Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита

"Математика 3 клас Козак М., Корчевська О. (частина 1)"

Сторінка 14

Завдання 1 Вирази

Якщо b = 16, то 30 – b : 4 = 30 – 16 : 4 = 30 – 4 = 26

Якщо b = 28, то 30 – b : 4 = 30 – 28 : 4 = 30 – 7 = 23

Завдання 2 Порядок дій

32 : 4 : 4 = 8 : 4 = 2

36 : 4 : 3 = 9 : 3 = 3 

(19 + 9) : 4 = (19 + 1 + 8) : 4 = 28 : 4 = 7

(72 – 48) : 4 = (72 – 42 – 6) : 4 = 24 : 4 = 6

(52 – 20) : 4 = 32 : 4 = 8

52 – 20 : 4 = 52 – 5 = 52 – 2 – 3 = 47

Завдання 3 

Підкреслили «зайве» (не ділиться на число 4) в даному ряді чисел

24, 8, 12, 14, 16, 20, 28, 32, 36.

Завдання 4 Знайомство з ціною і вартістю

Продукт

Ціна

Кількість

Вартість

Круасан

4 грн

8

4 • 8 = 32 (грн)

Кекс

20 : 4 = 5 (грн)

4

20 грн

Булка

4 грн

28 : 4 = 7 (б.)

28 грн

Завдання 5 

На змаганнях 28 спортсменів пливли на вітрильниках, по 4 спортсмени на кожному (28 спортсменів — це ? вітрильників по 4 спортсмени). 4 вітрильники вже перетнули фінішну пряму. Скільки вітрильників від них відстало?

1 спосіб (складена задача на віднімання числа від частки)

Короткий запис

Було — ? в., 28 спортсмени уміщає по 4 спортсмени

Перетнули — 4 вітрильники

Залишилось (відстало) — ?

1) 28 : 4 = 7 (в.) – вітрильників було.

2) 7 – 4 = 3 (в.) – вітрильників відстало.

2 спосіб (знаходження невідомого доданку)

Короткий запис

Вітрильники перетнули — 4 вітрильники

Вітрильників відстало — ?

Всього — ? в., 28 спортсмени уміщає по 4 спортсмени

1) 28 : 4 = 7 (в.) – вітрильників всього.

2) 7 – 4 = 3 (в.) – вітрильників відстало.

Виразом:   28 : 4 – 3 = 3 (в.)

Відповідь: відстало 3 вітрильники.

Завдання 6 Ділення

12 горішків білочки поділили між собою порівну. Кожна білочка отримала більше, ніж 1 горішок. Скільки білочок могло бути? Запиши рівності.

12 : 2 = 6   12 : 3 = 4      12 : 4 = 3      12 : 6 = 2

 

Сторінка 15

Завдання 1 Множення

5 • 3 + 5 = 5 • 4                 5 • 2 + 5 • 3 = 5 • 5

5 • 4 – 5 – 5 = 5 • 2            5 • 8 – 5 • 4 = 5 • 4

Завдання 2  

5 • 6 + 17 = 30 + 17 = 47

5 • 9 – 26 = 45 – 26 = 45 – 25 – 1 = 19

5 • (12 – 9) = 5 • 3 = 15

5 • (14 – 7) = 5 • 7 = 35

Завдання 3  Проста задача на множення

У магазині Юлі дали 4 купюри решти, по 5 грн кожна. Скіль­ки гривень решти отримала Юля?

Номінал 1 купюри  

Кількість купюр

Загальна кількість гривень

5 грн

4

?

Короткий запис

Гривень решти — ? грн, 4 купюри по 5 грн

Схема

5 • 4 = 20 (грн)      Відповідь: Юля отримала 20 гривень решти.

Завдання 4 Складена задача на різницеве порівняння добутку і числа

У квітковому кіоску склали 7 букетів по 5 троянд і один бу­кет із 9 гербер. На скільки більше використали троянд, ніж гербер?

Короткий запис

Троянди — ? кв., 7 букетів по 5 квітів; на ? квітів більше

Гербери — 9 квітів

Вираз   5 • 7 – 9

Короткий запис №1

Троянди — ? кв., 7 букетів по 5 квітів

Короткий запис №2

Троянди — 35 квітів; на ? квітів більше

Гербери — 9 квітів

План розв’язування

1) Скільки використали троянд?

