Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 11.

Завдання 1.

* Зміни 1018 року. Хлопці зіштовхнули човен (за словником) у воду, стрибнули в нього і почали веслувати (бо весла в множині). Та човен повертав носом урізнобіч, а вперед майже не просувався (не з дієсловом пишемо окремо). Володя розсердився (префікс роз-) і потягнув весло до себе.  Друзі опинилися у воді.

    Хлопці зіштовхнули човен у воду, стрибнули в нього і почали веслувати. Та човен повертав носом урізнобіч, а вперед майже не просувався. Володя розсердився і потягнув весло до себе. Друзі опинилися у воді. 

 

 

* 1017. Хлопці зіштовхнули човен (за словником) у воду, стрибнули в нього і почали веслувати (бо весла в множині). Та човен повертав носом то в один, то в другий бік, а вперед майже не просувався (не з дієсловом пишемо окремо).

— Дай мені весло! Ти не вмієш! — розсердився (префікс роз-) Володя і з силою потягнув весло до себе.

    Друзі опинилися у воді. З переляку обидва почали видиратися на борт. Човен втратив рівновагу і перекинувся догори дном... (За Оленою Міленовою)

    Хлопці зіштовхнули човен у воду, стрибнули в нього і почали веслувати. Та човен повертав носом то в один, то в другий бік, а вперед майже не просувався.

— Дай мені весло! Ти не вмієш! — розсердився Володя і з силою потягнув весло до себе.

    Друзі опинилися у воді. З переляку обидва почали видиратися на борт. Човен втратив рівновагу і перекинувся догори дном...

 

Завдання 2. Слово має звукову модель [ = • | — •' | — • ].

А яблуко 

Б джміль

В ялина

* 2017. Г щастя

Міркуємо так.

Читаємо звукову модель слова.

[ = • | — •' | — •' ]. Трискладове слово з наголосом на другому складі. Має три голосні звуки, два тверді приголосні звуки, перший звук - м'який приголосний звук. Трискладове слово з наголосом на другому складі ялина [й а л и н а]

 

Завдання 3. Підкресли помилку в слові з помилкою

А на печі, осені, джміля (правильно джмеля)

Б паперу, лебедя, променя

В куренем, попіл, кореня

* 2017.  Г інею, семи, мітла

 

Завдання 4. Речення відповідає схемі речення 

Хто? і хто? як? що роблять?

___    ___ …..  ========

А Синички і снігурі весело цвірінькають.

Б Тюльпани і нарциси дружно зацвіли.

В Наталка і Марічка вчора приїхали.

* 2017.  Г Підсніжники і крокуси гарно цвітуть.

Міркуємо так.

(хто?) Синички і (хто?) снігурі (як?) весело (що роблять?) цвірінькають.

        _______          _____         …………                   ========

(що?) Тюльпани і  (що?) нарциси (як?) дружно (що зробили?) зацвіли.

       ________            _______       …………..                  ======  

(хто?) Наталка і  (хто?) Марічка (коли?) вчора (що зробили?) приїхали.

       _______             _______         ……….                    ======

(що?) Підсніжники і (що?) крокуси (як?) гарно (що роблять?) цвітуть.

      ___________         _______         ……….                  ======

 

 

Завдання 5. Утвори прикметники із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-.

Гора – гірський.

Запоріжжя – запорізький

Козак – козацький 

 

Завдання 6. Іменник зі закінченням в орудному відмінку однакового кольору.

сад 

клей 

вуж

-єм

-ем 

-ом 

Міркуємо так.

Садом, клеєм, вужем.

 

Завдання 7. Чи схвалюєш ти поведінку хлопців?     Текст-міркування.

Інші завдання дивись тут...