Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 2 клас Большакова І., Пристінська М." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 32 – 33

Вправа 1  Літературна казка «Хвалькувата миша» Джані Родарі

Тема тексту: казка про хвалькувату мишу

Головна думка: не бути хвальком (у кожного свої здатності)

Зачин. «Стара бібліотечна миша вряди-годи ходила в гості …»

Основна частина. «Ви, мабуть, і читати не вмієте…»

Кінцівка. «На превелике щастя для бідолашної миші…»

• Значення виділених слів: вряди-годи (зрідка, деколи), горищі (приміщення між стелею і дахом), тямили (розуміли), зітхали (журилися), зойкнути (крикнути), тхнуло (неприємно пахло), завбільшки (розміром), схрумала (з’їла з хрумкотом), пазурами (кігтями), дременули (утекли), заклякла (завмерти від страху)

• Запитання та відповіді до тексту:

Хто жив на горищі? На горищі жили миші.

Що робила миша у бібліотеці? У бібліотеці миша їла паперових тварин.

Де сидів кіт? Кіт сидів за скринею.

Коли повтікали миші? Миші повтікали тоді, коли побачили кота.

Чому мишці вдалося втекти? Мишці вдалося втекти, бо кіт відвернувся до  павука.

План до казки «Хвалькувата миша»

1 Стара бібліотечна миша і родичі

2 Куди нам до тебе рівнятися

3 Бібліотечна миша у котячих пазурах

4 Щасливий порятунок для миші

1 Бібліотечна миша

2 Вихваляння

3 Справжній кіт

4 Порятунок

• Слова за абетковою послідовністю: верблюд, кіт, миша, носоріг, принцеса, собака

 

СТОРІНКА 34

Вправа 1, 2  Голосні звуки

Поділили слова на склади: мо-ряк, я-блу-ко, лі-ні-я, ко-лю-чка, юр-ба, пі-знє, чи-та-є

моряк  наголос  моря́к  склади  мо-ряк звукова схема [ — ● | = ●́ — ] звуковий розбір слова  [м о р' а к]

яблуко      я́блуко    я-блу-ко   [ = ●́ | — — ● | — ● ]   [й а б л у к о]

лінія         лі́нія        лі-ні-я       [ = ●́ | = ● | = ● ]      [л' і н' і я]

колючка   колю́чка  ко-лю-чка [ — ● | = ●́ | — — ● ]  [к о л' у ч к а]

юрба        юрба́       юр-ба       [ = ● — | — ●́ ]    [й у р б а]    

пізнє        пі́знє        пі-знє       [ – ●́ | — = ● ]   [п´ і з н' е]

читає       чита́є       чи-та-є     [ — ● | — ●́ | = ● ]    [ч и т а й е]

 

СТОРІНКА 35

Вправа 3 

Один звук: [а],[у],[е]

Два звуки: [йа], [йу], [йе]

маля [— |= ●́]  [м а л' а]

буряк [— |= ●́ —]  [б у р' а к]

люблю [= |— = ●́]  [л' у б л' у]

калюжа [— |= ●́ | — ] [к а л' у ж а]

синє [— ●́ | =] [с и н' е]

давнє [— ●́ —|= ]  [д а в н' е]

яблуко [= ●́|— — |— ] [й а б л у к о]

м’ята [— = ●́|—] [м й а т а]

юшка [= ●́|— — ] [й у ш к а]

в’юн [ — = —]  [в й у н]

єнот [= | — ●́ —] [й е н о т]

в’є [ — = ]  [в й е]

Вправа  4  Слова, у яких букви я, ю, є позначають два звуки

Буряк – бур’ян, ягоди – малята, юнак – тюлень, зозуля – яблуко, лілія – мушля, єнот – літнє, співає – вечірнє

Бабуся полола бур’ян на грядці, де росте буряк. Малята люблять їсти ягоди малини. На картині художниці були зображені юнак і тюлень. Зозуля струсила з гілки спіле яблуко. Лілія прислухалась до шуму моря, його видавала її мушля.  Єнот відчув літнє тепло. Надворі темніє вечірнє небо, не співає жодна пташка.