2) На скільки більше використали троянд, ніж гербер?

Розв’язання

1) 5 • 7 = 35 (тр.) – троянд використали.

2) 35 – 9 = 35 – 5 – 4 = 26 (тр.) – використали троянд, ніж гербер.

Вираз:    5 • 7 – 9

Відповідь: на 26 троянд більше.

Завдання 5 Складена задача на знаходження зменшуваного

Після того як Максимко 4 дні читав по 5 сторінок, йому за­лишилося прочитати ще 42 сторінки книжки. Скільки всьо­го сторінок в книжці?

Було

Читав

Залишилось

?

4 дні по 5 сторінок

42 сторінки

Короткий запис

Було — ?

Читав — ? стор., 4 дні по 5 сторінок

Залишилось — 42 сторінки

План розв’язування

1) Скільки сторінок прочитав Максимко?

2) Скільки сторінок було в книжці?

42 + 5 • 4 = 62 (стор.)          Відповідь: 62 сторінки

Завдання 6 Проста задача на кратне порівняння

Відрізок АВ має довжину 36 см, а відрізок CD — 4 см. У скільки разів відрізок CD коротший (менше сантиметрів) від відрізка АВ?

Короткий запис

АВ — 36 см

CD — 4 см, у ? разів менше

Схема

Розв’язання

36 : 4 = 9 (разів)         Відповідь: у 9 разів.

 

Сторінка 16

Завдання 1  Таблиця множення числа 5

Множник

5

5

5

5

5

5

5

5

Множник

6

2

7

3

8

4

9

5

Добуток

30

10

35

15

40

20

45

25

Завдання 2

5 • (15 : 3) = 5 • 5 = 25

5 • (28 : 4) = 5 • 7 = 35

(41 – 36) • 6 = (41 – 31 – 5) • 6 = 5 • 6 = 30

5 • (24 : 3) = 5 •  8 = 40

5 • (83 – 74) = 5 • (83 – 73 – 1) = 5 • 9 = 45

(54 – 49) • 4 = (54 – 44 – 5) • 4 = 5 • 4 = 10

Завдання 3  Складена задача на зменшення на деяке число

У саду росло 5 груш, яблунь — у 4 рази більше, ніж груш, а вишень — на 18 менше, ніж груш і яблунь разом. Скіль­ки вишень росло в саду?

Короткий запис

Груші — 5 дерев

Яблуні — ?, у 4 рази більше

Всього (Груші і яблуні) — ?

Вишні — ?, на 18 дерев менше, ніж груш і яблунь разом

План розв’язування

1) Скільки яблунь росло?

2) Скільки всього груш і яблунь росло?

3) Скільки вишень росло в саду?

1) 5 • 4 = 20 (ябл.) – яблунь росло.

2) 5 + 20 = 25 (д.) – всього груш і яблунь росло.

2) 25 – 18 = 25 – 15 – 3 = 7 (в.) – вишень росло в саду.

Відповідь: у саду росло 7 вишень.

Завдання 4

5 • 4 – 3 = 20 – 3 = 17

4 • 6 : 3 = 24 : 3 = 8

36 : 4 : 3 = 9 : 3 = 3

5 • 7 + 5 = 35 + 5 = 40  або 5 + 7 • 5 = 5 + 35 = 40

Завдання 5 Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням

52 – 36 = 12 + (40 – 36) = 16   

70 – 43 = 20 + (50 – 43) = 27

91 – 54 = 31 + (60 – 54) = 37

16 + 36 = 52        27 + 43 = 70           37 + 54 = 91

52 – 16 = 32        70 – 27 = 43            91 – 37 = 36

 

Сторінка 17

Завдання 1

Збільшити у 5 разів – помножити на число 5, збільшити на 5 – додати число 5.

Множник

1

2

3

4

5

Доданок

15

26

37

48

59

Множник

5

5

5

5

5

Доданок

5

5

5

5

5

Добуток

5

10

15

20

25

Сума

20

21

42

53

64

Завдання 2 Обернені задачі

Проста задача на знаходження від’ємника

Для зимового дитячого табору придбали 100 пар ковза­нів. Коли ковзани роздали дітям молодшої групи, зали­шилося ще 57 пар. Скільки пар ковзанів роздали дітям молодшої групи?

Було

Роздали

Залишилось

100 пар

?

