Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021 

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання. Частина 2. Савченко О., Красуцька І."

Сторінка 13 Українська народна обрядова пісня «Як ще не було початку світа»

Давня українська пісня і зображення сучасної витинанки поєднані тематикою: вони по-своєму відображають дерево життя

� Написали, про яке дерево розповідається у стародавній пісні… Які пташки радилися… Який світ хотіли поставити…  

� Ознаки (прикметники) вжито до слів: широке море, зелений явір, дрібний пісок, свята землиця, ясний місяць, рум’яна зоря.

Вони передають шанобливе і тремтливе ставлення людей до сил природи

 

Сторінка 15 Міф стародавніх єгиптян «Створення світу»  

� Розказали, які здогадки про походження світу описано в староєгипетських  міфах…

� Власні назви є в тексті: Всесвіт, Нун, Нуна, Сонце, Ра, Всесвіт, Всесвіті, Гоготун, Сонця.

Власні назви означають імена божественних істот, їх пишемо з великої букви.

� Стародавні єгиптяни вважали творцем світу бога-Сонця, або ще його називали  богом Ра.  

� Нові слова поповнили словник: хаос (безлад), лотос (рослина, схожа на латаття), Ра, Гоготун (божественні істоти).

� Єгипетські міфи допомогли дізнатися про те, як стародавні єгиптяни пояснювали походження світу, вони також мали своїх богів.

 

Сторінка 19 Давньогрецький міф «Дедал та Ікар»

Прочитали давньогрецький міф «Пандора»…

Прочитали давньогрецький міф «Арахна»…

Потім Дедалі прив'язав крила синові й довго вчив його літати. А  наступного дня, щойно ясне сонце виринуло з далеких глибин океану, вони знялись у безхмарну блакить.

� Дедал був нащадком царського роду, майстром різьблення і будівничим, жив у Афінах.

Він опинився на острові Крит, коли його учень, небіж Талос, спіткнувся і впав з висоти, тоді афінський люд несправедливо звинуватив та засудив митця до вигнання.

Я уявляю славетного будівничого дужим, вдумливим, старанним.

Митець почувався рабом, бо цар Мінос не хотів його відпустити на батьківщину, він не був вільним.

Дедал зробив відкриття, що подібно птахові він зможе покинути володіння царя Міноса.

� Ікар загинув, бо так захопився польотом, що занадто високо піднявся над землею, від сонячного тепла віск розтопився, без пір'я він стрілою впав на землю і розбився.

Люди зберегли пам'ять про нього: острів, біля якого загинув Ікар, назвали  Ікарія, а море довкола і досі звуть Ікарійським. 

� Роздивись. На ілюстрації до міфу художниця зобразила епізод загибелі Ікара «Пекуче сонячне промін­ня розтопило віск, пір'я посипалося додолу, і марно тепер юнак махав уже безкрилими руками».

Я намалював би епізод, як Дедалі майструє крила.

� Позмагайся. Слово Крит зустрічається два рази, Ікар – шість разів.

� Обговорили, хто з героїв давньогрецького міфу подобається більше… Тема і головна думка міфу... План…

� Займи позицію.

Мені подобається Ікар, тому що він був мрійливий, шукав власну дорогу, став символом мрії людей про крила.

Мені не подобається Ікар, бо був неслухняним, ослухався батька, забув засторогу, що привело до його загибелі та принесло горе батькові.  

� Будьте дослідниками.

Про мрію людини літати, немов птах, йдеться у творі «Маленький принц».

 

Сторінка 20

Читати слов'янський міф «Гнів Перуна» у переказі Сергія Плачинди…

 

� Пояснення незрозумілих слів шукаємо в тлумачному словниковіпраслов’ян (давніх слов’ян), Першоптах (первісна птиця), стримів (височів, здіймався), першочоловік (перший чоловік), уста (рот).

 

Сторінка 22

� Виписали, яким за уявленням слов'ян, було світове, або родинне, дерево:

«посеред … моря стояло велике дерево… На тому дереві була золота кора, перлова роса. Серед гіл­ля того дерева роїлися бджоли, у його корінні жили всілякі тварини, на гілках знайшли притулок птахи».

� Уявлення про світове яйце: з нього постав світ і боги («давнішим є уявлення … про світове яйце, з якого постав Всесвіт, або Бог — Творець, яко­му належить створити землю і все на ній... Недарем­но деякі слов'янські племена вважали яйце символом життя»).

У християн і зараз яйце є головним сим­волом Великоднього свята, що символізує відродження, безсмертя і воскресіння.

� У міфах праслов'ян про появу людей на Землі сказані дві версії: одна – постав з пенька («Першоптах… вдарив блискавкою в сухий пеньок,… з того пенька постало тіло першого чоловіка, а з вогню Птаха-Бога — безсмертна людська душа»), інша – був зліплений з глини («тіло першочоловіка зробив Бог із глини…, в уста вдихнув безсмертну душу»).

� Робота в парах. Поставили одне одному запитання до прочитаного.

Яким було світове дерево у віруваннях предків?

З чого за уявленнями праслов'ян постав Всесвіт?

Звідки взялися на землі люди?

� Поміркуйте разом. Відомості про духів слов'янської міфології цікаві тим, що допомагають зрозуміти характер народу, дізнатися, яким бачили світ наші предки.

На мою думку, людині потрібні знання про вірування далеких предків, щоб знати, як вони пояснювали та шанобливо ставилися до природи, розуміти традиції народу.

� Описали світове дерево нашого народу… Склали план…

 

Сторінка 24 Міфи «Дана й Лада» Ольги Бондарук

� Про богинь-жінок слов'янської міфо­логії дізналися те, що Дана – богиня води, а Лада – богиня весни, їх шанували наші предки.

Тема і головна думка, план до міфу про Дану…

Імена ще мала богиня Дана: Діванна, Дівонія, Діва, Зоря.

� Назви яких річок походять від імені богині Дани: Дон (тече в Росії), Дніпро (тече в Україні, Білорусії, Росії), Дністер (тече в в Україні та Молдові), Двіна (тече в Латвії, Білорусії, Росії), Дунай (тече в Німеччині, Австрії, Словаччині, Угорщині, Хорватії, Сербії, Болгарії, Румунії, Україні, Молдові).

� Свято богині Лади було для наших предків особли­во радісним, бо навесні наставало тепло і пробуджувалась природа, землеробський люд з ентузіазмом бралися до польових робіт, щоб потім мати гарний врожай.

Тема і головна думка, план до міфу про Ладу…

� Уявили, що герої слов'янських міфів потрапили в наш час, пофантазувай і створи сценарій мультфільму «Пригоди Лади й Дани в часи інтернету»…

 

Сторінка 25

МЕДІАВІКОНЦЕ: історія медіа – винайдення книгодрукування (1450 рік), кінематографія (28 грудня 1895 року), звукозапис (кінець 19 століття), радіо (початок 20 століття), телебачення (перша половина 20 століття), Інтернет (друга половина 20 століття), мобільний телефон (кінець 20 століття).

� Підготуйте мініпроєкт на тему «Як медіа змінюють світ».

Медіа дозволяють онлайн шукати інформацію для навчання, спілкуватися, розважатися.   

Інші завдання дивись тут...