Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 3 клас Назаренко А. до підручника Лишенка Г. (частина 2)"

Сторінка 45

Завдання 1

1) Складена задача на знаходження суми добутків

Дівчинка читала книгу 3 дні, по a сторінок щодня, і 5 днів, по b сторінок. Скільки всього сторінок прочитала дівчинка?

План розв’язування

1) Скільки сторінок прочитала за 3 дні?

2) Скільки сторінок прочитала за 3 дні?

3) Скільки всього сторінок прочитала дівчинка?

а • 3 + b • 5 

2) Складена задача на різницеве порівняння числа і добутку

Учні третіх класів вирушили на екскурсію. У великому автобусі їхало 37 дітей, а у двох маленьких — по k ді­тей. На скільки більше пасажирів було у великому автобусі, ніж у двох маленьких?

План розв’язування

1) Скільки пасажирів їхали у маленьких автобусах?

2) На скільки більше пасажирів було у великому автобусі, ніж у двох маленьких?

37 – 2 • k

Завдання 2 Рівняння

46 – х = 81 : 3

46 – х = (60 + 21) : 3

46 – х = 27

х = 46 – 27

х = 46 – 26 – 1

х = 19

х • 4 = 100 – 24

х • 4 = 100 – 30 + 6

х • 4 = 76

х = 76 : 4

х = (40 + 36) : 4

х = 19

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми

У господаря на подвір'ї було 6 овець, масою 40 кг кожна, 2 кози, по 32 кг кожна, та корова — масою 470 кг. Яка загальна маса всіх тварин на по­двір'ї?

Короткий запис

Вівці — ? кг, 6 овець по 40 кг

Кози — ? кг, 2 кози по 32 кг

Всього (Вівці і кози) — ?

Корова — 470 кг

Всього — ?

Розв’язання

1) 40 • 6 = 240 (кг) – маса овець.

2) 32 • 2 = 32 + 32 = 64 (кг) – маса кіз.

3) 240 + 64 = 304 (кг) – маса овець і кіз разом.

4) 304 + 470 = 774 (кг) – маса всіх тварин.

2 спосіб

Короткий запис

Вівці — ? кг, 6 овець по 40 кг

Кози — ? кг, 2 кози по 32 кг

Корова — 470 кг

Всього — ?

Розв’язання

1) 40 • 6 = 240 (кг) – маса овець.

2) 32 • 2 = 32 + 32 = 64 (кг) – маса кіз.

3) 240 + 64 + 470 = 774 (кг) – маса всіх тварин.

Відповідь: маса всіх тварин 774 кілограми.

 

Сторінка 46

Завдання 1 Одиниці вимірювання

Скільки разів потрібно взяти по 2 дм, щоб отримати 2 м: 

2 м : 2 дм = 20 дм : 2 дм = 10

Скільки разів потрібно взяти по 2 см, щоб отримати 2 м:

2 м : 2 см = 200 см : 2 см = 100

Скільки разів потрібно взяти по 50 г, щоб отримати 200 г:

200 г : 50 г = 20 г : 5 г = 4

Скільки разів потрібно взяти по 10 м, щоб відміряти 100 м:

100 м : 10 м = 10

Завдання 2

Якщо множник збільшити у 10 разів, тоді добуток збільшиться у 10 разів:

32 : 4 = 8

320 : 4 = 80

54 : 6 = 9

540 : 6 = 90 

72 : 8 = 9

720 : 8 = 90

Завдання 3

600 см = 6 м

9 м 2 дм = 90 дм + 2 дм = 92 дм

8 см 4 мм = 80 мм + 4 мм = 84 мм

420 см = 42 дм

52 мм = 50 мм + 2 мм = 5 см 2 мм

8 м 15 см = 800 см + 15 см = 815 см

Сторінка 47

Завдання 1

70 : 5 = (50 + 20) : 5 = 10 + 4 = 14        14 • 6 = (10 + 4) • 6 = 60 + 24 = 84

84 : 2 = (80 + 4) : 2 = 40 + 2 = 42          42 : 7 = 6      6 • 10 = 60

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 10 + 2 = 12        12 • 10 = 120

Завдання 2

Перетворюємо більші одиниці вимірювання до менших дією множення.

Перетворюємо менші одиниці вимірювання до більших дією ділення.