57 пар

Короткий запис

Було (придбали) — 100 пар

Роздали — ?

Залишилось — 57 пар

Розв’язання

100 – 57 = 40 + (60 – 57) = 43 (п.)         Відповідь: 43 пари.

• Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли дітям молодшої групи роздали 43 пари ковзанів, зали­шилося ще 57 пар. Скільки пар ковзанів придбали для зимового дитячого табору?

Було

Роздали

Залишилось

?

43 пари

57 пар

Короткий запис

Було (придбали) — ?

Роздали — 43 пари

Залишилось — 57 пар

Розв’язання

57 + 43 = 90 + 10 = 100 (п.)         Відповідь: 100 пар.

• Проста задача на віднімання

Для зимового дитячого табору придбали 100 пар ковза­нів. Дітям молодшої групи роздали 43 пари. Скільки пар ковзанів залишилося?

Було

Роздали

Залишилось

100 пар

43 пари

?

Короткий запис

Було (придбали) — 100 пар

Роздали — 43 пари

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

100 – 43 = 50 + (50 – 43) =57 (п.)         Відповідь: 57 пар.

Завдання 3 Одиниці вимірювання

8 м + 6 дм = 80 дм + 6 дм = 86 дм

4 дм – 4 см = 40 см – 4 см = 36 см

1 м – 5 дм = 10 дм – 5 дм = 5 дм

7 дм – 15 см = 70 см – 15 см = 55 см

4 м – 23 дм = 40 дм – 23 дм = 17 дм

1 м – 5 см = 100 см – 5 см = 95 см

Завдання 4

Сума більша від першого доданка на 6. Чому дорівнює другий доданок?

Сума = Перший доданок + Другий Доданок     Відповідь: 6

 

Сторінка 18

Завдання 1

50 – 5 • 3 = 50 – 15 = 30 + (20 – 15) = 35 (О)

(72 – 40) : 4 = 32 : 4 = 8 (У)

5 • 7 + 16 = 35 + 16 = 40 + 11 = 51 (К)

24 : 3 : 4 = 8 : 4 = 2 (С)

(21 – 18) • 6 = (21 – 11 – 7) • 6 = 3 • 6 = 18 (Н)

Значення виразів у порядку зменшення: 51, 35, 18, 8, 2

Слово: КОНУС

Завдання 2

1 м – 2 дм < 1 м – 2 см

1 м – 2 дм = 10 дм – 2 дм = 8 дм = 80 см

1 м – 2 см = 100 см – 2 см = 98 см

80 см < 98 см

1 м – 5 дм = 25 см + 25 см

1 м – 5 дм = 10 дм – 5 дм = 5 дм

25 см + 25 см = 40 см + 10 см = 50 см = 5 дм

5 дм = 5 дм

Завдання 3

Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли Сашко прочитав 18 сторінок книжки, йому залиши­лось прочитати ще 14 сторінок. Скільки всього сторінок у книжці?

Короткий запис

Було — ?

Прочитав — 18 сторінок

Залишилось — 14 сторінок

18 + 14 = 20 + 12 = 32 (стор.)

Відповідь: 32 сторінки.

• Проста задача на знаходження від’ємника

У книжці було 32 сторінки. Коли Сашко прочитав декілька сторінок, йому залишилося ще прочитати 14 сторінок. Скільки сторінок прочитав хлопчик?

Короткий запис

Було — 32 сторінки

Прочитав — ?

Залишилось — 14 сторінок

32 – 14 = 32 – 12 – 2 = 18 (стор.)

Відповідь: 18 сторінок.

Завдання 4

5 • 1 + 7 = 5 + 7 = 12

5 • 3 + 7 = 15 + 7 = 15 + 5 + 2 = 22

5 • 5 + 7 = 25 + 7 = 25 + 5 + 2 = 32

5 • 7 + 7 = 35 + 7 = 35 + 5 + 2 = 42

5 • 8 + 7 = 40 + 7 = 47

5 • 9 + 7 = 45 + 7 = 45 + 5 + 2 = 52

5 • 0 + 7 = 0 + 7 = 7

Завдання 5 

Добуток двох чисел більший від одного з них у З рази, а від іншого — у 5 разів. Знайди добуток цих чисел.

Міркуємо так. Треба знайти добуток, який ділиться на 3 і на 5, маємо число 15, бо 15 : 3 = 5, 15 : 5 = 3.

