Інші завдання дивись тут...

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

Сторінка 4

Вправа 1  Знак м’якшення

листоноша        учителька

продавець         режисер

Вправа 2 Буква ґ

Аґрус, ґанок, ґрунт, ґирлиґа, ґедзь, ґава, ґудзик, ґречно, дзиґа, ґрати, ґринджолята, ґніт, ґуля, ґазда, ґелґотати.

 

Сторінка 5

Вправа 3 

Ґазда підгортав ґрунт біля аґрусу.

� Дзиґа звукова схема  [— ●́ | — ●] звуковий розбір слова [дз и ґ а]

Вправа 4

Джміль, джемом, ґедзь, дзвінка, ґедзь, джем, джміль, дзижчав.

 

Сторінка 6

Вправа 5 Перенос слів

За-в'яже, зав'-яже, зав'я-же;

зі-м'яти, зім'-яти; зім'я-ти;

со-лов'їні, соло-в'їні; солов'-їні, солов'ї-ні;

го-луб'ята, голу-б'ята, голуб'-ята, голуб'я-та.

Вправа 6 Подовжений приголосний звук

л

а

т

а

т

т

я

 

 

 

 

 

 

 

в

а

р

е

н

н

я

з

м

а

г

а

н

н

я

 

 

 

 

 

м

о

в

л

е

н

н

я

н

а

с

е

л

е

н

н

я

 

 

 

м

а

л

ю

в

а

н

н

я

л

а

с

т

о

в

и

н

н

я

 

п

і

д

в

і

к

о

н

н

я

Вправа 7

Бадилля, цибуля, хвалитися, узлісся, багаття, Вітя, підборіддя, господиня, вітання, подяка.

 

Сторінка 7

Вправа 8 Алфавітна послідовність

Боровик, лисичка, маслюк, мухомор, печериця, підберезник, опеньок.

[б о р о в и к], [л и с и ч к а], [м а с л' у к], [м у х о м о р], [п е ч е р и ц' а], [п′ і д б е р е з н и к], [о п е н' о к]

Вправа 9

Агроном, вулик, крейда, лічилка, мишка, огірок.

Завдання від Чомучки. Амфора.

Вправа 10

цибуля

ножиці

патисон

пенал

Сторінка 8

Вправа 11

кекс

черпак

тарілка

коровай

Вправа 12 Багатозначні слова

І лікарю, й швачці добре відомі, побачиш і в лісі, і в кожному домі.

Голка

Тезко мій збудує дім — я дам воду в домі тім.

Кран

Друг мій воду набирає, я у вирій відлітаю.

Ключ

Тезки ми — мій друг і я. Відгадай: хто він, хто я?

Схожий він на апельсин і на небі лиш один.

Нас же в батька кільканадцять, я й брати — всього дванадцять.

Місяць

Сторінка 9

Вправа 13 Тлумачний словничок

На парті лежала нова ручка. В Оленки тендітна ручка. Ручка на дверях поламалась.

Вправа 14

Фарбувала осінь – переносне значення.

Пряме значення

Учень носить портфель.

Переносне значеня

Вітер носить хмари по небу.

Вправа 15  Слова-синоніми

Чудовий —> прекрасний —> гарний

Яскравий —> блискучий —> осяйний

Досягнення —> успіх —> перемога 

 

Сторінка 10

Вправа 16

Пряме значення

Високо летить жайворонок.

Переносне значення

Літечко летить до нас.

Вправа 17

На столі лежало соковите червоне яблуко.

Щічки у дівчинки були рум’яними.

На сході небо стало рожевим.

Ліс восени стає багряним.

Вправа 18  Слова-антоніми

Куций — довгі, уночі — вдень.

Іде — зупиниться, гомонить — мовчить.

 

Сторінка 11

Вправа 19  Форми іменника мама

Мам[и], мам[а], мам[у], мам[и].

Завдання від Чомучки. Відгадка: закінчення.

Вправа 20  Будова слова

Де лелека гніздо в'є, там верб[а] у пригоді стає.

Як мітла із верб[и] — чисте подвір'я і стежки.

Така правда, як на верб[і] груші.

 

Сторінка 12

Вправа 21 Позначили закінчення і основу

У дібров[і] — дуб[и].

Під дуб[ами] — гриб[и].

Трав[а] — між гриб[ами].

Хмарк[и] — над дуб[ами].

Завдання від Чомучки. Зайві слова не є спільнокореневими словами

«зайве» слово малювати.

«зайве» слово гора.

 

Сторінка 13  КВЕСТ

Вправа 1  Ребус

1) ХатЛа Т          ХАЛАТ[]

2) Коло  Д  А      КОЛОД[А]

3) Л Гітара К      ЛІТАК[]

Вправа 2 Позначили корінь та основу

1)    У слові білка основа білк-, закінчення –а (змінимо білки, білкою), корінь білк- (підберемо спільнокореневі білченя, білочка), суфікс –к-.

2)    У слові лісок основа лісок, нульове закінчення (змінимо ліском, ліску), корінь ліс- (підберемо спільнокореневі ліс, лісовий, лісочок, лісник), суфікс –ок.

3)    У слові дерево основа дерев, закінчення -о (змінимо дерева, деревом), корінь дерев- (підберемо спільнокореневі деревце, деревний, дерев’яний).

 

Сторінка 14 

Вправа 22  Позначили закінчення і основу

Вправа 23 Позначили корінь

, ,

, ,

 

Сторінка 15

Вправа 24  Позначили корінь

,

,

,

Завдання від Чомучки. Корінь мій — у слові дзвінко. Суфікс — у слові синочок. Закінчення нульове.

Вправа 25 Позначили корінь 

, ,

, ,

Інші завдання дивись тут...