Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 780  Множення на число 6

а

7

2

9

4

6

5

3

8

а • 6

42

12

54

24

36

30

18

48

Завдання 781

У рівності з таблиці множення всі числа замінили буквами: А • Б = В.

З цих чисел найбільше В для різних множників, відмінних від 1, від 0.

Число А або Б можна знайти дією ділення: А = В : Б     Б = В : А

 

Завдання 782 Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, можна добуток поділити на відомий множник.

2 • 5 = 10

10 : 2 = 5

5 • 8 = 40

40 : 5 = 8

5 • 5 = 25

25 : 5 = 5

9 • 4 = 36

36 : 4 = 9

3 • 7 = 21

21 : 3 = 7

Завдання 783 Порядок дій

14 – 5 • (8 – 6) = 4

1) 8 – 6 = 2

2) 5 • 2 = 10

3) 14 – 10 = 4

4 • (12 – 7) + 3 = 23

1) 12 – 7 = 5

2) 4 • 5 = 20

3) 20 + 3 = 23

4 + 6 • (11 – 5) = 40

1) 11 – 5 = 6

2) 6 • 6 = 36

3) 4 + 36 = 30 + 10 = 40

Завдання 784 Ознайомлення з дробами

У паперової квітки 18 пелюсток. Скіль­ки пелюсток залишиться незафарбо­ваними, якщо розфарбувати кожну третю пелюстку?

Примітка: таку задачу можна розглядати задачею як на знаходження невідомого доданку, так і на віднімання.

1 спосіб (знаходження невідомого доданку)

Короткий запис

Розфарбовані — ?, 1/3 від всього пелюсток

Незафарбовані — ?

Всього — 18 пелюсток

План розв’язування

1) Скіль­ки зафарбованих пелюсток?

2) Скіль­ки пелюсток залишиться незафарбо­ваними?

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (п.) – зафарбованих пелюсток.

2) 18 – 6 = 12 (п.) – пелюсток залишиться незафарбо­ваними.

1 спосіб (віднімання)

Короткий запис

Було — 18 пелюсток

Розфарбували — ?, 1/3 від 18 пелюсток було

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скіль­ки зафарбували пелюсток?

2) Скіль­ки пелюсток залишиться незафарбо­ваними?

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (п.) – зафарбували пелюсток.

2) 18 – 6 = 12 (п.) – пелюсток залишиться незафарбо­ваними.

Відповідь: незафарбованими залишиться 12 пелюсток.

 

Завдання 785  Складена задача на знаходження суми

У мами 6 купюр по 5 грн, 3 купюри по 2 грн і ще 1 грвня. Скільки всього грошей у мами?

Короткий запис

5-гривневими — ? грн, 6 купюр по 5 грн

2-гривневими — ? грн, 3 купюри по 2 грн

Копійками —  1 грн

Всього — ?

Розв’язання

1) 5 • 6 = 30 (грн) – грошей 5-гривневими купюрами.

2) 2 • 3 = 6 (грн) – грошей 2-гривневими купюрами.

3) 30 + 6 + 1 = 37 (грн) – всього грошей у мами.

Відповідь: у мами 37 гривень.

 

Завдання 786 Складена задача на ділення на вміщення

Шість шестикутників розрізали на маленькі 6 трикут­ників і склали з них більші трикутники, які налічують 4 маленькі трикутники. Скільки таких трикутників отримали?

Короткий запис №1

М. трикутники — ? тр., 6 шестикутників по 6 м. трикутників

Короткий запис №2

36 м. трикутників — це ? фігури по 4 м. трикутники

Вираз      6 • 6 : 4

Розв’язання

1) 6 • 6 = 36 (тр.) – маленьких трикутників.

2) 36 : 4 = 9 (ф.) – фігур (великих трикутників) отримали.

Відповідь: отримали 9 великих трикутників.

 

Завдання 787

4 • 6 = 24

24 : 4 = 6

6 • 3 = 18

18 : 3 = 6

5 • 7 = 35

35 : 5 = 7

6 • 2 = 12

12 : 2 = 6

2 • 7 = 14

14 : 2 = 7

5 • 4 = 20

20 : 4 = 5

Завдання 788 Проста задача на ділення на вміщення

У Катрусі довжина кроку дорівнює 5 дм. Скільки кроків вона має зробити, щоб пройти 3 м (30 дм)?

Довжина 1 кроку

Кількість кроків

Загальна довжина

5 дм

?

30 дм

Короткий запис

1 крок — 5 дм

? кроків — 30 дм

Схема

Розв’язання

30 : 5 = 6 (кр.) – кроків вона має зробити.

Відповідь: вона має зробити 6 кроків.


Завдання 789 Одиниці вимірювання

Зменшили у 3 рази (поділили на число 3):

9 см : 3 = 3 см     27 ц : 3 = 9 ц       15 м : 3 = 5 м        24 грн : 3 = 8 грн

Збільшили у 4 рази (помножили на число 4):

2 ц • 4 = 8 ц     7 м • 4 = 28 м   4 грн • 4 = 16 грн   9 см • 4 = 36 см  6 дм • 4 = 24 дм

 

Завдання 790  Записали вирази і знайшли їх значення

1) Число 7 збільшити у 6 разів, а тоді добуток збільшити на 8.

7 • 6 + 8 = 42 + 8 = 50

2) Число 7 збільшити на 8, а тоді суму зменшити у 3 рази.

(7 + 8) : 3 = 15 : 3 = 5

 

Завдання 791 Множення на число 5

а

2

4

3

6

5

а • 5

10

20

15

30

25

а • а

4

16

9

36

25

Завдання 792  Ділення з остачею

Шестикутник можна скласти із 6 паличок.

1) Із 20 паличок можна скласти 3 шестикутники.

20 : 6 = 3 (ост. 2) – 3 шестикутники і ще залишиться 2 палички.

2) Із 30 паличок можна скласти 5 шестикутників.  

30 : 6 = 5 (ш.) – шестикутників можна скласти.

3) Із 50 паличок не можна скласти 9 шестикутників.

50 : 6 = 8 (ост. 2) – 8 шестикутників і ще залишиться 2 палички.

 

Завдання 793

6 • 6 = 36

6 • 7 = 42

6 • 3 = 18

6 • 8 = 48

6 • 9 = 54

6 • 5 = 30

6 • 2 = 12

6 • 4 = 24

Завдання 794  Три однакові стрічки, завдовжки 6 дм кожна, з'єднали в одну, а по­тім розрізали її навпіл. Яка довжи­на половини стрічки?

1) 6 + 6 + 6 = 18 (дм) – загальна довжина трьох стрічок.

2) 18 : 2 = 9 (дм) – довжина половини.

 

Завдання 795

42 + 3 • 6 = 42 + 18 = 50 + 10 = 60

28 + 6 • 6 = 28 + 36 = 50 + 14 = 64

8 • 6 – 34 = 48 – 34 = 14

7 • 6 + 16 = 42 + 16 = 58

60 – 9 • 6 = 60 – 54 = 6

19 + 2 • 6 = 19 + 12 = 19 + 1 + 11 = 31

7 • 6 – 29 = 42 – 29 = 42 – 30 + 1 = 13

4 • 6 + 37 = 24 + 37 = 50 + 11 = 61

Завдання 796  Складена задача на різницеве порівняння добутку і числа

У чайному сервізі 6 чашок. На скільки більше чашок у 7 таких сервізах?

Короткий запис

Один сервіз — 6 чашок; на ? більше чашок

Сім сервізів — ? ч., 7 сервізів по 6 чашок

Розв’язання

6 • 7 – 6 = 6 • 6 = 36 (ч.)

Відповідь: на 36 чашок більше.

 

Завдання 797, 798  До рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення

6 • 5 = 30      30 : 6 = 5      30 : 5 = 6

 

Завдання 799 Проста задача на ділення на вміщення

У ящик склали коробки з цукерками, по 6 цукерок у кожній. Скільки коробок помістилося в ящику, якщо всього в них було 42 цукерки?

Цукерок у 1 коробці

Кількість коробок

Загальна кількість цукерок

6

?

42

42 цукерки — це ? коробок по 6 цукерок

Короткий запис

Коробки — ? к., 42 цукерки уміщає по 6 цукерок

Розв’язання

42 : 6 = 7 (к.) – коробок помістилося в ящику.

Відповідь: у ящику помістилося 7 коробок.

 

Завдання 800   Ділення

36 : 6 = 6    18 : 6 = 3    42 : 6 = 7    48 : 6 = 8    54 : 6 = 9    30 : 6 = 5

 

Завдання 801 Складена задача на віднімання частини числа

У крамниці було 28 велосипедів. Четверту частину велосипедів продали. Скільки велосипедів зали­шилося в крамниці?

Було

Продали

Залишилося

28 велосипедів

четверту частину

?

Короткий запис

Було — 28 велосипедів

Продали — ?, четверту частину

Залишилось — ?

Вираз    28 – 28 : 4  

Короткий запис №1

Було — 28 велосипедів

Продали — ?, четверту частину

Короткий запис №2

Було — 28 велосипедів

Продали — 7 велосипедів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки велосипедів продали?

2) Скільки велосипедів зали­шилося в крамниці?

Розв’язання

1) 28 : 4 = 7 (в.) – велосипедів продали.

2) 28 – 7 = 21 (в.) – велосипедів зали­шилося в крамниці.

Відповідь: у крамниці залишився 21 велосипед.

 

Завдання 802  Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо значення виразів, потім порівнюємо результати.

18 : 6 < 14 : 2

3 < 7

25 : 5 < 45 : 5

5 < 9

30 : 6 < 48 : 6

5 < 8

35 : 5 = 28 : 4

7 = 7

21 : 3 < 32 : 4

7 < 8

54 : 6 > 42 : 6

9 > 7

Завдання 803

42 : 6 = 7   40 : 5 = 8   48 : 6 = 7

18 : 6 = 3   45 : 5 = 9   24 : 4 = 6

35 : 5 = 7   54 : 6 = 9   36 : 4 = 9

24 : 6 = 4   18 : 3 = 6   15 : 5 = 3

Завдання 804 Складена задача на знаходження суми

Мама спекла 12 рогаликів. Половину рогаликів вона дала Галинці, а третю частину — Петрикові. Скільки всього рогаликів отримали діти?

Галинка

Петрик

Всього

половину від 12 рогаликів

третину від 12 рогаликів

?

Короткий запис

Галинка — ?, половину від 12 рогаликів

Петрик — ?, третину від 12 рогаликів

Всього — ?

Вираз        12 : 2 + 12 : 3

Короткий запис №1

Галинка — ?, половину від 12 рогаликів

Короткий запис №2

Петрик — ?, третину від 12 рогаликів

Короткий запис №3

Галинка — 6 рогаликів

Петрик — 4 рогалики

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки рогаликів отримала Галинка?

2) Скільки рогаликів отримав Петрик?

3) Скільки всього рогаликів отримали діти?

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (р.) – рогаликів отримала Галинка.

2) 12 : 3 = 4 (р.) – рогаликів отримав Петрик.

2) 6 + 4 = 10 (р.) – всього рогаликів отримали діти.

Відповідь: діти отримали 10 рогаликів.

 

Завдання 805

а

18

48

24

36

12

54

а : 6

3

8

4

6

2

9

Завдання 806 Натуральні числа

Чи можуть у парного числа бути парні «сусіди»?

«Сусід» числа — це попереднє і наступне до даного числа. У парного числа – непарні сусіди, а в непарного числа – парні сусіди.

У парного числа не можуть бути парні «сусіди». 

 

Завдання 807, 808

Точка у центрі кола: А            Точка поза колом: D

Точка на колі: C                      Точка всередині кола: A, B

 

Завдання 809 Різницеве порівняння частин числа

На скільки третя частина від числа 24 більша, ніж четверта частина від цього ж числа?

Короткий запис

Третина — ?, третя частина числа 24; на ? більше

Четвертина — ?, четверта частина числа 24 р третину від 12 рогаликів

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 – третя частина числа 24.

2) 24 : 4 = 6 – четверта частина числа 24.

3) 8 – 6 = 2

Відповідь: на 2.

 

Завдання 810  Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

У магазині іграшок продали 6 моделей паровозів, а моделей вагонів — у 8 ра­зів більше. Скільки всього моделей іграшок продали?

Паровози

Вагони

Всього

6 моделей

у 8 разів більше

?

Короткий запис

Паровози — 6 моделей

Вагони — ?, у 8 разів більше

Всього — ?

Вираз   6 + 6 • 8

Короткий запис №1

Паровози — 6 моделей

Вагони — ?, у 8 разів більше

Короткий запис №2

Паровози — 6 моделей

Вагони — 48 моделей

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки моделей вагонів продали?

2) Скільки всього моделей продали?

Розв’язання

1) 6 • 8 = 48 (м.) – моделей вагонів продали.

2) 6 + 48 = 48 + 2 + 4 = 54 (м.) – всього моделей іграшок продали.

2 спосіб

Міркуємо так. Якщо паровозів продали 6 моделей, а вагонів – у 8 разів більше, це також означає, що на паровози припадає 1 частина, а на вагони – 8 таких частин, тоді разом 9 частини по 6 моделей

6 • 9 = 54 (м.) – моделей іграшок продали.

Відповідь: продали 54 моделі іграшок.

 

Завдання 811

35 : 5 = 7    24 : 6 = 4    18 : 3 = 6

40 : 5 = 8    28 : 4 = 7    14 : 2 = 7

15 : 5 = 3    36 : 6 = 6    20 : 5 = 4

27 : 3 = 9    32 : 4 = 8    54 : 6 = 9

Завдання 812 Складена задача на зменшення у декілька разів

На автомийці за день помили 9 автобусів, легковиків — у 4 рази більше, ніж автобусів, а вантажі­вок — у 6 разів менше, ніж легкових автомобілів. Скільки вантажівок помили на автомийці?

Короткий запис

Автобусів — 9 машин

Легковиків — ?, у 4 рази більше, ніж автобусів

Вантажівок — ?, у 6 разів менше, ніж легковиків

Вираз    9 • 4 : 6

Короткий запис №1

Автобусів — 9 машин

Легковиків — ?, у 4 рази більше

Короткий запис №2

Легковиків — 36 машин

Вантажівок — ?, у 6 разів менше

План розв’язування

1) Скільки легковиків помили на автомийці?

2) Скільки вантажівок помили на автомийці?

Розв’язання

1) 9 • 4 = 36 (л.) – легковиків помили на автомийці.

2) 36 : 6 = 6 (в.) – вантажівок помили на автомийці.

Відповідь: на авто мийці помили 6 вантажівок.

Інші завдання дивись тут...