Відповідь: 15

 

Сторінка 19

Завдання 1

5 • 4 – 8 = 20 0 8 = 12 (С)

4 • 9 + 7 = 36 + 7 = 36 + 4 + 3 = 43 (Х)

40 – 5 • 5 = 40 – 25 = 40 – 20 – 5 = 15 (Р)  

62 – 5 • 8 = 62 – 40 = 22 (Е)

36 : (13 – 9) = 36 : 4 = 9 (О)

24 : (11 – 8) = 24 : 3 = 8 (Н)

Значення виразів у порядку зменшення: 43, 22, 15, 12, 9, 8

Слово: ХЕРСОН

Завдання 2

40 : 5 + 7 = 8 + 7 = 15

(30 – 15) : 5 = 15 : 5 = 3

(37 + 8) : 5 = (37 + 3 + 5) : 5 = 45 : 5 = 9

35 : 5 – 7 = 7 – 7 = 0

Завдання 3 Обернені задачі

Проста задача на віднімання

У рулоні було 30 м тканини. На подушки відрізали 9 м. Скільки метрів тканини залишилося?

Короткий запис

Було — 30 м

Відрізали — 9 м

Залишилося — ?

30 – 9 = 21 (м)

Відповідь: 21 метр.

• Проста задача на знаходження зменшуваного

Після того, як з рулону відрізали 9 м тканини на подушки, у ньому ще залишилося 21 м.  Скільки метрів тканини було в рулоні спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Відрізали — 9 м

Залишилося — 21 м

21 + 9 = 30 (м)

Відповідь: 30 метрів.

Проста задача на знаходження від’ємника

У рулоні було 30 м тканини. Після того, як відрізали на подушки, в рулоні залишилося ще 21 м. Скільки метрів тканини відрізали на подушки?

Короткий запис

Було — 30 м

Відрізали — ?

Залишилося — 21 м

30 – 21 = 9 (м)

Відповідь: 9 метрів.

Завдання 4 

Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює 2 см, а довжина у 5 разів більша.

2 • 5 = 10 (см) – довжина прямокутника. Треба побудувати прямокутник довжиною 10 см і шириною 2 см.

Периметр цього прямокутника

2 • 2 + 10 • 2 = 4 + 20 = 24 (см)

 

Сторінка 20

Завдання 1

45 : 5 + 36 = 9 + 36 = 36 + 4 + 5 = 45

20 : 5 + 57 = 4 + 57 = 57 + 3 + 1 = 61

35 : 5 + 69 = 7 + 69 = 69 + 1 + 6 = 76

(80 – 55) : 5 = 25 : 5 = 5

(24 + 16) : 5 = 40 : 5 = 8

(95 – 65) : 5 = 30 : 5 = 6

Завдання 2 Ознайомлення з частинами

Замальовано частин

1

1

1

1

Всього частин

3

5

8

4

Завдання 3 Складена задача на різницеве порівняння

Олесі 5 років, її мама у 6 разів старша. На скільки років мама старша за Олесю?

Короткий запис

Олеся — 5 років

Мама — ?, у 6 разів більше; на ? років більше

Вираз   5 • 6 – 5

Короткий запис №1

Олеся — 5 років

Мама — ?, у 6 разів більше

Короткий запис №2

Олеся — 5 років

Мама — 30 років, на ? років більше

План розв’язування

1) Скільки років мамі?

2) На скільки років мама старша за Олесю?

Розв’язання

1) 5 • 6 = 30 (р.) – років мамі.

2) 30 – 5 = 25 (р.) – на стільки років мама старша за Олесю.

2 спосіб

Якщо Олесі 5 років, а мамі у 6 разів більше, це означає, що на вік Олесі припадає 1 частина, а на вік мами 6 таких частин, тоді різниця у віці — це 5 разів по 5 років, тому

5 • 5 = 25 (р.) – на стільки років мама старша за Олесю.

Відповідь: мама старша за Олесю на 25 років.

Завдання 4  Складена задача на кратне порівняння

Маса гусака 4 кг, а поросятка — на 28 кг більша. У скільки разів маса гусака менша, ніж маса поросятка?

