Інші завдання дивись тут... 

© Барна Р., 2021 

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 4 клас Листопад Н." 

Сторінка 41

Завдання 1 Письмове ділення

_5628 |   7

 56      804

   _2

     0

   _28

     28

        0

 

_15125 |     5

  15       3025

   _1

     0

   _12

     10

     _25

       25

         0 

Завдання 2 Рівняння

1) Я задумав чотирицифрове число, збільшив його в 7 разів й отримав число 8806. Яке число я задумав?

2) Число 7152 більше від задуманого втричі. Яке число задумано?

х • 7 = 8806

х = 8806 : 7

х = 1258

1258 • 7 = 8806

8806 = 8806

3 • х = 7152

х = 7152 : 3

х = 2384

3 • 2384 = 7152

7152 = 7152

Завдання 3 Ділення з остачею

_36645 |    8

 32       4580

 _46

   40

   _64

     64

      _5

        0

        5 

 

36645 : 8 = 4580 (ост. 5)

Перевірка:

4580 • 8 + 5 = 36645

 

 

 

х4580

     8 

36640 

+36640

        5

  36645

Сторінка 42

Завдання 1 Одиниці вимірювання

2 т 70 кг = 2000 кг + 70 кг = 2 070 кг

2 ц 7 кг = 200 кг + 7 кг = 207 кг

3 кг = 3000 г

7 км 590 м = 7000 м + 590 м = 7590 м

1100 см = 11 м

2 м 70 см = 200 см + 70 см = 270 см

Завдання 2 Ціна, кількість, вартість

За тиждень кіт Матроскін продав 4 кг сметани і З0 л моло­ка на суму 840 грн. Визнач ціну сметани, якщо відомо, що ціна літра молока в Матроскіна становить 22 грн.

Продукція

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Молоко

22

30

?

840

Сметана

?

4

?

Короткий запис

Молоко — ? грн, 30 л по 22 грн

Сметана — ? грн, 4 кг по ? грн

Всього — 840 грн

Вираз  (840 – 22 • 30) : 4

Розв’язання

1) 22 • 30 = (20 + 2) • 30 = 660 (грн) – вартість молока.

2) 840 – 660 = 840 – 700 + 40 = 180 (грн) – вартість сметани.

3) 180 : 4 = (160 + 20) : 4 = 45 (грн) – ціна сметани.

Відповідь: ціна сметани 45 гривень.

Завдання З

Довжина прямокутника дорівнює 9 см, а його ширина – 7 см. Знайди площу прямокутника.

S = 9 • 7 = 63 (см2)

Відповідь: площа прямокутника 63 см2

Обернена задача

Довжина прямокутника дорівнює 9 см. Знайди його ширину, якщо його площа дорівнює 63 см2?

63 : 9 = 7 (см) – ширина прямокутника.

Обернена задача

Ширина прямокутника дорівнює 7 см. Знайди його довжину, якщо його площа дорівнює 63 см2?

63 : 7 = 9 (см) – довжина прямокутника.

Сторінка 43

Завдання 1

9 сардельок — 1 кг 80 г; 4 йогурти — 500 г; 8 цибулин — 1 кг 40 г; 4 часничини — 300 г

1 сарделька

1 кг 80 г : 9 = 1080 г : 9 = (900 г + 180 г) : 9 = 100 г + 20 г = 120 г

1 йогурт

500 г : 4 = (400 г + 80 г + 20 г) : 4 = 100 г + 20 г + 5 г = 125 г

1 цибулина

1040 г : 8 = (800 г + 240 г) : 8 = 100 г + 30 г = 130 г

1 часничина

300 г : 4 = (280 г + 20 г) : 4 = 70 г + 5 г = 75 г

5 цибулин

130 г • 5 = (100 г + 30 г) • 5 = 500 г + 150 г = 650 г

3 сардельки і 

2 йогурти

120 г • 3 + 125 г • 2 = (100 г + 20 г) • 3 + (100 г + 20 г + 5 г) • 2 = 360 г + 250 г = 610 г

5 цибулин і

3 часничини

130 г • 5 + 75 г • 3 = (100 г + 30 г) • 5 + (70 г + 5 г) • 3 = 650 г + 225 г = 875 г

Завдання 2 

Маса всіх кубиків становить 12 кг 600 г. Визнач масу кожного овоча, якщо маса кожного із них дорівнює масі трьох таких кубиків.