5 дм = 5 • 1 дм = 5 • 10 см = 50 см

1 кг = 1000 г

4 год = 4 • 1 год = 4 • 60 хв = 240 хв

40 см = (40 : 10) см = 4 дм

60 дм = (60 : 10) м = 6 м

10 м = 10 • 1 м = 10 • 10 дм = 100 дм

Завдання 3 Ділення

720 : 10 = 72

720 : 12 = 60

350 : 7 = 50

350 : 10 = 35

640 : 8 = 80

640 : 16 = 640 : 8 : 2 = 80 : 2 = 40

Завдання 4 Складена задача на різницеве порівняння часток

За годину пароплав долає 35 км, а поїзд — 97 км. Поїзд був у путі 4 год, а пароплав — 6 год. Хто з них подолав більшу відстань? На скільки кілометрів більшу?

Короткий запис

Поїзд — ? км, 4 год по 97 км

Пароплав — ? км, 6 год по 35 км

На ? км більше

 

Розв’язання

1) 97 • 4 = (90 + 7) • 4 = 388 (км) – відстань подолав поїзд.

2) 35 • 6 = (30 + 5) • 6 = 210 (км) – відстань подолав пароплав.

3) 388 км > 210 км   більшу відстань подолав поїзд

388 – 210 = 178 (км) – на стільки більшу відстань подолав поїзд, ніж пароплав.

Відповідь: на 178 км більшу відстань подолав поїзд.

 

Сторінка 48

Завдання 1

60 • 3 = 180

90 • 7 = 630  (бо 630 : 7 = 90)

70 • 8 = 560

80 • 9 = 720 (бо 720 : 8 = 90)

70 • 6 = 420 (бо 420 : 6 = 70)

250 : 5 = 50 (бо 50 • 5 = 250)

Завдання 2

(33 + 3 + 3) + 3 + 58 = 39 + 3 + 58 = 42 + 58 = 100

600 : 6 – 700 : 7 = 100 – 100 = 0

150 • 2 + 860 : 2 = 300 + 430 = 730

Завдання 3 Задача на зведення до одиниці

У їдальні за 6 днів витратили 72 кг картоплі. На скільки днів вистачить 60 кг картоплі, якщо щоденні витрати будуть однаковими?

Витрата за день

Кількість днів

Загальні витрати

?

6 днів

72 кг

однакова

?

60 кг

Короткий запис

6 днів — 72 кг

? днів — 60 кг

Розв’язання

1) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12 (кг) – витрата за 1 день.

2) 60 : 12 = 60 : 6 : 2 = 5 (дн.) – днів вистачить.

Відповідь: картоплі вистачить на 5 днів.  

 

Сторінка 49 Перевір себе

Завдання 1 Розподільний закон множення відносно додавання

4 • 16 = 4 • (10 + 6) = 40 + 24  = 64

13 • 6 = (10 + 3) • 6 = 60 + 18 = 78

17 • 5 = (10 + 7) • 5 = 50 + 35 = 85

16 • 6 = (10 + 6) • 6 = 60 + 36 = 96

3 • 25 = 3 • (20 + 5) = 60 + 15 = 75

7 • 14 = 7 • (10 + 4) = 70 + 28 = 98

Завдання 2 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо значення виразів, потім порівнюємо результати

235 – 205 = 90 : 3

235 – 205 = 30

90 : 3 = 30

503 – 489 < 96 : 96

503 – 489 = 503 – 500 + 11 = 14

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 16

301 – 294 > 85 : 17

301 – 294 = 301 – 300 + 6 = 7

85 : 17 = 5

400 – 395 = 60 : 12

400 – 395 = 400 – 400 + 5 = 5

60 : 12 = 60 : (6 • 2) = 60 : 6 : 2 = 10 : 2 = 5

Завдання 3 Порядок дій

420 : 7 + 657 = 60 + 657 = 600 + 110 + 7 = 717

4 • (12 + 7) = 4 • (10 + 2 + 7) = 40 + 8 + 28 = 60 + 16 = 76

(63 + 27) : 9 = 63 : 9 + 27 : 9 = 7 + 3 = 10

Завдання 4  Складена задача на знаходження зменшуваного

Після того як у театральній касі 70 осіб купили по 2 квитки, а 60 — по 3 квитки, залишилося 18 квит­ків. Скільки квитків було в касі спочатку?

Було

Розкупили

Залишилось

?