Короткий запис

Гусак — 4 кг; у ? разів менше

Поросятко — ?, на 28 кг більше

Вираз     (4 + 28) : 4

Короткий запис №1

Гусак — 4 кг

Поросятко — ?, на 28 кг більше

Короткий запис №2

Гусак — 4 кг, у ? разів менше

Поросятко — 32 кг

План розв’язування

1) Яка маса поросятка?

2) У скільки разів маса гусака менша, ніж маса поросятка?

Розв’язання

1) 4 + 28 = 28 + 2 + 2 = 32 (кг) – маса поросятка.

2) 32 : 4 = 8 (разів) – у стільки разів менша маса гусака, ніж маса поросятка.

Відповідь: у 3 рази менша маса гусака, ніж маса поросятка.

Завдання 5 Знайди периметр многокутника

Міркуємо так. Пересунувши сторони, отримуємо квадрат, тому 5 дм • 4 = 20 дм.

Відповідь: 20 дм.

 

Сторінка 21

Завдання 1

40 : 5 + 8 = 8 + 8 = 16

25 : 5 + 8 = 5 + 8 = 13

35 : 5 + 8 = 7 + 8 = 15

20 : 5 + 8 = 4 + 8 = 12

30 : 5 + 8 = 6 + 8 = 14

4 • 7 + 7 = 28 + 7 = 28 + 2 + 5 = 35

4 • 4 – 8 = 16 – 8 = 8

4 • 9 + 6 = 36 + 6 = 36 + 4 + 2 = 42

4 • 6 – 6 = 24 – 6 = 24 – 4 – 2 = 18

4 • 8 – 7 = 32 – 7 = 22 + (10 – 7) = 25

Завдання 2

Виміряй довжину відрізка (12 см) й обчисли довжину його трети­ни. Перевір вимірюванням.

12 : 3 = 4 (см)       Відповідь: 4 см

Завдання 3 Задача на знаходження частини числа

У книжці 40 сторінок. Андрійко вже прочитав п'яту части­ну книжки. Скільки сторінок прочитав Андрійко?

Короткий запис

Було — 40 сторінок

Прочитав — ?, 1/5 від було

40 : 5 = 8 (стор.)              Відповідь: 8 сторінок.

Завдання 4  Складена задача на знаходження невідомого доданку (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

За три дні в кіоску продали 50 кг моркви. Першого дня продали 27 кг моркви, а другого – у 3 рази менше. Скільки кілограмів моркви продали третього дня?

І день

ІІ день

ІІІ день

Всього

27 кг

у 3 рази менше, ніж І

?

100 кг

1 спосіб

Короткий запис

І день — 27 кг

ІІ день — ?, у 3 рази менше, ніж І дня

Всього (І і ІІ день) — ?

ІІІ день — ?

Всього — 50 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів моркви продали ІІ дня?

2) Скільки всього кілограмів моркви продали за перших два дні разом?

3) Скільки кілограмів моркви продали третього дня?

1) 27 : 3 = 9 (кг) – ІІ дня.

2) 27 + 9 = 27 + 3 + 6 = 36 (кг) – за перших

 два дні разом.

3) 50 – 36 = 10 + (40 – 36) = 14 (кг) – ІІІ дня.

2 спосіб

Короткий запис

І день — 27 кг

ІІ день — ?, у 3 рази менше, ніж І дня

ІІІ день — ?

Всього — 50 кг

1) 27 : 3 = 9 (кг) – ІІ дня.

3) 50 – 27 – 9 = 14 (кг) – ІІІ дня.

Відповідь: третього дня продали 14 кг моркви.

Завдання 5

15 : 5 = 3 = 12 : 4     40 : 5 = 8 = 16 : 2    35 : 5 = 7 = 28 : 4

 

Сторінка 22

Завдання 1

4 • 6 : (32 – 29) = 8

1) 32 – 29 = 2 + (30 – 29) = 3

2) 4 • 6 = 24

3) 24 : 3 = 8

5 • 7 – 3 • 9 = 8

1) 5 • 7 = 35

2) 3 • 9 = 27

3) 35 – 27 = 5 + (30 – 27) =8

30 : 5 + 45 : 5 = 15

1) 30 : 5 = 6

2) 45 : 5 = 9

3) 6 + 9 = 15

27 + 3 • 8 : 4 = 33

1) 3 • 8 = 24

2) 24 : 4 = 6

3) 27 + 6 = 27 + 3 + 3 = 33

Завдання 2

Якщо а = 4, то 24 : а + 27 = 24 : 4 + 27 = 6 + 27 = 27 + 3 + 3 = 33

Якщо а = 6, то 24 : а + 27 = 24 : 6 + 27 = 4 + 27 = 27 + 3 + 1 = 31

Завдання 3 Складена задача на різницеве порівняння частин

Марічка і Христинка сплели собі віночки, у яких було по 24 квітки. У віночку і\/1арічки ромашки становили четверту частину всіх квіток, а у віночку Христинки — третю ча­стину. Хто використав для віночка більше ромашок? На скільки більше?

