Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 5

Завдання 1. БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ ЛІСІВ 

   У лісі живе (бо жити) багато різних тварин. Зяблики, іволги, солов'ї (пишемо апостроф) наповнюють ліс своїм чудовим співом.

   Білки, розправивши пухнасті хвости, перестрибують з гілки на гілку. Сполоханий заєць (за словником) кидається навтіки. Ось майнула в кущах руда лисиця (бо лис). У траві зрідка (бо ріденько) прошелестить (бо шелест) їжак, проповзе вуж (бо вужі) чи гадюка.

   Потрібно оберігати (бо бережно) мурашок - санітарів лісу. (З журналу).

   У лісі живе багато різних тварин. Зяблики, іволги, солов'ї наповнюють ліс своїм чудовим співом.

   Білки, розправивши пухнасті хвости, перестрибують з гілки на гілку. Сполоханий заєць кидається навтіки. Ось майнула в кущах руда лисиця. У траві зрідка прошелестить їжак, проповзе вуж чи гадюка.

   Потрібно оберігати мурашок - санітарів лісу.

 

Завдання 2. Слово визирати в переносному значенні.

А Білочка визирнула з дупла.

Б З-за хмарки визирнуло сонечко.

В Визирнуло із гніздечка пташеня.

 

Завдання 3. Усі прислівники відповідають на питання як?

А голосно, темно, мокро

Б удень, вночі, щороку

В праворуч, попереду, угорі

Міркуємо так.

(Як?) голосно, темно, мокро

(Коли?) удень, вночі, щороку 

(Де?) праворуч, попереду, угорі

 

Завдання 4. Вибери речення, яке відповідає схемі речення.

Хто? і хто? що роблять? що?

___    ___  =======   ......

А Книжки і зошити лежать на столі.

Б Ластівки і лелеки повернулись до гнізд.

В Дмитрик і Петрусь садять калину.

Міркуємо так.

(Що?) книжки і (що?) зошити (що роблять?) лежать (на чому?) на столі.

(Хто?) ластівки і (хто?) лелеки (що зробили?) повернулись (до чого?) до гнізд.

(Хто?) Дмитрик і (хто?) Петрусь (що роблять?) садять (що?) калину.

 

Завдання 5. Від іменників утвори прикметники із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-.

Село - сільський

Запоріжжя - запорізький

Чумак - чумацький

 

Завдання 6. Відповідність між словом та звуковою схемою однакового кольору.

приказка 

колосся

береза

[— • | — •' | — • ]

[— — •' | — • — | — •]

[— • | — •' | =: •]

Міркуємо так.

Читаємо схему [— • | — •' | — • ] - береза 

Слово має три склади (складів стільки, скільки голосних звуків), наголос падає на другий склад, у слові 3 приголосні та 3 голосні звуки

Читаємо схему [— — •' | — • — | — •] - приказка 

Слово має три склади (складів стільки, скільки голосних звуків), наголос падає на перший склад, у слові 5 приголосні та 3 голосні звуки. 

Читаємо схему [— • | — •' | =: •]  - колосся 

Слово має три склади (складів стільки, скільки голосних звуків), наголос падає на другий склад, у слові 2 твердих приголосні звуки, 1 м'який подовжений звук, 3 голосні звуки. 

 

Завдання 7. Чому треба оберігати мурашок?    Текст - міркування.

Інші завдання дивись тут...