Диня — 4 кг 200 г

Кавун — 4 кг 200 г

Гарбуз — 4 кг 200 г

Міркуємо так. Якщо маса 9 кубиків становить 12 кг 600 г, тоді

1) 12 кг 600 г : 9 = 12600 г : 9 = (9000 г + 3600 г) : 9 = 1000 г + 400 г = 1 кг 400 г – маса одного кубика.

2) 1 кг 400 г • 3 = 1 кг • 3 + 400 г • 3 = 3 кг + 1200 г = 4 кг 200 г – маса трьох таких кубиків.

 

Сторінка 44

Вагон 1  Додавання

1 • 33 = 33

33 + 300 = 333

333 • 4 = (300 + 30 + 3) • 4 = 1200 + 120 + 12 = 1332

1332 : 3 = (1200 + 120 + 12) : 3 = 400 + 40 + 4 = 444

444 + 3000 = 3444

3444 : 4 = (3200 + 240 + 4) : 4 = 800 + 60 + 1 = 861

861 • 70 = (800 + 60 + 1) • 70 = 56000 + 4200 + 70 = 60270

60270 : 2 = (60000 + 200 + 60 + 10) : 2 = 30000 + 100 + 30 + 5 = 30135

30135 : 5 = (30 000 + 100 + 35) : 5 = 6000 + 20 + 7 = 6027

6027 • 1 = 6027

Вагон 2 Віднімання

2 • 33 = 66

66 + 300 = 366

366 • 4 = (300 + 60 + 6) • 4 = 1200 + 240 + 24 = 1464

1464 : 3 = (1200 + 210 + 30 + 24) : 3 = 400 + 70 + 10 + 8 = 488

488 + 3000 = 3488

3488 : 4 = (3200 + 280 + 8) : 4 = 800 + 70 + 2 = 872

872 • 70 = (800 + 70 + 2) • 70 = 56000 + 4900 + 140 = 61040

61040 : 2 = (60000 + 1000 + 40) : 2 = 30000 + 500 + 20 = 30520

30520 : 5 = (30 000 + 500 + 20) : 5 = 6000 + 100 + 4 = 6104

6104 • 1 = 6104

 

Сторінка 45

Вагон №3 Множення

3 • 33 = 3 • (30 + 3) = 90 + 9 = 99

99 + 300 = 399

399 • 4 = (300 + 90 + 9) • 4 = 1200 + 360 + 36 = 1596

1596 : 3 = (1500 + 90 + 6) : 3 = 500 + 30 + 2 = 532

532 + 3000 = 3532

3532 : 4 = (3200 + 320 + 12) : 4 = 800 + 80 + 3 = 883

883 • 70 = (800 + 80 + 3) • 70 = 56000 + 5600 + 210 = 61810

61810 : 2 = (60000 + 1800 + 10) : 2 = 30000 + 900 + 5 = 30905

30905 : 5 = (30 000 + 500 + 400 + 5) : 5 = 6000 + 100 + 80 + 1 = 6181

6181 • 1 = 6181

Вагон №4 Ділення

4 • 33 = 4 • (30 + 3) = 120 + 12 = 132

132 + 300 = 432

432 • 4 = (400 + 30 + 2) • 4 = 1600 + 120 + 8 = 1728

1728 : 3 = (1500 + 210 + 18) : 3 = 500 + 70 + 6 = 576

576 + 3000 = 3576

3576 : 4 = (3200 + 360 + 16) : 4 = 800 + 90 + 4 = 894

894 • 70 = (800 + 90 + 4) • 70 = 56000 + 6300 + 280 = 62580

62580 : 2 = (60000 + 2000 + 400 + 180) : 2 = 30000 + 1000 + 200 + 90 = 31290

31290 : 5 = (30 000 + 1000 + 250 + 40) : 5 = 6000 + 200 + 50 + 8 = 6258

6258 • 1 = 6258

 