 

Вправа 1  Вірш «Каже білочці їжак…» Петра Сороки

Тема: діалог їжака і білки про зовнішній вигляд

Головна думка: пристосування тварин у природі

Рими: їжак – так, колючки – злючки, пусте – проте, спинка – ялинка

Звуко-буквений аналіз слова їжак:

1  їжак

2  ї-жак

3  їжа́к

4  [ = ● | — ●́ —]   [й і ж а к]

5  «ї», «же», «а», «ка»

6  4 букви, 5 звуків

7  буква ї завжди передає два звуки [й], [ї]

 

СТОРІНКА 36 

Вправа 2 Звуковий розбір слова

Слова з буквою ї: мої, твої, вії, лілії, лінії

мої   мої́    мо-ї     [ — ● | = ●́ ]   [м о й і]

твої  твої́   тво-ї    [ — — ● | = ●́ ]  [т в о й і]

вії     ві́ї     ві-ї      [ – ●́ | = ● ]  [в´ і ї]

лілії  лі́лії   лі-лі-ї   [= ●́ | = ●| = ●]  [л' і л' і й і]

лінії  лі́нії   лі-ні-ї   [= ●́ | = ●| = ●]  [л' і н' і й і]

 

Вправа 3

Колюче їжаченя з’їло слимака. Колючий їжак їсть черв’яка. Колюча їжачиха з’їла жука. Колючі їжаки з’їли равлика.

 

Вправа 4 Відредагували речення «Їжак і жаба допомагають садівнику поїдати комах»

Їжак і жаба допомагають садівнику позбавлятися комах.

 

Вправа 5

Во-се-ни ї-жа-чок но-сить на сво-їх гол-ках ли-стя, а не ї-жу. Ї-жак не за-па-са-є ї-жу на зи-му. То-му і го-ту-є зві-ря-тко те-пле гні-здо для зи-мів-лі

1) Речення, у якому пояснюється, чому їжак не робить запаси на зиму.

2) Речення, у якому описується поведінка їжачка восени.

Узимку він не їсть, а спить.

Восени їжачок носить на своїх голках листя, а не їжу.

• Склали питальні речення:

Коли їжак носить на своїх голках листя? Восени їжачок носить на своїх голках листя.

Де зимує їжак? Їжак зимує в теплому гнізді.

Хто носить їжу або листя на голках? Їжак носить їжу або листя на голках.

Що робить їжак узимку? Узимку їжак спить.

Що служить їжаку для зимівлі? Для зимівлі їжаку служить гніздо.

 

СТОРІНКА 37

Вправа 1  Наголос

У словах стільки складів, скільки голосних звуків: пусте́лі (пу-сте-лі), черепа́ха (че-ре-па-ха), носи́ла (но-си-ла), час (час), соро́чки (со-ро-чки), запа́с (за-пас), пра́ти (пра-ти), па́нцир (пан-цир), міцни́й (мі-цний), одяга́ти (о-дя-га-ти)

• Чи є черепаха свійською твариною та чому люди тримають черепах удома? Черепаха не є свійською твариною. Проте деякі люди тримають черепах удома, як забавку для дітей, як домашню тваринку, для спостереження за цими екзотичними плазунами

• Дізналися, чому черепахи носять панцир: панцир захищає черепах від ушкоджень, хижаків, зберігає калій та магній.

 

Вправа 2  Слова-омоніми

Про замок і замок (як наголос міняє значення слова) …

 

СТОРІНКА 38

Вправа 1

Доро́га (шлях) – дорога́ (прикраса), а́тлас (книжка) – атла́с (тканина)

Перед нами лежала доро́га до села, у якому живе дорога́ бабуся.

Стіл вкривав атла́с, а на ньому лежав шкільний а́тлас.

•  Діалог про а́тлас і атла́с…

 

Вправа 1  Словничок наголосів

1-й склад наголошений

2-й склад наголошений

3-й склад наголошений

олень

помилка

загадка

білка

донька

дошка

 

новий

помилка

лисичка

загадка

вузький

спина

тополя

середина

запитання

український

Поділили слова на склади: по|мил|ка, ли|си|чка, за|гад|ка, біл|ка, за|пи|та|ння, вузь|кий, но|вий, донь|ка, спи|на, о|лень, то|по|ля, до|шка, се|ре|ди|на, у|кра|­їн|ський

 

СТОРІНКА 39

Вправа 2  Оповідання «Мій домашній улюбленець» Дмитра Кузьменка

Тема: розповідь про іграшку Тимофія

Головна думка: домашній улюбленець – не іграшка

• Чому Тимко привів крокодила до школи? Тимко, напевно, не мав домашнього улюбленця. А крокодил «був точнісінько мов справжній». Хлопчик відносився до нього, як до живого. Він приніс до школи крокодила, щоб усім показати свою улюблену іграшку.

• Чому дітям крокодил сподобався? Надувна іграшка була схожа на справжнього крокодила. «Кожен намагався його обійняти чи хоча б погладити… А на великій перерві його позичив Вітько Семеренко. Хлопчик ганявся із крокодилом по подвір'ю й гарчав, а дівчата пищали від удаваного страху. Коли ж Вітькові наскучило, він вигадав іншу гру — качатися по траві до квітника і назад».

Чому крокодил не сподобався дорослим? На великій перерві діти розважалися на подвір’ї школи, а «наступного дня до школи прийшли батьки всіх дітей — скаржитися на Тимофія. Мовляв, від цього крокодила самі збитки: подрані штанці, зелені сорочки....»

• Чому хлопчик повертався додому похнюплений? Учителька спустила надувну іграшку, «пані Ксенії не лишалося нічого іншого»

План до оповідання «Мій домашній улюбленець»

1 Тимофій завів крокодила

2  Привів тварину до школи

3  Іграшка усім сподобалась

4  Батьки прийшли до школи

5  Учителька спустила крокодила

1 Крокодил Тимофія

2  Тварина у школі

3  Гарний крокодил

4  Скарги батьків

5  Спущена іграшка

• Напиши про домашнього улюбленця, який живе у твоєму домі або про якого ти мрієш:

Мій домашній улюбленець…

 

СТОРІНКА 40

Вправа 1, 2  Перенос слів

Чому потрібно переносити слова з рядка в рядок? Коли слово не вміщається у  рядку, щоб воно не виходило за поля аркуша, доводиться користуватися правилами переносу слів

Слова, які можна переносити із рядка в рядок: яблуко, лікар, місто, бджола

Поділили слова на склади для перенесення: яблу-ко, лі-кар, мі-сто, бджо-ла

Поділили слова для перенесення різними способами:

яб-луко, яблу-ко,

лі-кар,

мі-сто, міс-то,

бджо-ла

Односкладові слова (дуб, сік, джміль) або склади з одної букви (змія, одяг) не можна переносити із рядка в рядок

 

СТОРІНКА 41

Вправа 3

Поділили двоскладові слова на склади для переносу: не-бо, пе-ро, жу-ки, ро-са, ми-ша, гру-ша, ки-лим, мо-роз

Поділили трискладові слова на склади для переносу: бе-ре-за, до-ро-га, со-ро-ка, го-ро-бець, дже-ре-ло.

Поділили трискладові слова для переносу різними способами:

бе-реза, бере-за;

до-рога, доро-га;

со-рока, соро-ка;

го-робець, горо-бець;

дже-рело, джере-ло

 

Вправа 4  Оповідання «Добре, що сонечко сяє» Василя Сухомлинського

Тема: розповідь про хлопчика Юрка

Головна думка: не треба бути ледарем

Зачин. «У неділю Юрко прокинувся дуже рано…»

Основна частина. «У понеділок Юрко також прокинувся рано…»

Кінцівка. «Мати сіла біля сина й тяжко зітхнула…»

План до оповідання «Добре, що сонечко сяє»

1 Сьогодні йдемо до лісу

2 Надворі ллє дощ

3 Хлопчик плакав у неділю

4 У понеділок знову заплакав

5 Зітхання матері про ледарство

1 Радісні наміри

2 Дощ

3 Плач у неділю

4 Плач у понеділок

5 Ледар

Чи доводилося тобі коли-небудь переносити свої справи на інший час та чому це відбувалося…

• Чому мама вирішила, що Юрко — ледар? Юрко плакав, бо треба було працювати (йти до школи з лопатою, щоб копати ділянку)

• Як ти розумієш прислів'я «Білі руки люблять чужу працю». Лінивих людей ще називають білоручками, прислів’я говорить про лінивство.

• Списали виділені слова і поділили їх для переносу: не-ділю, неді-лю; ра-но; ве-село, весе-ло; йде-мо; ка-люжі, калю-жі; хма-ри; сто-лу; ле-дар

 

СТОРІНКА 42

Вправа 1   Вірш «Хоробрі хробаки» Григорія Фальковича

Два хор-ро-брі хро-ба-ки й два сміл-ли-ві сли-ма-ки за-кла-да-ли-ся на гріш, хто з них бі-га-є ско-ріш. А ди-стан-ці-я та-ка — до тру-хля-во-го пень-ка. Ско-ро зем-лю вкри-є сніг, та ні-хто ще не до-біг.

Тема: розповідь про перегони хробаків та слимаків

Головна думка: оцінювати свої можливості

Рими: хробаки-слимаки, гріш-скоріш, така – пенька, сніг – добіг

• Чому хробаки і слимаки «не добігли» до пенька? У холодну пору («скоро землю вкриє сніг») слимаки зариваються у землю, а хробаки переміщуються у нижні частини своїх виритих глибоких ходів під землею.

• Чому вимовити «хо-о-о-робрі» легше, ніж «хор-р-робрі»? Голосні звуки промовляємо широко відкритим ротом, тому видихуване повітря не потрапляє на перешкоди.

 

Вправа 2 Тверді і м'які приголосні звуки

Йорж, йод, підйом, прийом, гай, пай, рай, дай, гайок, район, бульйон, каньйон, медальйон, Йосип, забій, відбій, клейонка, клей

У м'якого звука [й] нема пари

Інші завдання дивись тут...