70 осіб по 2 квитки і 60 осіб по 3 квитки

18 квитків

 

Розв’язання

1) 2 • 70 = 140 (кв.) – квитки дешевші розкупили.

2) 3 • 60 = 180 (кв.) – квитки дорожчі розкупили.

3) 140 + 180 = 140 + 60 + 120 = 320 (кв.) – всього квитків розкупили.

4) 18 + 320 = 338 (кв.) – квитків було в касі спочатку.

Відповідь: у касі спочатку було 338 квитків.

 

Сторінка 50

Завдання 1 Ознайомлення з дробами

Зафарбовано частин

1

1

1

1

1

1

Всього частин

2

4

8

4

6

5

Дріб

1/2

1/4

1/8

1/4

1/6

1/5

Фігура

коло

коло

коло

квадрат

прямокутник

п’ятикутник

Завдання 2

1/4 год > 20 хв

1/4 год = 1 год : 4 = 60 хв : 4 =

= (40 хв + 20 хв) : 4 = 25 хв

1/3 доби > 1/4 доби

1 доба : 3 > 1 доба : 4 ,

де менший дільник, там більша частка

1/3 доби < 12 год

1/3 доби = 1 доба : 3 = 24 год : 3 = 8 год

1/10 хв = 6 с

1/10 хв = 1 хв : 10 = 60 с : 10 = 6 с 

Завдання 3  Складена задача на різницеве порівняння

Іринка витратила на обчислення виразів 1/4 години, а Сашко — 10 хвилин. Хто з них витратив більше часу і на скільки?

Короткий запис

Іринка — ?, 1/4 год

Сашко — 10 хв

На ? хв більше

Розв’язання

1 год = 60 хв

1) 60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 15 (хв.) – хвилин витратила Іринка.

3) 15 хв > 10 хв   більше часу витратила Іринка

15 – 10 = 5 (хв) – на стільки більше часу витратила Іринка.

Відповідь: на 5 хвилин більше витратила Іринка.

 

Сторінка 51

Завдання 1 Ділення

1/8 від частки чисел 64 і 2:   (64 : 2) : 8 = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

1/6 від добутку чисел 27 і 2:  (27 • 2) : 6 = (27 + 27) : 6 = 54 : 6 = 9

Завдання 2 Доба

Годинник

Час

2 год

4 год 30 хв

7 год 50 хв

Годинник

За 15 хв до часу

1 год 45 хв

4 год 15 хв

7 год 35 хв

2 год – 15 хв = 1 год + 1 год – 15 хв = 45 хв + 1 год = 1 год 45 хв

4 год 30 хв – 15 хв = 4 год + (30 хв – 15 хв) = 4 год 15 хв

7 год 50 хв – 15 хв = 7 год + (50 хв – 15 хв) = 7 год 35 хв

Завдання 3

Сьогодні п'ятниця. Який день тижня буде через 6 днів? через 10 днів?

Четвер, понеділок.

Полінка гостювала у бабусі два тижні і ще 4 дні. Скільки всього днів гостювала Полінка у бабусі?

7 • 4 + 4 = 28 + 4 = 32 (дн.)

Щоб добре почуватися, доросла людина має спати 1/3 частину доби. Скільки годин має спати доросла людина?

