Інші завдання дивись тут...

Префікси, співзвучні з прийменниками

Вправа 181.

Нові слова за допомогою префіксів: заїхав, доїхав, з'їхав .

Сполу­чення слів за допомогою прийменників: за партою, до парти, з парти.

 

Вправа 182. Тема тексту: розповідь про те, як слон допоміг чоловікові проїхати по дорозі.

Виділили префікси: побачив, загородила, нахиляти, набік, загороджувала, поклав, зійшов, проїхав, вийшов.

Прийменники: на, зі.

Синоніми: деревина, колода, брус, балка, кроква.

 

Вправа 183. Прийменники пишуть окремо від інших слів: добігли до (чого?) річки, з'їхали з (чого?) гірки, примостили при (чому?) вікні, довчити до (коли?) вечора, зашуміло за (чим?) тином, ускочити у (що?) воду, відплив від (чого?) причалу.

• Добігли (дієслово) до (прийменник) річки (іменник); з'їхали (дієслово) з (прийменник) гірки (іменник); примостили (дієслово) при (прийменник) вікні (іменник); довчити (дієслово) до (прийменник) вечора (іменник); зашуміло (дієслово) за (прийменник) тином (іменник); ускочити (дієслово) у (прийменник) воду (іменник); відплив (дієслово) від (прийменник) причалу (іменник).

• Добігли до (нашої) річки, з'їхали з (малої) гірки, примостили при (відкритому) вікні, довчити до (завтрашнього) вечора, зашуміло за (сусідським) тином, ускочити у (холодну) воду, відплив від (нашого) причалу.

 

Вправа 184. Ми навипередки добігли до річки. Діти на санчатах з'їхали з гірки. Квітучий вазон примостили при вікні. Я наполегливо намагалась довчити до вечора вірш.

Раптом щось зашуміло за тином. На річці Василько з розбігу ускочив у воду. Моторний човен швидко відплив від причалу.

 

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами

Вправа 185. Прадавній – давній, побіля – біля, розкинув – кинув.

• Поділ слова на склади для переносу: роз-кинув, ро – зкинув, розки – нув.

• Нові сполучення слів: могутній володар, могутній богатир, могутній стовбур, могутній напір, могутній натиск, могутній вплив, могутній цар, могутній силач, могутній ворог.

.

Вправа 186. Префікси роз-, без-.

Розбити, розв'язати, розкласти, рознести, розробив, розмалював.

Безсердечний, безхмарний, безкрайній, безрадісний, безстрашний, безвідповідальний.

 

Вправа 187. Розтанув, безхмарним, безвітряно, безлисту, розгойдав, розповідь, розправив, розгойдав.

• Поділ на склади для переносу: роз-та-нув, без-хмар-ним, без-віт-ря-но, без-лис-ту, роз-гой-дав, роз-по-відь, роз-пра-вив, роз-гой-дав.

Відмінність прийменників від префіксів.

Виділили префікси: розтанув, безхмарним, безвітряно, безлисту, розгойдав, розправив, розгойдав.

Прийменники (пишуть окремо з іншими словами): на, з-під, про.

 

Вправа 188. Сумний – безрадісний, широ­кий – безкрайній, тихий – безшумний, жорстокий – безжальний, лихий – безсовісний, дорогий – безцінний, пустинний – безлюдний, сухий – безводний.

 

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня

Вправа 189. Префікс роз-.

Хоч без-кри-лий, а літаю. Хоч без-ро-тий, а гуду. Хоч без-ру-кий, а зриваю з гілля фрукти у саду.

Відгадка: вітер.

 

Вправа 190.

Від/даль (префікс від-, корінь -даль),

без/захис/н/ий (префікс без-, корінь –захис-, суфікс –н-, закінчення -ий),

без/зуб/ий (префікс без-, корінь –зуб-, закінчення -ий),

без/закон/н/ий (префікс без-, корінь –закон-, суфікс –н-, закінченняя –ий),

від/­дан/ий (префікс від-, корінь –дан-, закінчення –ий),

від/дих (префікс від-, корінь –дих),

від/дяк/а (префікс від-, корінь –дяк-, закінчення –а).

Букви, що позначають приголосні звуки, якими закінчується в цих словах префікс і якими починається корінь: віддаль, беззахисний, беззубий, беззаконний, відданий, віддих, віддяка.

 

Вправа 191. Тема тексту: опис деснянських лук.

Наддеснянські – букв 13, звуків 11 [н а д: е с н' а н с' к ´ і ], віддавна – букв 8, звуків 7 [в ´ і д: а в н а], віддих – букв 6, звуків 5 [в ´ і д: и х], віддаль – букв 7, звуків 5 [в ´ і д: а л'], віддячує – букв 8, звуків 8 [в ´ і д': а ч у й е], роззуваю – букв 8, звуків 8 [р о з: у в а й у].

Будова слова

Пояснення

над/десн/ян/ськ[і]   (префікс над-, корінь –десн-, суфікс –ан-, -ськ-, закінчення -і)

У слові наддеснянські закінчення –і, основа наддеснянськ (змінимо прикметник наддеснянський,  наддеснянська). Корінь десн (підберемо спільнокореневі Десна, деснянський). Префікс над-, суфікси –ян-, -ськ-

від/давн/а (префікс від-, корінь –давн-, суфікс –а)

У слові віддавна нема закінчення (відколи?, прислівник – незмінювана частина мови, основа віддавна. Корінь -давн- (підберемо спільнокореневі давнина, давній). Префікс від-, суфікс –а.

від/дих[] (префікс від-, корінь –дих-, закінчення нульове)

У слові віддих закінчення нульове, основа віддих (змінимо іменник віддихові, віддихами). Корінь –дих (підберемо спільнокореневе дихання, дихати). Префікс від-.

від/даль[] (префікс від-, корінь –даль-, закінчення нульове)

У слові віддаль закінчення нульове, основа віддаль (змінимо іменник віддалі, віддаллю). Корінь –даль (підберемо спільнокореневі далеко, далина). Префікс від-.

від/дячу[є] (префікс від-, корінь –дяч-, особове закінчення –а)

У дієслові віддячує особове закінчення –є, основа віддячу-. Корінь –дяч- (підберемо спільнокореневі подяка, віддяка). Префікс від-, суфікс –у-.

Роз/зу/ва[ю] (префікс від-, корінь –давн-, закінчення –а)

У дієслові роззуває особове закінчення –ю, основа роззува-. Корінь –зу- (підберемо спільнокореневі взуття, роззутий, взувати). Префікс роз-, суфікс –ва-.

 

Вправа 192. Головні члени речення та другорядні члени речення.

Учні швидко вишикувалися в ряд на віддалі витягнутої руки.

___..............=========…………………………………………………

Беззахисний котик жалібно дивився на перехожих.

…………………_____..............======…………………….

Діти народжуються беззубими.

____=========……………….

За беззаконні вчинки злочинців суворо карають.

…………………….______=======……………………….

Мій собака є відданим другом.  

……______==……………………….

На зеленій галявині ми зупинились на віддих.

…………………………….___=======………………

Не за віддяку допоміг мені найкращий друг. 

………………….======………………………_____

Інші завдання дивись тут...