Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 135 Завдання 1, 2  Додавання перевіряємо відніманням. Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням. Множення перевіряємо діленням. Ділення перевіряємо множенням і діленням. 66 + 28 = 66 + 24 + 4 = 90 + 4 = 94           
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 130 Завдання 1 1) Проста задача на збільшення у декілька разів Вітя зловив 5 окунів, а тато — у 4 рази більше. Скільки окунів зловив тато? Короткий запис Вітя — 5 окунів Тато — ?, у 4 рази більше Схема Розв’язання 5 • 4 = 20 (ок.)
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 125 Завдання 1  Доведи, що подані рівності є істинними 6 : 3 = 2   за означенням частки дію ділення замінимо дією віднімання (від числа 6 будемо віднімати число 3 доти, поки в результаті не отримаємо 0, тоді кількість дій віднімання буде
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 121 Завдання 1, 2  Доведення рівностей (множення можна замінити додаванням однакових доданків) 2 • 3 = 6      2 • 3 = 2 + 2 + 2 = 6 2 • 7 = 14    2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14 2 • 9
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 118 Завдання 3 2 • 3 = 6     2 • 5 = 10     2 • 9 = 18    6 • 2 = 12 2 • 8 = 16   2 • 4 = 8       7 • 2 = 14    2
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Другие задания смотри здесь... СТРАНИЦА 4 Задание 2  Натуральные числа Из ряда чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 получили отрезок натурального ряда чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Из ряда чисел 3, 4, 5, 6, 11 получили отрезок натурального ряда чисел: 3, 4, 5, 6   Задание 3  Сумма разрядных
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 110 Завдання 1 57 – 49 = (7 + 50) – 49 = 7 + (50 – 49) = 7 + 1 = 8 26 + 35 = 26 + 4 + 31 = 30 + 31 = 61 84 – 56 = 24 + (60 – 56) = 24 + 4 = 28 48 + 48 = (40 + 40) + (8 + 8) = 80 + 16 = 96   Завдання 2 7 + 5 = 12  (7 плюс
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 106 Завдання 1 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 72  (по 9 взяти 8 разів) 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36   (по 6 взяти 6 разів) 60 – 15 – 15 – 15 – 15 = 60 – (15 + 15 + 15 + 15) = 0  (60 — це 4 рази по 15)
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 99  Завдання 1  Додавання частинами 37 + 29 = 37 + (20 + 9) = 37 + 20 + 9 = 57 + 9 = 66 37 + 29 = 37 + (3 + 26) = 37 + 3 + 26 = 40 + 26 = 66 37 + 29 = 37 + (23 + 6) = 37 + 23 + 6 = 60 + 6 = 66 Порозрядне додавання з переходом через десяток 37 +
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 95 Завдання 1 Проста задача  Довжина тіла новонародженої косатки 2 м, а дорослої — на 7 м більша. Яка довжина тіла дорослої косатки? Короткий запис Новонароджена — 2 м Доросла — ?, на 7 м більша Схема Розв’язання 2 + 7 =
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Другие задания смотри здесь... СТРАНИЦА 8 Задание 2  Группы выражений по способу вычисления: 1) сложение (первое слагаемое больше второго) и вычитание 7 + 2 = 9        10 – 2 = 8      4 + 3 = 7      9
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 92 Завдання 1  Проста задача  За перший день канікул Максим прочи­тав 34 сторінки повісті, а за другий — на 11 сторінок більше. Скільки сторінок прочитав хлопчик за другий день? Короткий запис І день — 34 сторінки ІІ день
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 90  Завдання 1 1) У першій печері живе 9 кажанів, у другій — 14, а в тре­тій стільки, скільки в першій і другій разом. Скільки ка­жанів живе в третій печері? Короткий запис І печера — 9 кажанів ІІ печера — 14 кажанів ІІІ печера
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 86 Завдання 1    У дуплі білки лежало 9 соснових шишок і 8 ялинових. Після того як у дуплі побувала сойка, у білки залишилося 10 шишок 9 – 8 = 1 (ш.) – на стільки більше соснових шишок, ніж ялинових (на стільки менше ялинових
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 79 Завдання 1  1) Складена задача на додавання числа до суми У Ганнусі було 13 на­мистин із метеликами й 15 — із квітами. Се­стра їй подарувала ще 11 намистин. Скільки намистин стало в Ган­нусі? Було Отримала Стало 13
Категорія : Математика 2 клас Скворцова

Назад Вперед