1/3 доби = 1 доба : 3 = 24 год : 3 = 8 год

Сторінка 52

Завдання 1

810 : 9 = 90       90 : 2 = (80 + 10) : 2 = 40 + 5 = 45         45 : 9 = 5   

5 • 18 = 5 • (10 + 8) = 50 + 40 = 90         90 : 10 = 9        9 : 9 = 1 

Завдання 2

1/5 м < 90 см

1/5 м = 1 м : 5 = 100 см : 5 = 20 см

25 хв > 20 хв

1/3 год = 1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

2 доби 14 год < 64 год

2 доби 14 год = 24 год + 24 год + 14 год = 52 год

1/2 м > 48 см

1/2 м = 1 м : 2 = 100 см : 2 = 50 см

5 год < 1/4 доби

1/4 доби = 1 доба : 4 = 24 год : 4 = 8 год

1/5 кг < 300 г

1/5 кг = 1 кг : 5 = 1000 г : 5 = 200 г

Завдання 3

130 • 3 + 40 = (100 + 30) • 3 + 40 = 300 + 90 + 40 = 300 + 130 = 430

360 : 3 – 50 = (300 + 60) : 3 – 50 = 100 + 20 – 50 = 70

220 • 2 + 60 = (200 + 20) • 2 + 60 = 400 + 40 + 60 = 400 + 100 = 500

1000 – (328 + 72) = 1000 – (300 + 90 + 10) = 1000 – 400  = 600

1000 – (495 – 95) = 1000 – 400 = 600

900 – (361 + 439) = 900 – (700 + 90 + 10) = 900 – 800 = 100

Завдання 4 Складена задача на знаходження частини

На виставку технічної творчості першого дня прийшло 90 відвідувачів, а другого — у 4 рази більше. Дев'ята частина всіх відвідувачів залишили свої відгуки. Скільки осіб залишили записи в «книзі відгуків»?

Короткий запис

І дня — 90 відвідувачів

ІІ дня — ?, у 4 рази більше

Всього — ?

Осіб з відгуками — ?, 1/9 від всього

Розв’язання

1) 90 • 4 = 360 (в.) – відвідувачів прийшло ІІ дня. 

2) 90 + 360 = 450 (в.) – всього відвідувачів прийшло.

3) 450 : 9 = 50 (ос.) – осіб залишили відгуки.

Відповідь: відгуки залишили 50 осіб.

 

Сторінка 53

Завдання 1 Множення на розрядну одиницю

11 • 10 = 110           9 • 10 = 90         30 • 10 = 300        24 • 10 = 240  

17 • 10 = 170           54 • 10 = 540     21 • 10 = 210         70 • 10 = 700

Завдання 2

Спосіб послідовного ділення

640 : 80 • 7 = 640 : 10 : 8 • 7 = 64 : 8 • 7 = 8 • 7 = 56  

54 : 18 • 90 = 54 : 9 : 2 • 90 = 6 : 2 • 90 = 3 • 90 = 270 

810 : 90 • 11 = 810 : 10 : 9 • 11 = 81 : 9 • 11 = 9 • 11 = 99

720 : 6 – 100 = (600 + 120) : 6 – 100 = 100 + 20 – 100 = 20

230 + 450 : 5 = 230 + 90 = 230 + 70 + 20 = 320

7 • 13 • 10 + 80 = 70 • (10 + 3) + 80 = 700 + 210 + 80 = 990

Завдання 3 Прості задачі на знаходження цілого за його частиною

1) Оленка витратила 1/3 частини всіх своїх коштів 17 грн. Яка сума була в Оленки спочатку?

17 • 3 = (10 + 7) • 3 = 30 + 31 = 51 (грн)

2) Назар привіз зі спортивних змагань 3 медалі. Вони 1/6 складають - від усіх завойованих хлопчиком медалей. Скільки медалей є в Назара?

3 • 6 = 18 (м.)

3) На приготування млинців пішло 200 г борошна — це складає 1/5 всього пакета з борошном. Яка маса пакета з борошном?

200 • 5 = 1000 (г) = 1 (кг)

Сторінка 54

Завдання 1 Ділення з остачею

13 : 2 = 6 (ост . 1)

39 : 5 = 7 (ост. 4)

35 : 8 = 4 (ост. 3)

37 : 6 = 9 (ост. 1)

65 : 8 = 8 (ост. 1)

48 : 3 = (30 + 18) : 3 = 16

24 : 7 = 3 (ост. 3)

48 : 7 = 6 (ост. 6)

55 : 11 = 5

76 : 2 = (60 + 16) : 2 = 38

Завдання 2  Накресли відрізок завдовжки 10 см.

1/5 від 10 см = 10 см : 5 = 2 см   1/2 від 10 см = 10 см : 2 = 5 см   1/10 від 10 см = 10 см : 10 = 1 см

Завдання 3 Задача на знаходження чисел за трьома сумами

На подарунки за три дні витратили 570 грн. Першого і другого разом – 425 грн, а другого і третього разом – 312 грн. Скільки гривень витратили кожного дня?

Розв’язання

1) 570 – 312 = 258 (грн) – гривень витратили І дня.

2) 425 – 258 = 425 – 300 + 42 = 167 (грн) – гривень витратили ІІ дня.

3) 312 – 167 = 312 – 200 + 33 = 145 (грн) – гривень витратили ІІІ дня.

Відповідь: І дня – 258 грн, ІІ дня – 167 грн, ІІІ дня – 145 грн.

Перевірка: 258 + 167 + 145 = 570

Інші завдання дивись тут...