Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Випадкові події 1) «при підкиданні грального кубика випаде 5 очок»; 3) «купивши лотерейний білет, виграють 5 грн»; 4) «ім'я навмання вибраного шестикласника починається з літери А».   Вправа 2 1) «виграєте
Категорія : Мат 6 Істер

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Пропорція 1) 10 : 2 = 5, 12 : 3 = 4, 5 ≠ 4 Ні 2) 4 : 5 = 12 : 15, 0,8 = 0,8 Так   Вправа 2 1) –1,7 + (–3,3) = –5 2) 12 + (–17) = –5   Вправа 3 Два числа, які більші за
Категорія : Мат 6 Істер

Інші завдання дивись тут... Завдання 1584, 1585 Графіки залежності температури повітря (T,°С) від часу (t,год) за даними таблиць: Завдання 1586 Майстер за
Категорія : Мат 6 Істер

Інші завдання дивись тут... Завдання 1639 Об’єм прямокутного паралелепіпеда 1) V = 2 • 5 • 8 = 80 (см3) 2) V = 3 • 4 • 2 = 24 (дм3)   Завдання 1640, 1641 Об’єми фігур, складених з кубиків, ребро кожного 1 см.
Категорія : Мат 6 Істер

Інші завдання дивись тут... Завдання 1605 Площа однієї грані куба — 9 см². Обчисли площу його поверхні.  Розв'язання 9 • 6 = 54 см² – площа поверхні куба. Відповідь: 54 см².   Завдання 1606, 1607 Знайди площу однієї грані та площу поверхні куба,
Категорія : Мат 6 Істер

Інші завдання дивись тут... Завдання 1522  Приклади паралельних прямих з довкілля: дорожні смуги, стіна і підлога у будинку, книжкові полиці, залізничні рейки.   Завдання 1523 Визнач на око пари паралельних прямих на малюнку 84. Перевір це, користуючись косинцем і лінійкою. Виконай
Категорія : Мат 6 Істер

Інші завдання дивись тут... Завдання 1505 Прямі AB і CD називаються перпендикулярні.   Завдання 1506 m ⊥ n; s ⊥ p; t ⊥ d; g ⊥ c.   Завдання1507 Пари перпендикулярних прямих: KM ⊥ MN; MN ⊥ NP; NP ⊥ KP; KP ⊥ KM   Завдання 1508 Приклади
Категорія : Мат 6 Істер

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Перпендикулярні прямі: Г. d і а   Вправа 2 Паралельні прямі: В. m і b   Вправа 3 Точка T лежить в третій чверті, тому В. ІІІ   Вправа 4 Координати точки M (–4; 2), тому А. М (–4; 2)  
Категорія : Мат 6 Істер

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 –12 : 6 = –2, тому В. –2   Вправа 2 Рівняння х + 3 = –2 х = –2 – 3 х = –5, тому Б. –5   Вправа 3 Перше з двох чисел на 3 менше за друге. Менше із чисел позначили через х, отже, друге число
Категорія : Мат 6 Істер

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 –2 • (–1/4) = 1/2, тому Г. 1/2   Вправа 2 Коефіцієнт буквеного виразу –0,7х є –0,7, тому Б. –0,7   Вправа 3 Подібні доданки 4у – 12у = –8у, тому Г. –8у   Вправа
Категорія : Мат 6 Істер

Інші завдання дивись тут... Завдання 1430 Велосипедист їхав по шосе зі швидкістю 12 км/год, а по ґрунтовій дорозі — зі швидкістю 9 км/год. Загалом він подолав 27 км. Скільки часу їхав велосипедист по шосе і скільки по ґрунтовій дорозі, якщо по ґрунтовій дорозі він їхав на 0,5 год менше, ніж
Категорія : Мат 6 Істер

Інші завдання дивись тут... Завдання 1400 Перше із чисел на 7 менше за друге. Менше із чисел позначено через х. Вирази через х друге число. х + 7   Завдання 1401 Перше із чисел на 4 більше за друге. Більше із чисел позначено через х. Вирази через х менше число. х – 4   Завдання
Категорія : Мат 6 Істер

Інші завдання дивись тут... Завдання 1363 1) х + 4 = 1; –5 + 4 = 9; 9 ≠ 1, тому число –5 не є коренем рівняння 2) х • 3 = –15; –5 • 3 = 15, тому –15 = –15; –5 є коренем рівняння 3) x – 1 =
Категорія : Мат 6 Істер

Назад Вперед