Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Бевз В., Васильєва Д."

 КРОК 1Завдання 1, 2 Натуральні числа

Числа від двадцяти до тридцяти двох: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Числа від сорока семи до п'ятдесяти семи: 47, 48, 49,  50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

 

Завдання 3

37 = 3 дес. 7 од.     50 = 5 дес.

 

Завдання 4   

17 = 1 дес. 7 од.         21 = 2 дес. 1 од.     40 = 4 дес. 0 од.

 

Завдання 5  Сума розрядних доданків

34 = 30 + 4          56 = 50 + 6         74 = 70 + 4         45 = 40 + 5

 

Завдання 6, 7, 8  Порівняння чисел

На числовому промені числа зліва менші, ніж числа справа (на числовому промені числа справа більші, ніж числа зліва)

25 < 70       85 > 50     20 < 60       75 > 30     43 > 34

 

Завдання 9  На числовому промені числа, більші за 35, але менші від 42:

36, 37, 38, 39, 40,  41. Скільки їх? 42 – 35 – 1 = 6

____36____37____38____39____40____41____

 

Завдання 10

1) Як утворити число 57, якщо маємо попереднє до нього число? 56 + 1 = 57

2) Як утворити число 60 із наступного до нього числа? 61 – 1 = 60

3) Скільки буде, якщо від числа 85 відняти число його одиниць? 85 – 5 = 80

 

Завдання 11

3 – 1 = 2 (кг) – маса яблук           (3 + 3) – 2 = 4 (кг) – маса груш

 

КРОК 2 Вправа 12

Додавання: 23 + 1 = 24     перший доданок + другий доданок = сума

Віднімання: 67 – 7 = 60     зменшуване – від’ємник = різниця

Множення: 3 • 4 = 12       перший множник • другий множник = добуток

Ділення: 20 : 2 = 10         ділене : дільник = частка

 

Вправа 13

23 + 10 = 33 

34 + 13 = 47

4 • 1 = 4

0 • 5 = 0

97 – 97 = 0

35 – 2 = 33

7 : 7 = 1

80 : 2 = 40

Вправа 14

2 + 5 = 7

3 + 6 = 9

7 – 1 = 6

5 – 3 = 2

12 + 5 = 17

23 + 6 = 29

87 – 1 = 86

75 – 3 = 72

32 + 5 = 37

43 + 6 = 49

67 – 1 = 66

55 – 3 = 52

42 + 5 = 47

63 + 6 = 69

47 – 1 = 46

35 – 3 = 32

32 + 15 = 47

53 + 16 = 69

17 – 11 = 6

15 – 13 = 2

Завдання 15  Проста задача на знаходження суми

На одній гілці орхідеї 7 квіток, на другій — 3, а на третій — 10. Скільки всього квітів на орхідеї?

Одна гілка

Друга гілка

Третя гілка

Всього

7 квіток

3 квітки

10 квіток

?

Короткий запис

І гілка — 7 квіток

ІІ гілка — 3 квітки

ІІІ гілка — 10 квіток

Всього — ?

Схема

Розв’язування

7 + 3 + 10 = 20 (кв.) – всього квітів на орхідеї.

Відповідь: на орхідеї 20 квіток.

 

Завдання 16 Задача на знаходження суми зі зайвими даними

У господині є 15 качок, 3 гуски і 10 кролів. Скільки в неї птиці?

Качки

Гуски

Всього

15 птахів

3 птахів

?

Короткий запис

Качки — 15 птахів

Гуски — 3 птахів

Всього — ?

Схема

Розв’язування

15 + 3 = 18 (пт.) – птиці у неї.

Відповідь: у неї 18 птахів.

 

Завдання 17 Спочатку обчислюємо значення виразів, потім порівнюємо результати:

20 + 70 > З0 + 50   (90 > 80) 10 + 80 > З0 + 40   (90 > 70)

Завдання 18

20 + 30 = 50

40 – З0 = 10

50 + 21 = 71

77 – 52 = 25

22 + З0 = 52

42 – З0 = 12

50 + 32 = 82

77 – 35 = 42

25 + З0 = 55

45 – З0 = 15

50 + 45 = 95

77 – 17 = 60

27 + 31 = 58

47 – 32 = 15

50 + 13 = 63

77 – 43 = 34

Завдання 19 На діаграмі подано кількість переможців у спортивних змаганнях за класами: 1 клас — 4 переможці, 2 клас — 8 переможців, 3 клас — 2 переможці, 4 клас — 6 переможців.