Сторінка 46

Завдання 1 Значення частки чисел 2115 і 9

А 2035   

Б 235

В 19 008

Г 2106

 

_2115 |    9

 18       235

 _31

  27

  _45

    45

      0

Завдання 2 Третина від числа 4578 

А   13 734      Б   4 578       В 1 526            Г157

4578 : 3 = (3000 + 1500 + 60 + 18) : 3 = 1000 + 500 + 30 + 6 = 1526

Завдання 3  Маса більша за 440 кг в чотири рази

А 1 760 т      Б 1 т 760 кг     В 17 600 кг      Г 110 кг

440 кг • 4 = (400 кг + 40  кг) • 4 = 1600 кг + 160 кг = 1 760 кг = 1 т 760 кг

Завдання 4  Спортсмен пробіг третю частину марафонської дистанції (4 км 195 м). Яку відстань пробіг спортсмен?

А 14 км 195 м               В 42 195 м

Б 42 км 65 м                 Г 14 км 65 м

42 км 195 м : 3 = 42 195 м : 3 = 14065 м = 14 км 65 м

Завдання 5

34 095 – 1 782 : 6 + 2 908 • 5 = 48 338

_1782 |   6

  12     297

  _58

    54

    _42

      42

        0

х2908

       5

 14540

_34095

     297

  33798

+33798

  14540

  48338

Завдання 6  

Трьом телятам на тиждень (7 днів) потрібно 189 л молока. Скільки літрів молока потрібно п'ятьом теля­там на добу?

1 спосіб

Короткий запис

3 телят — 7 днів — 189 л

1 теляті — 7 днів — ? л

1 теляті — 1 день — ? л

5 телят — 1 день ? л

Вираз  189 : 3 : 7 • 5

1) 189 : 3 = (180 + 9) : 3 = 63 (л) – молока треба теляті на тиждень.

2) 63 : 7 = 9 (л) – молока треба теляті на добу.

3) 9 • 5 = 45 (л) – молока треба п’ятьом телятам на добу.

2 спосіб

Короткий запис

3 телят — 7 днів — 189 л

3 телят — 1 день — ? л

1 теляті — 1 день — ? л

5 телят — 1 день ? л

Вираз  189 : 7 : 3 • 5

1) 189 : 7 = (140 + 49) : 7 = 27 (л) – молока треба трьом телятам на добу.

2) 27 : 3 = 9 (л) – молока треба теляті на добу.

3) 9 • 5 = 45 (л) – молока треба п’ятьом телятам на добу.

Відповідь: потрібно 45 літрів молока.

 

Сторінка 47

Завдання 1 Ознайомлення з дробами

Фігура

Шестикутник

Прямокутник

Коло

Прямокутник

Всього частин

6

12

8

8

Зафарбовано частин

4

9

4

6

Дріб

4/6

9/12

4/8

6/8

Завдання 2

Фігура

І

ІІ

ІІІ

ІV

Дріб

2/3

2/3

2/3

2/3

Всього частин

3

3

3

3

Зафарбовано частин

2

2

2

2

Завдання 3

Серед дробів з однаковими знаменниками, більший той дріб, у якого більший чисельник.

7/8 > 3/8    45/50 > 4/50   5/100 < 99/100    1/3 < 3/3

Завдання  4  3/4 числа 16, 36, 60, 100

16 : 4 • 3 = 4 • 3 = 12         60 : 4 • 3 = 15 • 3 = 45

36 : 4 • 3 = 9 • 3 = 27        100 : 4 • 3 = 25 • 3 = 75

Завдання 5  Дріб від іменованого числа

2/5 від 1 грн = 1 грн : 5 • 2 = 100 к. : 5 • 2 = 20 к. • 2 = 40 к.

2/10 від 1 ц = 1 ц : 10 • 2 = 100 кг : 10 • 2 = 10 кг • 2 = 20 кг

3/5 від 2 м = 2 м : 5 • 3 = 20 дм : 5 • 3 = 4 дм • 3 = 12 дм

 

Сторінка 48

Завдання 1 Вимірювальні прилади

Прилад

√ Спідометр

Метр

Ваги

Годинник

Вимірює

швидкість

довжину

масу

час

Завдання 2

Транспорт

Відстань

Час

Швидкість

Літак

2550 км

3 год

850 км/год

Гелікоптер

575 км

5 год

115 км/год

Автобус

480 км

8 год

60 км/год

Пароплав

369 км

9 год

41 км/год

_2550 |   3

  24      850

  _15

    15

      0

 575 : 5 = (500 + 50 + 25) : 5 = 100 + 10 + 5 = 115 (км/год) 

480 : 8 = 60 (км/год)

369 : 9 = (360 + 9) : 9 = 41 (км/год)

Сторінка 49

Завдання 1

Яку відстань пройшли туристи за 5 год, якщо вони рухалися зі швидкістю 6 км/год?

 

Швидкість (км/год)

Час (год)

Відстань (км)

Туристи

6

5

?

Розв’язання

1) 6 • 5 = 30 (км) – пройдена відстань.

Відповідь: туристи пройшли 30 кілометрів.

Завдання 2  Письмове множення

х345

     300

103500 

х682

     600

409200

х2357

      400

 942800

Завдання 3 Письмове віднімання

23 765 • 4 – 3 426 • 4 = 81356

23 765 • 4 – 3 426 • 4 =

= (23 765 – 3 426) • 4 =

= 81 356

_23765

   3426

 20339

х20339

        4

  81356

Завдання 4

Довжина

Ширина

Обчислення

Площа

8 см

8 см

64 : 8 = 8 (см)

однакова

64 (см2)

16 см

4 см

64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 16 (см)

32 см

2 см

32 • 2 = (30 + 2) • 2 = 64 (см2)

Завдання 5 Порівняння чисел

36 • 100 < 36 • 200

(де менший множник, там менший добуток)

40 • 400 < 400 • 400

(де менший множник, там менший добуток)

420 : 10 < 420 • 10

(частка менша, ніж добуток)

2100 • 1 = 2100 : 1

Множення чи ділення на 1 не змінює результат

Завдання 6 Запиши число, яке можна поділити на будь-яке число. 0 (0 : а = 0)

 

Сторінка 50

Завдання 1

Швидкість носорога — 40 км/год, а швидкість ге­парда — утричі більша. Яку відстань пробіжить гепард за 2 год?

 

Швидкість (км/год)

Час (год)

Відстань (км)

Носоріг

40

 

 

Гепард

?, у 3 рази більша

2

?

Вираз   40 • 3 • 2 

Розв’язання

1) 40 • 3 = 120 (км/год) – швидкість гепарда;

2) 120 • 2 = 240 (км) – відстань пробіжить гепард.

Відповідь: гепард пробіжить 240 кілометрів.

Завдання 2

1) s = 78 км, v = 6 км/год, t = s : v = 78 : 6 = (60 + 18) : 6 = 13 (год)

2) v = 24 км/год, t = 4 год, s = v • t = 24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 96  (км)

3) s = 600 м, t = 4 хв, v = s : t = 600 : 4 = (400 + 200) : 4 = 150 (м/хв)

Завдання 3

Скутерист проїхав 48 км зі швидкістю 24 км/год. Яку відстань проїде за цей час велосипедист, якщо його швидкість у 2 рази менша?

 

Швидкість (км/год)

Час (год)

Відстань (км)

Скутерист

24

?

48

Велосипедист

?, у 2 рази менша

однаковий

?

Вираз   (24 : 2) • (48 : 24)

Розв’язання

1) 48 : 24 = 2 (год) – час скутериста.

2) 24 : 2 = 12 (км/год) – швидкість велосипедиста.

3) 12 • 2 = 24 (км) – відстань велосипедиста.

Відповідь: велосипедист проїде 24 кілометри.

Завдання 4

3 т : 5 = 30 ц : 5 = 6 ц

7 ц 50 кг • 4 = 7 ц • 4 + 50 кг • 4 = 28 ц + 200 кг = 28 ц + 2 ц = 30 ц

62 грн : 5 = 6200 к. : 5 = (5000 к. + 1000 к. + 200 к.) : 5 = 1240 к. = 12 грн 40 к.

12 км 70 м • 10 = 12 км • 10 + 70 м • 10 = 120 км + 700 м = 120 км 700 м