Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8. Варіант 1.

Завдання 1. Поле, що безкрає (префікс без-) море, розіслало зелений (бо зе́лень) килим (за словником), аж сміється (дієслово на -ться) в очах. Над ним синім куполом розіп'ялось (пишемо апостроф) небо. Воно відбивається (дієслово на -ться) у річці, що звивистою стежкою (бо стежок) біжить через поле.

   Легенький (бо ле́гко) вітерець подихає з теплого краю, а згори (звідки?, прислівник пишемо разом) лине жайворонкова пісня. Вона заглушає докучливе сюрчання (подвоєння літери) трав'яних (пишемо апостроф) коників. Мелодія і переливається (бо ли́в), і тремтить, і зачаровує. До тієї пісні вгору (куди?, прислівник пишемо разом) тягнеться (дієслово на -ться) пшениця (за словником). (За П. Мирним)

   Поле, що безкрає море, розіслало зелений килим, аж сміється в очах. Над ним синім куполом розіп'ялось небо. Воно відбивається у річці, що звивистою стежкою біжить через поле.

   Легенький вітерець подихає з теплого краю, а згори лине жайворонкова пісня. Вона заглушає докучливе сюрчання трав'яних коників. Мелодія і переливається, і тремтить, і зачаровує. До тієї пісні вгору тягнеться пшениця. 

 

Завдання 2. Підкреслити речення з однорідними членами в 2-му абзаці.

Мелодія і переливається, і тремтить, і зачаровує.

 

Завдання 3. Слова жайворонкова, трав'яних поділи для переносу.

Жай-воронкова, жайво-ронкова, жайворо-нкова, жайворон-кова, жайворонко-ва.

Тра-в'яних, трав'я-них.

 

Завдання 4. Службові слова тексту.

Що, аж, в, над, у, через, з, а, і, до. 

 

Завдання 5. Доповни кінцівку списаного тексту окличним реченням.

Яка чудова природа!

 

Завдання 6. Текст про рослину, яку вирощують у твоєму краї (у полі, у саду, на винограднику)".

Рослина, що росте на городі.

Дерево, що росте у твоєму саду.

Деревце у моєму дворі. Текст-розповідь. 

Дерево, що росте на шкільному подвір’ї.

Опис калини

Моя вишня.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8. Варіант 2.

Завдання 1. Гінкго — найстаріший (префікс прикметника) представник рослинного (подвоєння літери) світу. Воно є свідком (бо свідок) появи життя (подвоєння літери) на землі (бо зе́млі в множині). Дереву (бо дере́ва множина) мільйони років. Воно вимагає до себе і особливого ставлення (подвоєння літери), і поваги, і догляду.

    В Японії (велика буква) гінкго вважається (дієслово на -ться) святим (апостроф не пишемо) деревом, яке й досі не втратило (не з дієсловом пишемо окремо) своєї живучості (бо жи́в). Воно служить людям із повною віддачею (орудний відмінок іменника). Дає плоди, які нагадують абрикоси (за словником).

     Дерево росте швидко (бо швиденько), живе (бо жи́в) довго - до двох тисяч років.

    Гінкго — найстаріший представник рослинного світу. Воно є свідком появи життя на землі. Дереву мільйони років. Воно вимагає до себе і особливого ставлення, і поваги, і догляду.

   В Японії гінкго вважається святим деревом, яке й досі не втратило своєї живучості. Воно служить людям із повною віддачею. Дає плоди, які нагадують

абрикоси.

   Дерево росте швидко, живе довго - до двох тисяч років.

 

Завдання 2. Підкреслити речення з однорідними членами першого абзацу тексту. 

Воно вимагає до себе і особливого ставлення, і поваги, і догляду.

 

Завдання 3. Слова рослинного, мільйони поділи для переносу.

Ро - слинного, рос-линного,  рослин-ного, рослинно-го

Міль-йони, мі - льйони, мільйо-ни.

 

Завдання 4. Службові слова.

На, до, і, в, яке, й, не, із, які.

 

Завдання 5. Доповни кінцівку списаного тексту окличним реченням.

Ось такі незвичайні рослини ростуть на нашій планеті!

   

Завдання б. Використовуючи знання з природознавства, запиши невеличкий текст-розповідь про дерево (трав'янисту рослину), що росте у твоєму краї.

Деревце у моєму дворі. Текст-розповідь. 

Рослина, що росте на городі.

Дерево, що росте у твоєму саду.

Дерево, яке росте у лісі

Дерево, що росте на шкільному подвір’ї.

Опис калини

Моя вишня.

Інші завдання дивись тут...