Вправа 311.1. Прочитай скоромовку.

Ой, збирала Маргаритка маргаритки на горі.

Розгубила маргаритки Маргаритка у дворі.

311.2. Поясни написання виділених слів із великої і малої букви. Запиши скоромовку з пам'яті.

Маргаритка - ім'я дівчинки, маргаритки – назва квітів.

311.3. Підкресли головні слова в першому реченні.

Ой, збирала(що робила?) Маргаритка(хто?) маргаритки на горі.

 

 

§27 Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок.

Вправа 312.1. Прочитайте діалог в особах. Придумайте зачин і кінцівку цього тексту.

— Чого ти плачеш, хлопчику?

— Я загубився.

— А чий ти?

— Татків.

— А на якій вулиці ти живеш?

— На нашій.

312.2. Назвіть своє місто (село), свою вулицю, номер будинку і квартири. Запишіть кожен свою адресу.

 

Вправа 313. Прочитай і спиши. Підкресли назви річок.

Місто Чернігів стоїть на березі річки Десна. Полтава — на березі річки Ворскла. Київ роз­кинувся на обох берегах Дніпра.

 

Вправа 314.1. Прочитай.

Які гарні назви мають українські села! Калинівка і Вербівка, Яблунька і Вишеньки, Веселинівка і Хлібодарівка. Є села Привітне і Щасливе, є село Тепле. Приємно, мабуть, жити в таких селах!

314.2. Поясни вживання знака оклику в кінці речень.

Усі речення розповідні: окличні (розповідається із піднесеним настроєм, в кінці ставлять знак оклику) та неокличні (розповідається спокійно, в кінці ставлять крапку).

314.3. Спиши назви сіл. У кінці додай назву свого села або села, в якому живуть твої родичі.

Калинівка, Вербівка, Яблунька, Вишеньки, Веселинівка і Хлібодарівка, Привітне, Щасливе, Тепле, Миколаївка.

 

Вправа 315.1. Прочитай текст. Як та розумієш його зміст?

Де стоїть тепер наш Київ,

там була сама гора.

Жив там першим Кий з Хоривом,

Щек та Либідь — їх сестра.             (Олександр Олесь).

В уривку розповідається про заснування міста Києва. Його заснували три брати Кий, Щек та Хорив.

 

Вправа 315.2. Чітко вимов кожен звук у слові Кий, а потім — у слові Київ. Який висно­вок можна зробити?

Слово Київ [к и й і в] походить від імені Кий [к и й].

 

Вправа 316.1. Прочитайте вірш мовчки. Зверніть увагу, що поет говорить про кожну річку.

       РІКИ УКРАЇНИ.

Буйні води котить Тиса,

рине Прут і Латориця,

річка Черемош іскриться.

Як волошка, голубий

у Дністер впадає Стрий.

Дніпрогесом на добро

осяває степ Дніпро.

На зеленій на Десні

просто диво навесні!            (Володимир Лучук).

316.2. Прочитайте виразно останнє речення, передаючи захоплення красою природи на Десні. Поміркуйте, що означає в цьому реченні слово зелена.

На зеленій на Десні просто диво навесні!           

316.3. Про які річки ви дізналися вперше? Випишіть назви річок. Які ще річки України ви знаєте?

Тиса, Прут, Латориця, Черемош, Дністер, Стрий, Дніпро, Десна.

Буг, Ворскла.

 

Вправа 317.1. Прочитай текст, вставляючи потрібні назви.

                         НАШЕ МІСТО (СЕЛО)

Наше місто (село) називається.... Централь­на вулиця в місті (селі) .... Наша школа роз­ташована на вулиці .... Поблизу міста (села) протікає річка ….. Найближче до нас село (міс­то) —....

317.2. Запиши за зразком назви, які ти вставив.

Місто Ніжин, село Вузлове, ….

 

§28 Слова, які називають ознаки предметів (прикметники).

Слова, що називають ознаки предметів, відповідають на питання який? яка? яке? які? Це прикметники.

Вправа 318. 1. Розглянь малюнки. Назви предмети та їх ознаки за кольором.

Банан жовтий, помідор червоний, слива синя, огірок зелений.

318.2. Запиши за зразком.

Помідор (який?) червоний.

Банан (який?) жовтий.

Слива (яка?) синя.

Огірок (який?) зелений.

 

Вправа 319.1. Назви зображені предмети та їх ознаки за матеріалом з якого вони виготовлені.

319.2. Запиши за зразком. Зразок. Стіл (який?) деревяний.

Слова для довідки: фарфорова, скляна, полотня­ний, металевий, срібна.

 

Вправа 320.1. Прочитай. Дай відповіді на запитання що це?

1. Висока, зелена, пухнаста — це.... 2. Оваль­ний, жовтий, кислий — це .... 3. Яскраве, те­пле, ласкаве — це.... 4. Смачні, солодкі, соко­виті — це... .

Слова для довідки: лимон, сонце, ягоди, ялинка.

320.2. Спиши, вставляючи слова з довідки. Усно постав питан­ня до слів — назв ознак предметів.

Висока, зелена, пухнаста (яка?) — це ялинка. Оваль­ний, жовтий, кислий (який?) — це лимон. Яскраве, те­пле, ласкаве (яке?) — це сонце. Смачні, солодкі, соко­виті (які?) — це ягоди .