Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Варіант 1.

Завдання 1. Важко (бо зважити) уявити собі, що заєць упав у депресію: природа не  передбачає (не з дієсловом пишемо окремо) такої поведінки.

   Щоб у тебе (у кого?, прийменник пишемо окремо зі займенником) був завжди гарний настрій, потрібно контролювати себе. Не ображайся, не сварися (не з дієсловом пишемо окремо), прощай (за словником) образи. Радій кожному (бо кожен) власному досягненню (подвоєні літери), маленькому (знак ь) успіху. Те, що сьогодні (буквосполучення ьо) здається (дієслово на -ться) трагедією (орудний відмінок іменника), завтра буде дрібницею (орудний відмінок іменника).

   Якщо ти потрапив у скрутну ситуацію, посміхнись і скажи (префікс с-): «Це також (за словником) мине!» (З журналу «Колосок») 

   Важко уявити собі, що заєць упав у депресію: природа не передбачає такої поведінки.

   Щоб у тебе був завжди гарний настрій, потрібно контролювати себе. Не ображайся, не сварися, прощай образи. Радій кожному власному досягненню, маленькому успіху. Те, що сьогодні здається трагедією, завтра буде дрібницею.

   Якщо ти потрапив у скрутну ситуацію, посміхнись і скажи: «Це також мине!» 

 

Завдання 2. Від дієслова в неозначеній формі з 2-го абзацу утвори від нього всі часові форми.

Контролювати - контролюю, контролював, контролюватиму (буду контролювати).

Міркуємо так.

(Що робити?, неозначена форма) контролювати.

(Що роблю?, теперішній час) контролюю.

(Що робив?, минулий час) контролював.

(Що робитиму?, майбутній час) контролюватиму.

(Що буду робити?, майбутній час) буду контролювати.

 

Завдання З Два прислівники тексту з питанням у дужках.

Важко (як?), сьогодні (коли?), завтра (коли?).

 

Завдання 4. Антоніми.

яскраві — тьмяні

високі — низькі 

 

Завдання 5. Слово першого абзацу зі звуковою схемою [— •' |  = • = ]

Заєць

Міркуємо так.

Читаємо схему.

Слово має два склади (кількість голосних звуків відповідає кількості складів), наголос падає на перший склад. Слово має 5 звуків: два голосні звуки, один твердий приголосний звук, два м'які приголосні звуки.

За - єць

Заєць. 

Заєць [з а й е ц']

 

Завдання 6. Текст-міркування «Як можна створити собі настрій".

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Варіант 2.

Завдання 1. Для тварин велика (бо ве́лич) витривалість та вміння (подвоєні літери) жити в русі — нормальне явище (буква щ у корені). До того ж, їхній спосіб (бо способи) життя (подвоєні літери) передбачає мінімальні енергозатрати. А у нас це називається (дієслово на -ться) здоровим способом життя.

   Ти бачив, щоб лев курив? Скажи ні алгоколю, палінню (подвоєні літери) і наркотикам. Додай у своє щоденне (подвоєна літера) життя трохи спорту, ходьбу (бо хода), фізичну працю. Зроби це заради відмінного здоров'я (пишемо апостроф), найкращого (префікс прикметника пишемо разом) самопочуття і веселого (бо ве́село) настрою. (З журналу «Колосок»)

   Для тварин велика витривалість та вміння жити в русі — нормальне явище. До того ж, їхній спосіб життя передбачає мінімальні енергозатрати. А у нас це називається здоровим способом життя.

   Ти бачив, щоб лев курив? Скажи ні алгоколю, палінню і наркотикам. Додай у своє щоденне життя трохи спорту, ходьбу, фізичну працю. Зроби це заради відмінного здоров'я, найкращого самопочуття і веселого настрою. 

 

Завдання 2.  Від дієслова в неозначеній формі з 1-го абзацу утвори від нього всі часові форми.

Жити - живуть, жили, житимуть (будуть жити).

Міркуємо так.

(Що робити?, неозначена форма) жити.

(Що роблять?, теперішній час) живуть.

(Що робили?, минулий час) жили.

(Що робитимуть?, майбутній час) житимуть.

(Що будуть робити?, майбутній час) будуть жити.

 

Завдання З Два займенники тексту з питанням у дужках.

Їхній (чий?), у нас (у кого?), ти (хто?), у своє (у чиє?).

 

Завдання 4. Синоніми.

радісний — веселий, життєрадісний;

мінімальний - найменший, маленький.

 

Завдання 5. Слово другого абзацу зі звуковою схемою. [— — • |— •' | —: • ]

Щоденне

Міркуємо так.

Читаємо схему.

Слово має три склади (кількість голосних звуків відповідає кількості складів), наголос падає на другий склад. Слово має 9 звуків: три голосні звуки, три твердий приголосний звук, один подвоєний твердий приголосний звук.

Що - де - нне

Щоденне

Щоденне [ш ч о д е н н е]

 

Завдання 6. Текст-міркування "Як я піклуюсь про власне здоров'я".

Інші завдання дивись тут...