Короткий запис

Марічка — ?, 1/4 від 24 квіток

Христинка — ?, 1/3 від 24 квіток; на ? квіток більше

План розв’язування

1) Скільки ромашок у віночку Марічки?

2) Скільки ромашок у віночку Христинки?

3) Хто використав для віночка більше ромашок? На скільки більше?

1) 24 : 4 = 6 (р.) – ромашок у Марічки.

2) 24 : 3 = 8 (р.) – ромашок у Христинки.

3) 8 > 6 Христинка використала більше ромашок

8 – 6 = 2 (р.)

Відповідь: на 2 ромашки більше у Христинки.

Завдання 4 

12 : 4 < 20 : 4

де менше ділене, там менша частка

30 : 5 < 40 : 5

де менше ділене, там менша частка

2 • 8 > 9 + 6

16 > 15

18 : 2 > 18 : 3

де менший дільник, там більша частка

24 : 4 = 18 : 3

6 = 6

5 • 6 < 40 – 8

30 < 32

Завдання 5 «Магічні» квадрати

15

50

25

11

21

7

37

16

31

40

30

20

9

13

17

22

28

34

35

10

45

19

5

15

25

40

19

50 + 30 + 10 = 90 – магічне число

90 – 45 – 10 = 35

90 – 30 – 35 = 25

90 – 50 – 25 = 15

90 – 35 – 15 = 40

90 – 40 – 30 = 20

11 + 13 + 15 = 39 – магічне число

39 – 11 – 21 = 7

39 – 21 – 13 = 5

39 – 15 – 5 = 19

39 – 19 – 11 = 9

39 – 9 – 13 = 17

25 + 28 + 31 = 84 – магічне число

84 – 40 – 25 = 19

84 – 40 – 28 = 16

84 – 31 – 16 = 37

84 – 25 – 37 = 22 

84 – 22 – 28 = 34

Сторінка 23

Завдання 1

а) 12, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 18        15 – «зайве» непарне число.

б) 45, 40, 36, 30, 25, 20, 15         36 – «зайве», бо не ділиться на 5

Завдання 2

6 + 6 + 6 + 6 < 6 • 5

6 • 4 < 6 • 5

6 • 7 – 6 – 6 > 6 • 2 + 6 + 6

6 • 5 > 6 • 4

6 • 3 + 6 + 6 > 6 • 4

6 • 5 > 6 • 4

6 • 2 + 6 • 3 = 6 • 5

6 • 5 = 6 • 5

Завдання 3

6 • 3 + 18 = 18 + 18 = 20 + 16 = 36

6 • (13 – 7) = 6 • 6 = 36

6 • 5 – 14 = 30 – 14 = 10 + (20 – 14) = 16

(6 • 4) : 3 = 24 : 3 = 8

Завдання 4

Тістечко коштує 6 грн. Скільки гривень коштують 4 таких тістечка?

Ціна

Кількість

Вартість

6 грн

4

?

6 • 4 = 24 (грн)

Відповідь: тістечка коштують 24 гривні.

Завдання 5  Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

У коробці було 6 пар білих шкарпеток, а кольорових — у З рази більше. Скільки всього пар шкарпеток було в коробці?

Білі

Кольорові

Всього

6 пар

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Білі — 6 пар

Кольорові — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Короткий запис №1

Білі — 6 пар

Кольорові — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Білі — 6 пар

Кольорові — 18 пар

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки пар кольорових шкарпеток було в коробці?

2) Скільки всього пар шкарпеток було в коробці?

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (п.) – пар кольорових шкарпеток було в коробці.

2) 6 + 18 = 18 + 2 + 4 = 24 (п.) – всього пар шкарпеток було в коробці було в букеті.

