Самостійна робота. ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ЗА МАСОЮ. І та II рівні Завдання 1. Обчисліть, якій кількості речовини відповідають: а) мідь масою  25,6 г; б) алюміній масою 10,8 г; в) сірка масою 19,2 г. Відповідь.0,4 моль; 0,4 моль; 0,6 моль.  Дано: а)
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. ОБЧИСЛЕННЯ  МАСИ ЗА ВІДОМОЮ КІЛЬКІСТЮ РЕЧОВИНИ. Завдання 1. Заповніть таблиці з огляду на задане число молекул речовин. І рівень № Дано: Mr M Маса заданої порції речовини 1 у(Zn) = 0,2 моль Mr(Zn) = 65 M(Zn) =65 г/моль  13 г 2 у(N2) = 10 моль Mr(N2)
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ЗА ПЕВНИМ ЧИСЛОМ МОЛЕКУЛ Завдання 1. Заповніть таблиці з огляду на задане число молекул речовин. І т а II рівні  № Задано N γ Mr M маса 1 моль 1 12 • 1023 атомів срібла (Ag)  2 моль Мг( Аg) =108 М( Аg) =108 г/моль
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро. І рівень 1. Обчисліть число молекул у водні (Н2) кількістю речовини 0,8 моль. 4,8•1023молекул. 2. Обчисліть число молекул в азоті (N2) кількістю речовини 6 моль. 36•1023молекул. 3. Обчисліть
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 1  «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ» I рівень 1. Позначте число Авогодро. А. 0,602 • 1023. Б. 12,04 • 1023. В. 6,02 • 1023. Г. 1,806 • 1023.  Відповідь:В. 2. Сформулюйте визначення молярної маси.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Тренувальні вправи. Хімічні властивості основ: взаємодія з солями, взаємодія нерозчинних у воді основ з кислотами, розкладання нерозчинних основ за нагрівання. Напиишіть рівняння реакцій взаємодії: а) плюмбум(ІІ) гідроксиду з нітратною кислотою; б) ферум(ІІ) гідроксиду з хлоридною
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ - ОДИНИЦЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ. ЧИСЛО АВОГАДРО. Завдання 1. Заповніть таблицю з огляду на задану порцію речовини. І та II рівні  №  Задано  Mr  M  Маса 1 моль  Число молекул  1  у(НСl)= 7 моль  36,5
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ "КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ" Завдання 1. Заповніть таблицю визначеннями понять, поданими у ній. № Назва Визначення                                
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 4. Взаємодія розчинів лугів з кислотами. Речовини: розчини натрій та калій гідроксидів, хлоридної та сульфатної кислот, розчини індикаторів або індикаторний папір. Обладнання: пробірки або планшетка. ХІД РОБОТИ 1. У дві пробірки або заглибини планшетки налийте розчину
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 3. Дія розчинів лугів на індикатори Речовини: розчини натрій та калій гідроксидів; розчини лакмусу універсального, метилоранжу, фенолфталеїну. Обладнання: штатив для пробірок, пробірки (6 штук) або планшетка. ХІД РОБОТИ 1. У дві пробірки або заглибини планшетки налийте по
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ, МАСИ ТА ОБ’ЄМУ, ЩО УТВОРИЛИСЬ ПІСЛЯ РЕАКЦІЇ ЗА ВІДОМОЮ КІЛЬКІСТЮ РЕЧОВИНИ, МАСОЮ ТА ОБ’ЄМОМ ОДНІЄЇ З РЕАГУЮЧИХ РЕЧОВИН. І рівень 1. На цинк масою 3,25 г подіяли хлоридною кислотою до повного його
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості кислот. І та II рівні 1. Допишіть праві частини рівнянь. Поставте коефіцієнти: а) ZnO+2HNO3=Zn(NO3)2+H2O; б) ВаО + 2HCl=BaCl2+H2O; в) Fe+H2SO4=FeSO4+H2; г) 3Na2O+2H3PO4=2Na3PO4+3H2O. 2. У реакцію з калій оксидом вступила нітратна кислота кількістю
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 2. Взаємоємодія хлоридної кислоти з металами. Речовини: розчини хлоридної кислоти,цинк, залізо, мідь, алюміній.   Обладнання: штатив для пробірок, пробірка або планшетка, екран. ХІД РОБОТИ 1. Поставте під пробірки або планшетку чорний екран. У чотири пробірки або
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Фізичні та хімічні властивості кислот. Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії хлоридної кислоти з металами, залронованими у схемі. Укажіть тип реакцій.  Кислоти (крім нітратної HNO3 та концентрованої сульфатної H2SO4) взаємодіють із металами, які стоять у ряді
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 1. Дія розчинів кислот на індикатори Речовини: розчини хлоридної та сульфатної кислот, лакмус універсальний, метилоранж, фенолфталеїн. Обладнання: штатив для пробірок, шість пробірок або планшетка, три піпетки. ХІД РОБОТИ 1. Налийте у три пробірки або крапніть у три
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин