Інші завдання дивись тут...

Додавати та віднімати числа можна частинами. Числове значення виразу від цього не зміниться.

 

Завдання 101.Поясни спосіб обчислення.

73 - 28 = 73 - (20 + 8) = (73 - 20) - 8 = 53 - 8 = 45

 

Завдання 102.

84 – 38 = 46,  46 + 38 = 84

91 - 19 = 72,  72 + 19 = 91

67 – 48 = 19,  19 + 48 = 67

35 – 17 = 18,  18 + 17 = 35

 

Завдання 103.

х + 15 = 34

х = 34 - 15

х = 19

19 + 15 = 34

42 - х = 24

х = 42 – 24

х = 18

42 – 18 = 24

18 + х = 53

х = 53 – 18

х = 35

18 + 35 = 53

  

Завдання 104. Сума трьох чисел 100. Перше чис­ло 53, друге — на 17 менше від першого. Знайди третє число. Вказівка. Це задача на 3 дії. Першою дією дізнайся, чому дорівнює друге число.

Розвязання:

53 – 17 = 36 - друге число.

53 + 36 = 89 - сума першого і другого числа.

100 – 89 = 11 - третє число.

Відповідь: 11.

 

Завдання 105*. Цвях довжиною 9 см забили в дошку так, що з кожного боку він ви­глядає на 2 см. Яка товщина дошки?

Розв’язання:

2 + 2 = 4 (см) - довжина частини цвяху, яка виглядає з дошки.

9 – 4 = 5 (см) - товщина дошки.

Відповідь: 5 см.

  

Завдання 106°.

22+36=58      64-23=41           14+14+14=42

64-28=36       99-22-22=55       16-(11-9)=14

16-(11-2)=7    22+39=61          26+26+26=78

  

Завдання 107°. З першого куща аґрусу зібрали 9 кг ягід, з другого — на 3 кг більше, а з третього — на 2 кг більше, ніж із другого. Скільки кілограмів ягід зібра­ли з третього куща?

Розв’язання:

9 + 3 = 12 (кг) - зібрали ягід з другого куща ягід.

12 + 2 = 14 (кг) - зібрали ягід з третього куща.

Відповідь: 14 кг.

 

Завдання 108. Перевір, чи правильно замінили додавання множенням.

2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 4                   14 + 14 + 14 = 14 • 3

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 5             21 + 21 + 21 = 21 • 3

 

Завдання 109. Назви числа в рівності 3 • 7 = 21.

3 – перший множник

7 – другий множник

21 – добуток

 

Завдання 110. Перевір таблиці множення чисел 2 і 3.

2

3

4

5

6

7

8

9

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3

6

9

12

15

18

21

24

27

  

Завдання 111.

2•2+7=11     3•4+32=44     2•6-7=5     2•8+16=32

3•3+26=35   3•5+16=31     3•7-9=12    3•9+0=27

  

Завдання 112. В Олі було 6 купюр по 2 грн. Вона купила зо­шит за 3 грн. Скільки грошей залишилося в Олі?

Розв’язання:

2 • 6 = 12 (грн.) - було грошей у Олі.

12 – 3 = 9 (грн.) - залишилось грошей у Олі.

Відповідь: 9 грн.

Скільки ще таких зошитів може купити Оля на гроші, що в неї залишилися?

Розв’язання:

Оскільки зошит коштує 3 грн. За 9 грн. (9 = 3 • 3) Оля може купити 3 зошити.

Відповідь: 3 зошити.

 

Завдання 113. За малюнком визнач довжину крокодила, аку­ли й кита. Одна поділка на лінійці відповідає 1 м. На скільки метрів кит довший від акули; від крокодила?

Розв’язання:

8 м – довжина крокодила,

15 м – довжина акули,

30 м  - довжина кита.

30 – 15 = 15 (м) - на стільки метрів довший кит, ніж акула.

30 – 8 = 22 (м) - на стільки метрів довший кит, ніж крокодил.

Відповідь: 15 м; 22 м.

 

Завдання 114*. Заповни в зошиті цікаві квадрати. 