Вираз     6 + 6 • 3

2 спосіб

Міркуємо так. Якщо в білих шкарпеток 6 пар, а кольорових — у 3 рази більше, це також означає, що білих шкарпеток 1 частина, а кольорових – 3 таких частини, тоді разом 4  частин по 6 пар

6 • 4 = 24 (п.) – всього пар шкарпеток було в коробці.

Відповідь: у коробці було 24 пари шкарпеток.

Завдання 6

5 • 6 – 12 = 30 – 12 = 10 + (20 – 12) = 18

4 • 5 + 5 = 20 + 5 = 25

24 : 3 : 4= 8 : 4 = 2

36 : 4 + 3 = 9 + 3 = 12

Завдання 7

25 : 5 = 5    5 • 7 = 35   35 – 7 = 28    28 : 4 = 7    7 : 7 = 1

 

Сторінка 24

Завдання 1 Множення числа 6

1) 6 • 5 = 30    6 • 9 = 54     6 • 2 = 12      6 • 4 = 24

2) 6 • 8 = 48    6 • 6 = 36     6 • 3 = 18      6 • 7 = 42

Завдання 2  Рівняння   

15 + х = 35

х = 35 – 15

х = 20

15 + 20 = 35

35 = 35

х + 8 = 13

х = 13 – 8

х = 5

5 + 8 = 13

13 = 13

48 + х = 54

х = 54 – 48

х = 6

48 + 6 = 54

54 = 54

Завдання 3

Периметр квадрата становить 20 см. У прямокутнику ши­рина дорівнює довжині сторони квадрата, а довжина ста­новить 1 дм (10 см). Обчисли периметр прямокутника.

1) 20 : 4 = 5 (см) – довжина сторони квадрата (ширина прямокутника).

2) Р = 10 • 2 + 5 • 2 = 30 (см)

Відповідь: периметр дорівнює 30 сантиметрів.

Завдання 4  Складена задача на знаходження невідомого доданку (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування

У магазин завезли 1 ц (100 кг) хлібних виробів. Серед них було 9 буханок житньо-пше­ничного хліба, по 2 кг кожна, 52 кг пше­ничного, а решта — житній. Скільки кіло­грамів житнього хліба завезли в магазин?

Житньо-пшеничний

Пшеничний

Житній

Всього

9 буханок по 2 кг

52 кг

?

100 кг

1 спосіб

Короткий запис

Житньо-пшеничний — ? кг, 9 буханок по 2 кг

Пшеничний — 52 кг

Всього (Житньо-пшеничний і пшеничний) — ?

Житній — ?

Всього — 100 кг

1) 2 • 9 = 18 (кг) – житньо-пшеничний.

2) 18 + 52 = 60 + 10 = 70 (кг) – житньо-пшеничний і пшеничний разом.

3) 100 – 70 = 30 (кг) – житній.

4 спосіб

Короткий запис

Житньо-пшеничний — ? кг, 9 буханок по 2 кг

Пшеничний — 52 кг

Житній — ?

Всього — 100 кг

1) 2 • 9 = 18 (кг) – житньо-пшеничний.

3) 100 – 18 – 52 = 30 (кг) – житній.

2 спосіб

Спочатку дізнаємося скільки привезли пшеничного і житнього, а потім серед них житнього, тоді

Короткий запис

Житній — ?

Пшеничний — 52 кг

Всього (Житній і пшеничний) — ?

Житньо-пшеничний — ? кг, 9 буханок по 2 кг

Всього — 100 кг

1) 2 • 9 = 18 (кг) – житньо-пшеничний.

2) 100 – 18 = 80 + (20 – 18) = 82 (кг) – житній і пшеничний разом.

3) 82 – 52 = 30 (кг) – житній.

3 спосіб

Спочатку дізнаємося скільки привезли  житньо-пшеничного і житнього, а потім серед них житнього, тоді

Короткий запис

Житній — ?

Житньо-пшеничний — ? кг, 9 буханок по 2 кг

Всього (Житній і пшеничний) — ?

Пшеничний — 52 кг

Всього — 100 кг

1) 100 – 52 = 40 + (60 – 52) = 48 (кг) – житньо-пшеничний і житній.

2) 2 • 9 = 18 (кг) – житньо-пшеничний.

3) 48 – 18 = 30 (кг) – житній.

Відповідь: у магазин завезли 30 кг житнього хліба.

Інші завдання дивись тут...