Скільки всього переможців було на цих змаганнях?

4 + 8 + 2 + 6 = 20 (п.) – всього переможців було на цих змаганнях.

Скільки переможців у першому і другому класах разом?

4 + 8 = 12 (п.) – переможців у першому і другому класах разом.

На скільки більше переможців у другому класі, ніж у третьому?

8 – 2 = 6 (п.) – на стільки більше переможців у другому класі, ніж у першому.

 

Завдання 20

2 + 2 + 2 = 6 (см) – відстань подолав перший равлик.

1 + 3 + 2 + 4 = 10 (см) – відстань подолав другий равлик.

 

КРОК 3 Завдання 21

Плоскі фігури: трикутник, квадрат, коло, круг, ламана, відрізок, пряма, промінь

Об'ємні фігури: куб, куля, циліндр, піраміда, паралелепіпед, конус

 

Завдання 22

20 + 30 = 50

52 – З0 = 22

27 + 31 = 58

60 – 30 = 30

48 – 20 = 28

45 + З0 = 75

52 + 21 = 73

53 + 34 = 87

59 – 45 = 14

75 – 31 = 44

47 + 32 = 79

95 – 13 = 82

Завдання 23 Скільки кіл зображено на малюнку? Вісім

 

Завдання 24

Шестикутник ABCDEF, чотирикутник KLMN, п’ятикутник ABCDE, трикутник ADK, семикутник FKLMNOP

 

Завдання 25  Які фігури можна скласти із 6 сірників?

Шестикутник

Чотирикутник і трикутник

А просторові? Тригранну піраміду

 

Завдання 26 Проста задача на збільшення на деяке число

Довжина тіла ластівки 17 см, а розмах її крил — на 3 см більший. Знайди розмах крил цієї ластівки.

Короткий запис

Тіло — 17 см

Крило — ?, на 3 см більше

Короткий запис

Тіло — 17 см

Крило — ?, стільки ж і ще на 3 см

Розв’язання

17 + 3 = 20 (см) – розмах крил.

Відповідь: розмах крил цієї ластівки 20 см.

 

Завдання 27 Проста задача на зменшення на деяке число

Маса страуса 90 кг, а пелікана — на 80 кг менше. Знайди масу пелікана.

Короткий запис

Страус — 90 кг

Пелікан — ?, на 80 кг менше

Короткий запис

Страус — 90 кг

Пелікан — ?, стільки ж, але без 80 кг

Розв’язання

90 – 80 = 10 (кг) – маса пелікана.

Відповідь: маса пелікана 10 кг.

 

Завдання 28 Побудуй ламану, що має 5 однакових ланок

 

Завдання 29 Замінили множення додаванням

40 • 2 = 40 + 40 = 80

30 • 3 = 30 + 30 + 30 = 90

20 • 4 = 20 + 20 + 20 + 20 = 80

10 • 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

Завдання 30  Числа в порядку зростання (від меншого до більшого):

1, 7, 11, 12, 24, 29, 32, 33, 45, 56, 83, 87, 93, 100

 

Завдання 31 Склади з кількох трикутників чотирикутник і шестикутник

Завдання 32

1) Задача на знаходження суми

Довжина зеленого відрізка 20 см, синього – 30 см, фіолетового – 15 см. Знайди довжину трьох відрізків разом?

Розв’язання

20 + 30 + 15 = 65 (см) – довжина трьох відрізків разом

Відповідь: разом довжина трьох відрізків 65 см

2) Задача на різницеве порівняння

Довжина зеленого відрізка 20 см, а синього – 30 см. На скільки сантиметрів більший синій відрізок, ніж зелений?

Розв’язання

30 – 20 = 10 (см) – на стільки сантиметрів більший синій відрізок, ніж зелений.

Відповідь: синій відрізок на 10 сантиметрів більший, ніж зелений.

