка, скляна паличка, фільтрувальний папір, предметне скло, спиртівка, тримач. ХІД РОБОТИ 1. У пробірку або заглибину планшетки
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 5. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами. Речовини: розчини натрій гідроксиду, купрум(ІІ) сульфату, ферум(ІII) хлориду, хлоридної і сульфатної кислот. Обладнання: пробірки або планшетка, скляна паличка. ХІД РОБОТИ 1. Добування нерозчинних у воді основ. У пробірки або
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин