Вправа 331. 1. За поданими ознаками впізнай предмети і допиши їх назви.

(Які?) Гомінкі, веселі, кришталеві...                          береза

(Яка?) Висока, струнка, білокора...                          повітря

(яке?) Чисте, свіже, прозоре...                                 вітерець

(який?) Теплий, легкокрилий, грайливий...              струмочки

Гомінкі, веселі, кришталеві струмочки.

Висока, струнка, білокора береза.

Чисте, свіже, прозоре повітря.

Теплий, легкокрилий, грайливий вітерець.

331.2. Назви ознаки інших добре відомих тобі предметів.

 

Вправа 332.1. Відгадай загадки.

1. Солоденьке, як медок, холодненьке, як льодок. 2. Червона, солодка, пахуча, росте низько, до землі близько. 3. Круглий, як сон­це, смугастий, бокатий, дуже солодкий і тріш­ки хвостатий.

332.2. Спиши. Підкресли прикметники.

Солоденьке, як медок, холодненьке, як льодок (морозиво). Червона, солодка, пахуча, росте низько, до землі близько (суниця, полуниця). Круглий, як сон­це, смугастий, бокатий, дуже солодкий і тріш­ки хвостатий (кавун).

 

Вправа 333.1. Прочитайте лічилку.

Раз, два, три, чотири, п'ять!

Вийшов зайчик погулять.

А за ним зайчата

вийшли погуляти.

Перший зайчик білий.

Другий зайчик сірий.

Третій зайчик чорний.

Четвертий проворний,

Ну, а п'ятий знає,

чого не буває.          (Ганна Чубач).

333.2. А ви знаєте? Відшукайте рядок, у якому є «помилка».

Третій зайчик чорний.

333.3. Перевірте, чи правильно ви знайшли помилку. Прочитайте кінець лічилки.

А я знаю! А я знаю:

чорним зайчик не буває!

333.4. Виділені слова поділіть для переносу.

Зай – чик, чор – ний, чо – рний.

 

Вправа 334. 1. Порівняй предмети за однією ознакою і встав потрібні слова. Постав усно питання до прикметників.

За кольором: крейда..., а вугілля....

За смаком: редька..., а диня ....

За величиною: орел..., а синичка....

За висотою: дерево ..., а кущ ....

За шириною: дороги ..., а стежки ….

За глибиною: річка..., а потічок ....

За кольором: крейда біла, а вугілля чорне.

За смаком: редька терпка, а диня солодка.

За величиною: орел великий, а синичка мала.

За висотою: дерево високе, а кущ низький.

За шириною: дороги широкі, а стежки вузькі.

За глибиною: річка глибока, а потічок мілкий.

334.2. Запиши за зразком два з утворених речень (на вибір). Зразок. Ворона велика, а соловейко малий.

Крейда біла, а вугілля чорне. Редька терпка, а диня солодка.

Орел великий, а синичка мала. Дерево високе, а кущ низький.

 

Вправа 335.1. Прочитайте текст.

Над дорогою стоїть старий низенький буди­нок. Вікна в ньому маленькі, темні. Біля бу­динку — старий сад.

335.2. Спишіть текст, замінивши в ньому прикметники проти­лежними за значенням. Порівняйте тексти. Який зроби­те висновок?

Над дорогою стоїть новий високий буди­нок. Вікна в ньому великі, світлі. Біля бу­динку — молодий сад.

335.3. За допомогою питань усно встановіть зв'язок між слова­ми в першому реченні.

Будинок (який?) новий, високий; будинок (що робить?) стоїть; стоїть (де?) над дорогою; стоїть (що?) будинок.

336.1. Прочитай сполучення слів.

Свіже молоко — кисле молоко.

336.2. До поданих слів — назв ознак добери протилежні за зна­ченням і запиши їх.

Свіжий хліб — черствий хліб; свіжа газета — вчорашня газета.

 

Вправа 337.1. Підготуйтеся і прочитайте текст в особах.   

— Може, в тебе є мілкі гроші? Дай мені, будь ласка, на метро,— сказав Костя старшому братові.

— Мілких немає, є дрібні,— відповів той, дістаючи гроші.

— А що, хіба не все одно?

— Дрібний означає «малий, невеликий», а мілкий — «неглибокий» (Євгенія Чак).

337.2. Про що ви дізналися з прочитаного?

З прочитаного дізналися про значення слова «мілкий».

337.3. Випишіть із другого речення слово, правопис якого тре­ба запам'ятати.

Метро

337.4. Розкажіть перед класом, як ви виконали завдання.

 

Вправа 338. 1. До поданих іменників допиши прикметники — назви ознак дрібний або мілкий відповідно до змісту.

Струмок мілкий, пісок дрібний, тарілка мілка, насіння дрібне.

338.2. До слів дрібний і мілкий добери слова, протилежні за значенням і запиши.

Дрібний – великий, мілкий – глибокий.

 

§29 Слова, які називають дії предметів (дієслові).

 

Вправа 339.1. Розгляньте малюнки. Скажіть, хто що робить.

Учениця пише. Учень грає. Учні співають. 

339.2. Складіть за кожним малюнком речення з двох слів і запи­шіть за зразком (Поставте питання до слів, які називають дії предметів). Зразок. Учениця (що робить?) пише.

Учень (що робить?) грає. Учні (що роблять?) співають.

 

Вправа 340.1. Прочитайте прислів'я на сторінці і спишіть. Поясніть їх зміст.

1. Вік живи, вік учись. 2. Що посієш, те й пожнеш. 3. Під лежачий камінь вода не тече. 4. Кожен кулик своє болото хвалить.

340.2. Знайдіть у прислів'ях слова, які називають дії предметів. Усно поставте до них питання.

Живи (що роби?), учись (що роби?), посієш (що зробиш?), пожнеш (що зробиш?), тече (що робить?), хвалить (що робить?).