 

КРОК 4 Завдання 33

На малюнку 15 многокутників (трикутників – 7, чотирикутників – 7, п’ятикутників – 1),

3 кола (блакитні – 2, фіолетове – 1)

 

Завдання 34

Р = 4 + 4 + 3 = 11 (см)периметр трикутника зі сторонами 4 см, 4 см, 3 см

Р = 4 + 2 + 4 + 5 = 15 (м) – периметр чотирикутника зі сторонами 4 м, 2 м, 4 м, 5 м

Р = 1 + 5 + 3 + 1 + 4 = 14 (дм) – периметр п’ятикутника зі сторонами 1 дм, 5 дм, 3 дм, 1 дм, 4 дм

Другий чотирикутник найбільший (15 м > 11 см  і 15 м > 14 дм)  

 

Завдання 35 Метрична система мір

14 см + 22 см = 36 см      57 см – 27 см = 30 см

14 см + 22 см > 57 см — 27 см   (36 см > 30 см)

69 см – 34 см = 35 см      7 м + 2 м = 9 м = 90 см

69 см — 34 см < 7 м + 2 м  (35 см < 90 см)

 

Завдання 36    1 см = 10 мм     1 дм = 10 см     1 м = 10 дм = 100 см

 

Завдання 37 Назви у дециметрах

З0 см = 3 дм 50 см = 5 дм 10 см = 1 дм 70 см = 7 дм 100 см = 10 дм

Завдання 38 Назви у сантиметрах

З дм 5 см = 30 см + 5 см = 35 см

5 дм = 50 см

7 дм 9 см = 70 см + 9 см = 79 см

4 дм б см = 40 см + 6 см = 46 см

Завдання 39 Складена задача

Довжина дзьоба пелікана 40 см, а колібрі — на З0 см менша. Знайди довжину дзьоба лелеки, якщо він на 7 см довший за дзьоб колібрі.

Короткий запис

Пелікан — 40 см

Колібрі — ?, на 30 см менше, ніж у пелікана

Лелека — ?, на 7 см більше, ніж у колібрі

Схема

Вираз   (40 – 30) + 7

Короткий запис №1

Пелікан — 40 см

Колібрі — ?, на 30 см менше

Короткий запис №2

Колібрі — 10 см

Лелека — ?, на 7 см більше

План розв’язування

1) Яка довжина дзьоба колібрі?

2) Знайди довжину дзьоба лелеки.

Розв’язання

1) 40 – 30 = 10 (см) – довжина дзьоба колібрі.

2) 10 + 7 = 17 (см) – довжина дзьоба лелеки.

Відповідь: довжина дзьоба лелеки 17 сантиметрів.

 

Завдання 40

2 м < З0 дм  (20 дм < 30 дм) 92 см < 29 дм 40 мм = 4 см

Завдання 41 Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 12 см

Міркуємо так

12 : 4 = 3 (см) – довжина сторони квадрата

КРОК 5 Завдання 42

Додавання:  a + n = c     доданок + доданок = сума

Множення: x • y = z        множник • множник = добуток

Віднімання: d – t = k       зменшуване – від’ємник = різниця

Ділення:  m : b = p         ділене : дільник = частка

 

Завдання 43  

m : n  «частка m і n», «m поділити на n», «m зменшити в n разів»  

2p      «добуток числа 2 і р», «2 помножити на р», «2 збільшити у р разів»

1 + x  «сума числа 1 і х», «1 плюс х», «до 1 додати х»,  «1 збільшити на х»

2 • (3 + 7)  «добуток числа 2 і суми чисел 3 і 7», «2 помножити на суму чисел 3 і 7»

m + n  «сума m і n», «m плюс n», «m збільшити на n»

x • y    «добуток x і y», «x помножити на y», «x збільшити в y разів»   

a – b   «різниця a і b», «a мінус b», «a зменшити на b»

2 • (c :  4)  «добуток числа 2 і частки с та числа 4», «2 помножити на частку с і числа 4»

 

Завдання 44

95 – 70 = 25

14 + 80 = 94

94 + 5 = 99

25 – 4 = 21

99 – 4 = 95

19 – 5 = 14

69 – 50 = 19

29 + 40 = 69

Завдання 45 Щоб визначати клітинки шахівниці, її рядки позначають цифрами 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, а стовпці — буквами а, Ь, с, d, е, f, д, h. Біла шашка стоїть на клітинці с3.

А на яких — чорні шашки? d7, f5, h3

На скільки білих шашок менше, ніж чорних? 3 – 1 = 2 (ш.)

А у скільки разів? 3 : 1 = 3 (рази)

 

Завдання 46 Порядок дій

1 + 2 • 3 = 1 + 6 = 7     (•, +)

6 : 3 + 5 = 2 + 5 = 7      (:, +)

4 + 3 – 5 = 7 – 5 = 2    (+, -)

(2 + 7) : З = 9 : 3 = 3   (+, :)

Завдання 47

Якщо с = 56, тоді с + 20 – б = 56 + 20 – 6 = 76 – 6 = 70

Якщо с = 39, тоді с + 20 – б = 39 + 20 – 6 = 59 – 6 = 53

Якщо с = 28, тоді с + 20 – б = 28 + 20 – 6 = 48 – 6 = 42

 

Завдання 48 Складена задача

Тато і син разом упіймали 13 рибин. Хто з них упіймав більше, якщо відомо, що тато упіймав 9 рибин? На скільки рибин більше?

Короткий запис

Тато — 9 рибин, на ? більше

Син — ?

Всього — 13 рибин

Схема

Вираз   9 – (13 – 9)

Короткий запис №1

Тато — 9 рибин

Син — ?

Всього — 13 рибин

Короткий запис №2

Тато — 9 рибин, на ? більше

Син — 4 рибини

 План розв’язування

1) Скільки рибин спіймав тато?

2) Хто з них упіймав більше, на скільки рибин більше?

Розв’язування

1) 13 – 9 = 4 (р.) – рибин упіймав тато.

2) 9 > 4   тато упіймав більше рибин, ніж син.

9 – 4 = 5 (р.) – на стільки більше рибин упіймав тато, ніж син.

Відповідь: тато упіймав на 5 рибин більше, ніж син.

 

Завдання 49, 50   Розпорядок дня...

8 год
1 год + 12 год = 13 год
3 год + 12 год = 15 год
5 год + 12 год = 17 год

1) Проста задача на знаходження невідомого доданка

У вівторок навчання у школі розпочинається о 8 год, а закінчується о 13 год. Скільки годин тривають заняття цього дня?

Була

Заняття

Стала

8 год

?

13 год

Короткий запис

Була (розпочинається) — 8 год

Заняття тривають — ?

Стала (закінчується) — 13 год

Розв’язання

13 – 8 = 5 (год) – тривають заняття цього дня.

Відповідь: цього дня заняття тривають 5 годин.

 

1) Проста задача на додавання

Заняття в гуртку розпочалось о 15 год. Воно тривало 2 год. О котрій годині закінчилось заняття?

Була

Заняття

Стала

15 год

2 год

?

Короткий запис

Була (розпочалось) — 15 год

Заняття тривало — 2 год

Стала (закінчилось) — ?

Розв’язання                           

15 + 2 = 17 (год) – час закінчення заняття. 

Відповідь: заняття закінчилось о 17 годині.

 

КРОК 6  Завдання 51

1 + 10 = 11      

8 + 10 = 18       

4 + 10 = 14     

6 + 10 = 16

5 + 10 = 15     

7 + 10 = 17         

3 + 10 = 13     

2 + 10 = 12

10 – 9 = 1  

10 – 8 = 2

10 – 7 = 3     

10 – 6 = 4

10 – 5 = 5  

10 – 4 = 6      

10 – 3 = 7  

10 – 2 = 8

30 + 4 = 34

30 + 1 = 31

30 + 9 = 39

30 + 8 = 38

30 + 0 = 30

30 + 2 = 32

30 + 5 = 35

30 + 7 = 37

Завдання 52

5 = 4 + 1
8 = 7 + 1
6 = 2 + 4
7 = 5 + 2
9 = 3 + 6

Інші випадки:

6 = 5 + 1
9 = 8 + 1
7 = 3 + 4
8 = 6 + 2
10 = 4 + 6

Завдання 53 Додавання частинами

8 + 5 = 8 + (2 + 3) = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

7 + 5 = 7 + (3 + 2) = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

6 + 5 = 6 + (4 + 1) = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11

 

Завдання 54

58 + 4 = 58 + 2 + 2 = 60 + 2 = 62

38 + 4 = 38 + 2 + 2 = 40 + 2 = 42

58 + 14 = 58 + 2 + 12 = 60 + 12 = 72

38 + 14 = 38 + 2 + 12 = 40 + 12 = 52

67 + 5 = 67 + 3 + 2 = 70 + 2 = 72

47 + 5 = 47 + 3 + 2 = 50 + 2 = 52

67 + 15 = 67 + 3 + 12 = 70 + 12 = 82

47 + 15 = 47 + 3 + 12 = 50 + 2 = 62

49 + 3 = 49 + 1 + 2 = 50 + 2 = 52

39 + 3 = 39 + 1 + 2 = 40 + 2 = 42

49 + 13 = 49 + 1 + 12 = 50 + 12 = 62

39 + 13 = 39 + 1 + 12 = 40 + 12 = 52

34 + 9 = 34 + 6 + 3 = 40 + 3 = 43

54 + 9 = 54 + 6 + 3 = 60 + 3 = 63

34 + 19 = 34 + 6 + 13 = 40 + 13 = 53

54 + 19 = 54 + 6 + 13 = 60 + 13 = 73

Завдання 55 Продовжили послідовність чисел:

4,  7,   7 + 3 = 10,   10 + 3 = 13,   13 + 3 = 16

 

Завдання 56 Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

В одному контейнері 45 використаних батарейок, а у другому — на 7 більше. Скільки батарейок у двох контейнерах?

І контейнер

ІІ контейнер

Всього

45 батарейок

на 7 батарейок більше

?

Короткий запис

І контейнер — 45 батарейок

ІІ контейнер — ?, на 7 батарейок більше

Всього — ?

Схема

Вираз    45 + (45 + 7)

Короткий запис №1

І контейнер — 45 батарейок

ІІ контейнер — ?, на 7 батарейок більше

Короткий запис №2
І контейнер — 45 батарейок

ІІ контейнер — 52 батарейки

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки батарейок у другому контейнері?

2) Скільки батарейок у двох контейнерах разом?

Розв’язання

1) 45 + 7 = 52 (б.) – батарейок у другому контейнері.

2) 45 + 52 = 97 (б.) – батарейок у двох контейнерах.

Відповідь: у двох контейнерах 97 батарейок.

 

Завдання 57  Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати:

48 + 25 = 48 + 2 + 23 = 50 + 23 = 73        67 + 14 = 67 + 3 + 11 = 70 + 11 = 81

48 + 25 < 67 + 14        (73 < 81)

54 + 19 = 54 + 6 + 13 = 60 + 13 = 73        26 + 46 = 26 + 4 + 42 = 30 + 42 = 72

54 + 19 > 26 + 46            (73 > 72)

 

Завдання 58 Побудуй довільні точки К, L, М і N. З'єднай кожні дві точки відрізком. Скільки відрізків утворилося? Шість відрізків (КL, KМ, KN, LМ, LN, МN)

Знайшли довжину кожного відрізка у міліметрах:

КL = 22 мм, LМ = 15 мм, МN = 35 мм,  КN = 60 мм, LN = 48 мм, КМ = 35 мм

Обчислили суму довжин найкоротшого і найдовшого відрізків:

KN + LМ = 60 мм + 15 мм = 75 мм

 

КРОК 7 Завдання 59 Скільки позначок слід додати на кожну грань, щоб отримати 10 на кожній грані?

10 = 1 + 9     10 = 5 + 5   10 = 3 + 7   10 = 6 + 4   10 = 4 + 6   10 = 2 + 8

 

Завдання 60

20 – 9 = 11

20 – 2 = 18

20 – 5 = 15

20 – 3 = 17

20 – 7 = 13

20 – 4 = 16

20 – 6 = 14

20 – 8 = 12

90 – 2 = 88

90 – 4 = 86

90 – 3 = 87

90 – 6 = 84

90 – 5 = 85

90 – 7 = 83

90 – 1 = 89

90 – 8 = 82

Завдання 6Віднімання частинами:

12 – 7 = (2 + 10) – 7 = 2 + (10 – 7) = 2 + 3 = 5

12 – 7 = 12 – (2 + 5) = 12 – 2 – 5 = 10 – 5 = 5

Порозрядне віднімання з переходом через десяток:

84 – 56 = (70 + 14) – (50 + 6) = (70 – 50) + (14 – 6) = 20 + 8 = 28

 

Завдання 6

10 – 8 = 2

15 – 8 = 15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7

35 – 8 = 35 – 5 – 3 = 30 – 3 = 27

65 – 18 = 65 – 15 – 3 = 50 – 3 = 47

10 – 9 = 1

14 – 9 = 14 – 4 – 5 = 10 – 5 = 5

44 – 9 = 44 – 4 – 5 = 40 – 5 = 35

64 – 19 = 64 – 14 – 5 = 50 – 5 = 45

13 – 3 = 10

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6

63 – 7 = 63 – 3 – 4 = 60 – 4 = 56

53 – 17 = 53 – 13 – 4 = 40 – 4 = 36

16 – 6 = 10

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 10 – 2 = 8

56 – 8 = 56 – 6 – 2 = 50 – 2 = 48

76 – 28 = 76 – 26 – 2 = 50 – 2 = 48

Завдання 6

1) Проста задача на знаходження суми трьох доданків

У Софійки 27 зошитів у клітинку, 12 зошитів у косу лінійку, 3 зошити в лінійку. Скільки всього зошитів у Софійки?

Клітинка

Коса лінійка

Лінійка

Всього

27 зошитів

12 зошитів

3 зошити

?

Короткий запис

Клітинка — 27 зошитів

Коса лінійка — 12 зошитів

Лінійка — 3 зошити

Всього — ?

Розв’язання

27 + 12 + 3 = 42 (з.) – всього зошитів у Софійки.

Відповідь: у Софійки 42 зошити.

 

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

У Софійки 12 зошитів у косу лінійку, 3 зошити у лінійку, решта – у клітинку. Скільки зошитів у клітинку, коли усього їх 42?

Клітинка

Коса лінійка

Лінійка

Всього

?

12 зошитів

3 зошити

42 зошити

Короткий запис

Клітинка — ?

Коса лінійка — 12 зошитів

Лінійка — 3 зошити

Всього — 42 зошити

Розв’язання

42 – 12 – 3 = 27 (з.) – зошитів у клітинку.

Відповідь: у клітинку 27 зошитів.

 

Завдання 64

54 см – 7 см = 54 см – 4 см – 3 см = 50 см – 3 см = 47 м

31 см + 29 см = 31 см + 9 см + 20 см = 40 см + 20 см = 60 см = б дм

92 м – 76 м = 92 м – 72 м – 4 м = 20 м – 4 м = 16 м  

54 дм — 34 дм = 20 дм = 2 м = 200 см

 

Завдання 65 Складена задача

Довжина однієї стрічки 25 см. Друга — на 8 см коротша. Від другої стрічки відрізали б см. Якою завдовжки стала друга стрічка?

Короткий запис №1

І стрічка — 25 см

ІІ стрічка (Було) — ?, на 8 см коротша

Відрізали — 6 см

Залишилось — ?

Схема

Вираз  (25 – 8) – 6

Короткий запис №1

І стрічка — 25 см

ІІ стрічка — ?, на 8 см коротша 

Короткий запис №2

Було — 17 см

Відрізали — 6 см

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Яка довжина другої стрічка була спочатку?

2) Якою завдовжки стала друга стрічка?

Розв’язування

1) 25 – 8 = 17 (см) – довжина другої стрічки спочатку.

2) 17 – 6 = 11 (см) – завдовжки стала друга стрічка.

Відповідь: друга стрічка стала завдовжки 11 см.

 

КРОК 8 Завдання 66 Зміни числа так, щоб утворилися істинні твердження

(2 л + 2 л + 2 л) • 2 = 12 л  

6 л + 6 л + 6 л = 18 л  

(1 л + 1 л  + 1 л + 1 л) • 4 = 16 л

 

Завдання 67

Куб і куля — об'ємні фігури. Істина

Коло — частина круга. Істина

Прямокутник завжди більший, ніж квадрат. Хибно (прямокутник зі сторонами 1 см і 3 см рівний квадрату зі стороною 2 см)

У квадрата більше сторін, ніж у трикутника. Істина (4 > 3)

Піраміда може мати тільки три ребра. Хибно (чотиригранна піраміда)

Конус має одну вершину. Істина

 

Завдання 68 Чия думка правильна?