8

18

4

  6

10

14

16

2

12

 

24

9

12

13

15

27

18

21

6

 

16

36

8

12

20

28

32

4

24

 

Завдання 115 °. Господарка купила шість сіток картоплі, по 3 кг у кожній, і 5 кг капусти. Скільки всього кілогра­мів овочів купила господарка?

Розв’язання:

3 • 6 = 18 (кг) - картоплі купила господарка.

18 + 5 = 23 (кг) - овочів купила господарка.

Відповідь: 23 кг.

 

Завдання 116

3•5+6=21       2•7-8=6             2•(12-4)=16

3•6-18=0        3•3+29=38         2•(2+7)=18

 

Завдання 117. Семеро дівчат вишили по три рушники, а одна дівчина вишила 4 рушники. Скільки всього рушників вишили дівчата?

Розв’язання:

3 • 7 = 21 (р.) - рушників вишили семеро дівчат.

21 + 4 = 25 (р.) - всього рушників вишили дівчата.

Відповідь: 25 рушників.

 

Завдання 118. Петрик знайшов 17 каштанів, Сергійко — 14, а Василько — на 6 каштанів менше, ніж Петрик і Сер­гійко разом. На скільки більше каштанів знайшов Ва­силько, ніж Петрик?

Розв'язання:

1) 17 + 14 = 31 (к.) - знайшли каштанів Петрик і Сергійко разом.

2) 31 - 6 = 25 (к.) - знайшов каштанів Василько.

3) 25 - 17 = 8 (к.) - на стільки більше каштанів знайшов Василько, ніж Петрик.

Відповідь: на 8 каштанів.

 

Завдання 119. Розглянь будь-який календар. Пригадай.

Місяць має 30 днів або 31 день. У лютому 28 або 29 днів. Рік, у якому лютий має 29 днів, називають ви­сокосним. 100 років — це століття.

Дай відповіді на запитання.

1) Скільки місяців має рік?

2) Скільки місяців мають по 31 дню?

3) Яке сьогодні число? Який день; місяць?

4) Скільки днів триває літо; осінь?

Розв'язання:

1) Рік має 12 місяців.

2) 7 місяців мають по 31 день.

4) літо триває 92 дні, осінь - 91 день.

 

Завдання 120. Дай відповіді на запитання.

1) Із скількох пір складається рік?

2) Скільки місяців триває кожна пора року? Скіль­ки днів?

Розв'язання:

1) Рік має 4 пори року: зима, весна, літо, осінь.

2) Кожна пора року триває 3 місяці. Зима - 90 днів , весна - 92 дні , літо - 92 дні , осінь - 91 день.

 

Завдання 121°. У першому кошику 27 груш, а в другому — 15. З другого кошика взяли 6 груш. На скільки біль­ше груш стало в першому кошику, ніж у другому?

Розв'язання:

15 – 6 = 9 (гр.) - стало груш у другому  кошику.

27 – 9 = 18 (гр.) - на стільки більше груш стало у першому кошику, ніж у другому.

Відповідь: на 18 груш.

 

Завдання 122°.

2•9+36=54               42-(13-4)=33            2•8+14=30  

3•9+27=54               2•(11-7)=8              3•8-12=12

3•(3+3)=18              51+(9+8)=68            17-3•5=2

 

Завдання 123. (Усно.) Скільки потрібно паличок, щоб скласти 6 окремих трикутників?

6 • 3 = 18 (п.) -  треба взяти паличок, щоб скласти 6 окремих трикутників. 

Яку найменшу кількість паличок треба взяти, щоб скласти 6 трикутників? Накресли їх.

  

Завдання 124. Було 8 рукавичок. Їх розклали по 2.

Скільки вийшло пар рукавичок? Запиши розв'язан­ня і відповідь задачі.

Розв'язання:

Оскільки 8 = 2 • 4, вийшло 4 пари рукавичок.

Відповідь: 4 пари.

 

Завдання 125. Назви числа в рівності 18 : 3 = 6.

Розв'язання:

18 – ділене,

3 – дільник,

6 – частка.

Інші завдання дивись тут...