Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

ВАРІАНТ 1

Вправа 1. 

Скромна краса пізньої ос(е,и)ні. Л(е,и)стопад найчастіше сумний. Позн(е,и)кали яскраві кил(е,и)ми з опалого листя. (Не)дзвенять пташині голоси. Настала тиша в садках і парках. Природа причаїлася, чекаючи з(е,и)мових холодів.

(3,С)похмурніло небо. Потекли з нього ниточки сірого дощу. (Л,Лл)є(тьс,ц)я він і (в)день, і (в)ночі.

Осінь рахує оста(н,нн)є листя на д(е,и)ревах — зриває по одному. Холодно! Непривітно! Набл(е,и)жає(тьс,ц)я з(е,и)ма. (За Алевтиною Волковою)

                                                                 

Скромна краса пізньої осені. Листопад (бо ли́стя) найчастіше сумний. Позникали (бо зни́к) яскраві килими (бо ки́лим) з опалого листя. Не дзвенять (дієслово з не пишеться окремо) пташині голоси. Настала тиша в садках і парках. Природа причаїлася, чекаючи зимових (бо зи́м) холодів.

Спохмурніло (пишемо с- перед звуком п) небо. Потекли з нього ниточки сірого дощу. Ллється (подвоєння приголосного у формах теперішнього часу дієслова лити, дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) він і вдень (прислівник), і вночі (прислівник).

Осінь рахує останнє листя на деревах (бо де́рево) — зриває по одному. Холодно! Непривітно! Наближається (бо бли́зько, дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) зима (бо зи́м).

 

Вправа 2. Речення з однорідними членами першого абзацу. Підкресли їх.

Настала тиша в садках і парках. 

 

Вправа 3. Синонім до слова зажурений.

Сумний.

 

Вправа 4. Іменник з другого абзацу зі схемою будови слова: корінь-суфікс-закінчення.

Ниточки.

Міркуємо так.

Іменники другого абзацу: небо, ниточки, дощу.


 

Вправа 5. Прислівники з другого абзацу.

Вдень, вночі.

Міркуємо так.

Вдень (коли?), вночі (коли?).

 

Вправа 6. Чи подобається тобі осінь? Чому? Напиши про це текст-міркування (5-6 речень).

Дивись також:

Яка пора року тобі найбільше подобається? Чому? Текст-міркування.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

ВАРІАНТ 2

Вправа 1. 

(На)дворі буяє в(и,е)сна! Куди (не)глянеш — усе зацвіло пишним цвітом.

Сонце пригріває тепло, приязно. Поле, наче бе(з,с)крає море, розіслало з(и,е)лений кил(е,и)м. Воно аж сміє(тьс,ц)я до неба. А небо розіп'ялося синім шатром над з(е,и)мл(е,ьо)ю. З нього (л,лл)є(тьс,ц)я бл(е,и)скучий світ сонця. 

Под(е,и)хає л(е,и)генький вітерець. Перебігає повільно з нивки на нивку, освіжає кожнісіньку ст(е,и)блинку. Згори дол(е,и)нає жайворонкова пісня. (За Панасом Мирним)

 

Надворі (прислівник зі запитанням де?) буяє весна (бо ве́сни в множині)! Куди не глянеш (не з дієсловом пишемо окремо) — усе зацвіло пишним цвітом.

Сонце пригріває тепло, приязно. Поле, наче безкрає (префікс без- ) море, розіслало зелений (бо зе́лень) килим (перевірка за словником). Воно аж сміється (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) до неба. А небо розіп'ялося синім шатром над землею (бо зе́млі у множині). З нього ллється (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) блискучий (бо бли́ск)  світ сонця. Подихає (бо вди́х) легенький (бо ле́гко) вітерець. Перебігає повільно з нивки на нивку, освіжає кожнісіньку стеблинку (бо сте́бла). Згори долинає (бо ли́не) жайворонкова пісня.

                                                             

Вправа 2. Речення з однорідними членами з другого абзацу.

Сонце пригріває тепло, приязно.

 

Вправа 3. Синонім до слова безмежне.

Безкрає.

 

Вправа 4. Іменник з третього абзацу зі схемою будови слова: корінь - закінчення.

Пісня

Міркуємо так.

Іменники з третього абзацу: вітерець, нивки, нивку, стеблинку, пісня.


 

Вправа 5. Прислівники з третього абзацу.

Повільно, згори.

Міркуємо так.

Повільно (як?), згори (звідки?).

 

Вправа 6. Чи подобається тобі весна? Чому? Напиши про це текст-міркування (5-6 речень).

Дивись також:

Яка пора року тобі найбільше подобається? Чому? Текст-міркування.

Інші завдання дивись тут...