Можна взяти 3 гирі, щоб зважити 12 кг. Правильно: 2 + 5 + 5 = 12

Щоб зважити 12 кг, досить взяти 4 однакові гирі. Правильно: 3 + 3 + 3 + 3 = 12

 

Завдання 69  Якщо один із доданків збільшити на кілька одиниць, то сума збільшиться на стільки ж одиниць:

25 + 15  = 40

25 + (15 + 1) = (25 + 15) + 1 = 40 + 1 = 41

25 + (15 + 3) = (25 + 15) + 3 = 40 + 3 = 43 

(25 + 7) + 15 = (25 + 15) + 7 = 40 + 7 = 47

Якщо один із доданків зменшити на кілька одиниць, то сума збільшиться на стільки ж одиниць:

20 + 50 = 70         

20 + (50 – 1) = (20 + 50) – 1 = 70 – 1 = 69

20 + (50 – 6) = (20 + 50) – 6 = 70 – 6 = 64

(20 – 4) + 50 = (20 + 50) – 4 = 70 – 4 = 66

 

Завдання 70 Додавання способом округлення:

25 + 19 = 25 + (20 – 1) = 25 + 20 – 1 = 45 – 1 = 44

 

Завдання 71  Додавання способом округлення:

48 + 39 = 48 + (40 – 1) = 48 + 40 – 1 = 88 – 1 = 87

36 + 47 = 36 + (50 – 3) = 36 + 50 – 3 = 86 – 3 = 83

55 + 18 = 55 + (20 – 2) = 55 + 20 – 2 = 75 – 2 = 73

23 + 79 = 23 + (80 – 1) = 23 + 80 – 1 = 22 + 80 = 102

48 + 23 = (50 – 2) + 23 = 50 + 23 – 2 = 73 – 2 = 71

69 + 11 = (70 – 1) + 11 = 70 + 11 – 1 = 81 – 1 = 80

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

67 + 51 = (60 + 50) + (7 + 1) = 110 + 8 = 118

57 + 12 = (50 + 10) + (7 + 2) = 60 + 9 = 69

 

КРОК 9 Завдання 72   34 + 3 = 37   37 – 3 = 34  

 

Завдання 73  До кожної рівності склади по 2 рівності на віднімання

«Родина» чисел 38, 54, 92:  38 + 54 = 92    92 – 38 = 54    92 – 54 = 38

«Родина» чисел 21, 77, 98:  77 + 21 = 98    98 – 21 = 77    91 – 77 = 21

«Родина» чисел 36, 45, 81:  45 + 36 = 81    81 – 45 = 36    81 – 36 = 45

 

Завдання 74  Дію додавання перевіряють дією віднімання:

56 + З0 = 76   перевірка 76 – 56 = 20  76 – 30 = 46

14 + 68 = 82   перевірка 82 - 14 = 68   82 - 68 = 14

36 + 48 = 88   перевірка 88 – 36 = 48   88 – 48 = 36 

 

Завдання 75 Рівняння

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

22 + 5 = 27      (бо 27 – 5 = 22)         

35 + 5 = 40      (бо 40 – 35 = 5)

20 + 57 = 77    (бо 77 – 57 = 20)       

46 + 47 = 93    (бо 93 – 46 = 93 – 43 – 3 = 47)

 

Завдання 76, 77

10 + х = 80

х = 80 – 10

х = 70

10 + 70 = 80

80 = 80

х + 5 = 30

х = 30 – 5

х = 25

25 + 5 = 30

30 = 30

х + 22 = 25

х = 25 – 22

х = 3

3 + 22 = 25

25 = 25

29 + х = 52

х = 52 – 29

х = 52 – 22 – 7

х = 23

29 + 23 = 29 + 1 + 22 = 52

52 = 52

17 + х = 23

х = 23 – 17

х = 23 – 13 – 4

х = 6

17 + 6 = 17 + 3 + 3 = 23

23 = 23

х + 31 = 45

х = 45 – 31

х = 14

14 + 31 = 45

45 = 45

91 + х = 91

х = 91 – 91

х = 0

91 + 0 = 91

91 = 91

 

х + 58 = 85

х = 85 – 58

х = 85 – 55 – 3

х = 27

27 + 58 = 58 + 2 + 25 = 85

85 = 85

Завдання 78 Проста задача на знаходження невідомого доданка

На зупинці в автобус зайшло 8 учнів. Тепер їх стало 14. Скільки учнів було в автобусі до зупинки?

Було

Зайшло

Стало

?

8 учнів

14 учнів

Короткий запис

Було — ?

Зайшло — 8 учнів

Стало — 14 учнів

Схема

Розв’язання

14 – 8 = 6 (уч.) – учнів було в автобусі до зупинки.

Відповідь: до зупинки в автобусі було 6 учнів.

Інші завдання дивись тут...