Інші завдання дивись тут...

Варіант 22

МУРАШИНІ ВАННИ

 

Завдання 2
  Серпень. Гарячий полудень. На узліссі тиша. Назбиравши грибів, знаходжу джерело. Напився холодної, як із льодяної ополонки, води. Присів спочити . Переді мною — молодий розлогий дубок. За струмочком на пагорку, біля вікової сосни, видніється величезна шапка мурашника.

  Тихо. Здається, усе живе причаїлось, кудись поховалось, упало в глибокий сон. Раптом почулися якісь пронизливі звуки.

 

  Серпень (за словником). Гарячий (апостроф не пишемо) полудень. На узліссі (подовжений м’який приголосний звук) тиша. Назбиравши грибів, знаходжу (префікс з-) джерело (бо джере́л, за словником). Напився холодної, як із льодяної (знак м’якшення) ополонки, води. Присів спочити (префікс с-). Переді мною (особовий займенник в орудному відмінкові) — молодий розлогий (префікс роз-) дубок. За струмочком на пагорку, біля вікової сосни, видніється (бо видніються, І дієвідміна дієслова) величезна (бо ве́лич, вели́кий) шапка мурашника.

  Тихо. Здається (дієслово на -ться), усе живе причаїлось, кудись поховалось, упало в глибокий (бо гли́боко) сон. Раптом почулися якісь пронизливі звуки.

 

Завдання 3 Стиль

А Художній

Б Науковий

В Науково-популярний

 

Завдання 4 Речення розкриває почуття

задоволення ———> Нарешті процедури прийняті.

хвилювання ———> Думки роїлися в мене в голові.

здивування ———> Для чого птахам потрібні ці процедури?

 

Завдання 5 Прикметники для опису серпневого дня

Гарячий, сонний, спекотний

 

Завдання 6 Граматична основа (головні члени) речення «У лісі запанували спокій і тиша»

А Запанували у лісі

Б Спокій і тиша запанували

В Спокій у лісі

Міркуємо так

(Що?) спокій, тиша (що зробили?) запанували

У лісі запанували спокій і тиша

 

Завдання 7 Частини мови

прикметники ———> пронизливі, меткі, найкращі

прислівники ———> вниз, дивно, нечутно

числівники ———> друга, третя, п'ятнадцять

Міркуємо так

(Які?) пронизливі, меткі, найкращі – прикметники

(Куди?) вниз, (як?) дивно, (як?) нечутно – прислівники

(Котра по порядку?) друга, третя, (скільки?) п'ятнадцять – числівники

 

Завдання 8

Тетеруки, шпаки, горобці «купаються» в землі чи калюжах.

 

Завдання 9 Доведи, що птахи «воюють» з комахами-паразитами

Інші завдання дивись тут...